BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

   Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną

na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dzię-

kujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie

mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz

niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód

o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam

dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim

zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź

z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzi-

siaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas

jako biesiadników w Twoim królestwie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i

podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw,

aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam

Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w

swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje

na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

***

          Śniadanie

         w Uroczystość

   Zmartwychwstania

            Pańskiego 

               *******

Na stole nakrytym białym obrusem umieszcza się księgę Pisma św.,

zapaloną świecę i poświęcone pokarmy.

Modlitwom przewodniczy ojciec lub matka rodziny,

albo najstarszy wśród zebranych. 

Dziecko zapala świecę mówiąc: Światło Chrystusa. 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 

Głowa rodziny rozpoczyna modlitwę: W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Następnie odmawia modlitwę:

Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel

nam radości Twego Zmartwychwstania, a stół nasz

niech będzie znakiem pojednania. Alleluja! Alleluja!

Wszyscy odpowiadają: Alleluja! Alleluja! 

Śpiewamy pieśń: Zwycięzca śmierci  

WPROWADZENIE 

Głowa rodziny: Z radością gromadzimy się dzisiaj w

naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować

pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość i

pokój zagościły w naszych sercach. Obyśmy też byli

świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie

i umieli przekazywać innym wielkanocne orędzie:

"Pan rzeczywiście zmartwychwstał!" Ogarnijmy myślą i

sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących

i zmarłych. Z szacunkiem, w postawie stojącej, wysłuchajmy

słów Ewangelii według św. Łukasza opisującej spotkanie

Chrystusa Zmartwychwstałego w poranek wielkanocny

i posiłek z uczniami.

Następnie ojciec lub ktoś z rodziny czyta fragment Ewangelii:

FRAGMENT EWANGELII                                                                                        Łk 24, 36-43 

       "A gdy rozmawiali o tym co się stało, Jezus sam stanął pośród nich i

rzekł do nich: "Pokój wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że

widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i

dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na

moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie:

duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych

słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości

jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie

tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.

Wziął i jadł wobec nich".                

 

WSPÓLNE PROŚBY 

       Do Chrystusa, który pokonał śmierć i zmartwychwstając

otworzył nam bramy wieczności zanieśmy nasze modlitwy:

 • Panie Jezu Zmartwychwstały, udziel naszej rodzinie daru miłości zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz szczęściem przyjaciół naszej rodziny i wszystkich, którzy nam pomagają. Ciebie prosimy.
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz dobrym zdrowiem wszystkich chorych i cierpiących w naszej rodzinie. Ciebie prosimy ....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz radością wszystkich samotnych i smutnych tego poranka. Ciebie prosimy....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, oddal od naszej rodziny wszystkich naszych wrogów i nieprzyjaciół aby nie wyrządzili nam żadnej krzywdy i szkody. Ciebie prosimy....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, uchroń naszą rodzinę od kłótni, sporów i nienawiści, i daj abyśmy zawsze umieli sobie przebaczyć. Ciebie prosimy ....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, błogosław naszej rodzinie i opiekuj się nami podczas wykonywania naszych codziennych obowiązków. Ciebie prosimy ....
 • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz chwałą zmartwychwstania, wszystkich naszych zmarłych ....... krewnych, bliskich i znajomych Ciebie prosimy.....
 •                                              Wszyscy:   Ojcze nasz...

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM 

     Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed swoją męką i śmiercią poleciłeś

uczniom przygotować paschalną wieczerzę; w dzień Zmartwychwstania

przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym

wieczorem przyszedłeś do jedenastu Apostołów, by spożyć z nimi posiłek.

Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność w naszej rodzinie

podczas świątecznych posiłków w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy

mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen. 

Składamy sobie życzenia, w czasie których dzielimy się jajkiem - symbolem życia.

Śpiewamy pieśni wielkanocne.

MODLITWA PO ZAKOŃCZENIU POSIŁKU 

     Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas

zespala oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci.

Niech będzie błogosławione Imię Twoje przez zmartwychwstałego

Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

============================

NIEDZIELA PALMOWA

czyli MĘKI PAŃSKIEJ - 5 IV 2020

=============================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas przeżywa-

  nia wielkich wydarzeń naszej wiary. Niech te dni będą pełne skupie-

  nia i modlitwy. Od czwartku wieczorem będziemy celebrować miste-

   ria Triduum Paschalnego.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

3. Dzisiaj zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

4. Dziś oraz w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego dodatkowa

   Msza św. o godz. 16.00.

5. Możliwość spowiedzi wielkanocnej przez cały Wielki Tydzień

Wielki Poniedziałek - Wielka Środa 11.00 - 12.00 i 17.00 - 17.55

Wielki Czwartek - Wielka Sobota 11.00 - 12.30 i 17.00 - 18.30

  Spowiedź w zakrystii lub kaplicy bocznej. Oczekujemy na swoją

kolej w ławkach. Przy okazji spowiedzi można poświęcić pokar-

my na stół wielkanocny

6. I zapowiedź przedmałżeńska:

   Tomasz Siwczak, kawaler z Kajkowa 

   Karolina Rejowska, panna z Ostródy, parafia św. o .Pio

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

========================================

WLK. PONIEDZIAŁEK - WLK. ŚRODA

11.00 - 12.00                    17.00 - 17.55

WLK. CZWARTEK - WLK. SOBOTA

11.00 - 12.30                    17.00 - 18.30

Spowiedź w zakrystii lub kaplicy bocznej.

Oczekujemy na swoją kolej w ławkach.

Przy okazji spowiedzi można poświęcić

pokarmy na stół wielkanocny

=============================================

images/obrazy/niedziela-palmowa.jpg

==========

WIELKI PONIEDZIAŁEK 

=============  

WIELKI WTOREK  

============= 

WIELKA   ŚRODA

=============    

19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

„versus Deum /ad orientem/”

Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się

od spożycia mięsa i trzy posiłki,w tym jeden do syta.

        11.00 - 12.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

        15.00 - 16.00 Adoracja, Koronka do Bożego Miłosierdzia

                             i Droga Krzyżowa

        17.00 - 18.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

         19.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża

Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

 

          11.00 - 12.30  Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

          15.00 - 16.00 Adoracja i Godzina Miłosierdzia

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych

tylko indywidualnie przy okazji spowiedzi

Może to także uczynić głowa rodziny w domu

zob. błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Aktualności  

          17.00 - 18.30 - Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

          19.00 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania  

           

7.00 Msza św. rezurekcyjna 

  11.30 Msza św. wielkanocna

16.00 Msza św. wielkanocna

 .............................................

W poniedziałek wielkanocny

Msze św.: 9.00 i 11.30

***

=========================================

5. NIEDZIELA WLK. POSTU - 29 III 2020

===================================

 1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi sobie przysłonił; wyraża

  także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA piątek …….... 17.30

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. Dziśi za tydzień zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

4. Zapraszamy na pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski w kolejną

   rocznicę narodzin dla nieba św. Jana Pawła II w czwartek o 21.00.

5. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed 

     Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji

    czyli opisu Męki Pańskiej.

6. W tym tygodniu przypada I piątek kwietnia. Wizyty u chorych w

    czwartek i piątek od godz. 9.00. Spowiedź od 17.35.

7. We wtorek Mszy św. nie będzie.

8. III zapowiedź przedmałżeńska:

   Daniel Michał Możejko, kawaler

   Natalia Kozłowska, panna oboje z Kajkowa

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

 

***

 DEKRET

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

dyspensy od obowiązku

niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św.

dla wszystkich wiernych

Archidiecezji Warmińskiej 

    W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce,

stosując się do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sani-

tarnych oraz zgodnie ze „Wskazaniami dla biskupów odnośnie do sprawo-

wania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” wydanymi

przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w dniu 21 marca 2020 r.,

udzielam wszystkim wiernym na terenie Archidiecezji Warmińskiej,

z dniem 21 marca 2020 r., dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestni-

ctwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu

Prawa Kanonicznego) do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, tj.

dnia 12 kwietnia br., z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj,

aby dzień święty święcić”.

   Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we

wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby ko-

rzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam

też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe,

telewizyjne lub internetowe.

Olsztyn, dnia 21 marca 2020 r.

                                                                            Abp Józef Górzyński

                                                               METROPOLITA WARMIŃSKI

 

===============================

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"LAETARE" 22 III 2020

================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus otwiera nas na łaskę Bożą i zaprasza

  do powrotu do domu kochającego Ojca. Niedziela "laetare" to niedziela

  radości w czasie  pokuty, radości Ojca w niebie i nas Jego dzieci. Za ty-

  dzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2.  Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież…odwołana

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

3. W środę 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świę-

   tości Życia. Będziemy mogli podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczę-

   tego na Mszy św. o godz. 18.00 poprzez objęcie modlitewną opieką wia-

  domego Bogu poczętego dziecka przed narodzeniem, którego przyjście na

  świat jest zagrożone z różnych przyczyn, szczególnie z powodu grzechu

  aborcji. Polega na codziennym odmawianiu w i intencji jednego dziecka

  jednego dziesiątka różańca wraz ze specjalną modlitwą przez 9 miesięcy.

4. II zapowiedź przedmałżeńska: 

    Daniel Michał Możejko, kawaler 

   Natalia Kozłowska, panna oboje z Kajkowa

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Za tydzień i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty  

      i dekoracje do Grobu Pańskiego.

6. Do końca marca Msze św. niedzielne o 9.00, 11.30 i 16.00 oraz w

    sobotę o godz. 18.00.

7. Codziennie o godz. 20.30 ks. Proboszcz modli się w kościele odma-

  wiając różaniec za Parafian, w intencji osób chorych oraz tych, któ-

  rzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a

  także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym

  samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej

   łączności z kapłanem.

8. Terminy rekolekcji wielkopostnych w mediach na stronie naszej

  ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 

***

DEKRET

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

ws. dyspensy od obowiązku niedzielnego

uczestnictwa we Mszy Świętej

     Zgodnie z treścią Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem, z dnia 12 marca br., udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje np. o godz. 7.00 w Radiu Olsztyn.

Olsztyn, dnia 13 marca 2020 r.

l.dz. 222/2020

                                                       Abp Józef Górzyński

                                            METROPOLITA WARMIŃSKI

==========================================

==========================================

3. NIEDZIELA WLK. POSTU - 15 III 2020

==========================================

1. Wielki Post to wezwanie do nawrócenia, które Jezus kieruje do każdego

    człowieka poruszając nasze serca i sumienia.

2. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego z reko-

   lekcji wielkopostnych będziemy mogli skorzystać tylko poprzez formy me-

   dialne. O  możliwości Spowiedzi zostaniemy poinformowani w najbliż-

   szym czasie.

3. Arcybiskup Warmiński udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej

   Mszy św. do 29 marca osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami

   infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują

   nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osobom, które czują obawę przed

   zarażeniem. Jednorazowo w każdym nabożeństwie nie może uczestni-

   czyć więcej niż 50 osób.

3. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież …. odwołane do 29 marca

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 6 zł.

5. Młodzież kl. VIII może kontaktować indywidualnie się z ks.

    Proboszczem w sprawach katechizmowych.

6. I zapowiedź przedmałżeńska:

   Daniel Michał Możejko, kawaler 

   Natalia Kozłowska, panna oboje z Kajkowa

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

KOMUNIKAT

Arcybiskupa

Metropolity Warmińskiego

ws. wprowadzenia stanu

zagrożenia epidemicznego w Polsce

  W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych

z 13 marca br., oraz w nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 12 marca 2020 r. i do

Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z dnia 13 marca 2020 r.:

1. Udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnic-

   twa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. grupom osób

   wymienionych w Komunikacie Rady Stałej Konferencji

   Episkopatu Polski, za zachowaniem III przykazania De-

    kalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

2. Zarządzam na terenie Archidiecezji Warmińskiej, z dn.

  15 marca br., tj. od III Niedzieli Wielkiego Postu, aby pod-

   czas każdej Mszy Św. i każdego nabożeństwa wewnątrz

   kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

3. Zamieniam tradycyjną formę tegorocznych wielkopost-

  nych rekolekcji parafialnych na rekolekcje prowadzone

 w środkach społecznego przekazu. Konkretne propozy-

  cje rekolekcji zostaną podane przez duszpasterzy

4. Zlecam księżom proboszczom wyznaczenie dni wielkopo-

    stnej spowiedzi świętej dla wiernych.

5. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwoś-

   cią indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i

    przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

6. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych

    świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i

     odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

     Jednocześnie proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego,

aby codziennie o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali

w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się

nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a

także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w

tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w

duchowej łączności z kapłanami.

      Wszystkich duszpasterzy i wiernych zapewniam o mojej

modlitwie i duchowej łączności.

Abp Józef Górzyński

Metropolita Warmiński

Olsztyn, dnia 14 marca 2020 r.

Komunikat

Przewodniczącego

Konferencji Episkopatu Polski

ws. zagrożenia koronawirusem

         W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą

choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego

jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach

1. W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie

 było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwo-

 ści – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo

 w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycz-

 nych służb sanitarnych.

2. Przypominam, że – w obecnej sytuacji – osoby starsze i schorowane mo-

   gą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są

   w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1,

   o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Tele-

    wizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisji.

3. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać

   znak pokoju przez podanie dłoni.

4. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy 

   się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego

   i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania

   się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z tradycją

   Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże,

   Święty Mocny…”.

Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat

Arcybiskupa

Józefa Górzyńskiego

Metropolity Warmińskiego

      W związku z pojawieniem się koronawirusa na terenie Polski, a także

naszej Archidiecezji zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy 

w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, żeby

podczas każdej Mszy świętej w modlitwie wiernych pamiętać o chorych

i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdro-

wia. Zachęcam do wspólnego śpiewu suplikacji "Święty Boże, Święty moc-

ny", błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w

chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.

                                                            Z Chrystusowym pozdrowieniem,

                                                         + Józef Górzyński

                                        Arcybiskup Metropolita Warmiński

Olsztyn, 6 marca 2020 r.

********

==========================================

2. NIEDZIELA WLK. POSTU - 8 III 2020

==========================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

   życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

   mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii. Zachęcamy

   do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jał-\

   mużny wielkopostnej. 

2. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

3. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.50

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczniemy za tydzień

    i potrwają do wtorku 17 marca. Nauki wygłosi Ks. Krzysztof

    Kamiński z Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w

    Olsztynie

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 6 zł.

6. Dzisiaj spotkania kl. II-III. Spotkanie kl. VIII w poniedziałek o godz.

    18.30.

7. Wizyty u chorych w czwartek i piątek 12 i 13 marca.

8. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 16.00 w niedziele: 8, 15,

    22 i 29 marca.

9. Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego.

Szanowni Państwo,

Większość państw Europy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi, odnotowało już

przypadki zarażenia koronawirusem. Zapewne i my w Polsce doświad-

czymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z

każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i

zdrowy rozsądek.

Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg

oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych

koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny. Objawy są iden-

tyczne z objawami grypy. Również przebieg samej choroby jest bardzo

podobny. I tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy musimy być

ostrożni i poddać się leczeniu by nie dopuścić do powikłań.

Najważniejsze więc byśmy dokładnie wiedzieli jak się zachować w

przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub gdy nas samych dotknie

infekcja. Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu z osobami

kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy wszelkie zasady higieny, na

czele z systematycznym myciem rąk.

Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy

objawy chorobowe 38 ℃, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza

pierwszego kontaktu.

Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub

Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 ℃ i kaszel, powinniśmy

jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego

szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu

publicznego.

Jeżeli natomiast wróciliśmy w ostatnich dniach z zagranicy, gdzie wystą-

piły zarażenia koronawirusem, ale nie mamy żadnych objawów chorobo-

wych, kontrolujmy dwa razy dziennie temperaturę ciała i ograniczmy nasze

kontakty towarzyskie przez najbliższe 14 dni. W razie wątpliwości zadzwoń-

my do najbliższej stacji Sanepidu lub na infolinię NFZ.

Listę oddziałów zakaźnych oraz ważne numery telefonów znajdą Państwo

na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia – mz.gov.pl

Informację można tez uzyskać na infolinii NFZ – 800 190 590.

Minister Zdrowia

Prof. Łukasz Szumowski

=========================================

1. NIEDZIELA WLK. POSTU - 1 III 2020

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia

    i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu

   się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem

   tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary,

  wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny. Na stoliku

 pod chórem są wyłożone skarbonki  jałmużny wielkopostnej dla dzieci.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.50

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela .............ok.10.00

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali od

   3. Niedzieli Wlk. Postu /15-17 marca/. Nauki wygłosi Ks. Krzysztof

   Kamiński notariusz i audytor Metropolitalnego Sądu Archidiecezji

   Warmińskiej.

5. W tym tygodniu przypada I piątek marca okazja do spowiedzi od

    17.35. Wizyty u chorych w czwartek i piątek 12 i 13 marca.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

7. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca, a po Mszy św. o 11.30 kl. VIII .

8. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie naszego kościoła.

    Rachunek: 766,95 zł, 

9. W środę i czwartek Mszy św. nie będzie.

10. Odeszła do Boga śp. Leokadia Punpur. "Wieczny odpoczynek racz

      Jej dać Panie".

============================

ODESZŁA DO BOGA

============================

ŚP.

LEOKADIA PUNPUR

zmarła 23 lutego 2020 r. w wieku 96 lat

***

    POGRZEB 26 lutego 2020 /środa/

    ok. 13.10 Wyprowadzenie z Domu pogrz. "Charon" ul. Paderewskiego

    ok. 13.30  modlitwa za śp. Leokadię  w kościele św. Moniki

          14.00 Msza św. pogrzebowa

          złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

***

=====================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 II 2020

=====================================

1. We wtorek zakończyliśmy KOLĘDĘ - odwiedziny duszpasterskie.

  Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy może zgłosić

  chęć przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie telefonicznie

   pod numerem komórkowym 600 939 159.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." 

    w cenie 6 zł.

3. Zebraliśmy na ogrzewanie kościoła:873,3 zł. Rachunek:924,05 zł.

4. Za tydzień spotkanie rodziców dzieci I-Komunijnym po Mszy św.

     o 11.30.

5. Do soboty 22 lutego ks. Proboszcz jest na rekolekcjach.Mszy św.

  w tym czasie w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można

  kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Fran-

  ciszka.

6. Po Mszy św. kandydaci do bierzmowania mogą zgłosić się po 

   pytania katechizmowe do zakrystii.

7. Dzieci mogą jeszcze zgłaszać się w zakrystii z 5 obrazkami z

    kolędy. Losowanie nagród w niedzielę 23 lutego.

8. Za tydzień taca na cele budowlane.

=====================================

5. NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 II 2020

=====================================

1. We wtorek 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św.  

  o godz.11.00 chorzy będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia

  chorych. Pomóżmy chorym w dotarciu do kościoła. Jego celem jest

  objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i

   fizycznie i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.

2. Msze św. w tym tygodniu: w poniedziałek i środę o 8.00 we wtorek 

   o 11.00.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 6 zł.

4. We wtorek kończymy KOLĘDĘ - odwiedziny duszpasterskie. Jeśli

   jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć

   przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii lub

  telefonicznie - telefon kom. 600 939 159.

5. Woda święcona dostępna jest w zakrystii.

6. Weekendowe nauki przedmałżeńskie 27-29 marca i 17-19 kwietnia w

   Rybakach k. Stawigudy. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.

7.  Rachunek za ogrzewanie kościoła: 924,05 zł.

8. Spotkanie klas VIII po Mszy św. o 11.30.

9. Od czwartku do soboty 22 lutego ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach.

  Mszy św. w tym czasie w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych

  można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Fran-

  ciszka tel. 89/ 642-01-26.

================================================

 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - 2 II 2020

================================================

1. Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej Gromnicznej / obcho-

   dzone 40 dni po Bożym Narodzeniu upamiętnia ofiarowanie Jezusa

   Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i objawienia  jako światła dla 

   wszystkich ludzi. Dziś Msza św. dodatkowa o godz.15.00. Zabierzmy

   ze sobą świece. Po Mszy św. o 11.30 zapraszam do rozbierania deko-

   racji świątecznych w kościele, zaś jutro o godz. 11.00 do wyniesienia

   choinek i szopki.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

  towy Dzień Życia Konsekrowanego. W  tym dniu modlimy się w inten-

  cji osób konsekrowanych, które podjęły drogę życia według rad

  ewangelicznych. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakon

  kontemplacyjny w Szczytnie.

3. W tym tygodniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w 

    czwartek i piątek po godz. 9.00; Msza św. o godz. 17.00 okazja do 

    spowiedzi od godz. 16.35.

4. Msze św. w tym tygodniu poniedziałek-czwartek o godz. 8.00, w piątek

    o 17.00, w sobotę o 18.00.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  za

     6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Plan kolędy na kolejny tydzień na naszej stronie internetowej. Woda

     święcona i kreda dostępne są przy żłóbku.

====================================

 3. NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 I 2020

===================================

1. Zapraszamy do modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem:   

    Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2)

   27 stycznia, poniedziałek - Ostróda - godz. 17.00

   Cerkiew Greckokatol. Ofiarowania Najśw.Maryi Panny,ul.Drwęcka, 

    Przewodniczy: Ks. Protojerej Jarosław Gościński,

           proboszcz parafii greckokatolickiej w Iławie i Ostródzie

    Homilia: Pastor Jan Jerzy Ostryk,

              duszpasterz parafii metodystycznej w Ostródzie

   29 stycznia, środa, Kajkowo - godz. 17.00 

   Kościół św. Moniki, Nabożeństwo Słowa Bożego

   Przewodniczy: Ks. Andrzej Ciućkowski,

                          proboszcz Parafii św. Moniki,

   Homilia: Biskup Janusz Ostrowski,

                 biskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej.

2. Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela zwykła będzie

    obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona  

    być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.

3. Zabawa karnawałowa dla dzieci z sołectwa Kajkowo dzisiaj o godz.

   14.00 w hotelu "Sajmino".W programie konkursy,konkurs na przebranie,

    teatrzyk, bingo.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  w cenie 6 zł

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł..

5. W niedzielę, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej

  Gromnicznej/. Msze św. w tym dniu o godz. 9.00 i 11.30 i 15.00.

  Zabierzmy ze sobą świece. Po Mszy św. o 11.30 zapraszam do rozbie-

  rania dekoracji świątecznych w kościele.

6. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

    towy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę będą

    przeznaczone na zakon kontemplacyjny w Szczytnie.

7. W tym tygodniu Msze św. o godz. 8.00. W środę i sobotę Mszy św.

    nie będzie.

8. Dziś i 2 lutego dodatkowa Msza św. o godz. 15.00.

9. Nasza Parafia już na YOUTUBE. Można zobaczyć filmy z występu

  scholi "Promyki św. Moniki" na Cecyliadzie i Jasełka dzieci kl. II i III.

10. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

11. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

====================================

 2. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 I 2020

===================================

1. Rozpoczął się czas modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem:

    Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2)

   21 stycznia, wtorek - Ostróda - godz.17.00 

  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22

  Nabożeństwo Słowa Bożego

  Przewodniczy: Ks. Superintendent Waldemar Eggert,

                      proboszcz metodystycznej Parafii Łaski Bożej

  Homilia: O. Robert Wołyniec OFMConv,

                proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu

2. Zabawa karnawałowa dla dzieci z sołectwa Kajkowo 26 stycznia

   /niedziela/ o godz. 14.00 w hotelu "Sajmino".W programie konkursy,

   konkurs na przebranie, teatrzyk, bingo.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  w cenie 6 zł.

4. We wtorek Dzień babci, a w środę Dzień Dziadka. Pamiętajmy szczegól-

    nie o modlitwie w intencji naszych  babć i dziadków, zarówno żyjących

      jak i zmarłych.

5. W tym tygodniu Msze św. o godz. 8.30. We wtorek i sobotę Mszy św.

    nie będzie.

6. W niedziele 26 stycznia i 2 lutego dodatkowa Msza św. o godz. 15.00.

7. Za tydzień będziemy obchodzili w Kościele powszechnym po raz pierwszy

    ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa Bożego.

8. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

9. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

=======================================

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 12 I 2020

  =======================================

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jednocześ-

  nie wskazuje na naszą wielką godność wybranych przez Ojca do zba-

  wienia dzieci Bożych. Dziękujmy Panu za łaskę Chrztu św., którą nas

  obdarzył. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

3. W tym tygodniu Msze św. w dni powsz.: od wtorku do piątku o 

   godz. 9.00. W poniedziałek i sobotę Mszy św. nie będzie.

4. Zabawa karnawałowa dla dzieci z sołectwa Kajkowo 26 stycznia

   /niedziela/ o godz. 14.00 w hotelu "Sajmino".W programie konkursy,

   konkurs na przebranie, teatrzyk, bingo.

5. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

6. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

***

 

Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na budowę domu parafialnego. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.


 

    7 I WTO    od 16.00 ul. Polna 1-9

   8 I ŚRO     od 16.00  ul. Polna 10-15a

   9 I CZW     od 16.00 ul. Polna 16-20

  10 I PTK     od 16.00 ul. Polna 21-26

  11 I SOB     od 10.00 ul. Widok 95

  12 I NDZ     od 14.00 ul. Bukowa


 =======================================

2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

i UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

/TRZECH KRÓLI/ - 5 i 6 I 2020

  =======================================

 1. Jutro obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

   Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Mędrcy ze Wschodu, którzy za prze-

  wodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi dary. Złoto dla

   Króla, kadzidło dla Boga, mirrę dla naszego Zbawiciela. Podczas Mszy

   św. o godz.9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą ozna-

   czymy drzwi naszych domów. Ofiary na cele misyjne.

 2. W tym roku po raz 8. w Ostródzie odbędzie się Orszak 3 Króli. Początek o

     godz. 13.15 w parafii św. Hiacynty i Franciszka.

3. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, które zakończy okres Bożego Naro-

    dzenia. 

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Msze św. od wtorku do piątku o godz. 9.00. W sobotę Mszy św. nie będzie.

6. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek za grudzień to 832,08 zł.

7. W naszej Parafii rozpoczęliśmy KOLĘDĘ zob. w Aktualności.

   

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na budowę domu parafialnego. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

 

 

  2 I CZW        od 16.00 UL. JEZIORNA 1 i SZKOLNA 

  4 I SOB         od 11.00 UL. KWIATOWA

  5 I NDZ         od 14.00 UL. KAJKI

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

ZUZANNA EWA ŚWIGOŃ

córka Łukasza i Martyny

***

29 grudnia 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

========================================

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI

I JÓZEFA - 29 XII 2019

========================================

1. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa nie

    tylko wpatrujemy się w przykład nazaretańskiej Rodziny, ale dzięku-

    jemy także za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedno-

    ści i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Szczególnie prośmy, aby

    małżeństwa były budowane na wierze oraz wzajemnej miłości i

   szacunku. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego

   Różańca.

2. We wtorek wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 18.00 Msza św. i 

  nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakra-

  mentem na zakończenie roku kalendarzowego.

3. W środę 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

    cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi.

    Msza św. o godz.11.30.

4. W tym tygodniu przypada I piątek stycznia. Wizyty u chorych w

  czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.30. 

5. 6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego / Trzech Króli/. Jest to tak-

   że Misyjny Dzień Dzieci. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 11.30 poś-

   więcenie kadzidła, wody i kredy, którą oznaczymy drzwi naszych domów.

   Ofiary w tym dniu składamy na cele misyjne. 

6. Już po raz ósmy w Ostródzie odbędzie się orszak 3 Króli. Początek o

  godz. 13.15 w parafii św. Hiacynty i Franciszka. Zachęcamy dzieci i do-

 rosłych do uczestnictwa w przebraniach nawiązujących do postaci biblijnych.

7. Jutro Msza św. o godz. 8.00.

8. 18 stycznia 2020 r. o godz.18.00 w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się

    koncert "Głośnia Noc - Betlejem w Polsce". Jeszcze dziś można zamówić

    bilety w cenie 50 zł, 60 zł, 80 zł. Wystąpią m.in. Arka Noego, Natalia

    Niemien, Mateo, Mietek Szcześniak.

9. W naszej Parafii rozpoczynamy KOLĘDĘ - odwiedziny duszpasterskie.

   Przeżyjmy je w atmosferze modlitwy i troski o dobro duchowe naszych

   rodzin i naszej Parafii. Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę

   święconą. Dzieci i młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do 

   religii. Proszę także o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców

   naszej Parafii. Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone

   głównie na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne re-

   gulowanie składek na fundusz porządkowy /sprzątanie kościoła/ lub

   składek na budowę.

 ========================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 XII 2019

========================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. wg. porządku

    niedzielnego 9.00, 11.30 i 16.00.

3. W piątek święto św. Jana Ewangelisty /Msza św. o godz.8.00/,a

    w sobotę Świętych Młodzianków, męczenników.

4. 29 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy

   się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Po

   Mszy św. o 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego Różańca. W czasie

  Mszy św. zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń mał-

   żeńskich.

5. W środę 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki

    Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi. Msza św. o

    godz.11.30.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    8 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

8. Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym, które

    po raz drugi zagości w archidiecezji warmińskiej. Będzie to widowisko

   muzyczne "Głośnia Noc - Betlejem w Polsce". Koncert odbędzie się 18

   stycznia 2020 r w Expo Mazury w Ostródzie o godzinie 18.00. Obecnie

  trwa sprzedaż biletów w cenie 50 zł, 60 zł, 80 zł.Wystąpią m.in. Arka

  Noego, Natalia Niemien, Mateo, Mietek Szcześniak.

9. Salezjanie zapraszają na pielgrzymkę szlakiem św. Dominika Savio i

     św. Jana Bosko w dn.1-11 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

10. Podziękowania.

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  

     przed Świętami, a szczególnie p. Janowi Dąbrowskiemu, Janowi

     Sawickiemu, Ryszardowi Zalewskiemu, Grzegorzowi Kuzykowi,

     Włodzimierzowi Kamińskiemu, Tomaszowi Rygielskiemu oraz

     Krzysztofowi Pasikowi, Andrzejowi Adamczewskiemu, Andrzejowi

     Horbajczukowi, paniom Danucie Kucharczuk i Ewie Kiełbińskiej.

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

  - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd.

11. Podsumowanie rorat. Najgorliwsi: Anna Bawolska,

       Szymon Mikołajewski i Nikola Wiśniewska.

 

LITURGIA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA

Na stole nakrytym białym obrusem umieszcza się księgę Pisma św.,

świecę (może być świeca „Caritas”) i opłatki. Modlitwom przewodniczy

ojciec lub matka rodziny, albo najstarszy wśród zebranych 

 

Dziecko zapala świecę mówiąc : Światło Chrystusa.      

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

WPROWADZENIE

     Dwa tysiące lat temu Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się w stajni betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Dzisiaj gromadzimy się w naszej rodzinie, aby wspominać to największe wydarzenie w dziejach ludzkości. Z szacunkiem, w postawie stojącej, wysłuchajmy słów Ewangelii według św. Łukasza opisującej Narodziny Zbawiciela.

 

FRAGMENT EWANGELII                   Łk 2, 1-14

       W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

     W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „ Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Nie- mowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

WSPÓLNE PROŚBY

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, Ty ofiarowałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ci wszyscy, którzy w Niego uwierzą mieli życie wieczne, z ufnością w tę Świętą Noc zwracamy się do Ciebie z naszymi prośbami:

 • Udziel całemu Kościołowi, jego pasterzom i wiernym daru radości, miłości, wiary i pokoju. Ciebie prosimy ...
 • Obdarz naszą rodzinę darem wzajemnej miłości, przebaczenia, zgody i pokoju. Ciebie prosimy ...
 • Wlej w serca tych, którzy nie mogą dziś być z nami przy tym stole, obfity strumień łask i obdarz ich twoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy ...
 • Zachowaj naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych w pokoju tej Świętej Nocy. Ciebie prosimy …
 • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej nocy. Ciebie prosimy ...
 • Naszych zmarłych bliskich i znajomych (imiona) obdarz szczęściem wiecznym i oglądaniem Twojej światłości w niebie. Ciebie prosimy ...Ojcze nasz ...   Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM, ŻYCZENIA, WIECZERZA WIGILIJNA
 • Po wieczerzy wigilijnej odmawiamy modlitwę dziękczynną.
 •    Podzielmy się teraz opłatkiem – chlebem miłości. Otwórzmy nasze serca na przychodzącego Chrystusa, gdyż On przychodzi do nas także w każdym naszym bliźnim i zaprasza nas na ucztę w swoim Królestwie miłości i pokoju.
 •    Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań z nami w rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

======================================

4. NIEDZIELA ADWENTU - 22 XII 2019

======================================

1. Przeżywamy ostatnie dni Adwentu, dziękując za łaskę tego szczególnego

   czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsumowujemy

   naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i otwarcie na prawdzi-

   wie chrześcijańskie przeżycie świętych tajemnic.  

2. We wtorek wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód

   świąt Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielowiekową tradycją,

   post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o chrześcijańskim charakterze

   tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii 

    św. Łukasza, modlitwa za żywych i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed

   posiłkiem/. Msza św. Pasterska o godz.22.00. Po raz pierwszy kolędy zaśpie-

    wają "Promyki św. Moniki". 

3. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00,11.30 i 16.00.

4. Zapraszamy jutro na Msze św. roratnią jutro o 6.30, w wigilię o godz. 7.30,

    a po niej ostatnia okazja do spowiedzi przed świętami.

5. Do nabycia jest świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 10 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2020 r.

7. W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny.

8. Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym, które

    po raz drugi zagości w archidiecezji warmińskiej. Będzie to widowisko

   muzyczne "Głośnia Noc - Betlejem w Polsce". Koncert odbędzie się 18

   stycznia 2020 r w Expo Mazury w Ostródzie o godzinie 18.00. Obecnie

   trwa sprzedaż biletów w cenie 50 zł, 60 zł, 80 zł. Wystąpią m.in. Arka

   Noego, Natalia Niemien, Mateo, Mietek Szcześniak.

===================================================

3. NIEDZIELA ADWENTU „GAUDETE”- 15 XII 2019

===================================================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Dziś rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

  ten czas  łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

 czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i

   czwartek o g. 16.45, w sobotę o g. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

  Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście

   Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2020 rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2020 r.

7. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-

   ciom w cenie min. małe 5 zł . Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony

   na pomoc caritas dla dzieci.

8. W czasie rekolekcji dzieci i młodzież odbierają u ministrantów w przed-

   sionku pamiątkowe kartki /szczególnie ci, którzy przygotowują się do

    przyjęcia sakramentów/.

9. Można zgłaszać wizyty u chorych, którzy chcą przed Świętami przystąpić

    do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.

10. Zapraszamy do pomocy przy dekoracjach świątecznych kościoła. W

     środę od godz. 11.00 mężczyzn do stawiania choinek i szopki. Dzieci

   i dorosłych do dekoracji choinek i szopki w czwartek po roratach czyli

    około 17.30.

=============================================

2. NIEDZIELA ADWENTU / UROCZYSTOŚĆ

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚW.  MARYI PANNY- 8 XII 2019

============================================

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw.

   Maryi Panny. Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego

  Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski.

  Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa.

  Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy

   sobie łaskę do zwalczania grzechu.

2. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. W poniedziałek, środę i piątek Msze św. o godz. 8.00. Od tej niedzieli

   do końca miesiąca, także w czasie Świąt, dodatkowa Msza św. o godz.

  16.00. 

5. Za tydzień rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe

   /15-17 XII/. Nauki wygłosi ks. Krzysztof Niespodziański z Rychnowa.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2020 r.

8. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

     Dzieciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie

     przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

9. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek za listopad

      to : 523,86 zł, zebrano: 884 zł.

10. Dziś spotkanie kl. II i III po Mszy św. o godz. 11.30.

======================================

1. NIEDZIELA ADWENTU - 1 XII 2019

======================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone

  opłatki będą roznosić osoby z naszej Parafii.

2. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: "Wielka

     Tajemnica Wiary" z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w

    Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Jest to 1 rok programu dusz-

    pasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod hasłem

    „Eucharystia daje życie”. 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. W piątek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

5. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty z Komunią św. u

    chorych tylko w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spowie-

    dzi od 17.35.

6. W 2. Niedzielę Adwentu przypada także Uroczystość Niepokalanego

    Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

7. Od przyszłej niedzieli do końca miesiąca, także w czasie Świąt, dodat-

     kowa Msza św. o godz.16.00. 

8. Za dwa tygodnie rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe

   /15-17 XII/. Nauki wygłosi ks. Krzysztof Niespodziański z Rychnowa.

9. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

10. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2020 r.

11. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

    Dzieciom w cenie min. małe 5 zł i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży

    będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

12. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła.

13. Wolna intencja Mszy św. w czasie rekolekcji: 17 XII /wtorek/ o godz.

    11.00.

14. Za tydzień spotkanie kl. II i III po Mszy św. o godz. 11.30.

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 24 XI 2019

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą roznosić osoby z

   naszej Parafii.

3. Rekolekcje adwentowe od III Niedzieli Adwentu /15-17 XII/. Nauki

    wygłosi ks. Krzysztof Niespodziański z Rychnowa.

4. Zapraszam na modlitwę za zmarłych we wtorek, środę i piątek wypo-

   minki o godz. 17.35 o godz., Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

5. W sobotę Uroczystość św. Andrzeja Apostoła - patrona Archidiecezji

    Warmińskiej. Msza św. o godz.11.00.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

7. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

8. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na

   pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących,

- kalendarze papieskie na 2020 rok za 3 zł.

9. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00

10. Dziś spotkanie po Mszy św. o 11.30 kl. II-III dzieci

11. Za tydzień ofiary z tacy na ogrzewanie kościoła.

***

========================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 XI 2019

========================================

1. Dziś obchodzimy po raz trzeci Światowy Dzień Ubogich. Myślą przewod-

     nią są słowa Psalmu 9 „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”

     (Psalm 9, 19).

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Chrystusa

    Króla.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie modlimy się za dusze oczekujące na

   wybawięnie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,  

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

   Dni powsz. /wto.śro i ptk./   - wypominki o godz. 17.35,  

                                                - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00

4. Można jeszcze składać kartki wypominkowe na Msze greg, i modllitwę

    za naszych zmarłych. 

5. W sobotę 23 listopada w godz. od 13:00 do 18:00 w hali sportowej

    Zespołu Szkół Salezjańskich odbędzie się przegląd zespołów "Cecy-

      liada", w którym weźmie udział nasza schola muzyczna "Promyki

       św. Moniki".

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 6 zł oraz kalendarze papieskie na 2020 za 3 zł.

7. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

8. W sobotę Msza św. o godz.8.00.

9. Spotkanie kl. VIII po Mszy św. o 11.30.

***

 =====================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 XI 2019

=====================================

1. Dziś obchodzimy XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

   To okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w

  skrajnej biedzie chrześcijanom w Sudanie Południowym. Poprzez dar

   modlitwy w ich intencji oraz w intencji pokoju w tym ogarniętym woj.-

   nami domowymi kraju możemy wypełnić przykazanie miłości Boga i

   bliźniego. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc Kościołowi w  

   Sudanie Płd. 

2. Jutro - 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 101.

   rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas Mszy św. gregoriańs-

   kiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych zmarłych, a szcze-

   gólnie poległych i pomordowanych obrońców Ojczyzny. Po Mszy

   św. modlitwa za Ojczyznę i jej Obrońców pod obeliskiem 100-lecia

    Niepodległości na pl. Mariackim.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki o godz. 17.35 /wto., śro. i ptk./

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /wtorek, środa

  lub piątek/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny"  dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2020 za 3 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

7. W sobotę Msza św. o godz. 8.00.

8. Spotkanie po Mszy św. o 11.30  kl. II i III.

9. Za tydzień taca na cele inwestycyjne.

***

 

=====================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 XI 2019

=====================================

1. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki o godz. 17.35 /wto.-ptk./

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

2. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /od wtorku. do

   piątku/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

3. Za tydzień XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po 

    Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc Kościołowi w  Sudanie Płd. 

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny"  dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2020 za 3 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

6. Spotkanie po Mszy św. o 11.30  kl. VIII - podsumowanie miesiąca.

7. Rozpoczęliśmy ogrzewanie kościoła.

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

HELENA LIPKA

córka Marcina i Agnieszki

27 października 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

=====================================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 X 2019

=====================================

1. W piątek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Pierwsza Msza św.

   w naszym kościele o godz. 9.00, zaś na cmentarzach: starym przy

   ul. Chrobrego o godz.12.00 i nowym przy ul. Spokojnej o godz.14.00.

   Pamiętajmy w tym dniu o obowiązku Mszy św. Ponieważ jest to

   także I piątek miesiąca, dlatego będzie także odprawiona Msz św.

    o godz. 18.00, od 17.30 możliwość spowiedzi. Wizyty u chorych

    jedynie w czwartek od 9.00.

2. 2 listopada, w sobotę, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

   Zmarłych. Podczas Mszy św. o  godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

   mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

   ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

6. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami. Pamiętajmy o słowach św. Moniki

   wypowiedzianych na krótko przed jej śmiercią: "Tylko o jedno was

   proszę, żebyście - gdziekolwiek będziecie - wspomnieli mnie przy

   ołtarzu Pańskim".

8. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /wto.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

9. Zapraszamy na wspólny różaniec.

- we wtorek i czwartek  z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w poniedziałek i środę o godz. 17.30.

10. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny"  dla dzieci za 5 zł.

10. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

11. Spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30. Kl. VIII -zapraszam za

    tydzień na spotkanie i  podsumowanie miesiąca.

=====================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 X 2019

=====================================

1. Zapraszamy na odmawiany wspólnie różaniec.

- we wtorek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w środę i piątek o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem:

  „Ochrzczeni i posłani”. Modlitwą i ofiarami wspieramy misjonarzy,

  którzy głoszą na całym świecie Ewangelię, wypełniając tym samym

  nakaz misyjny Chrystusa.

4. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

5. Od dzisiaj do soboty ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św.

   w tym tygodniu w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można

   kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26.

6. Taca inwestycyjna w niedzielę 27 października.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł. 

8. Spotkanie /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III.

=====================================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 X 2019

=====================================

1. Zapraszamy na odmawiany wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Dzisiaj obchodzimy 19. Dzień Papieski pod hasłem :"Wstańcie,

  chodźmy!". Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia 

  dla młodzieży będzie można wesprzeć składając do puszki dobro-

   wolną ofiarę po Mszach św.

3. W dniu dzisiejszym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zapra-

   sza o godz. 20.00 na procesję fatimską i Mszę św. 

4. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

5. W środę - 16 października pamiętny dzień - 41. rocznica wyboru

     św. Jana Pawła II.

6. Za tydzień Niedziela Misyjna. Ponieważ za tydzień taca na misje, dla-

    tego taca inwestycyjna w niedzielę 27 października.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł. 

8. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III;

    - kl. VIII.

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

ANNA KAROLINA WOCIÓR

i ŁUKASZ GRZEGORZ PIECH

12 października 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

Schola dziecięca powstała w maju 2019 r.w naszej Parafii.

Prowadzący: Iwona Morawska, Karolina Tomaszewska,

                      Andrzej Horbajczuk, Róża Bunalska.

==========================================

 

PIEŚNI DLA SCHOLI /alfabet./

stan na 8 marca 2020

 

1144 /6/ - ABBA, OJCZE

1172 /2/ - ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ

1157 /6/ - ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL

 

1152 /2/ - BARANKU BOŻY

1145 /6/ - BARKA

1171 /7/ - BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE

1146 /3/ - BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1161 /7/ - BOŻE OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ

1133 /1/ - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

1167 /6/ - BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ

 

1174/8/ - CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ

1125 /5/ – CHRYSTUS PAN KARMI NAS

1136 /5/ - CHWAŁA NA WYSOKOŚCI, GLORIA

 

1158 /6/ - DO NAZARETU GDZIE JEJ DOM

1108 /7/ - DUCH ŚW. NIECH JEDNOCZY NAS

1168 /1/ - DUCHU ŚW. PRZYJDŹ PROSIMY

1114 /1/ - DUCHU ŚW. WYLEWAJ SIĘ NA NAS

1175/3/ - DUSZO CHRYSTUSOWA, UŚWIĘĆ MNIE

1110 /3/ - DZIĘKI, O PANIE SKŁADAMY DZIĘKI

 

1124 /2/ - IDZIE JEZUS

1103 /1/ - IDZIE MÓJ PAN

1112 /2/ - IDZIE MÓJ PAN

 

1116 /1/ - JAM DZIECKIEM TWYM

1130 /12/ - JEDEN CHLEB dłuższe

1102 /5/ - JEDEN CHLEB

1104 /1/ - JEDEN DZIEŃ W PRZEDSIONKACH

1105 /1/ - JESTEŚ KRÓLEM

1142 /6/ - JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1149 /6/ - JEZUS SIŁĄ MĄ

 

1138 /1/ - KRÓL KRÓLÓW

1147 /2/ - KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO

 

1111 /9/ - MATKA, KTÓRA POD KRZYŻEM STAŁA

1156 /1/ - MÓJ JEZUS KRÓLEM KRÓLÓW JEST

 

1140 /4/ - NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN

1143 /3/ - NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

1109 /7/ - NIE LĘKAJCIE SIĘ dłuższe

1119 /5/ - NIE LĘKAJCIE SIĘ

 

1128 /6/ - OCZYŚC SERCE ME

1101 /4/ - OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ dłuższe

1106 /2/ - OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ

1150 /1/ i 1166/1/- O PANI, UFNOŚĆ NASZA

1123 /8/ - O PANIE TY NAM DAJESZ

1134 /6/ - O, PANIE TYŚ MOIM PASTERZEM

1113 /1/ - OTO JEST DZIEŃ

1154 /1/ - OTO PAN BÓG PRZYJDZIE

 

1141 /7/ - PANIE DOBRY JAK CHLEB

1126 /1/ - PANIE JEZU CHR. SYNU BOGA, ZMIŁUJ

1129 /2/ - PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZIŚ

1155 /1/ - PAN BLISKO JEST

1122 /1/ - PAN JEST MOIM PASTERZEM

1115 /6/ - PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA

1148 /1/ - PAN MNIE STRZEŻE

1118 /6/ - PIEŚŃ DLA RODZICÓW

1139 /5/ - POKŁADAM W PANU UFNOŚĆ MĄ

1120 /1/ - PRZYCHODZISZ PANIE MIMO DRZWI…

1153 /5/ - PRZYJDŹ JEZU, PRZYJDŹ

 

1162/10/ - SERCE WIELKIE NAM DAJ

1165 /1/ - ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI ŚWIECI

1107 /2/ - ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS

1137 /2/ - ŚWIĘTEMU BOGU ODDAJ CZEŚĆ

1151 /4/ - ŚWIĘTY / ŚWIĘTY…

 

1173/2/ - TA KREW Z GRZECHU OBMYWA MNIE

1131 /2/ - TCHNI MOC, TCHNIJ MIŁOŚĆ

1100 /6/ i 1163/6/- TO PRZYKAZANIE JA DZIŚ DAJĘ WAM

1160 /1/ - TY PRZEZ KRÓLOWĄ

 

1169 /1/ - UBI CARITAS

1117 /6/ - UROCZYSTY DZIEŃ KOMUNII

1135 /2/ - UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE

 

1176 /8/ - WIERZĘ W CIEBIE PANIE

1170 /3/ - W KRUSZYNIE CHLEBA

1159 /1/ - WODY JORDANU

1132 /1/ - WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE…..

1164 /3/ - WY JESTEŚCIE NA ZIEMI ŚWIATŁEM

1127 /10/ - WYKRZYKUJCIE BOGU

1121 /1/ - WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

 

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

MIECZYSŁAW STANISŁAW

SAWICKI

zmarł 5 października 2019 r. w wieku 71 lat

***

ok. 17.30  /wtorek/ poświęcenie ciała w domu pogrz. ul. Drwęcka

      POGRZEB środa, 9 października 2019 r.

ok. 11.30  modlitwa za śp. Mieczysława  w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

========================================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 X 2019

========================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc

  objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspól-

  nie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. W sobotę zapraszamy na dzień skupienia Żywego Różańca w sobotę

    12 października. 10.15 Różaniec i konferencja, 11.00 Msza św. W sobotę

    także Msza św. ślubna o godz. 16.00.

3. Za tydzień 13 października Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zapra-

   sza o godz. 20.00 na procesję fatimską i Mszę św. 

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł  i "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

5. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III;

    - za tydzień kl. VIII.

6. Dzisiaj zbiórka do puszki na caritas warmińską.

7. Za tydzień obchodzimy 19. Dzień Papieski pod hasłem :

 "Wstańcie, chodźmy!".  Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz

   na stypendia dla młodzieży będzie można wesprzeć składając

   do puszek dobrowolną ofiarę po Mszach św.

8. Odszedł do Boga śp. Mieczysław Sawicki.

   "Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!"

***

=======================================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 IX 2019

========================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. 1 października rozpoczynamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, aby

  zgodnie z pragnieniem papieża Franciszka, odnowić misyjną żarliwość

   wszystkich wiernych. Ma temu służyć refleksja nad miejscem misji w

   życiu Kościoła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu

   wszystkich inicjatyw Kościoła, w tym wspierania materialnego wspól-

    not  na terenach misyjnych.

3. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych

     w czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. 

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

5. W poniedziałek Mszy św. nie będzie.

6. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. II-III;

    - za dwa tygodnie kl. VIII.

7. Za tydzień zbiórka do puszki na caritas warmińską.

=======================================

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY

KONSEKRACJI KOŚCIOŁA - 22 IX 2019

=======================================

 1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała

  tam na wieki" (2 Krl 7, 16). Dziś uroczyście obchodzimy 8. rocznicę 

  konsekracji naszego kościoła. Przez poświęcenie świątynia staje

  się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.

  Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas

  świętym miejscem spotkania z Bogiem - przez Słowo Boże, Eucha-

  rystię i modlitwę oraz wspólnotą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i

  budujmy także ten żywy – naszą Parafię.

2. Zapraszamy dzieci na próby scholki muzycznej "Promyki św. Moniki"

     w środę o 17.00.

3. W czwartek Msza św. o godz.8.00.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

5. Spotkania: co tydzień kl.II-III i kandydaci do Bierzmowania - kl.VIII

     dzisiaj po Mszy św. o 11.30.

6. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

***

 

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

NADIA HELENA TOMASZEWSKA

córka Grzegorza i Julii

ANTONINA WIERZCHOWSKA

córka Pawła i Marty

***

15 września 2019 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

*******

 

=======================================

23. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 IX 2019

=======================================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 142. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej oraz dożynki diecezjalne. 

2. Wczoraj  odbyły się Dożynki Gminne w Smykówku. Dzisiaj dziękujemy

    za plony w naszej Parafii  podczas Mszy św. o godz. 11.30.

3. W piątek, 13 września, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

   nach zaprasza o godz. 20.00 na kolejne nabożeństwo fatimskie i Mszę św.

   Autobus z Kajkowa o godz. 18.50. W naszym kościele Mszy św. nie będzie.

4. W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż, który jest

   znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na zakończe-

    nie Mszy św. o godz.11.00 oddamy cześć Krzyżowi przez ucałowanie.

    Duchowo będziemy włączali się w ogólnopolską modlitwę "Polska

     pod krzyżem".

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci z

     w cenie 5 zł.

6. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 15 września /kl.II i III/

   i Bierzmowania 22 września /kl. VIII / po Mszy św. o 11.30.

***

=======================================

22. NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 IX 2019

=======================================

1. Za tydzień, w niedzielę odpust Narodzenia NMP - Najświętszej Maryi

    Panny Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie - główna Msza Św. o godz.

    11.00 przy źródełku, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi

    bp łowicki Andrzej Dziuba

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu i

   Godzinę Miłosierdzia.

3. W sobotę Dożynki Gminne w Reszkach. Msza św. o godz. 13.00. Jak

    zwykle podziękujemy za plony w naszej Parafii dzień później czyli w

    niedzielę 8 września  podczas Mszy św. o godz. 11.30.

4. Od jutra rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Zachęcamy

   do spowiedzi na początek  nowego roku nauki.

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od

   godz. 17.30. Do chorych ks. Proboszcz uda się w czwartek i piątek od

    godz. 9.00.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci z

     w cenie 5 zł.

7. Pierwsze po wakacjach spotkanie scholi muzycznej "Promyki św.

    Moniki" 4 września o godz. 17.00.

8. Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00. W czwartek Mszy św. nie będzie.

9. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 15 września /kl.II i III/

   i Bierzmowania 22 września /kl. VIII / po Mszy św. o 11.30.

***

=====================================

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI -

20. ODPUST PARAFI ALNY- 25 VIII 2019

=====================================

1. W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa uroczyście 20. odpust ku

   czci św. Moniki - naszej Patronki.

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. kan. dr Piotr Dernow-

          skiego, duszpasterza akademickiego i biblisty z Olsztyna. Na za-

     kończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Jutro Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. o godz. 19.00.

     Zapraszamy o 21.00 na Apel Jasnogórski.

3. W środę wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

    syna św. Moniki.

4. W zwartek Msza św. o godz. 8.00, w sobotę o 18.00.

5. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

7. Dziękujemy wszystkim, którzy w sposób czynny pomagają i przez

  swoją posługę, modlitwę budują naszą wspólnotę parafialną. 

8. Dziękuję kapłanom, Ks. kan. dr Piotrowi Dernowskiemu za wygłoszone

   Słowo Boże i sprawowanie Eucharystii, uczestnikom procesji i LSO

   /ministrantom/.

***

=======================================

20. NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 VIII 2019

=======================================

1. Za tydzień, 26 sierpnia, nasza Parafia będzie przeżywała 20. odpust

   ku czci św. Moniki. 

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. kan. dr Piotr Dernow-

          skiego, duszpasterza akademickiego i biblisty z Olsztyna. Na za-

     kończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

3. III zapowiedź przedmałżeńska:

     Mateusz Budny, kawaler z Kajkowa 

    i Karolina Paszkiewicz, panna z Kajkowa.

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

   sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

MARCELINA EIDTNER

córka Jacka i Sylwii

***

11 sierpnia 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

=======================================

19. NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 VIII 2019

=======================================

1. We wtorek Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach 

   zaprasza na kolejne nabożeństwo fatimskie. Procesja fatimska i

   Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu autobusem z Kajkowa

   o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce. Bliższe informacje na

   plakacie w  przedsionku.

2.  W czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw.

   Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tym dniu nie tylko

   wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy

   naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej.

   Na zakończenie Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i zbóż.

3. W niedzielę 25 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 20. odpust

   ku czci św. Moniki. W tym dniu Msze św. o godz. 9.00 i główna o godz. 

  13.30, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. kan. dr Piotr

   Dernowski.

4. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Mateusz Budny, kawaler z Kajkowa 

    i Karolina Paszkiewicz, panna z Kajkowa.

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

   sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." i płytą CD "Boże coś Polskę" w cenie 5 zł.

7. We wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie. 

***

=======================================

18. NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 VIII 2019

=======================================

1. We wtorek Święto Przemienienia Pańskiego, w którym Jezus odsłania

   swoją chwałę i wzywa nas do przemiany życia. Msza św. o godz.19.00.

2. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co

   roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania

   się od alkoholu. Bądźmy trzeźwi i wolni!

3. Dzisiaj od godz.14.40 adoracja Najśw. Sakramentu i o godz.

    15.00 Godzina Miłosierdzia.

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 5 zł.

6. W poniedziałek tylko Msza św. pogrzebowa, w sobotę Msze św.

   ślubne o godz. 16.00 i 18.00.

7. Odszedł do Boga śp. Sebastian Tuszyński. W Jego intencji odmów-

    my: "Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...".

***

========================

ODSZEDŁ DO BOGA

========================

ŚP.

SEBASTIAN TUSZYŃSKI

zmarł 1 sierpnia 2019 r. w wieku 43 lat

***

      POGRZEB 5 sierpnia 2019 /poniedziałek/

ok. 10.45 wyprowadzenie z domu pogrz. Efez /ul.Sienkiewicza/

ok. 11.20 modlitwa za śp. Sebastiana w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

======================================

17. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 VII 2019

======================================

1. 25 lipca wspominaliśmy św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji

   dziś po Mszach św. poświęcenie pojazdów na parkingu przy kościele. 

2. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca.

3. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Msza św. o godz. 19.00.

   Okazja do spowiedzi od godz.18.30. Do chorych ks. Proboszcz uda się

   w czwartek i piątek od godz. 9.00.

4. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co roku

   Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania się od alkoholu.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

7. Msza św. w środę i sobotę o godz. 8.00. We wtorek Mszy św. nie będzie.

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 WERONIKA PATRYCJA SZYMAŃSKA

i CEZARIUSZ ZAJKOWSKI

27 lipca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

ANTONI SADOWSKI

syn Marcina i Anny

***

21 lipca 2019 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

***

===================================

16. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 VII 2019

===================================

1. W czwartek 25 lipca wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. 

   Za tydzień po Mszach św. poświęcenie pojazdów, które należy ustawić

   na parkingu przy kościele. 

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

4. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

5. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 16.00

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 KATARZYNA ADAMCZEWSKA

i DAWID DZIAWGO

20 lipca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

 

================================

15. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VII 2019

================================

1. Caritas Archidiecezji Warmińskiej organizuje kolonie we From-

   borku dla dzieci rolników. Kolonie są darmowe. Warunek to jeden

   z rodziców musi być ubezpieczony w KRUS-ie. Szczegóły w gablo-

   tach w przedsionku i na zewnątrz.

2. Siostry Karmelitanki ze Spręcowa zapraszają na uroczystości

 Matki Bożej z Góry Karmel. Szczegóły na plakacie w przedsionku.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

4. We wtorek Msza św. o godz. 8.00, w sobotę Msza św. ślubna o

    godz. 16.30

5. III zapowiedź przedmałżeńska:

    Łukasz Grzegorz Piech, kawaler z Kajkowa

    i Anna Karolina Wociór, panna z Ostródy

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

SZYMON JAKUB CHEŁCHOWSKI

syn Michała i Małgorzaty

FABIAN MOŻEJKO

syn Daniela i Natalii

***

7 lipca 2019 r.

zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

***

================================

14. NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 VII 2019

================================

1. W sobotę Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

   na kolejne nabożeństwo fatimskie. Procesja fatimska i Msza św. o godz.

   20.00. Możliwość dojazdu autobusem z Kajkowa o godz. 18.50 z przy-

   stanku przy kapliczce. Bliższe informacje na plakacie w  przedsionku.

2. Zapraszam dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu

    i Godzinę Miłosierdzia.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski we wtorek o 21.00.

4. W środę i czwartek Mszy św. nie będzie.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

6. II zapowiedź przedmałżeńska:

    Łukasz Grzegorz Piech, kawaler z Kajkowa

    i Anna Karolina Wociór, panna z Ostródy

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

JULIA ZALEWSKA

córka Tomasza i Emilii

***

30 czerwca 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

================================

13. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VI 2019

================================

1. W dniu jutrzejszym mija 19 lat od utworzenia przez Abpa Edmunda

   Piszcza Parafii św. Moniki w Kajkowie. Te  Deum, które odśpiewa-

  liśmy po Komunii św. niech przypomni nam o wdzięczności za dar

  naszej wspólnoty.

2. Korzystając z piękna natury i podziwiając zabytki, pamiętajmy w

 czasie wakacji o Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i piękna.

 Nie zaniedbajmy więc modlitwy i Mszy św. w niedzielę.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

5. I zapowiedź przedmałżeńska:

    Łukasz Grzegorz Piech, kawaler z Kajkowa

    i Anna Karolina Wociór, panna z Ostródy

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

6. W tym tygodniu przypada I piątek lipca. Do chorych udam się w

    czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.18.30.

7. Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę i do Ostrej Bramy. Infor-

    macje na tablicy ogłoszeń.

8. We wtorek i środę Msza św. o godz. 8.00.

9. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

***

 

 

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

NADIA MAKROCKA

córka Jarosława i Wandy

***

23 czerwca 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

===============================

12. NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 VI 2019

===============================

1. 1 lipca minie 19 lat od powołania przez Abpa Edmunda Piszcza naszej

  Parafii. W przyszłą niedzielę będziemy dziękowali Bogu za przyczyną św.

  Moniki za dar naszej Wspólnoty.

2. W piątek 28 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. W sobotę 29 czerwca Uroczystość Św. Piotra i Pawła - wielkich Apostołów

    Jezusa, filarów Kościoła Świętego. Modlimy się w tym dniu za papieża Fran-

    ciszka - biskupa Rzymu i Stolicę Apostolską.

4. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 19.25

    - niedziela ............….......ok. 10.00

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7. Zapraszamy do pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę w grupie

   Sasinia Ostróda, wyruszającej z Ostródy 30 lipca. Bliższe informacje

    i terminy spotkań organizacyjnych  na plakacie w gablocie.

8. W dniu dzisiejszym w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się VII

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią zespoły

   niemaGOtu oraz młodzież Ostródzkiej Łodzi Ratunkowej. Początek

   o godz. 16.30. Wstęp wolny. Bliższe informacje na plakacie.

9. Jutro Mszy św. nie będzie.

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 ŁUCJA JEFIMOW

i KRYSPIN SZCZĘŚNIAK

22 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

========================

ODSZEDŁ DO BOGA

========================

ŚP.

EDWARD LIS

zmarł 18 czerwca 2019 r. w wieku 62 lat

***

      POGRZEB 24 czerwca 2019 /poniedziałek/

ok. 9.50 wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 10.20 modlitwa za śp. Edwarda w kościele św. Moniki

11.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

==============================================

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  - 16 VI 2019

==============================================

1. Uroczystość Trójcy Przenajśw. to okazja, aby uświadomić sobie i oddać

   chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna

   i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a 

    Duch Św. ma w nas obudzić wiarę, dzięki której człowiek otwiera się z 

    zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego dar – życie wieczne. Niedzie-

    la ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i

    Komunii św. wielkanocnej.

2. W najbliższy czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej. Pro-

  cesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. o godz. 9.00 czyli ok. godz.

 9.35 i wyruszymy do ołtarzy: I przy ul. Jeziornej 7 (ulice Jeziorna i Szkol-

 na), II przy ul. Świetlińskiej 3  (ulice Świetlińska, Widok, Rodzinna i Kwia-

 towa),  III na placu Mariackim (ulice Polna, Ogrodowa i Kajki), IV przy ul.

 Henrykowskiej 15 (ul. Henrykowska, Bukowa, Dębowa, Brzozowa i Słonecz-

  na) i powrócimy do kościoła gdzie przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo.

  Proszę o włączenie się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpowiednich

  ulic. Proszę też o zbieranie płatków kwiatów do sypania w procesji i udekoro-

   wanie okien domów nie tylko na trasie procesji.  Druga Msza św. ok. godz.

   11.00 po zakończeniu procesji.

3. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 19.25

    - niedziela ............….......ok. 10.00

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

6. Zapraszamy do pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę w grupie

   Sasinia Ostróda, wyruszającej z Ostródy30 lipca. Bliższe informacje

    i terminy spotkań organizacyjnych  na plakacie w gablocie.

7. W niedzielę 23 czerwca w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się VII

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią zespoły

   niemaGOtu oraz młodzież Ostródzkiej Łodzi Ratunkowej. Początek

   o godz. 16.30. Wstęp wolny. W sobotę próba śpiewu liturgicznego,

   również dla dzieci. Bliższe informacje na plakacie.

8. W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna w 25 - lecie

     święceń kapłańskich Ks. kan. Andrzeja Ciućkowskiego.

9. Odeszła do Boga śp. Maria Sarbska. " Wieczny odpoczynek...".

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

MARIA SARBSKA

zmarła 9 czerwca 2019 r. w wieku 95 lat 

                 POGRZEB 12 czerwca 2019 /środa/

9.00 Wyprowadzenie z zakładu pogrz. ul. Paderewskiego

ok. 9.25 - modlitwa za Zmarłą w kościele

ok. 10.00 - Msza św. w intencji śp. Marii

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

============================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 9 VI 2019

=============================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Św.

   Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Św. dla nas wszystkich,

  niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania naszej wiary. Potrzebu-

  jemy mocy i światła Ducha św., aby owocnie głosić Ewangelię.

2.  Dzisiaj podczas Mszy św. o godz.11.30 rocznica I Komunii św. dzieci,

    które przystąpiły rok temu do tego Sakramentu  Eucharystii po raz pierwszy.

3. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ................18.35

    - niedziela ....................ok. 10.00

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim".

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

      Mszy św. w środę nie będzie.

6. We wtorek 11 czerwca 2019 o godz. 16.30 Msza św. w 25 - lecie święceń

    prezbiteratu 20 kapłanów wyświęconych w 1994 r. Przewodniczyć

   będzie bp dr Janusz Ostrowski

7. W czwartek,13 czerwca, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach

     zaprasza na drugie nabożeństwo fatimskie. Główna Msza św. o godz.

    20.00. Autobus z Kajkowa o godz.18.50 z przystanku przy kapliczce.

8. 16 czerwca 2019 godz. 11.30 Msza św. dziękczynna w 25 - lecie

     święceń kapłańskich Ks. kan. Andrzeja Ciućkowskiego.

9. Kolejna próba scholki muzycznej dzieci "Promyki św. Moniki" w

    sobotę o godz. 10.00.

10. Dzień Dziecka w Sołectwie Kajkowo w dniu 14 czerwca o godz.

    15.00 ( wiata grillowa). Atrakcje zjeżdżalnie, słodkie przekąski, gry

    i zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci z Sołectwa Kajkowo.

     Organizatorzy Sołtys i Rada Sołecka.   

 Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 DARIA MAŁGORZATA MACZUKIN 

i KAMIL ANDRZEJ ROGALSKI

8 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

==============================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 2 VI 2019

=============================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium

1. "Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić, aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św.

  w ramach nowenny.

2. Dziś 12. Święto Dziękczynienia "Dziękujemy za wielkich Pasterzy".

   Dziękujmy Bożej Opatrzności za pontyfikat papieża Jana Pawła II i

  za 33 lata posługi biskupiej Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,

  prosząc o jego rychłą beatyfikację. Prośmy, abyśmy za przykładem

  tych wielkich pasterzy Kościoła potrafili stawać się apostołami Bożej

  Miłości. Zbiórka do puszki na świątynię Opatrzności Bożej.

3. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter.

   Podczas Mszy św. o godz. 11.30, 10 dzieci z naszej Parafii przyjmie po raz

   pierwszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, aby od tej pory trwać w komu-

   nii z Chrystusem i Jego Kościołem. Módlmy się za te dzieci oraz ich rodzi-

   ców. Dzieci rozpoczynają biały tydzień, w sobotę udadzą się na pielgrzymkę 

   do Gietrzwałdu.

4. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ................18.35

    - niedziela ....................ok. 10.00

5. Za tydzień 9 czerwca rocznica I Komunii św. podczas Mszy św. o

     godz.11.30. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 3 czerwca o godz.

     17.40.

6. W dniu dzisiejszym Marsz dla Życia i Rodziny w Ostródzie. Szcze-

    góły na plakacie w przedsionku.

7. W tym tygodniu przypada I piątek czerwca . Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i w piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi

    przed Mszą św. od 18.30. Nabożeństwo do NSPJ po Mszy św.

8. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 5 zł.

9. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

10. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 17.00.

11. Dziękuję za ofiary na spłatę malowania naszego kościoła.
12. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca.
13. Podziękowania w dniu I Komunii św.:
- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,
- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowaniach,
- ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom: Beacie i Jolancie za
  kształtowanie wiary i miłości do Jezusa obecnego w Eucharystii
- za dar ołtarza - gablotę magnetyczną w przedsionku,
- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój kościoła i
   porządki wewnątrz i wokół kościoła.

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 KATARZYNA ŁASZCZ  i PIOTR WIĘCEK

1 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

IRENA CUKROWSKA

zmarła  27 maja 2019 r. w wieku 68 lat 

                 POGRZEB 31 maja 2019 /piątek/

11.00 Wyprowadzenie z zakładu pogrz. ul.Paderewskiego

ok. 11.25 - modlitwa za Zmarłą w kościele

ok. 12.00 - Msza św. w intencji śp. Ireny

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

===========================================

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 26 V 2019

===========================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .........……....17.30

    - 31 maja /piątek/ …………....17.30

                         pod kapliczką NMP z Lourdes na pl. Mariackim

2. We wtorek Msza św. i majowe o godz. 16.00.

3. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

4. W przyszłą niedzielę 2 czerwca uroczystość Wniebowstąpienia Pań-