=========================================

20. NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 sierpnia 2020

=========================================

1. 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 21. odpust ku czci św.

   Moniki, a młodzież przyjmie sakrament bierzmowania. Mszy św. o godz.

   18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. inf. dr Jan Jerzy Górny. 

2. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4.We wtorek i środę Msza św. o godz. 8.30 w sobotę o godz. 16.00.

5. III zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Janek, kawaler ze Świętochłowic

      Natalia Markowska, panna z Kajkowa

   II zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Robert Karolewski, kawaler z Ostródy

      Joanna Paszkiewicz, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

=======================================

19. NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 sierpnia 2020

=======================================

1. W sobotę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw.

   Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tym dniu nie tylko

   wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy

   naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej

    w 100-lecie bitwy warszawskiej. Na zakończenie Mszy św. poświęce-

    nie kwiatów, ziół i zbóż.

2. W czwartek 13 sierpnia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

    nach zaprasza na  nabożeństwo fatimskie. Procesja fatimska i Msza św.

   o godz. 20.00. 

3. 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 21. odpust ku czci św.

   Moniki, a młodzież przyjmie sakrament bierzmowania. Mszy św. o godz.

   18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. inf. dr Jan Jerzy Górny. 

4. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter.

   Podczas Mszy św. o godz. 12.30, jedenaścioro dzieci przyjmie po raz pier-

   wszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, aby od tej pory trwać w komunii z

   Chrystusem i Jego Kościołem. Módlmy się za te dzieci oraz ich rodziców.

   Dzieci rozpoczynają biały tydzień, w piątek udadzą się na pielgrzymkę 

   do Gietrzwałdu. Mszy św. w tym dniu w naszym kościele nie będzie.

5. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

7. I zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Janek, kawaler ze Świętochłowic

      Natalia Markowska, panna z Kajkowa

   II zapowiedź przedmałżeńska

      Michał Kamiński, kawaler z Kajkowa

      Katarzyna Anna Lewicka, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8 . Podziękowania w dniu I Komunii św.:

- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,
- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowaniach,
- ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom: Beacie, Iwonie i
   Angelice za kształtowanie wiary i miłości do Jezusa obecnego
   w Eucharystii
- za dar ołtarza - wraz z rodzicami młodzieży bierzmowanej za
  szafkę w zakrystii /z tablicą elektr., wzmacniaczem i sterowaniem
   dzwonami elektron./, 
- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój kościoła i
   porządki wewnątrz i wokół kościoła.

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

DOMINIK TRZCIŃSKI

syn Daniela i Anny

***

2 sierpnia 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

TEKSTY NA BIERZMOWANIE

27 sierpnia 2020

POWITANIE KS. INFUŁATA PRZEZ RODZICÓW  

 MATKA :                                                   

   Serdecznie witamy Przewielebnego Ks. Infułata w imieniu wszystkich Parafian, nas rodziców oraz młodzieży Parafii św. Moniki, która pragnie przyjąć dziś sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 

     Przed laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę wiary. To Boże Życie, staraliśmy się w nich podtrzymywać i rozwijać, sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu i posyłaliśmy na lekcje religii, aby bardziej poznały i pokochały Chrystusa.  

OJCIEC :    

     Dziś wobec zgromadzonej tu wspólnoty parafialnej prosimy Ks. Infułata, aby w czasie tej uroczystej Mszy św., udzielił zgromadzonej młodzieży Sakramentu Bierzmowania, aby umocnić ich wiarę. Prosimy także o sprawowanie Najświętszej Ofiary w tej intencji.  

     Niech Ci młodzi chrześcijanie będą prawdziwymi świadkami Ewangelii, a patronka naszej Parafii – św. Monika niech wspiera ich swoim orędownictwem. 

                                                             Szczęść Boże! 

Pierwsze czytanie                                                    

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju.

Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dodana tym, którzy się boją Pana. Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie.

Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Darem Pana jest żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę. Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej.

Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.

Oto słowo Boże.

 Psalm responsoryjny                                   

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.

Panie, moje serce się nie pyszni *

i nie patrzą wyniośle moje oczy.

Nie dbam o rzeczy wielkie *

ani o to, co przerasta me siły.

Refren.

Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †

Jak dziecko na łonie swej matki, *

jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.

Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *

teraz i na wieki.

Refren. 

Śpiew przed Ewangelią                                                 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata,

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Drugie czytanie                                                                                                                   

Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo Boże.

     Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

     Wtedy Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

 MODLITWA POWSZECHNA                                                     

1 Módlmy się za święty Kościół Boży aby razem z Papieżem Franciszkiem, naszym arcybiskupem Józefem oraz obecnym wśród nas ks. Infułatem Janem i wszystkimi kapłanami, zgromadzony przez Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości. Ciebie prosimy…

2 Za wszystkich poszukujących Boga, aby otrzymali łaskę wiary. Ciebie prosimy… 

3 Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy..... 

4 Módlmy się za rodziców i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem, tak jak święta Monika, pociągali ich do naślado-wania Chrystusa. Ciebie prosimy.....

5 Za naszych zmarłych, a szczególnie dobro-dziejów naszej Parafii, aby zostali zbawieni. Ciebie prosimy…

6 Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną św. Moniki, aby na wzór patronki przez modlitwę i głęboką wiarę w miłosierdzie Boże i ciągłe nawracanie się dążyła do pełni spotkania z Chrystusem w życiu doczesnym i w wieczności. Ciebie prosimy.....

 DARY – BIERZMOWANIE

   Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą cześć i chwałę.

 1. Przyjmij Panie ten CHLEB – owoc wielu rąk i codzienny nasz pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.
 2. Przyjmij Panie to WINO i wodę przemień je w Krew Twojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.
 3. Oto płonąca ŚWIECA, która jest symbolem Chrystusa – światłości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świętego.
 4. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA – ofiarę naszych rodziców. Niech on będzie znakiem naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.

 

PODZIĘKOWANIE BIERZMOWANYCH                   

     Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii, podczas której otrzymaliśmy umocnienie naszej wiary w sakramencie bierzmowania, pragniemy podziękować Księdzu Infułatowi za modlitwę oraz posługę Słowa i sakramentu, a wszystkim kapłanom za modlitwę i obecność na dzisiejszej uroczystości. 

     Rodzicom, katechetom oraz naszemu Księdzu Proboszczowi dziękujemy za trud przygotowania nas do godnego i świadomego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Prosimy także o modlitwę w naszej intencji, abyśmy dobrze wykorzystali otrzymane dziś łaski.

***

======================================

18. NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 sierpnia 2020

======================================

1. W czwartek Święto Przemienienia Pańskiego, w którym Jezus odsłania

   swoją chwałę i wzywa nas do przemiany życia. Msza św. o godz. 11.00.

2. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co

   roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania

   się od alkoholu. Bądźmy trzeźwi i wolni!

3. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

4. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Do chorych ks. Pro-

   boszcz uda się w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spo-

   wiedzi od godz.18.35.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

6. I zapowiedź przedmałżeńska

    Michał Kamiński, kawaler z Kajkowa

    Katarzyna Anna Lewicka, panna z Kajkowa

   III zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Za tydzień Uroczystość I Komunii św. 11 dzieci podczas Mszy św. 

    o godz. 12.30 /przeniesiona z godz. 11.30/.

8. W sobotę Msza św. o godz. 19.00 z liturgii niedzielnej.

 

=== ROK 2020 ===

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 === ROK 2019 === 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

====================================

17. NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 VII 2020

====================================

1. Sierpień, który rozpoczniemy w sobotę, to miesiąc szczególny w

   historii naszej Ojczyzny. Jak co roku Kościół w Polsce wzywa w

   tym miesiącu do powstrzymania się od alkoholu.

2. Do soboty 1 sierpnia ks. Proboszcz jest na rekolekcjach. Mszy

   św. w tym czasie w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych

   można kontaktować się z Parafią św. Hiacynty i Franciszka tel.

    89/ 642-01-26.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. II zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Uroczystość I Komunii św. 9 sierpnia podczas Mszy św. o godz.

   12.30 /przeniesiona z godz. 11.30/.

6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie wspólnoty Żywego

    Różańca.

***

===================================

16. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 VII 2020

===================================

1. Od czwartku 23 lipca do soboty 1 sierpnia ks. Proboszcz będzie na

   rekolekcjach. Mszy św. w tym czasie w dni powsz. nie będzie. W spra-

   wach pilnych można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św.

   Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00. 

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. We wtorek i środę Msza św. o godz. 9.00.

5. Misje św. planowane w dniach 20-26 września przesunięte na 2021 rok.

6. I zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Uroczystość I Komunii św. 9 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.30

    /przeniesiona z godz. 11.30/.

***

TEKSTY NA

I KOMUNIĘ ŚW. 2020

Prośba Rodziców przed I Komunią św.

Przewielebny Księże Proboszczu!

Ojciec:

   Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę wiary. To święte Boże Życie, które otrzymały na chrzcie świętym, staraliśmy się w nich podtrzymywać i rozwijać.

     Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go   swym dziecięcym sercem.

Matka:

   Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła, prosimy Ks. Proboszcza, aby w czasie tej uroczystej Mszy św., udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej.

     Prosimy też o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci trwały w wierze naszych Ojców, w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan:

   Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi, uczynię to zatem z wielką radością.

     Kochani Rodzice! Czy możecie utwierdzić mnie w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

Ojciec:

     Tak.

     Dzieci te są dobrze przygotowane, a my swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrym

Kapłan:

Bogu niech będą dzięki!

     Niech więc przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa w Pierwszej Komunii Świętej.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej   

   Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana”.   

    A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.    

                                                       OTO SŁOWO BOŻE

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:     

    Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.     

    Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.                                    

                                                         OTO SŁOWO BOŻE

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie

dla tych, którzy Mu cześć oddają,

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą,

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie,

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Pan sam obdarza szczęściem,

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,

a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pokładam nadzieję w Panu,

ufam Jego słowu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

DARY – I KOMUNIA ŚW.

   Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą cześć i chwałę. Bądź uwielbiony za bogactwo i wspaniałomyślność Twoich dzieł.

 1. Oto płonąca ŚWIECA, która jest symbolem Chrystusa – światłości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świętego.
 2. Przynosimy Ci Panie Jezu BIAŁĄ SZATĘ – którą otrzymaliśmy podczas Chrztu świętego - symbol czystości naszego serca i radości oraz łaski, którą odnowiłeś w nas w sakramencie pokuty.
 3. Przyjmij Panie ten CHLEB ..– owoc wielu rąk i codzienny nasz pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.
 4. Przyjmij Panie to WINO i WODĘ .. przemień je w Krew Twojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. 
 5. Oto KWIATY,.. symbol naszej wdzięczności i podziękowania. Pomóż nam zachować serca czyste i piękne.
 6. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA... Niech on będzie znakiem naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.
 7. Przynosimy Ci Panie nasze ZESZYTY do nauki religii, owoc całorocznej pracy w szkole na katechezie i domu z naszymi rodzicami, którzy nam pomagali.
 8. Ofiarujemy Ci Panie SERCA w darze. Przedstaw je najlepszemu Ojcu i pomóż nam zawsze pełnić Jego świętą wolę.
 9. Oto CHLEBY, dar Twojej dobroci, dziś podzielimy je dzisiaj prosząc aby nam go nigdy nie zabrakło.

MODLITWA WIERNYCH

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby zgodnie z wolą Chrystusa z radością gromadził się na sprawowanie Najświętsze Ofiary. Ciebie prosimy.
 2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, arcybiskupa Józefa, biskupów i kapłanów, aby poprzez przekazywanie Ewangelii i sprawowanie Eucharystii prowadzili lud Boży do zbawienia. Ciebie prosimy.
 3. Módlmy się za chorych, cierpiących, za dzieci, którym brak jest miłości rodzicielskiej, aby doznali pomocy dobrych ludzi i miłości Bożej. Ciebie prosimy.
 4. Módlmy się za dzieci, które przystąpiły w tym roku po raz pierwszy do Komunii świętej, aby trwały w łasce i umacniały swoją miłość do Boga i ludzi. Ciebie prosimy.
 5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli się radować oglądaniem Chrystusa w niebie. Ciebie prosimy.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z uczestnictwa we Mszy św. czerpali łaskę do życia zgodnego ze Słowem Bożym. Ciebie prosimy.

PODZIĘKOWANIE BOGU - 1

„Otwórz, Jezu, otwórz proszę!

Ja serduszko ci przynoszę!”

- do Jezusa tak wołałem,

na spotkanie z Nim czekałem.

No i chwila przyszła ta!

Wyszedł Jezus – Ukochanie

Na tę ucztę, na spotkanie.

Rozpłakali się Tatusie,

rozpłakały się Mamusie,

powitali Boga z nami

z wielką chwałą, szczęścia łzami.

PODZIĘKOWANIE BOGU - 2

I za chwilę stał się cu

świadkiem jego cały lud –

w serduszka mojego progi

wszedł Pan Jezus Słodki, Drogi.

Czyste, dusza ma

- nie zapomnę tego dnia!

Ile szczęścia przeżywałem,

Gdy Cię, Jezu, przyjmowałem.

 

Więc za te skarby nieocenione

Dzięki Ci, Jezu, dziś nieskończone.

Od dziś zamieszkaj w serduszku moim,

Obdarz mą duszę świętych łask zdrojem.

 

PRZED I KOMUNIĄ 

Serce me ptakiem wzlata,

Najradośniej wita Cię,

Zrywam kwiaty, sypię róże

Na spotkanie Twe.

 

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze –

Jak przyjaciel, jak mój brat:

Łaską Chleba z Wieczernika

Blaskiem rozpromieniasz świat.

 

Serce moje jak skowronek

Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:

Jezus, Bóg mój już się zbliża –

Jego Ciało, Boska Krew.

 

PODZIĘKOWANIE KATECHETOM

Dziękujemy katechetom,

Którzy nas uczyli

Jak się przygotować

Do tej wielkiej chwili.

 

Za to, że nam wskazywali

Drogę do świętości,

za troskę i dobroć,

morze cierpliwości.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1

 Umiłowany – Jezus –Bóg

W Najświętszej Hostii bieli –

Zstąpił w me serce dzisiaj Sam,

By życie ze mną dzielić.

 

Księże Proboszczu, dzięki Ci

Za pracę, trud, staranie,

aby Bóg w Hostii był od dziś

naszego życia Panem.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1

Ten co dziś głębię naszych serc

Napełnił swoim blaskiem –

Niech w Twą modlitwę, w pracę Twą –

zejdzie pożarem łaski.

Za każdy gest Twój, każdą myśl,

Wielbiące Jego chwałę –

Niech Cię nagrodzi dobry Bóg

Radością nieprzebrzmiałą.  

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM – 1

Gdy byłem maleńki

Do chrztu mnie przynieśliście,

Gdy mówić zacząłem

Pacierza mnie uczyliście.

 

Dziś gdy Jezusa w swym sercu mam

Do Was, Rodzice, z podziękowaniem zwracam się

I oczy moje do nieba wznoszę:

O błogosławieństwa dla Was proszę.

 

Za wszystkie prace, Trudy starania,

Za wychowanie i dobroć Waszą,

Tatusiu i mamusiu niech Bóg was wynagrodzi.

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM - 2 

Ręce Ci całuję, moja mamusiu droga

Za twoje troski i Twoje starania.

Za to żeś mnie kochać nauczyła Boga,

Przyjmij dzisiaj gorące podziękowanie.

 

I Tobie, drogi tatusiu dziękuję,

Za Twoje serce, za trudy i znoje.

Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,

Tylko całuję drogie ręce Twoje.            

 

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

JULIA RÓZIC

córka Macieja i Kariny

***

12 lipca 2020 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

===================================

15. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 VII 2020

===================================

1. W czasie urlopowo-wakacyjnym pamiętajmy o Bogu, o modlitwie i

     niedzielnej Mszy św.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00. 

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. W sobotę Mszy św. nie będzie.

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci I-Komunijnych.

***

Schola dziecięca powstała w maju 2019 r.w naszej Parafii.

Prowadzący: Iwona Morawska, Karolina Tomaszewska,

                      Andrzej Horbajczuk, Róża Bunalska.

==========================================

 

PIEŚNI DLA SCHOLI /alfabet./

stan na 8 marca 2020

 

1144 /6/ - ABBA, OJCZE

1172 /2/ - ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ

1157 /6/ - ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL

 

1152 /2/ - BARANKU BOŻY

1145 /6/ - BARKA

1171 /7/ - BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE

1146 /3/ - BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1161 /7/ - BOŻE OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ

1133 /1/ - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

1167 /6/ - BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ

 

1174/8/ - CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ

1125 /5/ – CHRYSTUS PAN KARMI NAS

231/5/ - CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE

401/1/ - CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS KRÓLEM

1181/7/ - CHWALCIE PANA NIEBIOS

1136 /5/ - CHWAŁA NA WYSOKOŚCI, GLORIA

 

1158 /6/ - DO NAZARETU GDZIE JEJ DOM

1108 /7/ - DUCH ŚW. NIECH JEDNOCZY NAS

1179 /1/ - DUCHU ŚW. PRZYJDŹ

1168 /1/ - DUCHU ŚW. PRZYJDŹ PROSIMY

1114 /1/ - DUCHU ŚW. WYLEWAJ SIĘ NA NAS

1175/3/ - DUSZO CHRYSTUSOWA, UŚWIĘĆ MNIE

1110 /3/ - DZIĘKI, O PANIE SKŁADAMY DZIĘKI

 

1124 /2/ - IDZIE JEZUS

1103 /1/ - IDZIE MÓJ PAN

1112 /2/ - IDZIE MÓJ PAN

 

1116 /1/ - JAM DZIECKIEM TWYM

1130 /12/ - JEDEN CHLEB dłuższe

1102 /5/ - JEDEN CHLEB

1104 /1/ - JEDEN DZIEŃ W PRZEDSIONKACH

1105 /1/ - JESTEŚ KRÓLEM

1142 /6/ - JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1149 /6/ - JEZUS SIŁĄ MĄ

 

1138 /1/ - KRÓL KRÓLÓW

1147 /2/ - KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO

 

1111 /9/ - MATKA, KTÓRA POD KRZYŻEM STAŁA

1156 /1/ - MÓJ JEZUS KRÓLEM KRÓLÓW JEST

 

1140 /4/ - NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN

1143 /3/ - NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

1109 /7/ - NIE LĘKAJCIE SIĘ dłuższe

1119 /5/ - NIE LĘKAJCIE SIĘ

500 /11/ - NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT

 

1128 /6/ - OCZYŚC SERCE ME

1180/2/ - ODDAJMY CZEŚĆ ŚWIĘTEMU PANU CHWAŁ

1101 /4/ - OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ dłuższe

1106 /2/ - OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ

1150 /1/ i 1166/1/- O PANI, UFNOŚĆ NASZA

1123 /8/ - O PANIE TY NAM DAJESZ

1134 /6/ - O, PANIE TYŚ MOIM PASTERZEM

1113 /1/ - OTO JEST DZIEŃ

1154 /1/ - OTO PAN BÓG PRZYJDZIE

 

1141 /7/ - PANIE DOBRY JAK CHLEB

1126 /1/ - PANIE JEZU CHR. SYNU BOGA, ZMIŁU

1182 /2/ - PANIE JEZU ZABIERZEMY CIĘ DO DOMU

1129 /2/ - PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZIŚ

1178 /7/ - PANIE PRAGNIENIA LUDZKICH SERC

1155 /1/ - PAN BLISKO JEST

  478 /1/ - PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

1122 /1/ - PAN JEST MOIM PASTERZEM

1115 /6/ - PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA

1148 /1/ - PAN MNIE STRZEŻE

1118 /6/ - PIEŚŃ DLA RODZICÓW

1139 /5/ - POKŁADAM W PANU UFNOŚĆ MĄ

1120 /1/ - PRZYCHODZISZ PANIE MIMO DRZWI…

1153 /5/ - PRZYJDŹ JEZU, PRZYJDŹ

 

1162/10/ - SERCE WIELKIE NAM DAJ

1165 /1/ - ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI ŚWIECI

1107 /2/ - ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS

1137 /2/ - ŚWIĘTEMU BOGU ODDAJ CZEŚĆ

1151 /4/ - ŚWIĘTY / ŚWIĘTY…

 

1173/2/ - TA KREW Z GRZECHU OBMYWA MNIE

1131 /2/ - TCHNI MOC, TCHNIJ MIŁOŚĆ

1100 /6/ i 1163/6/- TO PRZYKAZANIE JA DZIŚ DAJĘ WAM

1160 /1/ - TY PRZEZ KRÓLOWĄ

 

1169 /1/ - UBI CARITAS

1117 /6/ - UROCZYSTY DZIEŃ KOMUNII

1135 /2/ - UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE

 

1176 /8/ - WIERZĘ W CIEBIE PANIE

1170 /3/ - W KRUSZYNIE CHLEBA

1159 /1/ - WODY JORDANU

1132 /1/ - WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE…..

1164 /3/ - WY JESTEŚCIE NA ZIEMI ŚWIATŁEM

1127 /10/ - WYKRZYKUJCIE BOGU

1121 /1/ - WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

 

=====================================

13. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 VI 2020

=====================================

1. 1 lipca minie 20 lat od powołania przez Abpa Edmunda Piszcza naszej

     Parafii. W przyszłą niedzielę będziemy dziękowali Bogu za przyczyną

     św. Moniki za dar naszej Wspólnoty.

2. Jutro 29 czerwca Uroczystość Św. Piotra i Pawła - wielkich Apostołów

    Jezusa, filarów Kościoła Świętego. Modlimy się w tym dniu za papieża

    Franciszka - biskupa Rzymu i Stolicę Apostolską.

3. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca

      Pana Jezusa: w poniedziałek i wtorek. 18.35

4. W tym tygodniu przypada I piątek lipca. Wizyty u chorych w czwartek

    i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.18.30.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

6. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedz." dla dzieci nr wakacyjny za 5 zł.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

8.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kandydatów do bierzmowania zapraszam jutro ok.19.30 po

    Mszy św. Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.30.

***

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

LEON KACZMAROWSKI

syn Roberta i Katarzyny

***

27 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

   ============================== 

BARBARA ROSIŃSKA

córka Damiana i Iwony

MARIA KAMIŃSKA

córka Michała i Katarzyny

***

20 czerwca 2020 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

*******

===================================

12. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 VI 2020

===================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

2. W poniedziałek Mszy św. nie będzie. 

3. We wtorek dzień ojca. Pamiętajmy o wdzięczności i modlitwie za naszych

     ojców, także tych, którzy odeszli już z tego świata.

4. W środę Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz.16.00.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedz." dla dzieci nr wakacyjny za 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania - egzamin z

    katechizmu w piątek o 17.30. Próba scholki "Promyki św. Moniki" w

    środę o 16.30.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

ADAM WARMIŃSKI

syn Sławomira i Angeliki

***

20 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

FRANCISZEK  KRASOWSKI

syn Łukasza i Karoliny

***

13 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

==================================

11. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VI 2020

==================================

1. W dniu dzisiejszym rocznica I Komunii św. dzieci, które rok temu po raz

   pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii. Msza św. dziękczynna o

  godz. 11.30.

2. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

3. W poniedziałek Msza św. z czerwcowym o godz. 9.00.

4. W piątek 19 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

   Na zakończenie Mszy św. litania do NSPJ i procesja eucharystyczna

   na placu kościelnym. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość

     od pokarmów mięsnych.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 17.30.

     Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.30.

8. Do 21 czerwca Msza św. niedzielna w sobotę o 19.00.

==========================

==========================================

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  - 7 VI 2020

==========================================

1. Uroczystość Trójcy Przenajśw. to okazja, aby uświadomić sobie i oddać

   chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna

   i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a 

    Duch Św. ma w nas obudzić wiarę, dzięki której człowiek otwiera się z 

    zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego dar – życie wieczne. Niedzie-

    la ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i

    Komunii św. wielkanocnej.

2. W najbliższy czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej. Pro-

  cesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. o godz. 9.00 czyli ok. godz.

  9.35 i wyruszymy do ołtarzy:

   I OŁTARZ W KAPLICY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

      (ulice Jeziorna i Szkolna),

   II NA WEJŚCIU NA PLAC KOŚCIELNY 

      (ul. Henrykowska, Bukowa, Dębowa, Brzozowa i Słoneczna)

   III NA PLACU KOŚCIELNYM

        (ulice Polna, Ogrodowa i Kajki),

   IV OŁTARZ W KAPLICY MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

       (ulice Świetlińska, Widok, Rodzinna i Kwiatowa) 

    przy ołtarzu głównym przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo.

  Proszę o włączenie się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpowiednich

  ulic. Proszę też o zbieranie płatków kwiatów do sypania w procesji i udekoro-

   wanie okien domów nie tylko na trasie procesji.  Druga Msza św. przed godz.

   11.00 po zakończeniu procesji.

3. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00. 

6.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę o 17.30.

    Spotkanie dzieci rocznicowych w sobotę o godz. 15.00.

     Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.15.

7. II zapowiedź przedmałżeńska:

      Łukasz Pasik, kawaler z Kajkowa i Julia Siemionow,

       panna z Ostródy, parafia św. Dominika Savio.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.

     pralki, telewizory, komputery/ do wtorku 9 czerwca do godz. 10.00

     na parkingu przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich

     misjonarzy prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.

9.Do 21 czerwca Msza św. niedzielna w sobotę o 19.00.

10. W piątek Mszy św. wieczornej nie będzie.

11. Odszedł do Boga śp. Dionizy Ciechanowicz. "Wieczny odpoczynek

       racz Mu dać Panie..."

***

==================================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 31 V 2020

=================================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Św.

   Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Św. dla nas wszystkich,

  niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania naszej wiary. Potrzebu-

  jemy mocy i światła Ducha św., aby owocnie głosić Ewangelię.

2. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ................18.35

    - niedziela ....................ok. 10.00

3. Od jutra Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00.

4. W tym tygodniu przypada I piątek czerwca . Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i w piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi przed

    Mszą św. od 18.30. Nabożeństwo do NSPJ na zakończenie Mszy św.

5.  Dzisiaj podczas Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci, które

     przystąpiły rok temu do Sakramentu  Eucharystii po raz pierwszy.

     Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę o 17.30.

     Pierwsza po przerwie próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.15.

6. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku

    przystąpią do I Komunii św.

7. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 6 zł.

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

9. I zapowiedź przedmałżeńska:

      Łukasz Pasik, kawaler z Kajkowa i Julia Siemionow,

       panna z Ostródy, parafia św. Dominika Savio.

   III zapowiedź przedmałżeńska:

     Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.

    Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

10. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.

     pralki, telewizory, komputery/ do 9 czerwca godz. 10.00 na parkingu

     przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich misjonarzy

     prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.

11. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku 

     spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw.

     czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś

     w dni powsz. po Mszy św. ok. 19.25.

12. W czwartek Msza św. i czerwcowe o godz. 16.30.

 Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

***

Dekret

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku

udziału w niedzielnych Mszach Świętych

   Uwzględniając aktualne zarządzenia władz państwowych i sanitarnych

oraz zalecenia Konferencji Episkopatu Polski związane ze stanem epidemii

w naszym kraju, mając na uwadze to, iż sytuacja epidemiczna na tyle uległa

korzystnej zmianie, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ogra-

niczeń społecznych, m.in. zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religij-

nych w kościołach, z dniem 30 maja 2020 r. odwołuję udzieloną w dniu 20

kwietnia 2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach

Świętych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad

nimi bezpośrednią opiekę.

Jednocześnie, do odwołania, utrzymuję w mocy, zgodnie z kan. 87 § 1, kan.

1245 i kan. 1248 § 2 KPK, dyspensę dla następujących wiernych:

1. osoby w podeszłym wieku,

2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)

3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu:„Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitar-

nych.W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich Duchownych i

Wiernych o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji

utrudniających życie duszpasterskie i parafialne.

 

 Olsztyn, dnia 29 maja 2020 r.

                                                                                        Abp Józef Górzyński

                                                                                      Metropolita Warmiński

====================================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 24 V 2020

===================================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium

1. "Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić, aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św.

  w ramach nowenny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .........……....17.30

    - niedziela .........................ok. 10.00

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy św. ok.

     godz. 18.30. Za tydzień 31 maja po Mszy św. o 11.30  spotkanie

     rodziców dzieci rocznicowych /I Komunia św. 2019/.

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 5 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00
6. II zapowiedź przedmałżeńska:
  Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.
  Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.
      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami
    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.
7. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.
   pralki, telewizory, komputery/ do 9 czerwca godz. 10.00 na parkingu
   przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich misjonarzy 
   prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.
8. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku
  spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw.
  czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś
  w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.
9. We wtorek Msza św. z majowym o godz. 9.00.

***

================================================

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 17 V 2020

===============================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .........……....17.30

    - niedziela .........................ok. 10.00

3. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

4. W przyszłą niedzielę 24 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pań-

    skiego. 

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" z komiksem o kard.

    Wyszyńskim w cenie 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
7. Jutro,18 maja, będziemy przeżywali 100. rocznicę urodzin św. Jana
    Pawła II. Zapraszam na Mszę św. dziękczynną o godz. 18.00.
8. We wtorek Msza św. z nabożeństwem majowym o godz. 8.00.
9. I zapowiedź przedmałżeńska:
   Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.
   Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.
         Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami
     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.
10. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spo-

    wiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najświętszej

    czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś

   w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.

***

=========================================

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10 V 2020

==============================================

1. W środę 13 maja wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej w 103.

     rocznicę objawień Najśw. Maryi Panny w Fatimie. 

2. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, z inicjatywy Ojca

   Św. Franciszka, prosi, aby „czwartek 14 maja uczynić dniem mod-

   litwy, postu i dziel miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii

   koronawirusa. Abp Józef Górzyński zaleca, by tę inicjatywę podjąć

   w każdej parafii. Zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu i

   modlitwę w tej intencji w czwartek od godz. 17.00.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do NMP

    - dni powszednie ……....17.30

    - niedziela ...……......ok.10.00

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" w cenie 6 zł.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

5. W czwartek Święto św. Macieja Apostoła, w sobotę św. Andrzeja

     Boboli, patrona Polski i Archidiecezji Warmińskiej.

6. 18 maja będziemy przeżywali 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

7. Rok temu powstała scholka muzyczna dzieci "Promyki św. Moniki".

8. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spo-

    wiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najświętszej

    czyli 7 czerwca.

***