DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=====================================
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
25 lutego  2024
=====================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku sumienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii.

2. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. W tym roku przeżywać go będziemy pod hasłem „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”. Po Mszy św. zbiórka do puszki na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek * dorośli .....16.00

                                                    * dzieci/młodzież .....16.40       

  - GORZKIE ŻALE * niedziela ............... 8.30

4Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 10 zł oraz "Mały Gość Niedzielny"  za 7 zł.

5. Kontynuujemy wizytę duszpasterską rodzin naszej Parafii.

6. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii od Niedzieli Palmowej: 24-26 marca 2024 r.

7. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie: od poniedziałek do czwartku o godz. 9.00, w piątek o 15.30.

8. W tym tygodniu przypada 1.piątek marca. Wizyty u chorych w czwartek i piątek od godz. 10.00. Spowiedź dzieci ok. 17.10, dorosłych od 15.15.

9. Dziś po Mszy św. o 9.00 spotkanie Żywego Różańca.

10. Pielgrzymka do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Glotowie 23 marca. Wyjazd samochodami własnymi.

11. Rozpoczynamy kolejny etap układania polbruku na parkingu przy naszym kościele /ok.100 m²/.

***

===================================
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18 lutego 2024
===================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary, wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

  * dorośli .......................16.00

  * dzieci/młodzież ..........16.40

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela ............... 8.30

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 10 zł oraz "Gość extra" za 14 zł.

5. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz.11.30. 

6. Kontynuujemy wizytę duszpasterską rodzin naszej Parafii.

7. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie: poniedziałek - czwartek o 9.00, piątek o godz. 15.30.

***

================================
 6. NIEDZIELA ZWYKŁA 
11 lutego 2024
================================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli czterdziestodniowy okres  przygotowania paschalnego. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz.11.00 i 18.00. Poprzez obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .......... 16.00

 - GORZKIE ŻALE - niedziela .............. 8.30

3. W dniu dzisiejszym wspominamy w liturgii NMP z Lourdes i obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Jego celem jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.  Podczas Mszy św. o godz. 9.00 chorzy będą mogli  przyjąć sakrament namaszczenia chorych. 

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 7 zł.

5. Spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30.

6. Serdecznie zachęcam do przeznaczenia 1,5% podatku na pomoc dla dziecka z naszej parafii. Pomóżmy w leczeniu Antoniny Wierzchowskiej. Na stoliku pod chórem i na naszej stronie znajdziemy ulotki z informacją o chorobie Antosi i fundacji, która jej pomaga. Dziękuję za wsparcie w imieniu Rodziców.

7. Trwa wizyta duszpasterska rodzin katolickich - kolęda. Kreda i woda świecona są w bocznej kaplicy.

8. Msze św. w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz.9.00, w piątek o godz. 15.30.

***

 ================================
 5. NIEDZIELA ZWYKŁA 
4 lutego 2024
================================

1. W niedzielę 11 lutego Światowy Dzień Chorego we wspomnienie NMP z Lourdes. Jego celem jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.  Podczas Mszy św. o godz. 9.00 chorzy będą mogli  przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Pomóżmy chorym w dotarciu do kościoła.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 7 zł.

3. Spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30.

4. Od dziś do piątku 9 lutego włącznie Mszy św. nie będzie. W sprawach pilnych /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ można kontaktować się z Parafia św. Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26, kom - 783 652 498

5. Trwa wizyta duszpasterska rodzin katolickich - kolęda. Kolejny etap od 12 lutego. Kreda i woda świecona są w kaplicy bocznej.

***

 

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA

===================================

OJCZE NASZ..., ZDROWAŚ MARYJO …,

SKŁAD APOSTOLSKI: Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzy-ciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Św. narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

1. GŁÓWNE PRAWD WIARY:.

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

2. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH:

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją
 5. Nie zabijaj
 6. Nie cudzołóż
 7. Nie kradnij
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego
 10. Nie pożądaj żadnej rzecz bliźniego twego.

3. 5 WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

4. V PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia dla IV przykazania: Wszyscy wierni zobowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu. - Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową. Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźli-wości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

5. Wymień siedem sakramentów świętych.

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament
 4. Pokuta (spowiedź, pojednania i pokuty)
 5. Namaszczenie Chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

6. Wymień siedem grzechów głównych?

1) pycha

2) chciwość

3) nieczystość

4) zazdrość

5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6) gniew

7) lenistwo.

 1. Co to jest religia?

Religia jest to łączność człowieka z Bogiem.

 1. Jaką religią jest religia katolicka?

Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga.

 1. Czym jest wiara?

Wiara jest postawą człowieka wobec Boga, w której bierze udział rozum i wola.

 1. W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił?

To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 1. Co to jest Pismo św.?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 1. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Św. natchnieni.

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament - 46 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg, razem 73 księgi

 1. Co jest myślą przewodnią Pisma św.?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 1. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze? Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.
 2. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia.

 1. Kto napisał cztery Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 1. Co to jest Tradycja?

Tradycja (przekaz z pokolenia na pokolenie) jest to zbiór Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przekazuje i do wierzenia podaje.

 1. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary? Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski.
 2. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.

 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy: 1) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, 2) z przekonania wszystkich ludów, 3) z własnego sumienia, 4) z Objawienia Bożego.

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia ale także dobry i miłosierny Ojciec)

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 1. Co to jest Trójca Święta?

Jeden Bóg w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty).

 1. Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest: a) wieczny - zawsze był, jest i będzie b) wszechmocny - wszystko może czynić co chce c) niezmienny - zawsze jest ten sam d) najmędrszy - wszystko co robi jest mądre i dobre e) święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi f) najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze g) najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 1. Dlaczego Pan Bóg stworzył cały świat?

1) dla chwały swojej 2) dla dobra i szczęścia stworzeń

 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 1. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 1. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać między dobrem a złem.

 1. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił kochał i służył mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 1. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?

Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 1. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 1. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

 1. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi: 1) przez wybrany naród izraelski 2) przez proroctwa mesjańskie

 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

 Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Pomazaniec Pański.

 1. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa?

 Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką - Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem - św. Józef.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż: 1) powiedział o tym Bóg Ojciec 2) zaświadczyli to Apostołowie 3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus 4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam: 1) Ewangelie (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł), 2) historycy rzymscy i żydowscy.

 1. Gdzie i kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta.

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. Chrzest w Jordanie, trzy lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę. 3 Śmierć na krzyżu. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę, Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu.
 2. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej 2) Rozmnożenie chleba 3) Uzdrowienie paralityka 4) Wskrzeszenie Łazarza 5) Zmartwychwstanie

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”.
 2. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to: a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św. b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga), c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

 1. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów

 1. Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli papież, obecnie papież Franciszek

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

 1. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ: a) ma jednego najwyższego pasterza b) głosi jedną i tę samą naukę c) udziela wszędzie tych samych sakramentów św.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty ponieważ: a) głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa b) sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św. c) wychował i wychowuje zastępy świętych.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny ponieważ: a) jest dla wszystkich ludzi b) rozszerza się po całej ziemi c) trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ponieważ: a) uczy tego samego co apostołowie b) udziela tych samych sakramentów co oni c) biskupi są prawowitymi następcami apostołów.

 1. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół?

Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha Św.

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. Duch Św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w 50 dniu od zmartwychwstania, 10-tego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch Św. zstępuje na nas?

Duch Św. zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup - ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji twarzy metropolię.

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? I kto jest jej biskupem?

Nasza diecezja nazywa się Archidiecezja Warmińska. Biskupem - Ordynariuszem jest arcybiskup Józef Górzyński.

 1. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: a) Matką Boga - Jezusa Chrystusa b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia) c) Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem d) Królową Polski

 1. Wymień kilku polskich świętych:

1) Św. Stanisław biskup i męczennik 2) Św. Jan Paweł II 3) Św. Jacek 4) Św. Stanisław Kostka 5) Św. Maksymilian Maria Kolbe

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmieć, sąd, niebo, czyściec, piekło.

 1. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć - to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej.

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 1. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?

 10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza.

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „czyń to, co dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na przekroczeniu (świadomie i dobrowolnie) przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na przekroczeniu przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy mniej ważnej, niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło), grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie.

 1. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest to skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 1. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga. Są to: wiara, nadzieja i miłość.

 1. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne):

1) roztropność 2) sprawiedliwość 3) wstrzemięźliwość 4) męstwo

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy:

1) grzeszących upominać 2) nieumiejętnych pouczać 3) wątpiącym dobrze radzić 4) strapionych pocieszać 5) krzywdy cierpliwie znosić 6) urazy chętnie darować 7) modlić się za żywych i umarłych.

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała:

1) łaknących nakarmić 2) pragnących napoić 3) nagich przyodziać 4) podróżnych w dom przyjąć 5) więźniów pocieszać 6) chorych nawiedzać 7) umarłych grzebać

 1. Co Bóg nakazuje w I przykazaniu?

Wierzyć Panu Bogu, zaufać Panu Bogu, miłować Pana Boga, czcić Pana Boga.

 1. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty. Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna, wspólnotowa.

 1. Co to jest modlitwa pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska - to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

 1. Co to jest pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III przykazaniu Pan Bóg Nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i odpoczynek świąteczny.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać rodziców, przełożonych i starszych.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie, zdrowie u siebie i u bliźnich.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

W VII i X przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

W VIII przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

 1. W jakim celu Kościół nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 1. Co to jest łaska Boża?

 Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

 1. Jakie są rodzaje łaski?

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone.

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 1. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków. Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 1. Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty święte dzielmy na: 1) na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy 2) na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

 1. Które Sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy? Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.
 2. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo.

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 1. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

Wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić, polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną, wypowiadając równocześnie słowa: „NN” - ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 1. Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1) pomnaża łaskę uświęcającą 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego 3) daje 7 darów Ducha Świętego 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 1. Wymień 7 darów Ducha Świętego:

1) Dar mądrości 2) Dar rozumu 3) Dar rady 4) Dar męstwa 5) Dar umiejętności 6) Dar pobożności 7) Dar bojaźni Bożej

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.: a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary tzn.: a) zachować na co dzień wszystkie przykazania b) spełniać solidnie swoje obowiązki c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św. d) wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
 2. a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św. b) częstą spowiedź i Komunię św. c) systematyczną katechizację d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich e) przez życie na co dzień wiarą.
 3. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez: a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji) b) opuszczanie modlitwy, Mszy św. c) lekceważenie przykazań Bożych.

 1. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego 2) poznać najważniejsze prawdy wiary 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość 7 4) wybrać sobie patrona 5) poprosić świadka do bierzmowania 6) oczyścić duszę z grzechów.

 1. Kto udziela Sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?
 2. a) włożenie rąk przez Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”.
 3. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje - to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: za nas się ofiarować we Mszy św., w Komunii św. być naszym pokarmem, aby stale przebywać wśród nas.

 1. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami „To czyńcie na moją pamiątkę” - dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 1. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu.

 1. Pod jakimi warunkami możemy przyjmować Komunię św.? Komunię św. możemy przyjmować, gdy: mamy łaskę uświęcającą, czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem), zachowany jest post eucharystyczny - 1 godzinę.
 2. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane”. Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.
 2. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 1. Co to jest Namaszczenie Chorych?

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 1. Kiedy należy przyjmować sakrament Namaszczenia Chorych? Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać do ostatniej chwili swego życia).
 2. Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów świętych.

 1. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych? Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocza, kapłańska i królewska).
 2. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną kobietą, i nierozerwalne - to znaczy: aż do śmierci.

 1. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone. 

==================================
ODSZEDŁ DO BOGA
==================================
ŚP.
TADEUSZ KAZIMIERZ
ROCHNIŃSKI
zmarł 1 lutego 2024 r. w wieku 74 lat
***
        POGRZEB
SOBOTA 3 LUTEGO 2024

ok. 13.15 poświęcenie ciała i różaniec
                            w kościele św. Moniki w Kajkowie
                 14.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Jana
           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Chrobrego/
               ***
                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
================================
 4. NIEDZIELA ZWYKŁA 
28 stycznia 2024
================================

1. W piątek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej Gromnicznej/. Msze św. w tym dniu o godz. 11.00 i 18.00. Zabierzmy ze sobą świece z okapnikami. Po Mszy św. o 18.00 zapraszam do rozbierania dekoracji świątecznych w kościele.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakon kontemplacyjny w Szczytnie. 

3. W tym dniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w czwartek od 10.00 i piątek po godz. 12.00; Msza św. o godz.18.00, okazja do spowiedzi od godz.17.40. Dzieci I Komunijne od 17.15.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

5. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o godz.9.00.

6. Bal karnawałowy z wieloma atrakcjami dla dzieci z Kajkowa w sobotę 3 lutego 14.00 w hotelu „Sajmono”.

7. III zapowiedź przedmałżeńska:

   Natalia Monika Borkowska, pana z Kajkowa i Damian Roszkiewicz, kawaler z Parafii św. Faustyny w Ostródzie.

  Ktokolwiek wie o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.  

8.  Trwa wizyta duszpasterska rodzin katolickich - kolęda. Kreda i woda świecona niedaleko  żłóbka. Msze św. od poniedziałku do czwartku o godz. 9.30.

 ***

===========================
3. NIEDZIELA ZWYKŁA
- 21 stycznia 2024
===========================

1. Zapraszamy na Modlitwę o Jedność Chrześcijan w Ostródzie. 

ŚRODA 24 stycznia 2024

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22, godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

Przewodniczy: Ks. Superintendent Waldemar Eggert, proboszcz metodystycznej parafii Łaski Bożej w Ostródzie

Homilia: Ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w Archidiecezji Warmińskiej

 

2. Z okazji jubileuszu 800-lecia pierwszej szopki w Greccio w kościele franciszkanów można uzyskać odpust zupełny modląc się przy żłóbku oraz spełniając zwykłe warunki.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

4. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

5. Do piątku 26 stycznia włącznie Mszy św. w dni powszednie nie będzie. W sprawach pilnych /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ można kontaktować się z Parafia św. Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26, kom - 783 652 498.

6. II zapowiedź przedmałżeńska:

   Natalia Monika Borkowska, pana z Kajkowa i Damian Roszkiewicz, kawaler z Parafii św. Faustyny w Ostródzie.

  Ktokolwiek wie o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.  

7. Drugi etap wizyty duszpasterskiej rodzin naszej Parafii rozpoczniemy od 29 stycznia.

***

===========================
2. NIEDZIELA ZWYKŁA
- 14 stycznia 2024
===========================

1. Rozpoczynamy czas Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Ostródzie. W tym roku pod hasłem: "Będziesz miłował Pana, swego Boga… a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10, 27).

18 stycznia 2024 Czwartek

  Kościół Rzymskokatolicki św. Marcina w Ostródzie, ul. Paderewskiego 1a godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

  Przewodniczy: Ksiądz Mariusz Grabas, proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Marcina w Ostródzie

   Homilia: Pastor Zbigniew Chojnacki, pastor Kościoła Chrystusowego w Ostródzie

2. Z okazji jubileuszu 800-lecia pierwszej szopki w Greccio w kościele franciszkanów można uzyskać odpust zupełny modląc się przy żłóbku oraz spełniając zwykłe warunki.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

4. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

5. Od czwartku 18 stycznia do piątku 26 stycznia włącznie Mszy św. w dni powszednie nie będzie. W sprawach pilnych /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ można kontaktować się z Parafia św. Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26, kom - 783 652 498.

6. I zapowiedź przedmałżeńska:

   Natalia Monika Borkowska, pana z Kajkowa i Damian Roszkiewicz, kawaler z Parafii św. Faustyny w Ostródzie.

  Ktokolwiek wie o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.  

7. Trwa wizyta duszpasterska rodzin naszej Parafii. zob. strona główna.

8. Msze św. w poniedziałek i wtorek o 10.00, w środę o 18.00.

***

================================================================

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 7 stycznia 2024

================================================================

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jednocześnie wskazuje na naszą wielką godność wybranych przez Ojca do zbawienia dzieci Bożych. Dziękujmy Panu za łaskę Chrztu św., którą nas obdarzył. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 7 zł,

3. Msze św. w tym tygodniu: poniedziałek 9.30, od wtorku do piątku Msze św. o godz. 10.30.

4. Rozpoczynamy KOLĘDĘ - WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ RODZIN KATOLICKICH. Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie na  utrzymanie parafii  i cele inwestycyjne. Proszę także o ewentualne regulowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie kościoła/ lub składek na budowęMożna też prosić o wizytę kapłana przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu. 

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku

K  +  M  +  B    2  0  1  9

=======================================================

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA,

MARYI I JÓZEFA - 31 grudnia 2023

======================================================

1. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa wpatrujemy się w przykład nazaretańskiej Rodziny oraz dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Szczególnie prośmy, aby małżeństwa były budowane na wierze oraz wzajemnej miłości i szacunku.

2. W poniedziałek,1 stycznia 2024, w Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi. Msza św. o godz.11.30. 

3. W sobotę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi dary. Złoto dla Króla, kadzidło dla Boga, mirrę dla naszego Zbawiciela. Podczas Mszy św. o godz.9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą oznaczymy drzwi naszych domów. Ofiary na cele misyjne.

4. W tym roku po raz 12. w Ostródzie odbędzie się Orszak 3 Króli. Początek o godz. 13.15 w parafii św. Hiacynty i Franciszka.

5. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, które zakończy okres Bożego Narodzenia. 

6. W tym tygodniu przypada 1.piątek Stycznia. Wizyty u chorych w czwartek i piątek od godz. 10.00. Spowiedź dzieci od 17.15, dorosłych od 17.40.

7. Od 7 stycznia rozpoczniemy pierwszą, styczniową część tegorocznej WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ. Już dziś można zaprosić na wcześniejszą wizytę 2-6 stycznia.

***

LITURGIA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA

Na stole nakrytym białym obrusem umieszcza się księgę Pisma św.,

świecę (może być świeca „Caritas”) i opłatki. Modlitwom przewodniczy

ojciec lub matka rodziny, albo najstarszy wśród zebranych 

 

Dziecko zapala świecę mówiąc : Światło Chrystusa.      

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 
WPROWADZENIE

     Dwa tysiące lat temu Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się w stajni betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Dzisiaj gromadzimy się w naszej rodzinie, aby wspominać to największe wydarzenie w dziejach ludzkości. Z szacunkiem, w postawie stojącej, wysłuchajmy słów Ewangelii według św. Łukasza opisującej Narodziny Zbawiciela.

 

   FRAGMENT EWANGELII                   Łk 2, 1-14

       W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

     W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „ Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Nie- mowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

   WSPÓLNE PROŚBY

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, Ty ofiarowałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ci wszyscy, którzy w Niego uwierzą mieli życie wieczne, z ufnością w tę Świętą Noc zwracamy się do Ciebie z naszymi prośbami:

 • Udziel całemu Kościołowi, jego pasterzom i wiernym daru radości, miłości, wiary i pokoju. Ciebie prosimy ...
 • Obdarz naszą rodzinę darem wzajemnej miłości, przebaczenia, zgody i pokoju. Ciebie prosimy ...
 • Wlej w serca tych, którzy nie mogą dziś być z nami przy tym stole, obfity strumień łask i obdarz ich twoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy ...
 • Zachowaj naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych w pokoju tej Świętej Nocy. Ciebie prosimy …
 • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej nocy. Ciebie prosimy ...
 • Naszych zmarłych bliskich i znajomych (imiona) obdarz szczęściem wiecznym i oglądaniem Twojej światłości w niebie. Ciebie prosimy ...

   Ojcze nasz ...  

     Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM, ŻYCZENIA, WIECZERZA WIGILIJNA

   Po wieczerzy wigilijnej odmawiamy modlitwę dziękczynną.

   Podzielmy się teraz opłatkiem – chlebem miłości. Otwórzmy nasze serca na przychodzącego Chrystusa, gdyż On przychodzi do nas także w każdym naszym bliźnim i zaprasza nas na ucztę w swoim Królestwie miłości i pokoju.

    Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań z nami w rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

==============================================
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
- 25 grudnia 2023
 ===============================================

1. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas." J1,14 Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie powitania Chrystusa pośród nas - we wspólnocie rodzinnej, ludzkiej, a przede wszystkim we wspólnocie Kościoła powszechnego. Niech ta prawda promieniuje z naszego serca napełnionego wielką radością!  Pan jest pośród nas!

2. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz w drugi dzień świąt Msze św. o godz. 9.00 i 11.30.

3. 31 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. Podziękujemy za dar naszych rodzin i pomodlimy się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 /sob./, 9.00 i 11.30 zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

4. 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msza św. o godz. 11.30.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2024 rok. 

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." numer świąteczny w cenie 15 zł.

7. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt Narodzenia Pańskiego:

   - p. leśniczemu z Pietrzwałdu i Andrzejowi Bartnickiemu oraz p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - mężczyznom za pomoc w ustawieniu choinek i szopki,

  - p. Marii Magdalenie Szczepkowskiej i Alinie Kanclerz za stroik na ołtarzu i dekoracje przy nim.

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed Świętami, a szczególnie dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

 - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd,

  - p. Irenie Stępkowskiej za dbanie o obrusy do kościoła, p. Teresie Horbajczuk za troskę o bieliznę kielichową, p. Zofii Hoflich za porządki i czystość w naszej świątyni.

8. ŻYCZENIA

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam,

aby Dzieciątko Jezus narodziło się nie tylko w betlejemskiej grocie,

ale przede wszystkim w Waszych sercach przynosi

radość, miłość, nadzieję i wiarę.

Niech radość usuwa smutki, a nadzieja zniechęcenia,

miłość nadaje życiu sens, wiara wskazuje drogę do Chrystusa.

                                  ks. kan. Andrzej Ciućkowski

                             proboszcz

***

======================================

4. NIEDZIELA ADWENTU - 24 XII 2023

======================================

1. Przeżywamy ostatnie godziny Adwentu, dziękując za łaskę tego szczególnego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsumowujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i otwarcie na prawdziwie chrześcijańskie przeżycie świętych tajemnic.  

2. Dziś wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód świąt Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielowiekową tradycją, post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o chrześcijańskim charakterze tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza, modlitwa za żywych i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed posiłkiem/. Msza św. Pasterska o godz.22.00.

3. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00 i 11.30

4. Ostatnia okazja do spowiedzi po Mszach św.

5. Do nabycia jest świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." /100 stron/ w cenie 15 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2024 r.

7. W zakrystii są poświęcone opłatki.

 

 

==================================

ODSZEDŁ DO BOGA

==================================

ŚP.

JAN KUZYK

zmarł 18 grudnia 2023 r. w wieku 85 lat

***

        POGRZEB

CZWARTEK 21 GRUDNIA 2023

ok. 9.00 poświęcenie ciała kaplica zakładu

pogrzebowego "Charon"

             ok. 9.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 10.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Jana

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

=================================================

3. NIEDZIELA ADWENTU "GAUDETE"

- 17 grudnia 2023

 =================================================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza radość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia

2. Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze ten czas łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczyszczenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu. Nauki głosi ks. kan. Krzysztof Bumbul z Olsztyna.. Prośmy o dary Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty i dla nas. Na stoliku rachunki sumienia.

3. W przyszłą niedzielę wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód świąt Narodzenia Pańskiego. Pasterka o godz.22.00.

4. Zapraszamy na Mszę św. roratnie: we wtorek o 16.50, w czwartek o 6.30 i sobotę o 7.15. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony. W sobotę okazja do spowiedzi do godz. 9.00.

5. W środę Msza św. o godz.17.00. Od godz. 17.30 zapraszam dzieci i dorosłych do pomocy przy dekorowaniu choinek, szopki i kościoła na święta Narodzenia Pańskiego. Dziękuję panom za pomoc w ustawieniu szopki i choinek.

6. Na pomoc Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy 236 zł.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2024 r.

9. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 10 zł.

10. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewanie kościoła i inne cele parafialne.

11. Do 20 grudnia w naszej parafii trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która w tym roku ma wesprzeć dzieci z Hospicjum Stacjonarnego dla  Dzieci w Olsztynie. Zbierać będziemy: podkłady hig., kaszki, obiadki, jogurty dla niemowlaków, płyny i proszki hipoalergiczne /Lowela/, kremy do pielęgnacji, pampersy, chusteczki nawilżane, mleko modyfikowane, ubrankaOsoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują paczkęGotowe paczki można zostawiać pod choinką kościele. 

12. Spotkanie klas III  o godz. 11.30.

***

====================================================

2. NIEDZIELA ADWENTU - 10 grudnia 2023

 ====================================================

1. Wsłuchując się w orędzie św. Jana Chrzciciela w okresie Adwentu przygotujmy drogi naszego serca przychodzącemu do nas Jezusowi. Pamiętajmy o postanowieniach, modlitwie i uczynkach miłosierdzia.

2. Ważnym elementem tego przygotowania są Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii, które rozpoczniemy w 3. Niedzielę Adwentu 17 grudnia. Potrwają trzy dni i będą okazją do skorzystania z sakramentu pokuty. Nauki wygłosi ks. kan. Krzysztof Bumbul z Olsztyna. Prośmy o dary Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty i dla nas.

3. Dzisiejsza niedziela to 24. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, w tym roku pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: wtorek i czwartek o godz. 6.30, w sobotę o 7.15. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

 5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2024 r.

7. Msze św. wieczorne w tym tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek o 16.00.

8. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 10 zł, duże do odbioru. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci. 

9. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewanie kościoła i inne cele parafialne.

10. Zapraszam w sobotę o godz. 11.00 mężczyzn do ustawienia szopki i choinek.

11. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która w tym roku ma wesprzeć dzieci z Hospicjum Stacjonarnego dla  Dzieci w Olsztynie. Zbierać będziemy: podkłady hig., kaszki, obiadki, jogurty dla niemowlaków, płyny i proszki hipoalergiczne /Lowela/, kremy do pielęgnacji, pampersy, chusteczki nawilżane, mleko modyfikowane, ubrankaOsoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują paczkęGotowe paczki można zostawiać pod choinką kościele. Akcja trwa do 20 grudnia. Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bombkach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl.

12. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła - 1283,50 zł.

13. Spotkanie klas III  o godz. 11.30.

***

List na Adwent 2023

    Drodzy Siostry i Bracia

   Dzisiaj Pierwsza Niedziela Adwentu. Jak zawsze tą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i jak zawsze na początku Adwentu słyszymy mocne wezwanie „czuwajcie!”. Nie dziwi nas ono, bo czuwanie to podstawowe przesłanie Adwentu i taka jest również istotna cecha życia chrześcijańskiego – stała gotowość na spotkanie z Bogiem. Gotów jest tylko ten, kto czuwa.

    Nasze ziemskie życie dzieje się w czasie, w którym nieustannie coś się rozpoczyna i kończy. Czas ma tylko jednego Pana i jest nim sam Bóg. Dał nam ten niezwykły dar do owocnego zagospodarowania i pouczył jak można i należy to uczynić. Więcej, dał nam swoją boską moc, swoją łaskę, byśmy potrafili rozpoznać drogi prawego życia i zdolni byli pójść tymi drogami. To brak Boga na naszych drogach staje się przyczyną błądzenia, sprawia, że nasze drogi przestają być drogami Bożymi. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu słowa proroka Izajasza: „Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą?” (Iz 63, 17). Wszelka nasza ludzka niedola ma źródło w braku obecności Boga na naszych drogach. Dlatego prorok dramatycznie woła: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 19). Kościół to wezwanie czyni swoim i nim rozpoczyna swój nowy rok.

    Wiemy, że dzieło naszego zbawienia rozpoczyna się od zstąpienia Zbawiciela, od wejścia Syna Bożego w nasze życie w czasie, od przyjęcia naszej ludzkiej natury. Chrystus przychodzi, aby podnieść upadłego człowieka, podnieść upadłą ludzkość, której kondycję prorok Izajasz opisuje dziś słowami: „My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher” (Iz 64, 5). I chociaż Bóg „skrył Swoje oblicze przed nami i oddał nas w moc naszej winy” (Iz 64, 6), to jednak nie przestał być naszym Ojcem. Z Jego ojcowskiej miłości, z Jego ojcowskiego zamysłu i woli Syn Boży narodził się jako człowiek i dokonał dzieła naszego zbawienia. Rok kościelny, każdy, także i ten, który dziś rozpoczynamy, ma jako jedyny przedmiot refleksji i celebracji to chrystusowe dzieło zbawienia.

    Chrystus Pan dokonał dzieła zbawienia w konkretnym czasie; jest to zatem historyczne wydarzenie. Nie pozostaje ono jednak jedynie w historii, jak wszystkie inne wydarzenia historyczne (por. KKK 1085), ale przeciwnie, jest uobecniane dla nas dzisiaj w Kościele przez przepowiadanie i w liturgicznych celebracjach. Kościół został do tego zadania powołany i uzdolniony darem Ducha Świętego. Wszystko po to, byśmy w chrystusowym dziele zbawienia my dzisiaj, jak i wszystkie pokolenia, mogli mieć udział. Dlaczego to jest ważne? Bo tylko ci, którzy uczestniczą w dziele zbawczym Chrystusa idą drogą zbawienia. Tak o tym poucza nas dzisiaj św. Paweł: „Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym” (1 Kor 1, 9). I wyjaśnia, co otrzymują ci, którzy współuczestniczą z Jezusem Chrystusem: są „wzbogaceni we wszystko” i „nie doznają braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa”, który „będzie umacniał ich aż do końca, aby byli bez zarzutu w dzień” Jego przyjścia (1 Kor 1, 5-8).

    Oto sens Adwentu i cel chrześcijańskiego życia – stała gotowość na przyjście Pana. Gwarantuje ją, jak słyszymy, uczestniczenie w Chrystusie. Trzeba dobrze zrozumieć znaczenie tych słów, skoro opisywana przez nie rzeczywistość stanowi dla nas fundament zbawienia. Okazuje się bowiem, że o tym kim Chrystus jest, co nauczał i czego dokonał, nie wystarczy się dowiedzieć i przyjąć z akceptacją.

    Jest to rzeczywistość, w której trzeba uczestniczyć, a to znaczy dużo więcej niż tylko deklaratywną przynależność. Papież Franciszek pisze o tym tak: „To nie jest intelektualne przylgnięcie do myśli Chrystusa lub przyjęcie jakiegoś kodeksu zachowania narzuconego przez Niego. Jest to zanurzenie się w Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Nie jest to magiczny gest” (Desiderio desideravi, 12).

    Właściwe rozumienie pojęcia uczestniczenie pojmujemy dopiero wtedy, kiedy wchodzimy w rozważanie natury liturgicznych celebracji. Tak o tym dalej mówi papież Franciszek:

   Celebracja dotyczy rzeczywistości naszej uległości wobec działania Ducha, który w niej działa, aż do ukształtowania się w nas Chrystusa (por. Ga 4, 19). Pełnią naszej formacji jest upodobnienie się do Chrystusa. Powtarzam: nie chodzi o proces myślowy, abstrakcyjny, ale o stawanie się Nim. Taki jest cel, dla którego został dany Duch Święty, który działa zawsze i tylko po to, aby tworzyć Ciało Chrystusa. Tak jest z chlebem eucharystycznym, tak jest z każdym ochrzczonym powołanym do tego, by coraz bardziej stawał się tym, co otrzymał jako dar w chrzcie, czyli by był członkiem Ciała Chrystusa. Leon Wielki pisze: „Nasze uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa nie zmierza do niczego innego, jak do tego, byśmy stali się tym, co spożywamy” (Desiderio desideravi, 41).

    Przytoczone treści mówiące o chrześcijańskim rozumieniu uczestniczenia są dla nas dzisiaj szczególnie istotne, gdyż wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Jest to kolejny etap naszej szeroko podejmowanej refleksji nad Kościołem, jako wspólnotą ludu Bożego, który został ustanowiony przez Chrystusa do zadań, jakie On, Zbawiciel, mu wyznaczył. Kończący się rok duszpasterski przeżywaliśmy pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Ten Chrystusowy Kościół ma sobie tylko właściwą naturę i sobie tylko właściwe cele i środki. Dla uczniów Chrystusa, jako członków Kościoła, jest rzeczą podstawową zrozumieć, co to znaczy uczestniczyć w życiu Kościoła. Kościół bowiem nie żyje własnym życiem, nie ma życia z siebie, ma życie z Boga i żyje Jego życiem. Uczestniczenie w życiu Kościoła jest zatem uczestniczeniem w życiu Boga, który jest w Kościele. W Piśmie św. uczestnictwo odnosi się nie do zaangażowania, ale do udziału w życiu Boga. Jak mówi św. Piotr: „abyście się stali uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1, 4). Budowniczym Kościoła jest Bóg. Więź z Nim i poddanie się Jego woli to udział w budowaniu Kościoła. Dlatego św. Paweł wzywa: „Niech każdy baczy na to, jak buduje” (1 Kor 3, 10).

    Z powyższej prawdy wynika, że o uczestniczeniu w życiu Kościoła można mówić tylko w odniesieniu do tych, którzy zbudowali swoją relację z Bogiem na bazie życia sakramentalnego tak, że ich życie przeniknięte jest obecnością Boga. Takie życie da się poznać po pragnieniu bycia w bliskości z Bogiem, co wyrazi się modlitwą i udziałem w sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Ponadto, obecność Boga rodzi relację miłości do Niego i do bliźnich, co owocuje pragnieniem pełnienia Jego woli. Dopiero taka kondycja uzdalnia do uczestniczenia we wspólnocie Kościoła. Oznacza bowiem nie tylko gotowość, nawet najszczerzej zadeklarowaną, ale zdolność, która jest nie z nas ale z Boga. Mają ją ci, którzy uczestniczą w Jego życiu.

    Kościół żyje i działa jako wspólnota. Jednoczy ją Chrystus a należą do niej ci, którzy należą do Chrystusa, zostali przez chrzest „wszczepieni w Chrystusa” i w Nim trwają. Z więzi z Chrystusem rodzi się więź z braćmi w Chrystusie i faktyczne uczestniczenie we wspólnocie Kościoła.

    To uczestniczenie jest darem i zobowiązaniem. Chrystus bowiem wyznacza Kościołowi konkretne zadania i uzdalnia do ich podjęcia. Chociaż „liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KL 10), to nawet „życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii” (KL 12). Nie można zatem uczestniczenia we wspólnocie Kościoła zamknąć tylko do przychodzenia na nabożeństwa i czynnego w nich udziału. Kościół stanowi wspólnotę także wtedy, gdy jego wierni idą do świata, gdy podejmują swoje codzienne działania. Życie po chrześcijańsku w świecie tworzy i objawia wspólnotę Kościoła. Tu od każdego z nas wierzących zależy jaka to jest wspólnota. Właśnie temu mamy się szczególnie przyjrzeć w rozpoczynającym się nowym roku duszpasterskim. Jak ja uczestniczę we wspólnocie Kościoła, jak ją buduję? Czy w Kościele nie jestem tylko z deklaracji? Czy nie ograniczam się do bycia biorcą przekazywanej przez Kościół nauki i łaski? Czy wypełniam w świecie, w którym żyję na co dzień, moje własne zadanie dawania świadectwa chrześcijańskiego życia?

    Z tymi pytaniami, dotyczącymi każdego z nas, wchodzimy w nowy rok kościelny. Mamy świadomość, że na tej drodze nie idziemy sami. Jest z nami Chrystusa, stały towarzysz drogi swoich uczniów, który do wszelkich działań zgodnych z Jego wolą uzdalnia nas swoją łaską. Są także współbracia w Chrystusie, z którymi razem stanowimy wspólnotę Kościoła. Jeśli w tej wspólnocie uczestniczę, ona mnie także wspiera, wyprasza duchową moc i motywuje do prawdziwie chrześcijańskiego życia.

    Jak zawsze na tej drodze jest z nami Maryja, nasza orędowniczka i wzór. Ona już w Wieczerniku, kiedy rodził się Kościół, trwała we wspólnocie z pierwszymi uczniami Dz 1, 14). Będąc „nierozerwalnym węzłem związana ze zbawczym dziełem swojego Syna” (KL 103) pozostaje tak samo nierozerwalnie związana z Jego Kościołem. Wspiera nas i uczy przykładem, jak uczestniczyć we wspólnocie Kościoła. Jej zawierzamy rozpoczynający się nowy rok kościelny i za Jej wstawiennictwem upraszamy u Boga łaskę, by nie zabrakło nam woli i sił do budowania wspólnoty Kościoła. Amen.

+ Józef Górzyński

Arcybiskup Metropolita Warmiński

==================================================

1. NIEDZIELA ADWENTU - 3 grudnia 2023

 ==================================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście

    Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w

    chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której

     wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

      Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście Pana i oczysz-

       czenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach adwentowych. Rekolekcje adwen-

       towe w naszej Parafii 17-19 grudnia czyli od 3. Niedzieli Adwentu.

2. Ks. Proboszcz poświęci opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki są dostępne w

     zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewanie kościoła i inne cele parafialne.

3. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem:„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwartek o godz. 6.30, w sobotę

     o godz. 7.15. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca

     na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. W środę wspomnienie św. Mikołaja, biskupa. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

     Najśw. Maryi Panny.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł oraz magazyn

    "Historia Kościoła" w cenie 12 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej dostępny

    jest kalendarz z intencjami na 2024 r.

8. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe

    10 zł i duże 25 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

9. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która w tym roku ma wesprzeć

     dzieci z Hospicjum Stacjonarnego dla  Dzieci w Olsztynie. Zbierać będziemy: podkłady hig.,

     kaszki, obiadki, jogurty dla niemowlaków, płyny i proszki hipoalergiczne /Lowela/, kremy

      do pielęgnacji, pampersy, chusteczki nawilżane, mleko modyfikowane, ubrankaOsoby,

     które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do domu papierowe bombki z choinki w

      kościele, a następnie przygotowują paczkęGotowe paczki można zostawiać pod choinką

      w kościele. Akcja trwa do 20 grudnia. Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na

      bombkach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

10. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła.

 ***

===========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 26 listopada 2023

===========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

    Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest  jedynym Panem wszystkich stwo-

    rzeń, a władza Jego nie przeminie, aby nastało Królestwo, które nie będzie miało

    końca. Odmówimy AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przygotowania do

  świąt Narodzenia Pańskiego. W I Niedzielę Adwentu poświęcę opłatki na stół wigilijny.

   Poświęcone opłatki będą dostępne w zakrystii.

3. Zapraszam na modlitwę za zmarłych

              - wypominki środa o godz. 17.35,

             - Msze św. gregoriańskie o godz. 18.00.

 4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł oraz "Mały

      Gość Niedzielny dla dzieci za 7 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2024 rok.

6. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min.

    małe 10 zł  i duże 20 zł /chętni mogą się zapisać w zakrystii/. Dochód z ich sprzedaży

    będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci z uboższych rodzin.

7. W czwartek Uroczystość Św. Andrzeja Apostoła - patrona Archidiecezji Warmińskiej.

8. W tym tygodniu przypada 1.piątek grudnia. Wizyty u chorych w czwartek i piątek po

     godz. 10.00. Spowiedź dzieci od godz.17.10, a po niej litania do NSPJ i Komunia św.

    Okazja do spowiedzi dla dorosłych od godz.17.40.

9. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00, dzieci klas III po Mszy św. o godz.11.30.

10. Na pomoc Kościołowi na Bliskim Wschodzie zebrano 202 zł, zaś na pomoc ubogim 354 zł.

***

=======================================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 listopada 2023

=======================================================

1. Dziś obchodzimy tydzień 7. Światowy Dzień Ubogich, którego hasłem są

     słowa: Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4, 7). Po Mszach św.

     zbiórka do puszki na rzecz pomocy charytatywnej na rzecz biednych.

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturg.- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

      Wszechświata.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki środy i piątki o godz. 17.35,

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Można jeszcze wypisywać kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i mod-

     litwę za naszych zmarłych. 

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    10 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2024 rok.

7. Za tydzień rozpoczynamy rozprowadzanie świec WDzPDz /duże 25 zł, małe 10 zł/.

8. We wtorek Msza św. o godz. 6.30.

9. Spotkanie kl. III po Mszy św. o 11.30.

***

=======================================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 listopada 2023

=======================================================

1. Dziś obchodzimy 15. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym –  

    Bliski Wschód. Hasłem tegorocznego Dnia Solidarności będzie wezwanie: 

    To jest zawsze nasz dom. Pomoc modlitewna i materialna dla chrześcijan

   Bliskiego Wschodu będzie głównym motywem tegorocznego Dnia Solidarności.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc Kościołowi na Bliskim Wschodzie. 

2. Za tydzień Światowy Dzień Ubogich i zbiórka do puszki na pomoc ubogim.

3. W czwartek 16 listopada Święto NMP Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia.

4. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w

    miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki środy i piątki o godz. 17.35,

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

5. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie

    i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym

    chcielibyśmy, aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę, środę lub piątek.

    Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    10 zł.

7. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2024 rok.

8. Spotkanie kl. III po Mszy św. o 11.30.

***

=======================================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 listopada 2022

=======================================================

1. W sobotę - 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Złożymy

   dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 105. rocznicę odzyskania

   niepodległości. Podczas Mszy św. gregoriańskiej o godz.9.00 będziemy modlić 

   się za naszych zmarłych, a szczególnie poległych i pomordowanych obrońców 

   Ojczyzny. Po Mszy św. modlitwa za Ojczyznę i jej Obrońców pod obeliskiem

    100-lecia Niepodległości na pl. Mariackim.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w

    miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki środy i piątki o godz. 17.35,

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

3. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie

    i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym

    chcielibyśmy, aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę, środę lub piątek.

    Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    10 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2024 rok.

6. Zbiórka elektrośmieci na pomoc misjom /Boliwia i Brazylia/  i Kościołowi na wschodzie

    oraz s. Loretankom. Plakaty na tablicach ogłoszeń, a ulotki informacyjne w przedsionku

     kościoła. Zbiórka 7 listopada do godz. 9.00.

7. Spotkanie kl. III po Mszy św. o 11.30.

 

***

============================================================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 października 2023

============================================================

 1. Zapraszamy na ostatnie dni wspólnej modlitwy różańcowej.

  - poniedziałek o godz. 17.25, we wtorek o 9.00.

2. W środę, 1 listopada,. Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień, w którym

    czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cie-

    szących się chwałą nieba. Msza św. w naszym kościele o godz. 9.00, zaś na

    cmentarzach: przy ul. Chrobrego o godz.12.00 i przy ul. Spokojnej o godz.14.00.

3. 2 listopada, w czwartek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pod-

    czas Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacjami i wypominkami za zmarłych

    będziemy modlić się za zmarłych w ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam

    rodziny zmarłych.

4. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych zmarłych.

5. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych wszyscy wier-

   ni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Aby taki odpust uzyskać

   należy wyzbyć się przywiązania do grzechu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć

   Komunię świętą, nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga,

   Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

6. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając pobożnie cmentarz

    i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust uzyskać należy być w stanie łaski uświę-

    cającej, odmówić Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św.

   W dniach od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstkowy.

 7Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w miesią-

    cu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca. Codziennie

    jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni powszednie o godz.18.00,w niedziele

    o godz.9.00. Wypominki w środę i piątek o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę 

   za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

   odczytano imiona naszych zmarłych - w środę, piątek lub niedzielę. Proszę o wyraźne

   wypełnianie.

8. W tym tygodniu przypada 1.piątek listopada. Wizyty u chorych w czwartek i piątek po

     godz. 10.00. Spowiedź dzieci 16.50, a po niej litania do NSPJ i Komunia św. Okazja do

    spowiedzi dla dorosłych od godz.17.30. Wypominki od ok. 17.45. 

9. Zbiórka elektrośmieci na pomoc misjom /Boliwia i Brazylia/  i Kościołowi na wschodzie oraz s. Loretankom.

     Plakaty na tablicach ogłoszeń, a ulotki informacyjne w przedsionku kościoła. Zbiórka 

    7 listopada do godz. 9.00.

10. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2024 rok.

11. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    10 zł oraz "Mały GN" dla dzieci za 7 zł.

12. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św.

13. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o godz.9.00.

14. We wtorek różaniec i Msza św.  o godz 9.00.

***

==========================================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 października 2023

==========================================================

 1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu: "Odmawiajcie różaniec" modlimy

    się wspólnie na różańcu.

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.15,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.25;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. Niedzielą Misyjną rozpoczęliśmy tegoroczny Tydzień Misyjny będziemy przeżywać

    pod hasłem „Misje sercem Kościoła”. Ofiary z tacy na cele misyjne.

3. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych zmarłych.  Na stoliku,

    pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za

    naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

     odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa lub piątek/.

     Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    10 zł.

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św.

6. W środę różaniec i Msza św. o godz.9.30.

 

***

============================================
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
============================================

JAKUB ANIŚKO

syn Pawła Daniela i Aleksandry

***

15 października 2023 r.

          został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

         ****

==========================================================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 października 2023

==========================================================

 1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu: "Odmawiajcie różaniec" modlimy

    się wspólnie na różańcu.

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.15,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.35;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. W dniu dzisiejszym przeżywamy XXIII Dzień Papieski, pod hasłem "Jan Paweł II

     - Cywilizacja życia". św. Jan Paweł II jasno głosił prawdę o nienaruszalności i

      szacunku do życia przez całe swoje życie. Po Mszach św. zbiórka do puszki

      na stypendia dla młodzieży. Zapraszamy także na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych zmarłych.  Na stoliku,

    pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę za

    naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

     odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa lub piątek/.

     Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    10 zł .

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św.

6. Za tydzień niedziela misyjna.

7. Różaniec i Msza św. w środę o godz. 9.30.

 

***

========================================================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 października 2023

========================================================

 1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu: "Odmawiajcie różaniec" modlimy

    się wspólnie na różańcu.

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.15,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.25;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. W piątek, 13 października, Sanktuarium w Lubajnach zaprasza na ostatnie w tym

    roku nabożeństwo fatimskie i Mszę św. o godz. 20.00. Możliwość dojazdu autobu-

    sem z Kajkowa o godz. 19.05.

3. Za tydzień, 15 października, XXIII Dzień Papieski, pod hasłem "Jan Paweł II

     – Cywilizacja życia". Po Mszach św. będzie zbiórka na stypendia dla młodzieży.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 10 zł  oraz "Gość Extra" za 13 zł.

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św.

 

***

========================================================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 października 2023

========================================================

 1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc objawień: 

   "Odmawiajcie różaniec" w październiku gromadzimy się na modlitwie różańcowej

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.35 na adorację Najśw. Sakramentu i Godzinę Miło-

    sierdzia.

3. W środę, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie

    Św. Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza

     modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

4. W czwartek, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Św. Siostrę Faustynę

     Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia.

5. W sobotę, 7 października, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

    - święto patronalne Żywego Różańca. Zapraszam wspólnotę Żywego Różańca 

     o godz. 10.20 różaniec z konferencją, 11.00 Msza św. w intencji Wspólnoty.

6. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych w czwartek i

     piątek po godz. 10.00. Spowiedź dzieci 17.00, a po niej litania do NSPJ i Komu-

    nia św. Okazja do spowiedzi dla dorosłych od godz.17.40.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm."

    w cenie 10 zł  i "Mały Gość Niedz." dla dzieci za 7 zł.

8. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie klas VIII oraz dzieci przygotowu-

     jących się do I Komunii św.

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.