==========================================

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

28 lutego 2021

=========================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

   życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

   mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii. Zachęcamy

   do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jał-\

   mużny wielkopostnej. 

2. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dzieci/młodzież .....16.50       * dorośli .....17.30 

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.30

4. II zapowiedź przedmałżeńska:

       Patryk Portka, kawaler z Miłomłyna

       Natalia Weronika Piskorska, panna z Kajkowa.

  III zapowiedź przedmałżeńska:

       Mateusz Paweł Adamczewski, kawaler z Kajkowa

       Klara Szymanowska, panna z Ostrowina, Parafia Wigwałd

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5.  Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o

      godz.11.30. W marcu spotkania na Mszy św. o godz. 15.00.

7. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 rok.

8. W tym tygodniu przypada I piątek marca. Wizyty u chorych w

    czwartek i piątek po godz.9.00. Okazja do spowiedzi od 17.35.

9. Za tydzień taca na ogrzewanie kościoła.

 ===

==========================================

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 lutego 2021

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia

    i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu

   się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem

   tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary,

  wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.50

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela ............... 8.30

4. Rekolekcje wielkopostne 28-30 marca 2021 r. Nauki wygłosi

     ks. mgr lic. Krzysztof Kamiński, sędzia MSAW.

5. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Patryk Portka, kawaler z Miłomłyna

     Natalia Weronika Piskorska, panna z Kajkowa.

  II zapowiedź przedmałżeńska:

    Mateusz Paweł Adamczewski, kawaler z Kajkowa

    Klara Szymanowska, panna z Ostrowina, Parafia Wigwałd

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

6. Dziś dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 16.00. 

7. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 6 zł.

8. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o

      godz.11.30.

9. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 rok.

10. Za tydzień w niedzielę "Ad gentes" Kościół w Polsce obchodził 

     Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach

    św. zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

 ===

www.youtube.com/watch?v=kUp6eGtXgzk 

===================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA

14 lutego 2021

==================================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli

   czterdziestodniowy okres  przygotowania paschalnego. W Środę

  Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz. 11.00 i 18.00. Poprzez

  obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

  pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzy-

  manie się od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

    przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek ............ 17.30

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ............... 8.30

3. Dziś rozpoczynamy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

   pod hasłem " Trzeźwością pokonywać kryzys". W modlitwie

   wspólnotowej i osobistej pamiętajmy o tej szczególnie ważnej

   intencji.

4. I zapowiedź przedmałżeńska:

    Mateusz Paweł Adamczewski, kawaler z Kajkowa

    Klara Szymanowska, panna z Ostrowina, Parafia Wigwałd

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Rachunek za energię i ogrzewanie 1096.08 zł. 

6. Dziś i 21 lutego dodatkowe Msze św. niedzielne o godz. 16.00. 

7. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 6 zł.

8. Dzisiaj spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz.11.30.

9. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 rok.

10. Zamówione są kolejne poduszki z warstwą antypoślizgową. Koszt

       jednej to 200 zł.

11. W sobotę Msza św. z niedzieli o o godz. 16.00.

=====================================

5. NIEDZIELA ZWYKŁA 

7 lutego 2020

=====================================

1. W czwartek 11 lutego Światowy Dzień Chorego we wspomnienie

   NMP z Lourdes. Podczas Mszy św. o godz.11.00 chorzy będą mogli

   przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Pomóżmy chorym w do-

   tarciu do kościoła. Jego celem jest objęcie modlitwą wszystkich cier-

   piących, zarówno duchowo, jak i fizycznie i zwrócenie uwagi świata

   na ich potrzeby.

2. 14 i 21 lutego dodatkowe Msze św. niedzielne o godz. 16.00. 

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

4. Za tydzień spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30.

5. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na 2021 rok.

7. Na 2 ławkach w naszym kościele pojawiły się nowe poduszki z warstwą

    antypoślizową.

================================

 4. NIEDZIELA ZWYKŁA

31 stycznia 2021

===============================

1. We wtorek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej

  Gromnicznej/. Msze św. w tym dniu o godz. 11.00 i 18.00. Zabierz-

  my ze sobą świece. Po Mszy św. o 18.00 zapraszam do rozbierania

  dekoracji świątecznych w kościele.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

    towy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę będą

    przeznaczone na zakon kontemplacyjny w Szczytnie. 

3. W tym tygodniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w 

    czwartek i piątek po godz. 9.00; Msza św. o godz. 18.00, okazja do 

    spowiedzi od godz. 17.35.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

6. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o godz.9.00.

7. Wznawiamy spotkania dzieci I-komunijnych. Zapraszam 14 lutego

     na Mszę o godz. 11.30.

8. Dzisiaj ostatnie NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" z modlitwą

    w intencji wszystkich Parafian, szczególnie tych, którzy nie mogli w

    nich uczestniczyć wcześniej oraz podsumowanie kolędy.

=================================

 3. NIEDZIELA ZWYKŁA

24 stycznia 2021

=================================

1. 3. Niedziela Zwykła w Kościele powszechnym jest po raz drugi, z

   inicjatywy papieża Franciszka, Niedzielą Słowa Bożego. Ma ona  

   być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. 

   Dziś także dzień solidarności z Chorwacją i zbiórka do puszki na

    pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

6. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

7. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne

    niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy pojemnik z wodą/, którą

    można pokropić mieszkanie. Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

 

=================================

 2. NIEDZIELA ZWYKŁA

17 stycznia 2021

=================================

1. Jutro rozpoczynamy czas modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem: 

   „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9).

    Przypomina nam o konieczności budowania jedności między chrześcija-

   nami, której podstawą jest miłość Boga i bliźniego. O dar jedności módl-

   my się w naszej modlitwie wspólnotowej i osobistej. Jezus prosił Ojca:

   "Aby wszyscy byli jedno...".

2. W czwartek Dzień babci, a w piątek Dzień Dziadka. Pamiętajmy szcze-

   gólnie o modlitwie w intencji naszych  babć i dziadków, zarówno żyjących

   jak i zmarłych.

3. Za tydzień będziemy obchodzili w Kościele powszechnym po raz drugi

    ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa Bożego. W tym

    dniu także dzień solidarności z Chorwacją i zbiórka do puszki na pomoc

     poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  w cenie 6 zł.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

6. Od poniedziałku do piątku Mszy św. nie będzie.

7. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne

    niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy pojemnik z wodą/, którą

    można pokropić mieszkanie. Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

CZYTANIE NA 3. NIEDZIELĘ WLK. POSTU

- 7 MARCA 2021

Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».     

Oto Słowo Boże

======================================

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

- 10 stycznia 2021

=====================================

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jednocześ-

  nie wskazuje na naszą wielką godność wybranych przez Ojca do zba-

  wienia dzieci Bożych. Dziękujmy Panu za łaskę Chrztu św., którą nas

  obdarzył. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

3. Od poniedziałku do piątku Mszy św. w dni powszednie nie będzie.

4. Zgodnie z zaleceniami Archidiecezji Warmińskiej w naszej Parafii

    będą następujące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w

    kolejne niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części

    Parafii oraz specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystki-

    mi mieszkańcami danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy po-

    jemnik z wodą/, którą można pokropić mieszkanie. Omówione

    będą sprawy parafialne. Kolejność ulic na tablicach ogłoszeń.

    Ofiary kolędowe na cele inwestycyjne i porządkowe możemy

    składać na tacę.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie

   jego pobłogosławienia, po ZAPROSZENIU i akceptacji ze strony

   wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymogów

   sanitarnych.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

 

==========================================

2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

i UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

/TRZECH KRÓLI/ - 3 i 6 stycznia 2021

  ==========================================

 1. W środę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

   Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Mędrcy ze Wschodu, którzy za prze-

  wodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi dary. Złoto dla

   Króla, kadzidło dla Boga, mirrę dla naszego Zbawiciela. Podczas Mszy

   św. o godz.9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą ozna-

   czymy drzwi naszych domów. Ofiary na cele misyjne. Orszak 3 Króli w

   Ostródzie online o 15.30.

 2. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, które zakończy okres Bożego Naro-

    dzenia. 

3. Od poniedziałku do soboty Mszy św. w dni powszednie nie będzie.

4. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. 

5. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne

    niedziele z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody /zabierzmy pojemnik z wodą/, którą

    można pokropić mieszkanie. Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

=============================================

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA,

MARYI I JÓZEFA - 27 grudnia 2020

============================================

1. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa nie

    tylko wpatrujemy się w przykład nazaretańskiej Rodziny, ale dzięku-

    jemy także za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedno-

    ści i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Szczególnie prośmy, aby

    małżeństwa były budowane na wierze oraz wzajemnej miłości i

   szacunku. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego

   Różańca.

2. W czwartek wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 18.00 Msza św.  

    i nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakra-

    mentem na zakończenie roku kalendarzowego.

3. W piątek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

    cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi.

    Msze św. o godz.9.00 i 11.30. Jest to także pierwszy piątek

    stycznia. Wizyty u chorych z kolędą w czwartek od 9.00, w

    piątek od 14.00.

4. Przypominam, że w soboty o godz. 18.00 Msza św. z liturgii

    niedzielnej.

5. Zgodnie z zaleceniami w naszej Parafii możliwe są następujące

     formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. "KOLĘDOWE" w kolejne niedziele

   od 3 stycznia z modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz

    specjalną modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami

    danej ulicy i poświęcenie wody, którą można pokropić mieszkanie.

   Omówione będą sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po ZAPROSZENIU i akceptacji

    ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem obowiązujących wymo-

    gów sanitarnych.

==================================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 grudnia 2020

=================================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 9.00,

    11.30 i 16.00.

3. 27 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy się

   o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. W cza-

   sie Mszy św. zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń mał-

   żeńskich. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2021 rok.

5. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt

    Narodzenia Pańskiego:

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed

    Świętami, a szczególnie p. Andrzejowi Horbajczukowi i Robertowi

    Bunalskiemu, paniom Zofii Hoflich, Irenie Postert i Danucie 

   Kucharczuk oraz dzieciom, młodzieńcom i dorosłym, którzy

    stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

  - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd.

6. Z racji panującej sytuacji wizyta duszpasterska w Archidiecezji War-

     mińskiej nie jest możliwa w tradycyjnej formie. Zgodnie z zalecenia-

     mi w naszej Parafii możliwe są następujące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. w kolejne niedziele od 3 stycznia z

    modlitwą w intencji Parafian z danej części Parafii oraz specjalną

    modlitwą błogosławieństwa nad wszystkimi mieszkańcami danej ulicy

   i poświęcenie wody, którą można pokropić mieszkanie. Omówione będą

   sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po uzgodnieniu tego /ZAPRO-

    SZENIU/ i akceptacji ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem

    obowiązujących wymogów sanitarnych.

LITURGIA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA

Na stole nakrytym białym obrusem umieszcza się księgę Pisma św.,

świecę (może być świeca „Caritas”) i opłatki. Modlitwom przewodniczy

ojciec lub matka rodziny, albo najstarszy wśród zebranych 

 

Dziecko zapala świecę mówiąc : Światło Chrystusa.      

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

WPROWADZENIE

     Dwa tysiące lat temu Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się w stajni betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Dzisiaj gromadzimy się w naszej rodzinie, aby wspominać to największe wydarzenie w dziejach ludzkości. Z szacunkiem, w postawie stojącej, wysłuchajmy słów Ewangelii według św. Łukasza opisującej Narodziny Zbawiciela.

 

FRAGMENT EWANGELII                   Łk 2, 1-14

       W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

     W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „ Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Nie- mowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

WSPÓLNE PROŚBY

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, Ty ofiarowałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ci wszyscy, którzy w Niego uwierzą mieli życie wieczne, z ufnością w tę Świętą Noc zwracamy się do Ciebie z naszymi prośbami:

 • Udziel całemu Kościołowi, jego pasterzom i wiernym daru radości, miłości, wiary i pokoju. Ciebie prosimy ...
 • Obdarz naszą rodzinę darem wzajemnej miłości, przebaczenia, zgody i pokoju. Ciebie prosimy ...
 • Wlej w serca tych, którzy nie mogą dziś być z nami przy tym stole, obfity strumień łask i obdarz ich twoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy ...
 • Zachowaj naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych w pokoju tej Świętej Nocy. Ciebie prosimy …
 • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej nocy. Ciebie prosimy ...
 • Naszych zmarłych bliskich i znajomych (imiona) obdarz szczęściem wiecznym i oglądaniem Twojej światłości w niebie. Ciebie prosimy ...Ojcze nasz ...   Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM, ŻYCZENIA, WIECZERZA WIGILIJNA
 • Po wieczerzy wigilijnej odmawiamy modlitwę dziękczynną.
 •    Podzielmy się teraz opłatkiem – chlebem miłości. Otwórzmy nasze serca na przychodzącego Chrystusa, gdyż On przychodzi do nas także w każdym naszym bliźnim i zaprasza nas na ucztę w swoim Królestwie miłości i pokoju.
 •    Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań z nami w rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

======================================

4. NIEDZIELA ADWENTU 

20 grudnia 2020

======================================

1. Przeżywamy ostatnie dni Adwentu, dziękując za łaskę tego szczegól-

   nego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsu-

   mowujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i

   otwarcie na prawdziwie chrześcijańskie przeżycie świętych tajemnic.  

2. Jutro rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

    ten czas łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

    czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. W czwartek wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty

   obchód świąt Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielo-

    wiekową tradycją, post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o

    chrześcijańskim charakterze tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlit-

    wa, odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza, modlitwa za żywych

    i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed posiłkiem/. Msza św. Paster-

    ska o godz.22.00. Zaśpiewamy kolędy z "Promykami św. Moniki". 

4. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00, 11.30 i 

    16.00.

5. Zapraszamy na Mszę św. roratnią w czwartek o godz. 7.00, a po niej 

    ostatnia okazja do spowiedzi przed świętami do godz.9.00.

6. Do nabycia jest świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł. .

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

8.W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara

    dowolna na ogrzewanie kościoła. 

9. W środę Msza św. o godz. 16.30, a po niej od ok. godz. 17.00 zapra-

    szam do pomocy przy dekorowaniu choinek, szopki i kościoła na święta

    Narodzenia Pańskiego.

10. Z racji panującej sytuacji wizyta duszpasterska w Archidiecezji War-

     mińskiej nie jest możliwa w tradycyjnej formie. Zgodnie z zalecenia-

     mi Archidiecezji Warmińskiej w naszej Parafii możliwe są następu-

     jące formy kolędy:

  - ZAPROSZENIE NA MSZE ŚW. z modlitwą w intencji Parafian z

    danej części Parafii oraz specjalną modlitwą błogosławieństwa nad

   wszystkimi mieszkańcami danej ulicy i poświęcenie wody, którą można

   pokropić mieszkanie oraz śpiew kolęd. Wręczony zostanie list ks. Arcy-

   biskupa i omówione sprawy parafialne.

 - WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W DOMU i dokonanie jego

    pobłogosławienia, jednakże wyłącznie po uzgodnieniu tego /ZAPRO-

    SZENIU/ i akceptacji ze strony wiernych oraz ścisłym zachowaniem

    obowiązujących wymogów sanitarnych.

11. Można zgłaszać wizyty u chorych, którzy chcą przed Świętami przy-

     stąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.

 

==============================

3. NIEDZIELA ADWENTU 

GAUDETE - 13 grudnia 2020

==============================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek,

   wtorek, czwartek  o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa 

   Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. 

   Zabierzmy ze sobą lampiony.

3. Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii rozpoczniemy w poniedziałek

     21 grudnia. Potrwają dwa dni i będą okazją do skorzystania z sakra-

    mentu pokuty. Nauki wygłosi ks. kan. Jerzy Balcer.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

6. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

     Dzieciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie

     przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci. 

7. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są prze-

   znaczone na ogrzewanie kościoła.

8. Trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która polega na wsparciu ma-

       łych dzieci i ich mam z domu samotnej matki. Jeśli chcemy pomóc

      zabieramy do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a nas-

     tępnie przygotowujemy paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci

     i ich mam. Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele do

     21 grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl.

9. W sobotę od godz. 11.00 zapraszam do pomocy przy stawianiu choinek

      i szopki.

10. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 9.00, 11.30

     i 16.00. Pasterka o godz. 22.00.

11. W tym roku wyjątkowe zasady WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

      zob. na www.kajkowo.pl 

12. Na ogrzewanie zebrano w ubiegłą niedzielę 670 zł. Rachunek 470,59 zł

     /od 8 XI do 9 XII 2020/.

***

 

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

BONIFACY BĄK

zmarł 2 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat

***

     15 grudnia 2020, wtorek

16.00 różaniec i poświęcenie ciała

          w Domu pogrz. "Syriusz" ul. Drwęcka

     POGRZEB 16 grudnia 2020 r., środa

ok. 11.00  różaniec za śp. Bonifacego w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Bonifacego

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu

   w Ostródzie ul. Spokojna

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

===============================

2. NIEDZIELA ADWENTU 

- 6 grudnia 2020

===============================

1. Dzisiaj wpatrując się w przykład św. Mikołaja, biskupa Myrry, uświa-

    damiamy sobie, że powołaniem chrześcijanina jest pomoc bliźniemu

    i czynenie dobra w imię Jezusa.

2. We wtorek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw.

   Maryi Panny. Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego

  Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski.

3. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek,

   wtorek, czwartek i piątek o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Rekolekcje adwentowe w naszej 21-22  grudnia.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

8. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

     Dzieciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie

     przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci. 

9. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są prze-

   znaczone na ogrzewanie kościoła.

10. Trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która polega na wsparciu ma-

       łych dzieci i ich mam z domu samotnej matki. Jeśli chcemy pomóc

      zabieramy do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a nas-

     tępnie przygotowujemy paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci

     i ich mam. Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele do

     21 grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła.

12. Odeszli do Boga śp. Janina Jakubiak, Bonifacy Bąk, ks. prał. Józef

      Spisak. "Wieczny odpoczynek...".

============================

ODESZŁA DO BOGA

============================

ŚP.

JANINA JAKUBIAK

zmarła 2 grudnia 2020 r. w wieku 88 lat

***

      POGRZEB sobota, 5 grudnia 2020 r.

ok. 11.00 wyprowadzenie z Domu pogrz. "Charonn"

ok. 11.25  modlitwa za śp. Janinę w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu

   w Ostródzie /ul. Spokojna/

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

================================

1. NIEDZIELA ADWENTU 

- 29 listopada 2020

================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych.

2. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą

   dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewa-

    nie kościoła.

3. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: "Zgroma-

    dzeni na Świętej Wieczerzy" z mottem biblijnym: “Ojciec mój da

    wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Jest to 2 rok programu

    duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod

    hasłem „Eucharystia daje życie”. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

    tek o godz. 6.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze

    przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy

    ze sobą lampiony.

5. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty chorych w

    czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.35.

6. W niedzielę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2021 r.

9. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

    Dzieciom w cenie min. małe 5 zł i duże 20 zł. Dochód z ich sprze-

    daży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

10. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która

      polega na wsparciu małych dzieci i ich mam z domu samotnej mat-

     ki. Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do domu

    papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują

    paczkę z artykułami higienicznymi dla dzieci i ich mam. Gotowe pa-

     czki można zostawiać pod choinką w kościele. Akcja trwa do 21

     grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Za tydzień ofiary na ogrzewanie kościoła.

 ***

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 22 XI 2020

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą dostępne w zakrystii.

3. Zapraszam na modlitwę za zmarłych

  Niedziele - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                  - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

  Dni powsz. - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                     - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

 4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

6. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na

   pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących,

- kalendarze papieskie na 2021 rok za 3 zł.

7. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00. 

8. Odszedł do Boga śp. Jan Brzeziński.

    Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

***

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

JAN BRZEZIŃSKI / SZWESIG

zmarł 29 października 2020 r. w wieku 62 lat

***

      POGRZEB sobota, 21 listopada 2020 r.

ok. 13.00 wyprowadzenie z Domu pogrz. "Charonn" ul. Paderewskiego

ok. 13.25  różaniec za śp. Jana w kościele św. Moniki

      14.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie ul. Spokojna

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 15 listopada 2020

===========================

1. Dziś obchodzimy po raz czwarty Światowy Dzień Ubogich. Myślą prze-

   wodnią są słowa “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Zbiórka do

    puszki na pomoc dla ubogich w ramach Caritas.

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

  Niedziele - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                  - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

  Dni powsz. - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                     - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek

  lub piątek/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2021 za 3 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

7. W poniedziałek i wtorek Msze św. o godz.9.00.

8. TRANSMISJE MSZY ŚW - uwaga ! ze względu na trudną sytuację

  i czas modlitwy za zmarłych zwiększamy ilość transmisji

  - w środy, czwartki i piątki- wypominki i Msza św. greg.  od. 17.30

 - w niedzielę o godz. 9.00 + Jutrznia za zmarłych i o godz. 11.30  

9. Odszedł do Boga śp. Roman Grochalski. Żegnamy także śp. Teodora 

   Horbajczuka zob. nekrolog. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!

***

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

ROMAN GROCHALSKI

zmarł 12 listopada 2020 r. w wieku 68 lat

***

      POGRZEB sobota, 14 listopada 2020 r.

ok. 13.00 wyprowadzenie z Domu pogrz. "Syriusz" ul. Drwęcka

ok. 13.25  modlitwa za śp. Romana w kościele św. Moniki

      14.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu w Brzydowie

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 8 listopada 2020

===========================

1.  Dziś obchodzimy 12. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

   To okazja, by przyjść z pomocą chrześcijanom w Republice Środkowo-

   afrykańskiej. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz w intencji po-

    koju w tym ogarniętym wojnami domowymi i biedą kraju możemy

   wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Po Mszy św. zbiórka

   do puszki na pomoc Kościołowi w Republice Środkowoafrykańskiej.

2. W środę - 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 102.

   rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas wypominek o 8.35 i

  Mszy św. gregoriańskiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych

  zmarłych, a szczególnie poległych i pomordowanych obrońców

   Ojczyzny. Po Mszy św. modlitwa za Ojczyznę i jej Obrońców pod

   obeliskiem 100-lecia Niepodległości na pl. Mariackim.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki o godz. 17.35 /śro. czw. i ptk./

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

3. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek

  lub piątek/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2021 za 3 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2021 rok.

6. W sobotę Msza św. niedzielna o godz. 18.00.

7. TRANSMISJE MSZY ŚW - uwaga ! ze względu na trudną sytuację

  i czas modlitwy za zmarłych zwiększamy ilość transmisji

  - w środy, czwartki i piątki- wypominki i Msza św. greg.  od. 17.30

 - w niedzielę o godz. 9.00 + Jutrznia za zmarłych i o godz. 11.30   

***

===============================================

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

- 1 listopada 2020

===============================================

1. Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym czcimy wszyst-

   kich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cieszących

   się chwałą nieba. Msze św. w naszym kościele o godz. 9.00 I 11.30.

2. 2 listopada, w poniedziałek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

   Zmarłych. Podczas Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

   mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

   ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

6. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /śro.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. grego-

  riańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na

  dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych

  zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. 

  Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

7. We wtorek Msza św. o godz. 9.00.

8. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł. Są także kalendarze papieskie na 2020 r. za 3 zł.

9. Do odwołania dodatkowa Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00.

10. W tym tygodniu przypada I piątek listopada. Wizyty u chorych w

     czwartek i piątek po g. 9.00. Okazja do spowiedzi od ok.17.45.

***

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią

COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać

przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytua-

cji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzą kościół lub kaplicę i odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prałat Krzysztof Nykiel
Regens

===============================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 25 października 2020

==============================

1. W niedzielę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Msza św. w naszym

  kościele o godz. 9.00 I 11.30.

2. 2 listopada, w poniedziałek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

   Zmarłych. Podczas Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

   mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

   ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - w czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /śro.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. grego-

  riańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na

  dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych

  zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. 

  Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł. Są także kalendarze papieskie na 2020 r. za 3 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 11.30

7. Do odwołania dodatkowa Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00.

 

***

===============================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 18 października 2020

==============================

1. Niedzielą Misyjną rozpoczęliśmy tegoroczny Tydzień Misyjny będziemy

    przeżywać pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”(Iz 6, 8).

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - w czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

3. We wtorek, 20 października. różańca i Mszy św. nie będzie.

4. W czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

7. Do odwołania dodatkowa Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00.

8. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych.  Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami

***

Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie dyspensy od obowiązku niedzielnego i

świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej

Przypominam, że zgodnie z dekretem z dnia 29 maja br. w Archidiecezji

Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego

uczestnictwa we Mszy Świętej, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan.

1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dla następujących wiernych:

 1. osoby w podeszłym wieku,

 2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona

  temperatura, itp.),

 3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty

święcić”.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgroma-

dzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto dyspen-

sy dla wszystkich wiernych od wspomnianego obowiązku, przebywają-

cym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we

wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy

Świętej w dni powszednie. Zachęcam również, aby osoby korzystające

z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie i łączyły się du-

chowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne

lub internetowe.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań

władz sanitarnych.

W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich osoby duchow-

ne i świeckie o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywa-

nie sytuacji utrudniających życie społeczne, duszpasterskie i parafialne.

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 16 października 2020 r.

 • w strefie żółtej –  1 osoba na 4m2 powiat ostródzki
=============================
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
=============================

 PRZEMYSŁAW GROSZKOWSKI

i  SYLWIA MIKOŁAJEWSKA

***

 16 października 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

===============================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 11 października 2020

==============================

1. Obchodzimy dzisiaj 20. Dzień Papieski pod hasłem: "Totus Tuus".

    Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla mło-

    dzieży będzie można wesprzeć składając do puszek dobrowolną

    ofiarę po Mszach św.

2. Zapraszamy na wspólny różaniec - rozważanie wydarzeń biblijnych

     i modlitwę za przyczyną Najśw. Maryi Panny:

  - we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

   - inne dni powszednie o godz. 17.30;

   - niedziele o godz. 8.30.

4. We wtorek, 13 października, Sanktuarium w Lubajnach zaprasza na

    ostatnie nabożeństwo fatimskie i Mszę św. o godz. 20.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

7. W piątek Msza św. o godz.16.00 / ślubna/.

8. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych.  Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /środa, czwartek lub piątek/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami

***

=============================
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
=============================

 KAMIL ROBERT KAROLEWSKI

i  JOANNA PASZKIEWICZ

***

 10 października 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

===============================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 4 października 2020

==============================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Za tydzień obchodzimy 20. Dzień Papieski pod hasłem: "Totus

   Tuus.  Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla

   młodzieży będzie można wesprzeć składając do puszek dobrowol-

   ną ofiarę po Mszach św.

3. We wtorek Msza św. o godz. 16.30.

4. W sobotę o godz. 12.00 konsekracja przez Abpa Józefa Górzyńs-

    kiego kościoła św. Andrzeja Boboli w Szyldaku.

    W naszym kościele Msza św. ślubna o godz. 15.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

6. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30

    /kl.II i III/.

***

===============================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 27 września 2020

==============================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 6 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

3. W dniu dzisiejszym w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.Koncert

    Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka Cudzich 

    z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp wolny. 

    Bliższe informacje na plakacie. 

4. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych

     w czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. 

5. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o

     godz. 11.30 /kl.II i III/.

6. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół".

   Nagrodzeni: Gabrysia Szaudzianis, Piotr Wiśniewski, Liliana

                Tomaszewska, Paulina Śliwińska, Piotr Tomaszewski.

***

===============================

25. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 20 września 2020

==============================

1. W sobotę 26 września o godz. 11.00 zapraszamy na Mszę św.

    dziękczynną w 20-lecie Parafii i 10-lecie konsekracji naszego

    kościoła. Liturgii będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp

    dr Janusz Ostrowski.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 6 zł.

3. W niedzielę 27 września w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka

   Cudzich z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp

   wolny. Bliższe informacje na plakacie. 

4. Pierwsze spotkanie kandydatów do I Komunii św. po Mszy św. o

     godz. 11.30 /kl.II i III/.

5. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół". Na prace

     czekamy do 25 września.

***

==================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

================================= 

JAN JERZY PIECH

syn Łukasza i Anny

***

LEON BIAŁEK

syn Grzegorza i Sary

***

13 września 2020 r.

zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

*******

===============================

24. NIEDZIELA ZWYKŁA 

- 13 września 2020

===============================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej oraz dożynki diecezjalne. 

2. Także dziś, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

  o godz. 20.00 na kolejne nabożeństwo fatimskie i Mszę św.

3. W poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż, który

   jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na zakoń-

   czenie Mszy św. o godz.18.00 oddamy cześć Krzyżowi.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 6 zł.

5. W niedzielę 27 września w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się 8.

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią Agnieszka

   Cudzich z zespołem i raper Arcadio. Początek o godz. 16.30. Wstęp

   wolny. Bliższe informacje na plakacie. 

6. Pierwsze spotkanie kandydatów do I Komunii św. 20 września /kl.II i III/.

7. Konkurs rysunkowy dla dzieci "Nasza Parafia, nasz kościół". Na prace

     czekamy do 25 września.

***


=========================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

=========================

 BARTOSZ JAN KRAJEWSKI

i PAULA STAŃCZAK

***

MICHAŁ KAMIŃSKI

i KATARZYNA ANNA LEWICKA

 12 września 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

================================================

23. NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 września 2020

================================================

1. 13 września w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczys-

  tości odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

 Warmińskiej. Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu z Ostródy wyruszy

  w tym dniu spod kościoła NP NMP.o godz. 4.00. Uczestnictwo moż-

   liwe jedynie po zapisie w swojej parafii do środy włącznie.

2. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł oraz "Mały Gość NIedzielny" dla dzieci

    za 5 zł..

3. W czwartek Mszy św. nie będzie.

4. W sobotę Msze św. ślubne o 14.30 i 16.00.

5. Pierwsze spotkanie dzieci klas II i III w niedzielę 20 września.

6. III zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

================================================

22. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 sierpnia 2020

================================================

1. W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za plony

   w Gminie Ostróda i naszej Parafii. Zapraszamy szczególnie rol-

    ników i ogrodników.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4. Od wtorku Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00.

5.W tym tygodniu przypada I piątek września. Do chorych ks. Pro-

   boszcz uda się w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spo-

   wiedzi od godz.17.35.

6. W sobotę o godz.18.00 Msza św. z  liturgii niedzielnej.

7. 13 września w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczys-

  tości odpustowe w 143. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

 Warmińskiej. Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu z Ostródy wyruszy

  w tym dniu spod kościoła NP NMP.o godz. 4.00. Uczestnictwo moż-

   liwe jedynie po zapisie w swojej parafii.

7. II zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

=================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

=================================

 MAGDALENA SMARZ i

GRZEGORZ KAMIL WAŚNIEWSKI

29 sierpnia 2020 r. 

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

================================================

21. NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 sierpnia 2020

================================================

1. W czwartek, 27 sierpnia, nasza Parafia będzie przeżywała 21.

  Odpust ku czci św. Moniki, a młodzież przyjmie sakrament bierz-

  mowania. Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył i homilię 

  wygłosi oraz udzieli sakramentu bierzmowania 16 młodym osobom

  z naszej Parafii ks. inf. dr Jan Jerzy Górny. 

   Msze św. z katechezą i próby dla kandydatów do bierzmowania od

    poniedziałku do środy o godz. 19.00.

2. W środę Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

  Msza św. o godz.19.00, Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4.W piątek Msza św. o godz.17.00, w sobotę Msza ślubna o godz. 16.00.

5. W przyszłą niedzielę 30 sierpnia o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna

    za plony w Gminie Ostróda i naszej Parafii. Zapraszamy szczególnie

    rolników i ogrodników.

6. I zapowiedź przedmałżeńska

      Przemysław Groszkowski, kawaler z Kajkowa

      Sylwia Mikołajewska, panna z Kajkowa

  III zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Robert Karolewski, kawaler z Ostródy

      Joanna Paszkiewicz, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

=======================================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

======================================= 

LAURA WIĘCEK

córka Damiana i Izabeli

***

16 sierpnia 2020 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

 =========================================

20. NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 sierpnia 2020

=========================================

1. 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 21. odpust ku czci św.

   Moniki, a młodzież przyjmie sakrament bierzmowania. Mszy św. o godz.

   18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. inf. dr Jan Jerzy Górny. 

2. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

4.We wtorek i środę Msza św. o godz. 8.30 w sobotę o godz. 16.00.

5. III zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Janek, kawaler ze Świętochłowic

      Natalia Markowska, panna z Kajkowa

   II zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Robert Karolewski, kawaler z Ostródy

      Joanna Paszkiewicz, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

=======================================

19. NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 sierpnia 2020

=======================================

1. W sobotę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw.

   Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tym dniu nie tylko

   wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy

   naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej

    w 100-lecie bitwy warszawskiej. Na zakończenie Mszy św. poświęce-

    nie kwiatów, ziół i zbóż.

2. W czwartek 13 sierpnia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

    nach zaprasza na  nabożeństwo fatimskie. Procesja fatimska i Msza św.

   o godz. 20.00. 

3. 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 21. odpust ku czci św.

   Moniki, a młodzież przyjmie sakrament bierzmowania. Mszy św. o godz.

   18.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. inf. dr Jan Jerzy Górny. 

4. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter.

   Podczas Mszy św. o godz. 12.30, jedenaścioro dzieci przyjmie po raz pier-

   wszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, aby od tej pory trwać w komunii z

   Chrystusem i Jego Kościołem. Módlmy się za te dzieci oraz ich rodziców.

   Dzieci rozpoczynają biały tydzień, w piątek udadzą się na pielgrzymkę 

   do Gietrzwałdu. Mszy św. w tym dniu w naszym kościele nie będzie.

5. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

7. I zapowiedź przedmałżeńska

      Kamil Janek, kawaler ze Świętochłowic

      Natalia Markowska, panna z Kajkowa

   II zapowiedź przedmałżeńska

      Michał Kamiński, kawaler z Kajkowa

      Katarzyna Anna Lewicka, panna z Kajkowa

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8 . Podziękowania w dniu I Komunii św.:

- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,
- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowaniach,
- ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom: Beacie, Iwonie i
   Angelice za kształtowanie wiary i miłości do Jezusa obecnego
   w Eucharystii
- za dar ołtarza - wraz z rodzicami młodzieży bierzmowanej za
  szafkę w zakrystii /z tablicą elektr., wzmacniaczem i sterowaniem
   dzwonami elektron./, 
- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój kościoła i
   porządki wewnątrz i wokół kościoła.

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

DOMINIK TRZCIŃSKI

syn Daniela i Anny

***

2 sierpnia 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

======================================

18. NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 sierpnia 2020

======================================

1. W czwartek Święto Przemienienia Pańskiego, w którym Jezus odsłania

   swoją chwałę i wzywa nas do przemiany życia. Msza św. o godz. 11.00.

2. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co

   roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania

   się od alkoholu. Bądźmy trzeźwi i wolni!

3. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

4. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Do chorych ks. Pro-

   boszcz uda się w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spo-

   wiedzi od godz.18.35.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 6 zł.

6. I zapowiedź przedmałżeńska

    Michał Kamiński, kawaler z Kajkowa

    Katarzyna Anna Lewicka, panna z Kajkowa

   III zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Za tydzień Uroczystość I Komunii św. 11 dzieci podczas Mszy św. 

    o godz. 12.30 /przeniesiona z godz. 11.30/.

8. W sobotę Msza św. o godz. 19.00 z liturgii niedzielnej.

====================================

17. NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 VII 2020

====================================

1. Sierpień, który rozpoczniemy w sobotę, to miesiąc szczególny w

   historii naszej Ojczyzny. Jak co roku Kościół w Polsce wzywa w

   tym miesiącu do powstrzymania się od alkoholu.

2. Do soboty 1 sierpnia ks. Proboszcz jest na rekolekcjach. Mszy

   św. w tym czasie w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych

   można kontaktować się z Parafią św. Hiacynty i Franciszka tel.

    89/ 642-01-26.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. II zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Uroczystość I Komunii św. 9 sierpnia podczas Mszy św. o godz.

   12.30 /przeniesiona z godz. 11.30/.

6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie wspólnoty Żywego

    Różańca.

***

===================================

16. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 VII 2020

===================================

1. Od czwartku 23 lipca do soboty 1 sierpnia ks. Proboszcz będzie na

   rekolekcjach. Mszy św. w tym czasie w dni powsz. nie będzie. W spra-

   wach pilnych można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św.

   Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00. 

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. We wtorek i środę Msza św. o godz. 9.00.

5. Misje św. planowane w dniach 20-26 września przesunięte na 2021 rok.

6. I zapowiedź przedmałżeńska

    Bartosz Jan Krajewski, kawaler z Gdańska

    i Paula Stańczak, panna z Kajkowa, obecnie Gdańsk.

           Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami 

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Uroczystość I Komunii św. 9 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.30

    /przeniesiona z godz. 11.30/.

***

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

JULIA RÓZIC

córka Macieja i Kariny

***

12 lipca 2020 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

*******

===================================

15. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 VII 2020

===================================

1. W czasie urlopowo-wakacyjnym pamiętajmy o Bogu, o modlitwie i

     niedzielnej Mszy św.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00. 

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    6 zł.

4. W sobotę Mszy św. nie będzie.

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci I-Komunijnych.

***

=====================================

13. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 VI 2020

=====================================

1. 1 lipca minie 20 lat od powołania przez Abpa Edmunda Piszcza naszej

     Parafii. W przyszłą niedzielę będziemy dziękowali Bogu za przyczyną

     św. Moniki za dar naszej Wspólnoty.

2. Jutro 29 czerwca Uroczystość Św. Piotra i Pawła - wielkich Apostołów

    Jezusa, filarów Kościoła Świętego. Modlimy się w tym dniu za papieża

    Franciszka - biskupa Rzymu i Stolicę Apostolską.

3. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca

      Pana Jezusa: w poniedziałek i wtorek. 18.35

4. W tym tygodniu przypada I piątek lipca. Wizyty u chorych w czwartek

    i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.18.30.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

6. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedz." dla dzieci nr wakacyjny za 5 zł.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

8.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kandydatów do bierzmowania zapraszam jutro ok.19.30 po

    Mszy św. Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.30.

***

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

LEON KACZMAROWSKI

syn Roberta i Katarzyny

***

27 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

==============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

   ============================== 

BARBARA ROSIŃSKA

córka Damiana i Iwony

MARIA KAMIŃSKA

córka Michała i Katarzyny

***

20 czerwca 2020 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

*******

===================================

12. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 VI 2020

===================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

2. W poniedziałek Mszy św. nie będzie. 

3. We wtorek dzień ojca. Pamiętajmy o wdzięczności i modlitwie za naszych

     ojców, także tych, którzy odeszli już z tego świata.

4. W środę Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz.16.00.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedz." dla dzieci nr wakacyjny za 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania - egzamin z

    katechizmu w piątek o 17.30. Próba scholki "Promyki św. Moniki" w

    środę o 16.30.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

ADAM WARMIŃSKI

syn Sławomira i Angeliki

***

20 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

FRANCISZEK  KRASOWSKI

syn Łukasza i Karoliny

***

13 czerwca 2020 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

*******

==================================

11. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VI 2020

==================================

1. W dniu dzisiejszym rocznica I Komunii św. dzieci, które rok temu po raz

   pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii. Msza św. dziękczynna o

  godz. 11.30.

2. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

3. W poniedziałek Msza św. z czerwcowym o godz. 9.00.

4. W piątek 19 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

   Na zakończenie Mszy św. litania do NSPJ i procesja eucharystyczna

   na placu kościelnym. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość

     od pokarmów mięsnych.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 17.30.

     Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.30.

8. Do 21 czerwca Msza św. niedzielna w sobotę o 19.00.

==========================

==========================================

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  - 7 VI 2020

==========================================

1. Uroczystość Trójcy Przenajśw. to okazja, aby uświadomić sobie i oddać

   chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna

   i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a 

    Duch Św. ma w nas obudzić wiarę, dzięki której człowiek otwiera się z 

    zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego dar – życie wieczne. Niedzie-

    la ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i

    Komunii św. wielkanocnej.

2. W najbliższy czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej. Pro-

  cesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. o godz. 9.00 czyli ok. godz.

  9.35 i wyruszymy do ołtarzy:

   I OŁTARZ W KAPLICY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

      (ulice Jeziorna i Szkolna),

   II NA WEJŚCIU NA PLAC KOŚCIELNY 

      (ul. Henrykowska, Bukowa, Dębowa, Brzozowa i Słoneczna)

   III NA PLACU KOŚCIELNYM

        (ulice Polna, Ogrodowa i Kajki),

   IV OŁTARZ W KAPLICY MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

       (ulice Świetlińska, Widok, Rodzinna i Kwiatowa) 

    przy ołtarzu głównym przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo.

  Proszę o włączenie się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpowiednich

  ulic. Proszę też o zbieranie płatków kwiatów do sypania w procesji i udekoro-

   wanie okien domów nie tylko na trasie procesji.  Druga Msza św. przed godz.

   11.00 po zakończeniu procesji.

3. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 18.35

    - niedziela ............….......ok. 10.00

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 6 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00. 

6.  Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci I-Komu-

    nijnych. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę o 17.30.

    Spotkanie dzieci rocznicowych w sobotę o godz. 15.00.

     Próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.15.

7. II zapowiedź przedmałżeńska:

      Łukasz Pasik, kawaler z Kajkowa i Julia Siemionow,

       panna z Ostródy, parafia św. Dominika Savio.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.

     pralki, telewizory, komputery/ do wtorku 9 czerwca do godz. 10.00

     na parkingu przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich

     misjonarzy prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.

9.Do 21 czerwca Msza św. niedzielna w sobotę o 19.00.

10. W piątek Mszy św. wieczornej nie będzie.

11. Odszedł do Boga śp. Dionizy Ciechanowicz. "Wieczny odpoczynek

       racz Mu dać Panie..."

***

==================================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 31 V 2020

=================================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Św.

   Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Św. dla nas wszystkich,

  niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania naszej wiary. Potrzebu-

  jemy mocy i światła Ducha św., aby owocnie głosić Ewangelię.

2. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ................18.35

    - niedziela ....................ok. 10.00

3. Od jutra Msze św. w dni powszednie o godz. 19.00.

4. W tym tygodniu przypada I piątek czerwca . Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i w piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi przed

    Mszą św. od 18.30. Nabożeństwo do NSPJ na zakończenie Mszy św.

5.  Dzisiaj podczas Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci, które

     przystąpiły rok temu do Sakramentu  Eucharystii po raz pierwszy.

     Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę o 17.30.

     Pierwsza po przerwie próba scholki "Promyki św. Moniki" w środę o 16.15.

6. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku

    przystąpią do I Komunii św.

7. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 6 zł.

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

9. I zapowiedź przedmałżeńska:

      Łukasz Pasik, kawaler z Kajkowa i Julia Siemionow,

       panna z Ostródy, parafia św. Dominika Savio.

   III zapowiedź przedmałżeńska:

     Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.

    Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

10. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.

     pralki, telewizory, komputery/ do 9 czerwca godz. 10.00 na parkingu

     przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich misjonarzy

     prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.

11. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku 

     spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw.

     czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś

     w dni powsz. po Mszy św. ok. 19.25.

12. W czwartek Msza św. i czerwcowe o godz. 16.30.

 Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

***

Dekret

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku

udziału w niedzielnych Mszach Świętych

   Uwzględniając aktualne zarządzenia władz państwowych i sanitarnych

oraz zalecenia Konferencji Episkopatu Polski związane ze stanem epidemii

w naszym kraju, mając na uwadze to, iż sytuacja epidemiczna na tyle uległa

korzystnej zmianie, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ogra-

niczeń społecznych, m.in. zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religij-

nych w kościołach, z dniem 30 maja 2020 r. odwołuję udzieloną w dniu 20

kwietnia 2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach

Świętych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad

nimi bezpośrednią opiekę.

Jednocześnie, do odwołania, utrzymuję w mocy, zgodnie z kan. 87 § 1, kan.

1245 i kan. 1248 § 2 KPK, dyspensę dla następujących wiernych:

1. osoby w podeszłym wieku,

2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)

3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu:„Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitar-

nych.W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich Duchownych i

Wiernych o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji

utrudniających życie duszpasterskie i parafialne.

 

 Olsztyn, dnia 29 maja 2020 r.

                                                                                        Abp Józef Górzyński

                                                                                      Metropolita Warmiński

====================================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 24 V 2020

===================================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium

1. "Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić, aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św.

  w ramach nowenny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .........……....17.30

    - niedziela .........................ok. 10.00

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy św. ok.

     godz. 18.30. Za tydzień 31 maja po Mszy św. o 11.30  spotkanie

     rodziców dzieci rocznicowych /I Komunia św. 2019/.

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 5 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00
6. II zapowiedź przedmałżeńska:
  Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.
  Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.
      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami
    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.
7. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego /sprzęt RTV i AGD, np.
   pralki, telewizory, komputery/ do 9 czerwca godz. 10.00 na parkingu
   przy kościele. Dzięki temu możemy wspomóc polskich misjonarzy 
   prowadzących misje w najbiedniejszych krajach świata.
8. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku
  spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw.
  czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś
  w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.
9. We wtorek Msza św. z majowym o godz. 9.00.

***

================================================

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 17 V 2020

===============================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .........……....17.30

    - niedziela .........................ok. 10.00

3. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

4. W przyszłą niedzielę 24 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pań-

    skiego. 

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" z komiksem o kard.

    Wyszyńskim w cenie 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
7. Jutro,18 maja, będziemy przeżywali 100. rocznicę urodzin św. Jana
    Pawła II. Zapraszam na Mszę św. dziękczynną o godz. 18.00.
8. We wtorek Msza św. z nabożeństwem majowym o godz. 8.00.
9. I zapowiedź przedmałżeńska:
   Grzegorz Kamil Waśniewski, kawaler z Ostródy, Parafia św.
   Franciszka z Asyżu i Magdalena Smarz, panna z Kajkowa.
         Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami
     w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.
10. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spo-

    wiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najświętszej

    czyli 7 czerwca. Możliwość spowiedzi w niedzielę przed Mszą św., zaś

   w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.

***

=========================================

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10 V 2020

==============================================

1. W środę 13 maja wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej w 103.

     rocznicę objawień Najśw. Maryi Panny w Fatimie. 

2. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, z inicjatywy Ojca

   Św. Franciszka, prosi, aby „czwartek 14 maja uczynić dniem mod-

   litwy, postu i dziel miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii

   koronawirusa. Abp Józef Górzyński zaleca, by tę inicjatywę podjąć

   w każdej parafii. Zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu i

   modlitwę w tej intencji w czwartek od godz. 17.00.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do NMP

    - dni powszednie ……....17.30

    - niedziela ...……......ok.10.00

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" w cenie 6 zł.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

5. W czwartek Święto św. Macieja Apostoła, w sobotę św. Andrzeja

     Boboli, patrona Polski i Archidiecezji Warmińskiej.

6. 18 maja będziemy przeżywali 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

7. Rok temu powstała scholka muzyczna dzieci "Promyki św. Moniki".

8. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spo-

    wiedzi i Komunii św. wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najświętszej

    czyli 7 czerwca.

***