===========================================

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 IV 2018

===========================================

1. IV Niedzielę Wielkanocną obchodzi Kościół jako Niedzielę Dobrego 
 Pasterza. Prośmy Jezusa – Najwyższego Pasterza - o dobrych pasterzy
 dla Kościoła. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
2. W poniedziałek uroczystość Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głów-
   nego Patrona Polski i naszej  Warmińskiej Archidiecezji. Jest to dzień
   imienin Abpa Wojciecha Ziemby oraz Papieża Franciszka, bowiem jego
   imię Jorge po polsku znaczy Jerzy.
3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"
    w cenie 5 zł.
4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
5. Módlmy się o dary Ducha św. dla biskupa Janusza Ostrowskiego, który
    wczoraj przyjął sakrę biskupią. Cieszymy się z nowego biskupa pomocni-
    czego naszej Archidiecezji. 
6. Dziękuję za ofiary na malowanie prezbiterium kościoła.
7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek o 19.00, dzieci
    I-komunijnych w środę o 17.00.
8. Msza św. we wtorek i czwartek o godz. 16.00.
9. Dzień Wdzięczności w WSD "Hosianum" w Olsztynie w sobotę od g. 10.00.
***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

FRANCISZEK MAKROCKI

syn Krzysztofa i Iwony

***

15 kwietnia 2018 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

***

=====================================

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15 IV 2018

==========================================

1. Od dziś do 21 kwietnia przeżywamy X Tydzień Biblijny pod hasłem:
  "Weźmijcie Ducha św." /J 20,22/. Jego celem jest ponowne odkrywanie
   i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i osobistym
   życiu nas - chrześcijan.
2. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"
    w cenie 5 zł.
3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.
4. Święcenia biskupie biskupa pomocniczego - nominata ks. kan. dra
   Janusza Ostrowskiego 21 kwietnia o godz.11.00 w konkatedrze św.
  Jakuba w Olsztynie. Módlmy się o dary Ducha św. dla nowego biskupa.
5. Od poniedziałku rozpoczynamy malowanie prezbiterium i przedsionka.
6. Ofiary dzisiaj i za tydzień są przeznaczone na malowanie prezbiterium
   i przedsionka kościoła.
7. Sprzątanie kościoła po malowaniu w sobotę od godz. 9.00.
8. Dziś po Mszy św. o 11. 30 spotkanie kandydatów do bierzmowania oraz
    dzieci I-komunijnych.
***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

MARIA KUZYK

córka Grzegorza i Anny Agaty

***

ALEKSANDRA MUCHA

córka Bartosza Tomasza i Doroty

***

8 kwietnia 2018 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

***

======================================

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 8 IV 2018

===========================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Śmierć

  i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że 

  Bóg  jest Miłością, że nas kocha i przebacza. Jakże więc nie dzięko-

   wać za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty? Jako

   Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno

   zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezu-

   sie Chrystusie. Dziś o godz.15.30 zapraszam na uroczystą Godzinę

   Miłosierdzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spo-

    wiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przy-

    wiązania do grzechu) oraz odmówienie modlitwy ku czci Bożego

    Miłosierdzia. 

3. Ofiary z tacy są przeznaczone na cele Caritas naszej Archidie-

   cezji.

4. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień świętości życia. Msza

      św. o godz. 19.00. W tym dniu będzie można podjąć duchową Adopcję

     dziecka poczętego.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"

    i "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł oraz  „Salvator” –  

    pismo naszej Parafii /na stoliku/.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00. W środę Msza św. 

    o godz. 16.15.

7.  III zapowiedź przedmałżeńska:

     Katarzyna Horbacz, panna z Kajkowa i Krzysztof Kwiatkowski,kawaler

    z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dziś po Mszy św. o 11. 30 spotkanie kl. II i III gimn.  oraz dzieci

    I-komunijnych.

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 AGNIESZKA RÓZIC

i KRZYSZTOF KUZIOŁA

7 kwietnia 2018 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

POLA ANIŚKO

córka Pawła Daniela i Aleksandry

***

MELANIA KOTWICKA

córka Macieja i Magdaleny Barbary

***

LENA PIECHOWIAK

córka Patryka i Eweliny

***

2 kwietnia 2018 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

***

*

W Wielki Czwartek 29 marca 2018 r.

podczas Mszy Krzyżma Świętego

w  bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie

Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński

mianował 

Ks. mgra lic. Andrzeja Ciućkowskiego

kanonikiem honorowym

Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście

 ***

==========================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 1 IV 2018

==========================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając najważ-

   niejszą prawdę naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż zmartwych-

   wstał. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 11.30.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00 i 11.30

     /3 chrzty św./.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Bożego, poprzez

   które uwielbiamy miłosierdzie jakie Bóg Ojciec objawił nam w ofierze

   swojego Syna. O obchodzenie tego święta prosił Jezus przez św. s. Fau-

   stynę. W tym dniu ofiary z tacy będą przeznaczone na cele Caritas naszej

   Archidiecezji. Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na nowennę przed 

   Świętem Miłosierdzia. W dni powszednie na zakończenie Mszy św.

4. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie

   5 zł "Mały Gość Niedzielny" także za 5 zł oraz  „Salvator”– pismo naszej

   Parafii.

5. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przygotować koś-

   ciół na święta Zmartwychwstania, za kwiaty do kościoła. P. Zofii Hóflich 

   za czuwanie nad kościołem i zaangażowanie w porządki, za troskę: o bie-

   liznę liturgiczną p.Teresie Horbajczuk, o obrusy p. Danucie Kucharczuk, 

   o dekoracje świąteczne i kwiatowe p.Marzenie Pasik. Szczególnie dziękuję

   Służbie Liturgicznej i Szafarzom za pomoc w liturgii i czuwania. Za prowa-

   dzenie modlitw dziękuję wspólnocie Żywego Różańca. Dziękuję uczestni-

   kom procesji.

6. Zapraszamy na pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski w poniedziałek 

    wielkanocny 2 kwietnia o godz 21.00 /dzień narodzin dla nieba św.     

   Jana Pawła II/.

7. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w poniedziałek wielkanocny po

     Mszy św. o 9.00.

8. Jutro taca na ogrzewanie naszego kościoła.

9. W tym tygodniu przypada I piątek kwietnia. Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i piątek po godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od

     godz. 17.35.

10. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Katarzyna Horbacz, panna z Kajkowa i Krzysztof Kwiatkowski,kawaler

    z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

 ********** 

============================

NIEDZIELA PALMOWA

czyli MĘKI PAŃSKIEJ - 25 III 2018

=============================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas przeży-

  wania wielkich wydarzeń naszej wiary. Niech te dni będą pełne

  skupienia i modlitwy. Od czwartku wieczorem będziemy celebrować

  misteria Triduum Paschalnego. Program Triduum na stronie start.

2. Można zgłaszać chorych, którzy pragpojednać się z Bogiem

    i przyjąć Komunię św. przed świętami Wielkiej Nocy.

3. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej dzisiaj o g.

    16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

5. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

    Pańskiego.

6. Spotkanie Żywego Różańca w poniedziałek wielkanocny.

7. Nowe rzeźby w ołtarzu głównym pod  krzyżem: Najśw. Maryja Panna

    i św. Jan Apostoł. rzeźbiarz: Roman Jaroszewski z Wygody, malarka:

    Joanna Śliwińska. Do końca maja pojawią się jeszcze dwie rzeźby:

    św. Maria Magdalena i żołnierz rzymski św. Longinus.

 

 

 images/obrazy/niedziela-palmowa.jpg

==========

WIELKI PONIEDZIAŁEK 

=============  

WIELKI WTOREK  

============= 

WIELKA   ŚRODA

=============  

 

...
 
 

       18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

                  „versus Deum /ad orientem/”

    do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się

od spożycia mięsa i trzy posiłki,w tym jeden do syta.

      od 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

      od 13.00-17.00 adoruje Żywy Różaniec   

        15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

        15.30 Droga Krzyżowa

        18.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża

      do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

  

      od 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

        15. 00 Godzina Miłosierdzia 

      od 13.00-17.00 adoruje Żywy Różaniec 

          Poświęcenie pokarmów wielkanocnych:  

               10.00      12.00     14.00     16.00 

       19.00 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania  

    do 20.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie 

  

6.30 Msza św. rezurekcyjna 

  11.30 Msza św. wielkanocna

 .............................................

W poniedziałek wielkanocny

Msze św.: 9.00 i 11.30 /chrzcielna/

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

TOBIASZ WARZYŃSKI

syn Arkadiusza i Moniki

18 marca 2018 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

=========================================

5. NIEDZIELA WLK. POSTU - 18 III 2018

=========================================

1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi niejako sobie przysłonił;

  wyraża także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli ................................ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. W sobotę wyruszy 17. Wielkopostna Pielgrzymka Pokutna do Sanktua-

  rium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w Głotowie. Wyjazd o godz.

  9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. Proszę chętnych o zapisywa-

  nie się w zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

4. Klerycy WSD "Hosianum" w Olsztynie zapraszają na misterium Męki

   Pańskiej "O miłości, która nie przekreśla nikogo" dzisiaj o g. 15.00,

   we wtorek i środę 20 i 21 marca o 12.00 oraz w niedzielę 25 marca o

   godz. 14.00. Informacje na plakacie.

5. Jutro Uroczystość św. Józefa - opiekuna Pana Jezusa i oblubieńca NMP.

    Msza św. o godz.16.30.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

7. W środę i sobotę Mszy św. nie będzie

8. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej. Misterium będzie

   wystawione w sobotę 24 marca o godz. 16.00 i 19.30 oraz w niedzielę

  25 marca o g. 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

9. Dzisiaj i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

   Pańskiego.

10.W piątek, 23 marca, odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulica-

  mi Ostródy, z kościoła NP NMP do kościoła św. Dominika Savio. Nabo-

  żeństwo rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy zabrać ze sobą znicze.

11. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.

12. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed 

     Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji

    czyli opisu Męki Pańskiej.

13. Dziś spotkanie kl.III-V.Za tydzień spotkanie kl. II i III gimn. po Mszy

     św. o 11.30.

***

============================================

4. NIEDZIELA WLK. POSTU "LAETARE"- 11 III 2018

============================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus otwiera nas na łaskę Bożą i obdarza 

  nas światłem wiary oraz leczy duchową ślepotę. Idźmy za światłem jedy-

  nej prawdy, której źródłem jest Chrystus. Niedziela laetare to niedziela

   radości w czasie  pokuty, za tydzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli ................................ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

4. Klerycy WSD "Hosianum" w Olsztynie zapraszają na misterium Męki

   Pańskiej "O miłości, która nie przekreśla nikogo" w niedzielę 18 marca

   o g. 15.00, we wtorek i środę 20 i 21 marca o 12.00 oraz w niedzielę

   25 marca o godz. 14.00. Informacje na plakacie.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

6. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Zebrano: 993 zł. Rachunek

   to: 1034,45 zł.

7. W poniedziałek,wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie.

8. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej. Misterium będzie

   wystawione w sobotę 24 marca o godz. 16.00 i 19.30 oraz w niedzielę

  25 marca o g. 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

9. Do nabycia są paschaliki Caritas na stół wielkanocny. Duże za 8 zł, a

   małe za 5 zł.

10. Zespół Szkół Salezjańskich zaprasza na dni otwarte. Ulotki w przed-

    sionku kościoła.

11. Proszę o pomoc w środę o 15.30 w porządkowaniu salki i garażu po

     pęknięciu rury z wodą.

12. Za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

 ***

 

==========================================

3. NIEDZIELA WLK. POSTU - 4 III 2018

==========================================

1. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi nas z

   grzechów są rekolekcje wielkopostne, które rozpoczynamy w naszej

  Parafii. Módlmy się o światło Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty i każ-

  dego z nas. Przez dobry rachunek sumienia i szczerą spowiedź przygo-

  tujmy się na pełne radości przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

  Nauki głosi ks. kan. Jerzy Balcer, proboszcz Parafii św. Hiacynty i Fran-

   ciszka w Ostródzie.      

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

3. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł

  oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

5. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek to: 1034,45 zł.

6. W piątek 9 marca po raz pierwszy odbędzie się Nocna Droga Krzyżowa

    Ostróda - Brzydowo - Ostróda. Spotkanie organizacyjne dziś o 19.30 w

   Parafii św. Franciszka. Szczegóły na plakacie w przedsionku kościoła.

7. Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

   o mianowaniu biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej.

8. Za tydzień spotkania kl. II i III gimn. o 10.45 i kl. I - II po Mszy św. o 11.30.

9. Odszedł do Boga śp. Henryk Szulc. "Wieczny odpoczynek racz Mu

    dać Panie!"

KOMUNIKAT

ARCYBISKUPA JÓZEFA GÓRZYŃSKIEGO

METROPOLITY WARMIŃSKIEGO

O NOMINACJI BISKUPA POMOCNICZEGO

ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Drodzy Bracia i Siostry!

     Pragnę podzielić się z Wami ogromną radością, jaką jest mianowanie

 przez Ojca Św. Franciszka ks. kan. dra Janusza Ostrowskiego biskupem

pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej.

     Ks. Janusz, kapłan naszej Archidiecezji, jest w niej urodzony i wykształ-

cony. Ukończył nasze Seminarium Duchowne „Hosianum” i w roku 1991

przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Abpa Edmunda Piszcza. Ma za sobą

bogate doświadczenia pracy w Kościele: pracował duszpastersko w parafii,

ukończył studia specjalistyczne z prawa w Rzymie, kilka lat pracował jako

misjonarz w Afryce, pracował w wielu instytucjach naszej Archidiecezji,

głównie w Sądzie Metropolitalnym. Jest cenionym specjalistą z zakresu

prawa kościelnego i wykładowcą akademickim z tej dziedziny. Święcenia

biskupie ks. Janusz Ostrowski przyjmie w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. o

godz. 11.00 w Bazylice Konkatedralnej w Olsztynie. Już dziś zapraszam

wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

    Otoczmy Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Św., aby

sprostał zadaniom, jakie Pan Bóg przed nim postawi.

    Olsztyn, dnia 28 lutego 2018 r.

                                                                Abp Józef Górzyński
                                                              Metropolita Warmiński

***

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

HENRYK SZULC

zmarł 26 lutego 2018 r. w wieku 87 lat 

                 POGRZEB 28 lutego 2018 /środa/

       10.55 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 11.30 - modlitwa za Zmarłego w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Henryka

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!    

***

===========================================

2. NIEDZIELA WLK. POSTU - 25 II 2018

============================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

  życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

  mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii.

2. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do

   podjęcia jałmużny wielkopostnej. Skarbonki jałmużny wyłożone są 

   na stoliku pod chórem.

3. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

4. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

5. Za tydzień, w III niedzielę Wielkiego Postu. rozpoczniemy w naszej

  Parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki wygłosi ks. kan. Jerzy Balcer,

  proboszcz parafii św. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie.

6. Zapraszamy 24 marca, w sobotę, na tradycyjną 17. Wielkopostną Piel- 

  grzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw. Sakramentu w

  Głotowie. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 22 zł. 

  Proszę chętnych o zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks.

  Proboszcza.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł

  oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

8. W tym tygodniu przypada 1.piątek marca. Do chorych ks. Proboszcz uda

    się w czwartek i piątek po godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.35. 

9. Dzisiaj spotkania kl. I-III, VI i VII.

10. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie Żywego Różańca.

 

=========================================

1. NIEDZIELA WLK. POSTU - 18 II 2018

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia

   i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu

  się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem

  tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary,

  wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny. W przedsion-

  ku można otrzymać skarbonki  jałmużny wielkopostnej dla dzieci w

 ramach akcji "Od juniora do seniora".

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.45

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela .............ok.10.00

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali od

   3. niedzieli Wlk. Postu /4-6 marca/. Nauki wygłosi Ks. Jerzy Balcer,

   proboszcz Parafii św. Hiacynty i Franciszka.

5. We wtorek wspomn. św. Hiacynty i Franciszka.Msza św. o godz. 16.30.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

7. Dzisiaj spotkania po Mszy św. o 11.30 kl. I -III oraz II i III gimn. 

    Za tydzień kl. VI i VII.

8. Odeszła do Boga śp. Genowefa Hałońska. "Wieczny odpoczynek racz

   Jej dać Panie...".

 

 

 

=============================

ODESZŁA DO BOGA 

==============================

ŚP.

GENOWEFA HAŁOŃSKA

zmarła 13 lutego 2018, w wieku 91 l.

   Pogrzeb 17 grudnia 2018 /sobota/

   10.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. ul. Drwęcka

   11.30 - modlitwa w kościele św. Moniki

   12.00 - Msza św. w intencji śp. Genowefy

                     Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

                                              ***

=================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 II 2018

================================

1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego, którego celem jest

   objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak 

    i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.Hasłem        

tego dnia są słowa: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od

 tej godzinyuczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli

   czterdziestodniowy okres  przygotowania paschalnego. W Środę

  Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz. 11.00 i 18.00. Poprzez

  obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

  pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzy-

  manie się od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

3. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

    przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................ok.10.00

4. To ostatni dzień wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś rodzina

   nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć przyjęcia kapłana

   umawiając się indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie - telefon

   kom. 600 939 159.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci z płytą w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.. 

7. Dziś po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych,

   za tydzień zapraszamy kl. II i III gimn.

 

 Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

        3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

      8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

        9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

        10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

        11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

        12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

        13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

        14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

     ===================================

       15 I PON od 16.00 ul. Polna 2-12 parz.

       16 I WTO od 16.00 ul. Polna 1-17 nparz.

       17 I ŚRO od 10.00 ul. Słoneczna 6 - DPom.

       28 I NDZ od 16.00 ul. Kajki i Świetlińska 16

   ==================================

     29 I PON od 14.00 ul. Kwiatowa

      30 I WTO od 15.00 ul. Polna 14-26 parz.

      31 I ŚRO od 15.00  ul. Świetlińska 12-28 parz.

        1 II CZW od 15.00 ul. Polna 19-25 nparz. i na Wzgórzu

        2 II PTK  = = = = = = 

        3 II SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 50>32 parz. 

       4 II NDZ od 14.00 ul. Jeziorna 2-16 parz.

   ================================

        5 II PON od 16.00 ul. Jeziorna 28>18 parz.

        6 II WTO od 16.00 ul. Jeziorna 3-11 nparz.

        7 II ŚRO od 16.00  ul. Świetlińska 19-35 nparz.

    8 II CZW od 16.00 ul. Świetlińska 37-47 nparz.

     9 II PTK  od 16.00 ul. Jeziorna 13-21 nparz.

     10 II SOB  od 9.00 ul. Ogrodowa 25>1

     11 II NDZ od 14.00 ul. Orzechowa i Cibory

               

Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy

może zgłosić chęć przyjęcia kapłana umawiając się

indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie 

- telefon kom. 600 939 159.

               

                                   *

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

JAN SICIŃSKI

syn Daniela i Elżbiety

4 lutego 2018 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

 

=====================================

5. NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 II 2018

=====================================

1. W niedzielę 11 lutego  Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o

  godz. 9.00 chorzy będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

 Pomóżmy chorym w dotarciu do kościoła.

2. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek-piątek o godz. 9.00, w sobotę

    Mszy św. nie będzie.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci z płytą w cenie 5 zł.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.. 

5. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

6. Woda święcona dostępne są przy żłóbku.

7. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców dzieci, które w

   tym roku przystępują do I Komunii św.

8. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek: 933,56 zł.

 

*

   

 Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

        3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

      8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

       9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

      10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

      11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

      12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

      13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

      14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

     ===================================

     15 I PON od 16.00 ul. Polna 2-12 parz.

     16 I WTO od 16.00 ul. Polna 1-17 nparz.

     17 I ŚRO od 10.00 ul. Słoneczna 6 - DPom.

    28 I NDZ od 16.00 ul. Kajki i Świetlińska 16

    29 I PON od 14.00 ul. Kwiatowa

    30 I WTO od 15.00 ul. Polna 14-26 parz.

    31 I ŚRO od 15.00  ul. Świetlińska 12-28 parz.

     1 II CZW od 15.00 ul. Polna 19-25 nparz. i na Wzgórzu

     2 II PTK  = = = = = = 

     3 II SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 50>32 parz. 

     4 II NDZ od 14.00 ul. Jeziorna 2-16 parz.

=====================================

4. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 I 2018

=====================================

1. W piątek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej

  Gromnicznej / obchodzone 40 dni po Bożym Narodzeniu upamiętnia

 ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i objawienia

  jako światła dla wszystkich ludzi. Msze św. w tym dniu o godz.11.00 i

  18.00. Zabierzmy ze sobą świece. Po wieczornej Mszy św. zapraszam

  do rozbierania dekoracji świątecznych w kościele oraz do wyniesienia

   choinek i szopki.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

  towy Dzień Życia Konsekrowanego. W  tym dniu modlimy się w inten-

  cji osób konsekrowanych, które podjęły drogę życia według rad

 ewangelicznych. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakon

  kontemplacyjny w Szczytnie.

3. W tym dniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w 

  czwartek i piątek po godz. 10.00; okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

4. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek-czwartek o godz. 9.00, 2 II

   o godz.11.00 i 18.00, w sobotę Mszy św. nie będzie.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w 

    cenie 5 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok..

8. Dzisiaj, o godz. 14.00 w Hotelu "Sajmino" odbędzie się zabawa choin-

 kowa dla dzieci z Kajkowa. Serdecznie zapraszamy na miłą i pełną

  atrakcji zabawę. Prosimy o przyniesienie z sobą ciast na poczęstunek.

9. III zapowiedź przedmałżeńska:

   Agnieszka Rózic, panna z naszej Parafii i

    Krzysztof Kuzioła, kawaler z Parafii św. Trójcy z Brzydowa

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

  sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

10. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

11. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

=======================================

 3. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 I 2018

===================================

1. Zapraszamy na modlitwę o jedność chrześcijan pod hasłem:

         Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6)

     22 stycznia 2018 Poniedziałek Ostróda

      Kościół św. Faustyny, ul. Plebiscytowa 48

      godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

  Przewodniczy: Ks. Władysław Szmul,

                          proboszcz parafii św. Faustyny w Ostródzie

  Homilia: Ks. Wojciech Płoszek,

                proboszcz ewangelickiej parafii w Ostródzie

      24 stycznia 2018 Środa Ostróda

      Zbór Kościoła Chrystusowego, ul. 1 Dywizji 5

      godz. 17.00, Nabożeństwo

  Przewodniczy: Pastor Zbigniew Chojnacki,

                         pastor Kościoła Chrystusowego w Ostródzie

  Homilia: Ks. Paweł Rabczyński,

                delegat ds. ekumenizmu w Archidiecezji Warmińskiej 

2. Zabawa choinkowa dzieci odbędzie się w niedzielę 28 stycznia o godz.

    14.00 w hotelu "Sajmino". Rodziców prosimy o przygotowanie ciast i 

    słodyczy.

3. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

4. Zapraszamy dzisiaj o godz. 15.30 na 14. Koncert Kolęd i Pastorałek

   "Zaśpiewajmy Dzieciątku" do kościoła Niepokalanego Poczęcia Naj-

    świętszej Maryi Panny w Ostródzie.

5. Do soboty ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. w tym

   tygodniu w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można kon-

   taktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26 ks. Wikariusz - kom. 509 973 745.

6. II zapowiedź przedmałżeńska:

   Agnieszka Rózic, panna z naszej Parafii i

    Krzysztof Kuzioła, kawaler z Parafii św. Trójcy z Brzydowa

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

  sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

        3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

      8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

       9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

      10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

      11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

      12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

      13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

      14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

     ===================================

     15 I PON od 16.00 ul. Polna 2-12 parz.

     16 I WTO od 16.00 ul. Polna 1-17 nparz.

     17 I ŚRO od 10.00 ul. Słoneczna 6 - DPom.

      18-27 STYCZNIA - PRZERWA

      28 I NDZ od 16.00 ul. Kajki i Świetlińska 16

 

=======================================

 2. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 I 2018

===================================

1. Rozpoczynamy czas modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem:

   Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6)

      17 stycznia 2018 Środa Ostróda

      Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22,

      godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

   Przewodniczy: Ks. Wojciech Płoszek,

                         proboszcz ewangelickiej parafii w Ostródzie

   Homilia: Ks. Andrzej Ciućkowski,

               proboszcz parafii św. Moniki w Kajkowie

2. Zabawa choinkowa dzieci odbędzie się w niedzielę 28 stycznia o godz.

    14.00 w hotelu "Sajmino".

3. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

4. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

5. W tym tygodniu Msze św. w dni powsz.: od poniedziałku do środy o 

   godz. 9.00.

6. Od czwartku ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. od

   czwartku w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można kon-

   taktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26 ks. Wikariusz - kom. 509 973 745.

7. I zapowiedź przedmałżeńska:

   Agnieszka Rózic, panna z naszej Parafii i

    Krzysztof Kuzioła, kawaler z Parafii św. Trójcy z Brzydowa

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

  sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Na ogrzewanie zebrano: 1067,72 zł.

9. Nagrody roraty 2017: Maja Bunalska, Anna Bawolska, Anna Mań-

    kowska, Nikola i Piotr Wiśniewscy.

10. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

11. Odszedł do Boga śp.ks. prał. Józef Bielawski. "Wieczny odpoczynek

      racz mu dać Panie".

***

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

         3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

         4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

         5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

          6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

         =================================

         8 I PON od 16.00 ul. Henrykowska 26-44 c parz.

          9 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna

        10 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 19-27 b,31a,b nparz.

      11 I CZW od 15.00 ul.  Henrykowska 29-31,33

      12 I PTK od 16.00 ul. Henrykowska 35-47 nparz.

      13 I SOB  od 9.00 ul. Świetlińska 49-57 nparz.

                      od 17.00 ul. Henrykowska 44d-50 parz.

      14 I NDZ od 14.00 ul. Brzozowa

      

=======================================

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 7 I 2018

  =======================================

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jednocześ-

  nie wskazuje na naszą wielką godność wybranych przez Ojca do zba-

  wienia dzieci Bożych. Dziękujmy Panu za łaskę Chrztu św., którą nas

  obdarzył. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Zabawa choinkowa dzieci odbędzie się w niedzielę 28 stycznia o godz.

    14.00 w hotelu "Sajmino".

3. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

4. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

5. W tym tygodniu Msze św. w dni powsz.: od poniedziałku do czwartku o 

   o godz. 9.00. W piątek o 7.00. W sobotę o godz. 12.00.

6. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

 

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  8

      2 I WTO od 16.00 ul. Henrykowska 1 - 12

       3 I ŚRO od 16.00  ul. Henrykowska 14 - 24 parz.

       4 I CZW od 16.00 ul.  Henrykowska 13 - 17 nparz. 

       5 I PTK od 18.00 ul. Szkolna i Jeziorna 1

       6 I SOB od 16.00 ul. Świetlińska 1-9

       7 I NDZ od 14.00 ul. Dębowa i Bukowa

 

========================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 XII 2017

========================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. wg. porządku

    niedzielnego.

3. 31 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy

   się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Po

   Mszy św. spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

4. W poniedziałek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej

    Rodzicielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi.

    Msza św. o godz.11.30.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

7. W piątek Msza św. o 16.30. Próba jasełek dzieci o godz. 17.00.

7. Podziękowania.

   - p. Annie i Dirkowi Josef za choinki do kościoła,

   - p. Pawłowi Leśnickiemu za podstawę pod szopkę i tło,

   - p. Marzenie Pasik za piękne dekoracje i stroiki,

   - p. Krzysztofowi Pasik za prace elektryczne,

   - p.Romanowi Jaroszewskiemu za wykonanie gwiazdy,

      a p. Joannie Śliwińskiej za pomoc w jej pomalowaniu,

   - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  

     przed Świętami,

   - ministrantom i szafarzowi za pomoc w liturgii.

   - p. Iwonie i Zbigniewowi Zielińskim za nowe rusztowanie, siatkę

         na ogrodzenie i inne dary.

 

=======================================

IV NIEDZIELA ADWENTU - 24 XII 2017

=======================================

1. Przeżywamy ostatnie godziny Adwentu, dziękując za łaskę tego szczegól-

    nego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsumo-

   wujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i otwarcie na

   prawdziwie chrześcijańskie przeżycie tych świętych tajemnic.  

2. Do nabycia są nowe: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

    5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

3. Dziś wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód świąt

   Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielowiekową tradycją,

   post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o chrześcijańskim charakterze

   tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii 

    św. Łukasza, modlitwa za żywych i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed

   posiłkiem/. Msza św. Pasterska o godz.22.00.

4. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00 i 11.30.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

6. W zakrystii są  jeszcze opłatki wigilijne.

 

 

***

======================================

III NIEDZIELA ADWENTU - 17 XII 2017

======================================

1. Przeżywamy dziś III niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w czwartek o 16.45,

    piątek o 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

3. Od dziś do środy ks. Proboszcz głosi rekolekcje w Dobrym Mieście.

   Od poniedziałku do środy Mszy św. nie będzie.

4. Za tydzień ostatnia IV niedziela Adwentu, a wieczorem wieczerzą

   wigilijną rozpoczniemy świętowanie Uroczystości Narodzenia Pań-

   skiego. Msza św. Pasterska o godz. 22.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2018 r.

6. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-

   ciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przezna-

   czony na pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących.

7. Dziękujemy za ofiary na pomoc Kościołowi na wschodzie.

8. W czwartek po roratach ok. 17.30 zapraszam dzieci i dorosłych do

     dekorowania kościoła na Święta Bożego Narodzenia /dla dzieci

     będzie coś słodkiego/.

9. Próba jasełek dzieci kl. I-III w piątek o godz. 17.00.

***

==============================

ODESZŁA DO BOGA 

==============================

ŚP.

IZABELA ŚLIWIŃSKA

zmarła 14 grudnia 2017, w wieku 73 l.

   Pogrzeb 16 grudnia 2017 /sobota/

   11.45 - wyprowadzenie z domu pogrz. ul. Drwęcka

   12.20 - modlitwa w kościele św. Moniki

   13.00 - Msza św. w intencji śp. Izabeli

                     Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

                                              ***

======================================

II NIEDZIELA ADWENTU - 10 XII 2017

======================================

1. W czasie Adwentu towarzyszy nam św. Jan Crzciciel wzywający

   do przygotowania drogi dla Pana. Wykorzystajmy dobrze rozpo-

    częty czas rekolekcji adwentowych na duchowe otwarcie się na

    przyjście Jezusa i oczyszczenie naszych serc. Nauki głosi ks.

    Robert Bednarski SDB. Program rekolekcji na stronie głównej.

2. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek o 16.45

    piątek o 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2018 r.

6. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł.

   Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla 

   dzieci potrzebujących.

7. Po Mszy św. 11.30 kl. I - III dzieci - próba.

8. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek za listopad

      to : 717,02 zł, zebrano 1042,97 zł.

9. Siostry Terezjanki zapraszają dziewczęta na spotkania w Ostródzie i

     rekolekcje. Plakaty na tablicy ogłoszeń.

10. W sobotę zapraszam mężczyzn o godz. 8.15  do stawiania choinek i

      przeniesienia szopki.

***

=====================

  przyjścia Je

3. Zapraszamy w adwencie nk

======================================

I NIEDZIELA ADWENTU - 3 XII 2017

======================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone

  opłatki będą roznosić osoby z naszej Parafii.

2. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem "Jesteśmy

   napełnieni Duchem Świętym". 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. W środę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

5. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

    Msza św. o godz. 18.00.

6. Za tydzień rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe

   /10 do 12 grudnia/. Nauki wygłosi ks. Robert Bednarski SDB, dyre-

   ktor Szkół Salezjańskich w Ostródzie. 

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2018 r.

9. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 15 zł /tylko na zapisy/. Dochód z ich sprzedaży będzie przezna-

   czony na pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących.

  - kalendarze papieskie za 3 zł.

10. Katecheza parafialna po Mszy św. 11.30 kl. I - II dzieci.

11. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek za listopad

      to : 717,02 zł.

12. Wolne intencje Mszy św. w czasie rekolekcji: 11 XII godz.11.00

      i 12 XII godz. 11.00 i 16.45

13. Dekrety Abpa dra Józef Górzyński, Metropolity Warmińskiego

  - o włączeniu do naszej Parafii teren byłego poligonu,

  - o mianowaniu szafarzem nadzwyczajnym Komunii św. p. Roberta

       Bunalskiego.

 ***

========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 26 XI 2017

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-

   ŚWIATA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą roznosić osoby z

   naszej Parafii.

3. Rekolekcje adwentowe już od II Niedzieli Adwentu /10-12 XII/.

4. Zapraszam na modlitwę za zmarłych w dni powszednie /wtorek-piątek/

   wypominki o godz. 17.35 o godz., Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

5. W czwartek Uroczystość św. Andrzeja Apostoła - patrona Archidiecezji

    Warmińskiej.

6. W tym tygodniu przypada I piątek grudnia.Wizyty u chorych w czwartek 

    i piątek od godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. 

7. W sobotę Mszy św. nie będzie.

8. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

9. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

10. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 15 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc

    Caritas dla dzieci potrzebujących.

  - kalendarze papieskie na 2018 rok za 3 zł,

11. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00

12. Dziś spotkanie po Mszy św. o 11.30 kl. I-III dzieci

13. Za tydzień ofiary z tacy na ogrzewanie kościoła.

14. Abp dr Józef Górzyński, Metropolita Warmiński dekretem z 17 XI

   2017 ączył do naszej Parafii teren byłego poligonu ograniczony ul.

   Świetlińską i Jeziorną oraz Jeziorem Sajmino i DK 16.

***

======================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 XI 2017

======================================

1. Dziś obchodzimy po raz pierwszy Światowy. Papież Franciszek usta-

   nowił go na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, aby

   przypomnieć każdemu z nas wezwanie do czynnej miłości bliźniego. 

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Chrys-

   tusa Króla.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz. /wto.-ptk./   - wypominki o godz. 17.35,

                                            - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Można jeszcze składać kartki wypominkowe na Msze greg, i modl-

   litwę za naszych zmarłych. 

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." i kalendarzem w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

7. Do nabycia są kalendarze papieskie na 2018r. w cenie 3 zł.

8. W poniedziałek i sobotę Msza św. o godz. 9.00.

9. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III oraz kl. II i III gimn.

10. Odszedł do Boga śp. Józef Stępkowski. Odmówmy w Jego intencji

     "Wieczny odpoczynek ...".

***

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

JÓZEF STĘPKOWSKI

zmarł 18 listopada 2017 r. w wieku 81 lat 

                 POGRZEB 21 listopada 2017 /wtorek/

       10.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 11.20 - modlitwa za Zmarłego w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Józefa

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!    

***

======================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 XI 2017

======================================

1. „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Pod tym hasłem

   obchodzimy IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i

    wspieramy naszych braci w wierze modlitwą i ofiarami. Po Mszy 

    św. zbiórka do puszki.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz. /wto.-ptk./   - wypominki o godz. 17.35,

                                            - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Na stoliku, pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imio-

  na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /od wtorku. do

   piątku/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

7. Do nabycia są kalendarze papieskie na 2018r. w cenie 3 zł.

8. W sobotę Msza św. o godz. 9.00.

9. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III oraz kl. III-V, za tydzień kl. II i III gimn.

***

=====================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 XI 2017

=====================================

1. W sobotę 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 99

   rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas Mszy św. gregoriańs-

   kiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych zmarłych,a szcze-

   gólnie poległych i pomordowanych obrońców Ojczyzny.

2. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz. /wto.-ptk./   - wypominki o godz. 17.35,

                                            - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

3. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

4. Na stoliku, pod chórem są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imio-

  na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /od wtorku. do

   piątku/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami. Pamię-

   tajmy o słowach św. Moniki wypowiedzianych na krótko przed jej

   śmiercią: "to nie ważne, gdzie złożycie moje ciało. Nie martwcie się o

    to. Tylko o jedno was proszę, żebyście- gdziekolwiek będziecie -

    wspomnieli mnie przy ołtarzu Pańskim".

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł..

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

7. Do nabycia są kalendarze papieskie na 2018r. w cenie 3 zł.

8. „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Pod tym hasłem w nie-

   dzielę 12 listopada będziemy obchodzili IX Dzień Solidarności z Koś-

   ciołem Prześladowanym i wesprzemy chrześcijan ofiarami do puszki.

9. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III oraz kl. VI i VII, za tydzień kl. III-V.

10. Odeszła do Boga śp. Genowefa Lisińska. "Wieczny odpoczynek...".


***

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

GENOWEFA LISIŃSKA

zmarła  1 listopada 2017 r.

Pogrzeb w Parafii Złotowo k/Lubawy

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie! 

***

=======================

    ODESZLI DO BOGA

      W ROKU 2016/17

======================

śp. Genowefa Lisińska

śp. Andrzej Orzechowski 

śp. Aniela Urbanowicz 

śp. Marga Hilda Skrzypińska

śp. Urszula Ciechanowicz

śp. Zofia Klonowska

śp. Marianna Pelczarska

śp. Kazimierz Kobiałka

śp. Adam Czyżewski

śp. Kunegunda Grochowska

śp. Aniela Moskal

śp. Maria Ludwika Serbintowicz

śp. Stanisław Pisarczyk

śp. Halina Mirosława Burzyńska

śp. Jadwiga Martyniak

MSZA ŚW. W INTENCJI ZMARŁYCH PARAFIAN

2 LISTOPADA 2017 o godz. 18.00

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie! 

==========================

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

W LISTOPADZIE

==========================

    1 listopada  -  w Uroczystość Wszy-

   stkich Świętych wszyscy wierni mogą uzy-

   skać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.

   Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przy-

   wiązania do grzechu, przystąpić do sakramentu

   pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawiedzić koś-

   ciół lub kaplicę publiczną odmówić:Wierzę Boga,

   Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach, o któ-

   re prosi Ojciec Św.

   

Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych  nawiedza-

jąc pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten  odpust

uzyskać należ być w stanie łaski uświęcającej,odmówić Wierzę w Boga,  

Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św.W dniach od 1 do 8

listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstkowy.

 

=====================================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 X 2017

=====================================

1. W środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Msza św. o godz.

  9.00 w naszym kościele, zaś na cmentarzach: starym przy ul.Chro-

   brego o godz.12.00 i nowym przy ul. Spokojnej o godz.14.00.

   Pamiętajmy w tym dniu o obowiązku Mszy św.

2. 2 listopada, w czwartek, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

  Zmarłych. Podczas Mszy św. o  godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

  mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

  ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

6. W tym tygodniu przypada I piątek listopada. Wizyty z Komunią św.

  u chorych od godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. Wypomin-

  ki na zakończenie Mszy św.

7. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami. Pamiętajmy o słowach św. Moniki

   wypowiedzianych na krótko przed jej śmiercią: "to nie ważne, gdzie

    złożycie moje ciało. Nie martwcie się o to. Tylko o jedno was proszę,

    żebyście - gdziekolwiek będziecie - wspomnieli mnie przy ołtarzu

    Pańskim".

8. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /wto.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

9. Zapraszamy na wspólny różaniec.

- we wtorek  z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w poniedziałek o godz. 17.30.

10. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

11. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2018 rok.

12. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III za tydzień kl. VI i VII.

13. 22 X na misje zebrano 629 zł.

14. Odszedł do Boga śp.Andrzej Orzechowski. "Wieczny odpoczynek..."


***

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

ANDRZEJ ORZECHOWSKI

zmarł 21 października 2017 r. w wieku 55 l.

       POGRZEB 26 października 2017 /czwartek/

      10.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Sienkiewicza

ok. 11.20 - modlitwa za Zmarłego w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Andrzeja

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie! 

***

=====================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 X 2017

=====================================

1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem:

  "Idźcie i głoście". Modlitwą i ofiarami wspieramy misjonarzy, któ-

  rzy głoszą na całym świecie Ewangelię, wypełniając tym samym

  nakaz misyjny Chrystusa.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej: "Odmawiajcie różaniec" w paź-

  dzierniku odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

6. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III oraz kl. II i III gimn.

9.00     KOMUNIA                  OBECNI

           K 36    M 21              K 61     M 51

 

11.30  K 34   M 26               K 64     M 38

 

=====================================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 X 2017

=====================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspólnie różaniec. W tym tygodniu:

- w czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w środę, piątek i sobotę o godz. 17.30,

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2018 rok.

5. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III  za tydzień oraz kl. II i III gimn.

6. Na stypendia Dzieła Nowego Tysiąclecia zebrano 272 zł.

7. Od poniedziałku do piątku Mszy św. nie będzie. W sprawach pilnych

   /pogrzeb, wezwanie do chorych/ można kontaktować się z parafią św.

   Hiacynty i Franciszka.

   ks. Proboszcz - tel. 89/ 642-01-26, kom. 783 652 498 

   ks. Wikariusz - kom. 509 973 745

8. Za tydzień Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny pod hasłem „Idźcie

   i głoście”. Taca na misje.

***

=====================================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 X 2017

=====================================

1. W  dniu dzisiejszym obchodzimy XVII Dzień Papieski pod hasłem

  „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fun-

   dusz na stypendia dla niezamożnej, a uzdolnionej młodzieży będzie

   można wesprzeć składając do puszek dobrowolną ofiarę po Mszach

   św. Zapraszam dziś na Apel Jasnogórski o godz.21.00.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc

  objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspól-

  nie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30,

 - niedziele o godz. 8.30.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł..

4. Dziś dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00.

5. We wtorek Msza św. o godz.7,00.

6. W piątek 13 października Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zapra-

   sza o godz. 20.00 na procesję fatimską i Mszę św. Autobus z Kajkowa 

   o godz. 18.50. 

7. Zapraszamy w sobotę o godz. 19.00 do sali kameralnej zamku ostródz-

    kiego na przedstawienie "Gietrzwałdzka opowieść".

8. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. I-III gimn oraz kl. III i IV.

***

=====================================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 X 2017

=====================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc

  objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspól-

  nie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

- sobota 7 X MB Różańcowej o godz. 10.30.

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Zapraszamy dziś od godz. 14. 40 na Adorację Najśw. Sakramentu i

   Godzinę Miłosierdzia.

3. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych

     od  godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.25. 

4. W sobotę Święto Matki Boskiej Różańcowej - patronalne Żywego

   Różańca. Msza św. o godz. 11.00. Różaniec o godz. 10.30. W ramach

   akcji Różaniec do granic, na zakończenie obchodów 100. rocznicy

   objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić

    się o ratunek dla swojej  Ojczyzny i całego świata. 

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

6. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś i 8 października.

7. Spotkania katechezy parafialnej /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.I i III  oraz VI i VII,

    - za tydzień kl. III i IV.

8. Dziś puszka na Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

9. Za tydzień, w niedzielę, Dzień Papieski. Papieskie Dzieło Nowego

  Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia dla ubogiej, a uzdolnionej mło-

  dzieży, będzie można wesprzeć za tydzień składając po Mszach św. do

  puszek dobrowolne ofiary na ten cel. Jest to żywy pomnik, jaki w ten

  sposób wznosimy św. Janowi Pawłowi II.

=========================================

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY

KONSEKRACJI KOŚCIOŁA - 24 IX 2017

=========================================

 1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała

  tam na wieki" (2 Krl 7, 16). Dziś uroczyście obchodzimy 6. rocznicę 

  konsekracji naszego kościoła. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła

  jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia Chrztu. Przez chrzest 

  człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia 

  staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.

  Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas

  świętym miejscem spotkania z Bogiem - przez Słowo Boże, Eucha-

  rystię i modlitwę oraz wspólnotą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i

  budujmy także ten żywy – naszą Parafię.

2. W poniedziałek i czwartek Msza św. o godz. 7.00.

3. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

4. Od niedzieli rozpoczynamy miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej.

    Zapraszam na różaniec w niedzielę o godz. 8.30.

5. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś oraz 1 i 8 paź-

     dziernika.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

7. Spotkania  katechezy parafialnej: co tydzień kl.I-III i kandydaci do

   Bierzmowania 24 września /II i III gimn./ po Mszy św. o 11.30.

    1 X - kl. VI i VII, 8 X - kl. III-V.

8. W dniu dzisiejszym od godz. 14.00 do 18.00 oo. Franciszkanie zaprasza-

    ją na Festyn Rodzinny /plakat w przedsionku/. Zaproszenia na rekolekcje

    neokatechumenalne, spotkania małżeńskie - plakaty w przedsionku.

9. Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otocze-

  nie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7

  października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich,

  Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej

  Ojczyzny i całego świata. Jest organizowany wyjazd z naszego dekanatu

  7 X rano do Fromborka. Zapisy u ks. Proboszcza. 

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

KACPER CICHEWICZ

syn Tomasza i Marty

24 września 2017 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

 

========================================

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 IX 2017

========================================

1. Za tydzień będziemy uroczyście obchodzić 7 rocznicę konsekracji

   naszego kościoła /26 września 2010 r./. Dziękując za dar naszej

   świątyni poprosimy, aby zawsze była dla nas świętym miejscem 

   spotkania z Bogiem i wspólnotą Kościoła.

2. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

3. W czwartek Msza św. o godz. 7.00.

4. W sobotę 23 września wspomnienie św. o. Pio. 

5. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś i 24 września

   oraz 1 i 8 października.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

7. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. dzisiaj /kl.II i III/ i

   Bierzmowania 24 września /II i III gimn./ po Mszy św. o 11.30.

8. 24 września od godz. 14.00 do 18.00 oo. Franciszkanie zapraszają na

    Festyn Rodzinny /plakat w przedsionku/.

9. Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otocze-

  nie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7

  października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich,

  Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej

  Ojczyzny i całego świata. Jest organizowany wyjazd z naszego dekanatu

  7 X rano do Fromborka. Zapisy u ks. Proboszcza. 

10. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

11. Odeszła do Boga śp. Marga Hilda Skrzypińska. W Jej intencji odmów-

     my "Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...".

 ***

 =============================

ODESZŁA DO BOGA

=============================

ŚP.

MARGA HILDA SKRZYPIŃSKA

zmarła 14 września 2017 r. w wieku 87 l.

     POGRZEB 18 września 2017 /poniedziałek/

      10.45 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 11.00 - modlitwa za Zmarłą w kościele

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Margi

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

***

========================================

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 IX 2017

========================================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 140. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej 50-lecia koronacji obrazu MB Gietrzwałdzkiej

   oraz dożynki diecezjalne. 

2. Dziś pragniemy Bogu podziękować za plony, a rolnikom i

     ogrodnikom za ich pracę.

3. W środę Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zaprasza o godz. 

     20.00 na procesję fatimską i Mszę św. Autobus z Kajkowa o 

     godz. 18.50. 

4. W czwartek Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż, który

    jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na

    zakończenie Mszy św. oddamy cześć Krzyżowi przez ucałowanie.

5. We czwartek zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

6. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś, 17 i 24 września

   oraz 1 i 8 października.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

8. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 17 września

   /kl.II i III/ i Bierzmowania 24 września /II i III gimn./ po Mszy św. o

   11.30.

9. Po Mszy św. zbiórka do puszki na rzecz poszkodowanych przez nawał-

    nice w Polsce.

 ***

================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

================================

 KATARZYNA SOBCZAK

i ANDRZEJ WŁODARCZYK

26 sierpnia 2017 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

MIŁOSZ EIDTNER

syn Jacka i Sylwii

oraz

ANTONI SZUMSKI

syn Michała i Joanny

3 września 2017 r.

zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

***

======================================

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 IX 2017

======================================

1. W piątek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej

    Maryi Panny Gietrzwałdzkiej. Msza św. o godz. 18.00. Odpust w

   Gietrzwałdzie za tydzień - główna Msza Św. o godz. 11.00 z udziałem

   abpa Salvatore Pennacchio, Episkopatu Polski i władz państwowych.

   Homilię wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

   Piesza Pielgrzymka wyruszy z Parafii NP NMP. o godz. 4.00 

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu i

   Godzinę Miłosierdzia.

3. W sobotę Dożynki Gminne w Idzbarku. Msza św. o godz. 13.00. Jak

    zwykle podziękujemy za plony dzień później czyli w niedzielę.

4. Od niedzieli 10 września przez miesiąc dodatkowa Msza św. w niedzielę

    o godz. 17.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci z

   audiobookiem " Quo vadis?" w cenie 4 zł.

6. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 17 września /kl.II i III/

   i Bierzmowania 24 września /II i III gimn./ po Mszy św. o 11.30.

***

=====================================

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI

- PATRONKI PARAFII - 27 VIII 2017

=====================================

1. W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa uroczyście 18. odpust

   ku czci św. Moniki - naszej Patronki.

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. dra Adama Stefana

             Ornatka, sędziego Metropolitalnego Sądu AW i adwokata Roty

            Rzymskiej. Na zakończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie

           relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Jutro wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

    syna św. Moniki.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. Od piątku Msze św. w dni powsz. o godz. 18.00.

5. W tym tygodniu przypada I piątek września. Do chorych ks. Pro- 

 boszcz uda się w czwartek i piątek po godz.9.00. Okazja do spowiedzi

 od godz. 17.25. Zachęcamy do spowiedzi dzieci i młodzież szkolną na

   początek roku szkolnego.

6. Dożynki gminne 9 września w Idzbarku. Mszaśw. o godz. 13.00. 

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

8.  Spotkanie Żywego Różańca dziś po Mszy św. o 9.00.

9. Dziękujemy wszystkim, którzy w sposób czynny pomagają i przez

  swoją posługę, modlitwę budują naszą wspólnotę parafialną. 

9. Dziękuję kapłanom, Ks. dr Adamowi Ornatkowi za wygłoszone Słowo

   Boże i sprawowanie Eucharystii, uczestnikom procesji i LSO /minist-

   rantom/.

***

=====================================

XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 VIII 2017

=====================================

1. Za tydzień, 27 sierpnia ,nasza Parafia będzie przeżywała 18. odpust

   ku czci św. Moniki. 

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. dra Adama Stefana

             Ornatka, sędziego Metropolitalnego Sądu AW i adwokata Roty

            Rzymskiej. Na zakończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie

           relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2.Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

3. W sobotę Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Msza

   św. o godz.11.00. Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

4. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

***

========================================

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 VIII 2017

========================================

1. W dniu dzisiejszym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

   nach zaprasza na kolejne nabożeństwo fatimskie. Procesja fatim-

  ska i Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu autobusem z Kaj-

  kowa o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce. Bliższe informacje

   na plakacie w  przedsionku.

2.  We wtorek będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw.

   Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tym dniu nie tylko

   wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy

   naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej.

   Na zakończenie Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i zbóż.

3. W niedzielę 27 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 18. odpust

   ku czci św. Moniki. W tym dniu Msze św. o godz. 9.00 i główna o godz. 

  13.30, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. dr Adam Stefan

   Ornatek, sędzia Metropolitalnego Sądu AW i adwokat Roty Rzymskiej.

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

6. W czwartek Msza św. o godz. 9.00, w sobotę o godz. 11.00.

***

===============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

=============================== 

MICHALINA WIERZCHOWSKA

córka Pawła i Marty

6 sierpnia 2017 r.

została przez Chrzest św.  włączona do Kościoła

***

========================================

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

- 6 VIII 2017

========================================

1. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas,

  kiedy Pan odmieni nas wszystkich. Już dzisiaj każdego z nas Chrystus

  wzywa do przemiany naszego życia.

2. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co

   roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania

   się od alkoholu. Bądźmy trzeźwi i wolni!

3. W poniedziałek i wtorek ks. Proboszcz uda się do chorych od

     godz.9.00.

4. Dzisiaj od godz.14.40 adoracja Najśw. Sakramentu i o godz.

    15.00 Godzina Miłosierdzia.

5. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 5 zł.

7. W przyszłą niedzielę 13 sierpnia Sanktuarium Matki Bożej Fatim-

   skiej w Lubajnach zaprasza na kolejne nabożeństwo fatimskie.

  Procesja fatimska i Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu

  autobusem z Kajkowa o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce.

   Bliższe informacje na plakacie w  przedsionku.

======================================

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VII 2017

======================================

1. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Okazja do spo-

   wiedzi od 18.30. Msza św. o godz. 19.00. Wizyty u chorych

   7 i 8 sierpnia.

2. W inne dni powszednie w tym tygodniu Mszy św. nie będzie.

3. W niedzielę Święto Przemienienia Pańskiego.

4. Do niedzieli ks. Proboszcz jest na urlopie. W sprawach pil-

 nych można kontaktować się telefonicznie lub z Ks. Proboszczem 

 z parafii św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26  - ks. Proboszcz kom. 783 652 498

   ks. Wikariusz kom. 509 973 745

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." 

   w cenie 5 zł.

6. Odeszła do Boga śp. Urszula Ciechanowicz. Wieczny odpoczynek

   racz Jej dać Panie.."

==========================

ODESZŁA DO BOGA

===========================

ŚP.

URSZULA CIECHANOWICZ

zmarła 28 lipca 2017 r. w wieku 81 l.

     POGRZEB 1 sierpnia 2017 /wtorek/

       10.00 - Msza św. w intencji śp. Urszuli

w kościele św. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

***

======================================

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 VII 2017

======================================

1. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

2. W tym tygodniu Mszy św. w dni powsz. Mszy św. nie będzie.

  Do 6 sierpnia ks. Proboszcz jest na urlopie. W sprawach pilnych

  można kontaktować się telefonicznie lub z Ks. Proboszczem z pa-

  rafii św. Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26 

     - ks. Proboszcz kom. 783 652 498

     - ks. Wikariusz kom. 509 973 745

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

4. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje

   zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla

   pozyskania środków na misje. Dlatego będzie można oddać

   bez opłaty, złom elektryczny i elektroniczny (komputery, dru-

   karki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD). Zbiórka sprzętu

   trwać będzie do 24 lipca b.r., na placu przy kościele św.

   Franciszka z Asyżu, ul. Jaracza.

==========================================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

===========================================

 PAULINA KIEŁBIŃSKA

i WOJCIECH WTULICH

22 lipca 2017 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

======================================

XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 VII 2017

======================================

1. Ciesząc się letnim wypoczynkiem pamiętajmy o codziennej

    modlitwie i niedzielnej Mszy św.

2 Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

4. Dzisiaj dodatkowa Msza św. o godz. 17.00.

5. We wtorek od 14.15 do 14.45 na parkingu przed kościołem

   będzie można skorzystać z badań dot. osteoporozy, płuc i

   oskrzeli oraz zakwaszenia organizmu.

5. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

6. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 17.00.

7. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje

   zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla

   pozyskania środków na misje. Dlatego będzie można oddać

   bez opłaty, złom elektryczny i elektroniczny (komputery, dru-

   karki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD). Zbiórka sprzętu

   trwać będzie do 24 lipca b.r., na placu przy kościele św.

   Franciszka z Asyżu, ul. Jaracza.

8. Odeszła do Boga śp. Zofia Klonowska. W Jej intencji

   odmówmy "Wieczny odpoczynek....".

 

==========================

ODESZŁA DO BOGA

===========================

ŚP.

ZOFIA KLONOWSKA

zmarła 13 lipca 2017 r. w wieku prawie 97 l.

     POGRZEB 15 lipca 2017 /sobota/

        13.30 - wyprowadzenie z zakładu pogrzeb. /ul. Paderewskiego/

       14.00 - Msza św. w intencji śp. Zofii

  ok.14.45- wyprowadzenie na cmentarz

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

***

======================================

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 VII 2017

======================================

1. W czwartek Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zapra-

   sza na kolejne nabożeństwo fatimskie i odpust św. Benedykta. Proce-

  sja fatimska i Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu autobusem z

   Kajkowa o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce. Bliższe informa-

   cje na plakacie w  przedsionku.

2. Ciesząc się letnim wypoczynkiem wakacyjno-urlopowym pamiętaj-

    my o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

3 Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

5. We wtorek, czwartek i sobotę Msza św. o godz. 8.00.

6. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś i 16 lipca.

7. Poszukujemy osoby, która podejmie się odpłatnie sprzątania

   kościoła w czasie wakacji.

8. Za tydzień taca inwestycyjna.

***

======================================

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 VII 2017

======================================

1. 1 lipca minęło 17 lat od utworzenia przez Abpa Edmunda Piszcza

  Parafii św. Moniki w Kajkowie. Te  Deum, które odśpiewaliśmy po

  Komunii św. niech przypomni nam o wdzięczności za dar naszej

  wspólnoty.

2. Zapraszam dzisiaj o godz. 15.00 na adorację Najśw. Sakramentu

    i Godzinę Miłosierdzia.

3. Korzystając z piękna natury i podziwiając zabytki, pamiętajmy w

 czasie wakacji o Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i piękna.

 Nie zaniedbajmy więc modlitwy i Mszy św. w niedzielę.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

6. W tym tygodniu przypada I piątek lipca. Do chorych udam się w

    czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.

   18.30.

7. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś oraz 9 i 16

    lipca.

8. Zapraszamy na pielgrzymki na Jasną Górę i do Medjugorie.

   Informacje na tablicy ogłoszeń.

 

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 AGNIESZKA RENANS

i MARCIN LIPKA

1 lipca 2017 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

O Ś W I A D C Z E N I E

Życzę sobie, aby moja córka / mój syn* .............................

................................................................................................

podczas pobytu na kolonii w ..............................................

regularnie uczestniczyła/ł w  niedzielnej Mszy Św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko

nie zaniedbywało tego obowiązku.

 

.......................................................

czytelny podpis matki

 

.......................................................

czytelny podpis ojca

 

...........................................                          *niepotrzebne skreślić

miejscowość, data

 
 

==================================== 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 VI 2017

=====================================

1. W czwartek Uroczystość Św. Piotra i Pawła - wielkich Apostołów

   Jezusa, filarów Kościoła Świętego. Modlimy się w tym dniu za

   papieża Franciszka - biskupa Rzymu i Stolicę Apostolską.

2. W sobotę 1 lipca minie 17 lat od powołania przez Abpa Edmunda

    Piszcza naszej Parafii. W niedzielę 2 lipca będziemy dziękowali

   Bogu za przyczyną św. Moniki za dar naszej Wspólnoty.

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

 * w dni powszednie .................. 18.40

4. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł.

5. Zapraszam na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

6. Posyłając swoje dzieci na kolonie, obozy itd. żądajmy - NA PIŚ-

 MIE - by umożliwiono im udział w niedzielnej Mszy Św. Wzór takich

  oświadczeń na naszej stronie w ogłoszeniach. To oświadczenie

  dostarczamy opiekunom naszych dzieci na koloniach czy obozach.

7. Najgorliwsi ministranci roku 2016/17: Maja Bunalska, Szymon

    Groszkowski i Bartosz Dąbrowski. Dziękuję za kolejny rok służby

    wszystkim ministrantkom i ministrantom.

8. Dzisiaj zmiana intencji różańcowych po Mszy św. o godz. 9.00.

9. Dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 17.00 dziś oraz 2,9 i 16

    lipca.

10. Odeszła do Boga śp. Marianna Pelczarska. W Jej intencji

   odmówmy "Wieczny odpoczynek....".

***

==========================

ODESZŁA DO BOGA

===========================

ŚP.

 MARIANNA PELCZARSKA

zmarła 19 czerwca 2017 r. w wieku 84 l.

     POGRZEB 21 CZERWCA 2017 /środa/

      13.30 - wyprowadzenie z zakładu pogrzeb. /ul. Paderewskiego/

     14.00 - Msza św. w intencji śp. Marianny

ok.14.45- wyprowadzenie na cmentarz /ul. Spokojna/

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

***

==================================== 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 VI 2017

=====================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

 * w dni powszednie .................. 18.40

 * niedziele ............................ok.10.00

2. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

   cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 4 zł

3. W dniu dzisiejszym Koncert Ewangelizacyjny ".... by Świat

    usłyszał" o godz. 18.30. Wstęp wolny. Wystąpi zespół Gospel

    Rain wraz z uczestnikami warsztatów oraz młodzi ostródzcy

    wokaliści. Koncert poprowadzi aktorka Patrycja Hurlak.

    Zapraszamy.

4. Mszę św. o godz.11.30 będzie sprawował ks. Kamil Jan Młyński,

   tegoroczny neoprezbiter, wyświęcony 27 maja, rodem z Parafii św.

   o. Pio w Ostródzie. Udzieli zgromadzonym specjalnego błogosła-

    wieństwa i wręczy pamiątkowe obrazki.

5. Także  dzisiaj zapraszamy na Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”,

   kończący Ostródzkie Dni Rodziny organizowany przy parafii św. Jana

   Bosko na Osiedlu Drwęckim. Rozpoczęcie o godz. 13.00.

6. Msza św. w poniedziałek i wtorek o godz.9.00. Czerwcowe w

      środę na zakończenie Mszy św.

7. Zapraszam na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

8. W piątek Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie

   obowiązuje post.

9. W piątek 23 czerwca Dzień Ojca. Pamiętajmy zwłaszcza o modlit-

    wach w intencji ojców, tak żyjących jak i zmarłych.

10. W sobotę Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.

11. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

***

 ================================== 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - 15 VI 2017

===================================

1. Boże Ciało skupia nas na Eucharystii jako uczcie i trwałej obecno-

   ści w Najświętszym Sakramencie. Dziś wyznajemy wiarę w obecność

    wśród nas Chrystusa uroczyście i publicznie.

2. Procesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. i wyruszymy do

   ołtarzy: I przy ul. Jeziornej 7, II przy ul. Świetlińskiej 3, III na placu

   Mariackim, IV przy ul. Henrykowskiej 22 i powrócimy do kościoła

   gdzie przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo. Dziękuję za włączenie

   się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpowiednich ulic, za

   zbieranie płatków kwiatów do sypania w procesji i udekorowanie

   okien domów nie tylko na trasie procesji.  Druga Msza św. ok.godz.

    11.00 po zakończeniu procesji.

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

 * w dni powszednie .................... 18.35

 * niedziele ...............................ok.10.00

4. W niedzielę 18 czerwca Koncert Ewangelizacyjny ".... by Świat

    usłyszał" o godz. 18.30. Wstęp wolny. Wystąpi zespół Gospel

    Rain wraz z uczestnikami warsztatów oraz młodzi ostródzcy

    wokaliści. Koncert poprowadzi aktorka Patrycja Hurlak.

    Zapraszamy do wzięcia udziału.

5. W niedzielę Mszę św. o godz.11.30 będzie sprawował ks. Kamil Jan

   Młyński tegoroczny neoprezbiter, wyświęcony 27 maja, rodem z

   Parafii św. o. Pio w Ostródzie. Udzieli zgromadzonym specjalnego

   błogosławieństwa i wręczy pamiątkowe obrazki.

 6. Także w niedzielę zapraszamy na Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”,

   kończący Ostródzkie Dni Rodziny organizowany przy parafii św. Jana

   Bosko na Osiedlu Drwęckim. Rozpoczęcie o godz. 13.00.

7. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński udziela dyspensy

   od pokarmów mięsnych w piątek po Bożym Ciele wszystkim przebywa-

   jącym na terenie Archidiecezji Warmińskiej.

 

==============================================

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚW.- 11 VI 2017

==============================================

1. Uroczystość Trójcy Przenajśw. to okazja, aby uświadomić sobie i 

  oddać chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach:

  Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał

  nam zbawienie, a Duch Św. ma w nas obudzić wiarę, dzięki której

  człowiek otwiera się z zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego

   dar – życie wieczne. Niedziela ta zamyka w Polsce tzw. cykl

   wielkanocny, czyli czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

2. Dzisiaj, podczas Mszy św. o godz. 11.30, rocznica I Komunii

   św. dzieci, który przystąpiły rok temu po raz pierwszy uczest-

   niczyły wpełni we Mszy św.

3. We wtorek,13 czerwca, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

 w Lubajnach zaprasza na drugie nabożeństwo w roku 100-lecia

  objawień Maryi w Fatimie. Główna Msza św. o godz. 20.00.

  Autobus z Kajkowa o godz.18.50 z  przystanku przy kapliczce.

4. W najbliższy czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi

   Pańskiej. Procesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. o

  godz. 9.00 czyli ok. godz. 9.35 i wyruszymy do ołtarzy:

  I przy ul. Jeziornej 7 (ulice Jeziorna i Szkolna), II przy ul.

 Świetlińskiej 3  (ulice Świetlińska, Rodzinna i Kwiatowa),  

  III na placu Mariackim (ulice Polna, Ogrodowa i Kajki),

  IV przy ul. Henrykowskiej 22 (ul. Henrykowska, Bukowa,

  Dębowa, Brzozowa i Słoneczna) i powrócimy do kościoła

   gdzie przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo. Proszę o

   włączenie się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpo-

    wiednich ulic. Proszę też o zbieranie płatków kwiatów do

   sypania w procesji i udekorowanie okien domów nie tylko

    na trasie procesji.  Druga Msza św. ok.godz.11.00 po zakoń-

     czeniu procesji.

5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:

 * w dni powszednie .................... 18.35

 * niedziele ...............................ok.10.00

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 5 zł.

7.  We wtorek Msza św. o godz. 9.00.

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę godz. o 21.00.

9. W najbliższą niedzielę 18 czerwca Koncert Ewangelizacyjny "....

   by Świat usłyszał" o godz. 18.30. Wstęp wolny. Zapraszamy do

    wzięcia udziału.

10. III zapowiedź przedmałżeńska:

    Marcin Lipka, kawaler z par. św. Hiacynty i Franciszka

    w Ostródzie i Agnieszka Renans, panna z naszej Parafii

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osoba-

   mi w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

11. Za tydzień Mszę św. o godz.11.30 będzie sprawował ks. Kamil Jan

   Młyński tegoroczny neoprezbiter, wyświęcony 27 maja, rodem z

   Parafii św. o. Pio w Ostródzie. Udzieli zgromadzonym specjalnego

   błogosławieństwa i wręczy pamiątkowe obrazki.

 ***

=================================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 4 VI 2017

=================================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania

  Ducha Św. Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Św.

  dla nas wszystkich, niech nas uzdalnia do mężnego wyzna-

  wania naszej wiary. Potrzebujemy mocy i światła Ducha św.,

  aby owocnie głosić Ewangelię.

2. Obchodzimy w naszej Ojczyźnie X Święto Dziękczynienia.

  Hasłem tegorocznego święta są słowa „Dziękujemy za chleb”

  W dniu dzisiejszym wyrażamy wdzięczność Panu za życie i

  posługę św. Brata Alberta oraz wszystkie dzieła charytatywne i

  tworzących je ludzi. Po Mszy św. zbiórka do puszki na rzecz 

  świątyni Opatrzności Bożej.

3. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty

   charakter. Podczas Mszy św. ogodz. 11.30, 11 dzieci z naszej

   Parafii przyjmie po raz pierwszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej,

   aby od tej pory trwać w komunii z Chrystusem i Jego Kościołem.

   Módlmy się za te dzieci oraz ich rodziców. Dzieci rozpoczynają

   biały tydzień, na zakończenie którego udadzą się na pielgrzymkę

   do Gietrzwałdu. W sobotę Mszy św. nie będzie.

4. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - NMP Matki Kościoła.

    Msza św. o godz. 19.00.

5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ:

 * w dni powszednie .................... 18.35

 * niedziele ...............................ok.10.00

6. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    cenie 5 zł.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

8. II zapowiedź przedmałżeńska:

  Marcin Lipka, kawaler z par. św. Hiacynty i Franciszka

  w Ostródzie i Agnieszka Renans, panna z naszej Parafii

 Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

  w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

9. Rocznica I Komunii św. za tydzień 11 czerwca podczas

    Mszy św. o godz. 11.30. Spotkania w poniedziałek, środę

   i piątek o 17.30.

10. Przypomnienie: za tydzień w Uroczystość Trójcy Prze-

    najśw. Mija czas spowiedzi wielkanocnej.

11. Uroczystość Bożego Ciała w tym roku 15 czerwca. Pro-

    cesja do ołtarzy w tradycyjnych miejscach.

12. Podziękowania w dniu I Komunii św.:

- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,

- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowa-

   niach,

- S. Łucji, ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom:

  Annie, Iwonie i Urszuli za kształtowanie wiary i miłości do

  Jezusa obecnego w Eucharystii,

- za dar ołtarza - mikrofon stojakowy,

- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój koś-

  cioła i porządki wewnątrz i wokół kościoła.

    Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

================================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA - 28 V 2017

 ================================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium.

1."Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić,aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dar Ducha św.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

 * 28 V..............................17.00 pod kapliczką NMP ul. Polna 20 

 * poniedziałek i wtorek.... 17.30

 * środa 31 V ....................17.30 pod kapliczką NMP pl. Mariacki

3. Zapraszamy na wspólną modlitwę ku czci Najśw. Serca Pana

   Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe:

  * w dni powszednie ................ok. 19.25

  * niedziela ..............................ok. 10.00

4. Od 1 czerwca Msze św. w dni powsz. o godz. 19.00.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

7. I zapowiedź przedmałżeńska:

  Marcin Lipka, kawaler z par. św. Hiacynty i Franciszka

  w Ostródzie i Agnieszka Renans, panna z naszej Parafii

   Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

  w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dzień dziecka dla dzieci sołectwa Kajkowo w czwartek 1

  czerwca o godz. 16:00 w Hotelu Sajmino /wiata grillowa/.

  Zapraszamy na zabawę pełną wrażeń i słodyczy. Udział

  wezmą Ochotnicza Straż Pożarna, policjanci Ruchu Dro-

  gowego na motorach. Organizatorzy

9. Uroczystość I Komunii św. 11 dzieci za tydzień 4 czerwca

    o godz. 11.30, 11 czerwca rocznica I Komunii św. o 11.30.

    Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę o godz.10.00.

10. W dniu dzisiejszym "MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY" .

  Zbiórka o godz. 13.30 na boisku Gimnazjum Nr 1. Wymarsz

  ok.godz. 14.00 do Amfiteatru" Tam planowane są liczne kon-

  kursy i atrakcje. W czasie Marszu będą zbierane ofiary na po-

  moc finansową i medyczną dla rodziny, w której występują przy-

  padki choroby nowotworowej wymagające kosztownego leczenia.

  Zachęcamy rodziny  z dziećmi jak i pojedyncze osoby do wzięcia

   udziału w ty Marszu.

11. W tym tygodniu przypada  I piątek czerwca. Do chorych

      ks. Proboszcz uda się w czwartek i piątek po godz. 9.00.

     Okazja do spowiedzi od 18.45.

12. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha św. W Kościele

     w Polsce jest to także Święto Dziękczynienia /puszka na

    świątynię Opatrzności/.

13. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

 ****

==============================================

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 21 V 2017

==============================================

 1.  Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

 * w dni powszednie.......17.30

 * niedziele ................ok.10.00

 * 21 V ...........................17.00 /krzyż przy ul. Świetlińskiej/

2. W przyszła niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 4 zł.

4. W piątek 26 maja Dzień Matki pamiętajmy w modlitwie i wyrazach

  życzliwości o naszych mamach.

5. Od piątku rozpoczniemy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

6. Za dwa tygodnie 4 czerwca uroczystość I Komunii św. 11 dzieci

   podczas Mszy św. o godz. 11.30. Rocznica I Komunii św. w nie-

   dzielę 11 czerwca.

===============================================

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14 V 2017

===============================================

1. 13 maja minęło 100 lat od pierwszego objawienia Najśw.

    Maryi Panny w Fatimie. Także wczoraj Ojciec św. Franci-

    szek kanonizował dzieci fatimskie: Hiacyntę i Franciszka,

    które wraz z Łucją zostali wybrani przez Maryję do prze-

    kazania światu orędzia i tajemnic.

2. Maj to miesiąc radosnej modlitwy za wstawiennictwem

    Najśw. Maryi Panny.

 - dni powszednie ...................17.30

 - niedziele ........................ok.10.00

 - dziś .....................................17.00 ul. Polna 20 - kapliczka 

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmiń-

  skim" w cenie 5 zł.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

5. W czwartek Msza św. i majowe o godz.16.00.

6. W sobotę 20 maja, w kościele św. Franciszka z Asyżu, o

   godz. 11.00 Abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński

   udzieli święceń kapłańskich 3 diakonom. W naszej Parafii

   Mszy wieczornej nie będzie.

7. Zespół Szkół Salezjańskich przy parafii Św. Dominika

   Savio organizuje "Dominikalia" - majówkę dla młodych,

   w sobotę 20 maja.

8. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

***

=============================================

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 7 V 2017

=============================================

1. IV Niedzielę Wielkanocną obchodzi Kościół jako Niedzielę

  Dobrego Pasterza. Prośmy Jezusa – Najwyższego Pasterza

 - o dobrych pasterzy dla Kościoła. Módlmy się o nowe powoła-

  nia kapłańskie, misyjne i zakonne.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

 * w dni powszednie .................... 17.30 

 * niedziele ...............................ok.10.00

 * niedziela 14 V ............................17.00

                     pod kapliczką /ul. Polna 20/

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" za 4 zł.

4. Jutro Uroczystość Św. Stanisława biskupa i Męczennika.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

6. W sobotę,13 maja, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

w Lubajnach zaprasza na odpust i pierwsze w tym roku na-

bożeństwo fatimskie w 100. rocznicę objawień Maryi w Fati-

 mie oraz z okazji kanonizacji bł.Hiacynty i Franciszka. Głów-

 na Msza św.o godz. 20.00. Autobus z Kajkowa o godz.18.50

  z  przystanku przy kapliczce.

7. Za tydzień Ks. Proboszcz będzie dziękował Bogu za wszel-

   kie łaski w 50 rocznicę urodzin.

***

==============================================

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30 V 2017

==============================================

1.  Od dziś do 6 maja będziemy przeżywać IX Tydzień

  Biblijny pod hasłem nakazu misyjnego Chrystusa: "Idźcie

  na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”

   (Mk 16,15). Biblia to księga życia i droga, która prowadzi

   nas do zbawienia.

2. Jutro rozpoczniemy maj – miesiąc radosnej modlitwy za

  wstawiennictwem Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na

  pierwsze nabożeństwo majowe pod kapliczką NMP z

  Lourdes na pl. Mariackim o godz.17.30 (o przygotowa-

  nie proszę Żywy Różaniec). Kolejne nabożeństwa:

    - dni powszednie ..............................17.30

    - niedziele i 3 V ............................ok.10.00

3. We wtorek -2 V - dzień flagi narodowej. Poprzez wywie-

   szenie biało-czerwonej wyraźmy nasz szacunek dla tych,

   którzy pod tą flagą ginęli dla Ojczyzny i bądźmy dumni z

   tego, że jesteśmy Polakami.

4. W środę Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to także

   święto narodowe. Msze według porządku niedzielnego.

5. W tym roku obchodzimy 100-lecie objawień Matki Bożej w

   Fatimie. 13 maja Ojciec św. dokona kanonizacji bł. Hiacynty

  i Franciszka, którzy wraz z Łucją zostali wybrani przez Maryję

  do przekazania światu orędzia i tajemnic. Jak co roku sanktu-

  arium w Lubajnach zaprasza 13 maja na odpust i pierwsze na-

  bożeństwo fatimskie.

6. W czwartek o godz. 18.30 kolejne spotkanie dzieci przed

    I Komunią św.

7. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmiń-

  skim" w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w

  cenie 4 zł.

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

9. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek maja. Do cho-

  rych ks. Proboszcz uda się po godz. 9.00 w czwartek /z

  ul. Jeziornej, Szkolnej i Kwiatowej/ i piątek /z innych ulic/.

  Okazja do spowiedzi od 17.45.

10. Dziś spotkanie Żywego Różańca i po Mszy św. o 11.30

     kl. III gimn i I śr.

==============================================

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 23 IV 2017

==============================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Boże-

  go. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej prze-

  konują nas o tym, że Bóg  jest Miłością, że nas kocha i prze-

  bacza. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia,

  za łaskę sakramentu pokuty? Jako Kościół, napełnieni pas-

  chalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i u

  obecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie.

  Dziś o godz.15.30 zapraszam na uroczystą Godzinę Miłosier-

  dzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach

   (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich,

   brak przywiązania do grzechu) oraz odmówienie modlitwy ku

   czci Bożego Miłosierdzia. 

3. Ofiary z tacy są przeznaczone na cele Caritas naszej Archidie-

   cezji.

4. Jutro Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głów-

    nego Patrona Polski i Archidiecezji Warmińskiej.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmiń-

   skim" w cenie 5 zł oraz  „Salvator” – pismo naszej Parafii /na

   stoliku/.

6. W środę Msza św. o godz.17.00.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

8. Dziś po Mszy św. o 11. 30 spotkanie kl. I i II gimn., za tydzień

    kl. III gimn.-I śred.

9. Dziękuję dzieciom za misterium "Idźcie i głoście moje miłosier-

    dzie", a także ich rodzicom za pomoc i zachętę.

=============================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 16 IV 2017

=============================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając naj-

 ważniejszą prawdę naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż

 zmartwychwstał. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 11.30.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00 i

     11.30.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Boże-

  go, poprzez które uwielbiamy miłosierdzie jakie Bóg Ojciec

  objawił nam w ofierze swojego Syna. O obchodzenie tego

  święta prosił Jezus przez św. s. Faustynę. W tym dniu ofiary

  z tacy będą przeznaczone na cele Caritas naszej Archidiecezji.

  Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na nowennę przed Świę-

  tem Miłosierdzia. W dni powszednie po Mszy św.

  Także za tydzień podczas Mszy św. o 11.30 grupa dzieci kl. I i

  II przedstawi misterium o miłosierdziu Bożym. Najbliższa próba

  w środę o 18.25.

4. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

  w cenie 5 zł oraz  „Salvator” – pismo naszej Parafii.

5. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy-

  gotować kościół na święta Zmartwychwstania, za kwiaty do

   kościoła. P. Zofii Hóflich  za czuwanie nad kościołem i zaan-

  gażowanie w porządki, za troskę: o bieliznę liturgiczną p.

  Teresie Horbajczuk, o obrusy p. Danucie Kucharczuk, o

   szaty liturgiczne i dekoracje świąteczne i kwiatowe p. Ma-

   rzenie Pasik, pomalowanie słupa biczowania p. Joannie

   Śliwińskiej.

   Szczególnie dziękuję Służbie Liturgicznej i Szafarzowi za

   pomoc w liturgii i czuwania. Za prowadzenie modlitw dziękuję

   wspólnocie Żywego Różańca. Dziękuję uczestnikom procesji.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

 **********

=========================================

NIEDZIELA PALMOWA

czyli MĘKI PAŃSKIEJ - 9 IV 2017

=========================================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas

  przeżywania wielkich wydarzeń naszej wiary. Niech te dni

  będą pełne skupienia i modlitwy. Od czwartku wieczorem

  będziemy celebrować misteria Triduum Paschalnego.

  Program Triduum na stronie startowej.

2. Można zgłaszać chorych, którzy pragną pojednać się z

   Bogiem i przyjąć Komunię św. przed Wielkanocą.

3. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej "Idźcie

   i głoście" dzisiaj o g. 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu

    Szkół Salezjańskich.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

   w cenie 5 zł.

5. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

    Pańskiego.

6. Zapraszam chętnych we wtorek od godz. 16.00 do pomocy

     przy porządkowaniu placu kościelnego przed świętami.

7. Odszedł do Boga śp. Kazimierz Kobiałka. "Wieczny odpo-

    czynek racz Mu dać Panie...".

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

KAZIMIERZ KOBIAŁKA

zmarł 5 kwietnia 2017 r. w wieku 82 l.

   POGRZEB 8 kwietnia 2017 /sobota/

16.30 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego CHARON

            /ul. Paderewskiego/

17.00 - Msza św. w intencji śp. Kazimierza

ok.17.45- wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 

***

===========================================

V NIEDZIELA WLK. POSTU - 2 IV 2017

===========================================

1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym 

 przeżywamy tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela.

 Dobrze wykorzystajmy te dwa tygodnie, wyciszmy się i ko-

  rzystajmy z Bożego Miłosierdzia. Znak zasłoniętego krzyża

  jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się po-

  winien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi niejako sobie

  przysłonił; wyraża także poniżenie Chrystusa, zakrywające

  chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

 - DROGA KRZYŻOWA – piątek

   * dzieci/młodzież………………16.45

   * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...............ok.10.00

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

4. Od poniedziałku do środy ks. Proboszcz głosi nauki rekolek-

  cyjne w parafii Bratian k/ Nowego Miasta Lub. W tych dniach

  Mszy św. w naszym kościele nie będzie.

5. Zapraszamy dziś o godz. 21.00 na pierwszy w tym roku

  Apel Jasnogórski w 12 rocznicę narodzin dla nieba św.

  Jana Pawła II.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek kwietnia. Do cho-

   rych ks. Proboszcz uda się po godz. 10.00 w czwartek /z ul.

  Jeziornej i Szkolnej/ i piątek /z innych ulic/. Okazja do spowie-

  dzi od 17.30.

7. Dziś i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do

  Grobu Pańskiego.

8. W piątek, 7 kwietnia, zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ uli-

   cami Ostródy, która wyruszy z kościoła NPNMP do kościoła św.

   Dominika Savio o godz. 20.00. Zabierzmy ze sobą świece. Bliż-

   sze informacje na plakacie w przedsionku. Prosimy Parafian o

   niesienie krzyża od stacji 8 do 9.

9. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej "Idźcie i

  głoście". Misterium będzie wystawione w sobotę 8 kwietnia

  o g. 19.00 i w niedzielę 9 kwietnia o g. 16.00 w sali gimna-

  stycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

10. W sobotę wyruszymy o godz.9.00 sprzed kościoła na Piel-

   grzymkę do Głotowa i Lidzbarka Warm.

11. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, która rozpoczyna

  Wielki Tydzień – czas przeżywania wielkich wydarzeń naszej

  wiary. Podczas Mszy św. poświęcenie palm i czytanie Pasji

   - opisu Męki Pańskiej.

==============================================

IV NIEDZIELA WLK. POSTU "LAETARE"

 - 26 III 2017

==============================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus otwiera nas na łaskę Bożą

   i leczy naszą duchową ślepotę. Idźmy za światłem jedynej

   prawdy, której źródłem jest Chrystus. Niedziela laetare to

   niedziela radości w czasie  pokuty, za tydzień rozpocznie-

   my czas pasyjny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

  - DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

   - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

3. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II dzieci.

    oraz kl. III gimn.- I śred.  

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

5. III zapowiedź przedmałżeńska:

    Paweł Kostrzewa, kawaler z parafii św. o. Pio W Ostródzie

     i Patrycja Karolina Piskorska, panna z naszej Parafii.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest powiadomić ks. Proboszcza.

6. Zapraszamy 8 kwietnia, w sobotę, na tradycyjną XVI Wielko-

  postną Pielgrzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i

  Najśw. Sakramentu w Głotowie oraz zwiedzanie zamku bisku-

  pów warmińskich w Lidzbarku Warm. Wyjazd o godz. 9.00

  sprzed kościoła. Koszt wyjazdu to 40 zł.  Proszę chętnych o

  zapisywanie się w zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

7. W poniedziałek, wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie.

8. Za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

   Pańskiego.

9. Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej "Idźcie i

 głoście". Misterium będzie wystawione w sobotę 8 kwietnia

 o g. 19.00 i w niedzielę 9 kwietnia o g. 16.00 w sali gimna-

 stycznej Zespołu Szkół Salezjańskich.

10. Odczyt "Nie nowotworom u dzieci - rodzicu dostrzeż obja-

   wy"  w sali gimnastycznej przy szkole salezjańskiej w czwar-

   tek 30 marca o g. 17.00.

11. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

12. Wczoraj minęło 25 lat od utworzenia przez św. Jana Pawła

    II metropolii warmińskiej, którą tworzą Archidiecezja Warmiń-

    ska oraz nowe diecezje - elbląska i ełcka.

***

============================================

III NIEDZIELA WLK. POSTU - 19 III 2017

============================================

1. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi

  nas z grzechów są rekolekcje wielkopostne, które rozpoczynamy

  w naszej Parafii. Módlmy się o światło Ducha św. dla o. Rekolek-

 cjonisty i każdego z nas. Przez dobry rachunek sumienia i szczerą

   spowiedź przygotujmy się na pełne radości przeżycie świąt Zmart-

   wychwstania Pańskiego. Nauki głosi o.Kazimierz Brzozowski, fran-

   ciszkanin.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głę-

  biej przeżyć okres Wielkiego Postu :

  - DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

   - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

3. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II dzieci.

    Za tydzień kl. III gimn.- I śred.  

4. Jutro Uroczystość św. Józefa, opiekuna Jezusa i Jego

      Kościoła, Oblubieńca NMP.

5. W czwartek Mszy św. nie będzie.

6. 25 marca, w sobotę, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,

   Dzień Świętości Życia. W tym dniu będzie można podjąć du-

  chową Adopcję dziecka poczętego na Mszy Św. o godz.18.00.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł.

8. II zapowiedź przedmałżeńska:

    Paweł Kostrzewa, kawaler z parafii św. o. Pio W Ostródzie

     i Patrycja Karolina Piskorska, panna z naszej Parafii.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest powiadomić ks. Proboszcza.

9. W tym tygodniu kobiety w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z

  bezpłatnych badań mammograficznych. Plakat i ulotki w przed-

   sionku kościoła.

10. Zapraszamy 8 kwietnia, w sobotę, na tradycyjną XVI Wielkopost-

  ną Pielgrzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw.

  Sakramentu w Głotowie oraz zwiedzanie zamku biskupów war-

  mińskich w Lidzbarku Warm. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościo-

   ła. Koszt wyjazdu to 40 zł.  Proszę chętnych o zapisywanie się w

   zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

11. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

***

============================================

II NIEDZIELA WLK. POSTU - 12 III 2017

============================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą prze-

  miany życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym ra-

  chunku sumienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewan-

  gelii.

2. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia o

  raz do podjęcia jałmużny wielkopostnej. Skarbonki jałmużny

  wyłożone są na stoliku pod chórem.

3. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlit-

  wy, postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do

  puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

4. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głę-

  biej przeżyć okres Wielkiego Postu :

  - DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

   - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

5. Za tydzień, w III niedzielę Wielkiego Postu. rozpoczniemy 

  w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki wygłosi o.

  Kazimierz Brzozowski, franciszkanin.

6. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I i II gimn. 

   oraz klas I-II dzieci.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

8. I zapowiedź przedmałżeńska:

    Paweł Kostrzewa, kawaler z parafii św. o. Pio W Ostródzie

     i Patrycja Karolina Piskorska, panna z naszej Parafii.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest powiadomić ks. Proboszcza.

9. Zapraszamy 8 kwietnia, w sobotę, na tradycyjną XVI Wielkopost-

  ną Pielgrzymkę Pokutną do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najśw.

  Sakramentu w Głotowie oraz zwiedzanie zamku biskupów war-

  mińskich w Lidzbarku Warm. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościo-

   ła. Koszt wyjazdu to 40 zł.  Proszę chętnych o zapisywanie się w

   zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.

10. Za tydzień taca na cele inwestycyjne.

11. Odszedł do Boga śp. Adam Czyżewski. "Wieczny odpoczynek

     racz Mu dać Panie...".

***

==========================

ODSZEDŁ DO BOGA

===========================

ŚP.

ADAM CZYŻEWSKI

zmarł 9 marca 2017 r. w wieku 48 l.

     POGRZEB 13 marca 2017 /poniedziałek/

12.00 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego EFEZ /ul. Sienkiewicza/

12.30 - Msza św. w intencji śp. Adama

ok.13.15- wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 

***

==========================================

I NIEDZIELA WLK. POSTU - 5 III 2017

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, na-

  wrócenia i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym

  powstrzymaniu się od zabaw i innych działań sprzecznych z

  pokutnym charakterem tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu

   wiary, wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny

  wielkopostnej. W przedsionku można otrzymać skarbonki wiel-

  kopostne, do których dzieci, młodzież i dorośli będą mogli skła-

   dać w domu ofiary dla ubogich.

3. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

   przeżyć okres Wielkiego Postu :

  - DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

   - GORZKIE ŻALE - niedziela ...............ok.10.00.

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali

   od III niedzieli Wlk. Postu /19-21 marca/. Nauki wygłosi

   o. Kazimierz, franciszkanin.

5. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas III-VI podst.

   oraz klas I-III dzieci. Za tydzień zapraszam kl. I i II gimn.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

  cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

7. Pielgrzymka do Fatimy i sanktuariów Hiszpanii i Portugalii z

  okazji 100 - lecia objawień fatimskich z parafii bł. Hiacynty i

  Franciszka w dniach 14 - 24 sierpnia Bliższe informacje na

  plakacie w przedsionku. 

8. 1 lipca odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne na stadionie

  narodowym w Warszawie. Zapisy do końca marca. Szczegóły

  na plakacie w przedsionku.

9. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła.

 ***

=====================================

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 II 2017

=====================================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki

   Post czyli czterdziestodniowy okres  przygotowania pas-

  chalnego. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze św. o

  godz. 11.00 i 18.00. Poprzez obrzęd posypania głów popio-

  łem wyrazimy pragnienie podjęcia pokuty i nawrócenia. W

  tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się od spo-

  życia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy

   głębiej przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................ok.10.00

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek marca. Do cho-

   rych ks. Proboszcz uda się po godz. 10.00 w czwartek /z ul.

  Jeziornej i Szkolnej/ i piątek /z innych ulic/. Okazja do spowie-

  dzi od 17.30.

4. Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy może

   głosić chęć przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie

  w zakrystii lub telefonicznie - telefon kom. 0 600 939 159.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" w cenie

   4 zł.

6. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II oraz klas

    III do VI szkoły podst. Także w przyszłą niedzielę spotkanie

   Żywego Różańca.

7. W poniedziałek Msza św. o 9.00.

8. Odeszła  do Boga śp. Kunegunda Grochowska. "Wieczny

    odpoczynek racz Jej dać Panie...".

*****
***

=================================

VII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 II 2017

=================================

 1. Ks. Proboszcz uczestniczy w rekolekcjach. Mszy św. w

   tym tygodniu w dni powsz. nie będzie. W sprawach pil-

  nych można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią

  bł. Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26 ks. Wikariusz

  - kom. 509 973 745.

2. Zakończyła się wizyta duszpasterska - kolęda. Jeśli jakaś 

   rodzina nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć

   przyjęcia kapłana umawiając się z ks. Proboszczem telefo-

    nicznie - telefon kom. 0 600 939 159.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem

  Warm." w cenie 5 zł.

4. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół salezjańskich: szkoły

   podstawowej siedmiolatki do kl. I oraz dzieci do klas od IV

   do VII i do liceum. W przedsionku kościoła są wyłożone

   zakładki z terminami dni otwartych /najbliższy w sobotę 25

   lutego od 9.30 do 13.00/ i bliższą informacją.

5. Odeszła do Boga śp. Aniela Moskal. W Jej intencji odmówmy

    "Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie....".

*****
****

==========================

ODESZŁA DO BOGA

===========================

ŚP.

 ANIELA MOSKAL

zmarła 15 lutego 2017 r.

     POGRZEB 18 LUTEGO 2017 /sobota/

10.00 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego /ul. Paderewskiego/

10.20 - modlitwa w intencji Zmarłej w kościele św. Moniki

11.00 - Msza św. w intencji śp. Anieli

ok.11.45- wyprowadzenie na cmentarz

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

========================================

VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 II 2017

========================================

1. To ostatni dzień wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś 

   rodzina nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć

   przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii

   lub telefonicznie - telefon kom. 0 600 939 159.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem

  Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" za 4 zł.

3. Od czwartku ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy

  św. od czwartku w dni powsz. nie będzie. W sprawach pil-

  nych można kontaktować się telefonicznie lub z Parafią bł.

  Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26 ks. Wikariusz -

  kom. 509 973 745.

4. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II oraz klas

     I i II gimnazjum.

========================================

V NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 II 2017

========================================


1. 11 lutego w sobotę Światowy Dzień Chorego. Msza św. o

    godz. 11.00 z udzieleniem namaszczenia chorych. Pomóżmy

    chorym w dotarciu do kościoła.

2. To ostatnie dni wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś rodzi-

   na nie była obecna podczas kolędy może zgłosić chęć przyjęcia

   kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii lub telefonicznie

   - telefon kom. 0 600 939 159.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" w cenie 4 zł.

4. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek o 18.00, od wtorku

    do piątku o 15.30.

5. Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie klas I-II oraz klas

     I i II gimnazjum.

   Wizyta duszpasterska rodzin katolickich to czas modlitwy o Boże

 błogosławieństwo w nowym roku dla naszych rodzin i troski o

 rozwój duchowy naszej Parafii i każdego z nas.

  Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i

  młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do religii. Proszę także

  o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców naszej Parafii.

  Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone głównie

  na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne regu-

  lowanie zaległości co do  funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę. Można też prosić o wizytę kapłana

  przed południem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

K  +  M  +  B    2  0  1  7

       6 II PON od 16.00 ul. Świetlińska 4-17

       7 II WTO od 16.00 ul. Ogrodowa 8-25

       8 II ŚRO od 16.00  ul. Świetlińska 18-21A

       9 II CZW od 16.00 ul. Świetlińska 22-31

      10 II PTK od 16.00 ul. Świetlińska 32-36 pa.

      11 II SOB od 9.00 Cibory

                       od 15.30 ul. Kajki i Na Wzgórzu

      12 II NDZ od 14.00 ul. Świetlińska 33-47 npa.

       ==============================

     30 I PON od 15.30 ul. Henrykowska 18-28 parz.

       31 I WTO od 15.30 ul. Henrykowska 25-31B nparz.

      1 II ŚRO od 15.30  ul. Henrykowska 32-39

      2 II CZW od 15.00 ul. Ogrodowa 6,7,7A

      3 II PTK od 15.30 ul. Świetlińska 38-50 parz.

      4 II SOB od 10.00 ul. Świetlińska 49-57 npa.

      5 II NDZ od 14.00 ul. Ogrodowa 1-5

   ============================

     23 I PON od 15.00 ul. Jeziorna 7

     24 I WTO od 15.30 ul. Jeziorna 1-11 npa.

     25 I ŚRO od 12.00  ul. Henrykowska 29

     26 I CZW od 15.30 ul. Henrykowska 15-23 npa.

     27 I PTK ========================

     28 I SOB od 10.00 ul. Jeziorna 13-21 npa.

     29 I NDZ od 16.00 ul. Jeziorna 24-28 pa.

  ===========================

     16 I PON od 16.00 ul. Bukowa

     17 I WTO od 16.00 ul. Słoneczna 1-2

     18 I ŚRO od 15.00  ul. Słoneczna 3-7

     19 I CZW od 16.00 ul. Henrykowska 1-10

     20 I PTK od 16.00  ul. Henrykowska 11-14

     21 I SOB od 10.00 ul. Jeziorna 2-22 pa.

    22 I NDZ od 15.00 ul. Dębowa i Brzozowa

  ===========================

      9 I PON od 16.00 ul. Polna 1-4

      10 I WTO od 16.00 ul. Polna 5-11

      11 I ŚRO od 16.30  ul. Kwiatowa 1-5

      12 I CZW od 16.00 ul. Polna 12-15a

      13 I PTK od 16.00  ul. Kwiatowa 6-9

      14 I SOB od 10.00 ul. Polna 16-23

     15 I NDZ od 15.00 ul. Polna 24-26a

   ============================

        6 I PTK    od 17.00 ul. Świetlińska 1, 2 i 2a

        7 I SOB    od 10.00 ul. Henrykowska 41-50

        8 I NDZ    od 15.00 ul. Szkolna

========================

ODESZŁA DO BOGA

========================

ŚP.

 MARIA LUDWIKA

 SERBINTOWICZ

zmarła w wieku 78 lat,  

30 stycznia 2017 r.

     POGRZEB 1 LUTEGO 2017 /środa/

12. 45 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego /ul. Paderewskiego/

13.15 - modlitwa w intencji Zmarłej w kościele św. Moniki

14.00 - Msza św. w intencji śp. Marii

ok.14.45- wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

=========================================

IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 I 2017

=========================================

 1. W czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Mat-

 ki Bożej Gromnicznej / obchodzone 40 dni po Bożym Narodze-

 niu upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni Jero-

 zolimskiej i objawienia jako światła dla wszystkich ludzi. Msze

 św. w tym dniu o godz.11.00 i 18.00. Zabierzmy ze sobą świe-

 ce. Po wieczornej Mszy św. zapraszam do rozbierania dekora-

 cji świątecznych w kościele, do wyniesienia choinek i szopki

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeży-

  wa Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W  tym dniu 

  modlimy się w intencji osób konsekrowanych, które podjęły

  drogę życia według rad ewangelicznych. Ofiary składane na

  tacę będą przeznaczone na zakon kontemplacyjny w Szczyt-

   nie.

3. W tym tygodniu przypada I piątek lutego. Do chorych udam

  się po godz. 10.00; okazja do spowiedzi od godz. 14.30. Msza

  św. o godz. 15.00. 3 lutego to wspomnienie św. Błażeja i błogo-

  sławieństwo za jego wstawiennictwem tych, którzy chorują  na

  gardło.

4. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i piątek o

  15.00, w środę o 18.00, 2 II o g.11.00 i 18.00, w sobotę Mszy

  nie będzie.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

8. Dzisiaj, o godz. 13.30 w Hotelu Sajmino odbędzie się zaba-

  wa choinkowa dla dzieci z Sołectwa Kajkowo. Serdecznie za-

  praszamy na miłą i pełna atrakcji zabawę. Jedną z nich będzie

  sztuka pt. Stoliczku nakryj się. Prosimy o przyniesienie z sobą

  ciast na poczęstunek.

9. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

10. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

=========================================

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 I 2017

=========================================

1. Jak co roku chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na

   wspólną modlitwę o jedność. Mottem są słowa: Pojednanie

   - miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5, 14-20).

  23 stycznia 2017 - Poniedziałek - godz. 17.00

  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22

   Przewodniczy: Ks. Superint. Waldemar Eggert, proboszcz

            parafii ewangelicko-metod. Łaski Bożej w Ostródzie

   Homilia: Ks. Paweł Rabczyński,

          delegat ds. ekumenizmu w Archidiecezji Warmińskiej

   ===========

25 stycznia 2017 - Środa - godz. 17.00

  Kościół greckokatolicki Ofiarowania NMP, ul. Drwęcka

Przewodniczy: Ks. Protojerej Jarosław Gościński, proboszcz

                        greckokatolickiej parafii w Iławie i w Ostródzie

Homilia: Pastor Zbigniew Chojnacki,

              pastor Kościoła Chrystusowego w Ostródzie

==========

  27 stycznia 2017 - Piątek - godz. 17.00

  Kajkowo - Kościół św. Moniki

Przewodniczy: Ks. Andrzej Ciućkowski,

                        proboszcz parafii św. Moniki w Kajkowie

Homilia: Ks. Wojciech Płoszek,

              proboszcz parafii ewangelicko-augsb. w Ostródzie

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 5 zł oraz "Salvator". 

3. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

4. Za tydzień, 29 stycznia, o godz. 13.30 w Hotelu Sajmino

  odbędzie się zabawa choinkowa dla dzieci z Sołectwa Kajko-

  wo. Serdecznie zapraszamy na miłą i pelna atrakcji zabawę. 

  Jedną z nich będzie sztuka pt. Stoliczku nakryj się. Prosimy o

  przyniesienie z sobą ciast na poczęstunek.

5. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

6. Dziś Dzień Dziadka. Pamiętajmy szczególnie w modlitwie w

   intencji naszych dziadków, zarówno żyjących jak i zmarłych.

7. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

===================================

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 I 2017

===================================

1. Rozpoczynamy czas modlitwy o jedność chrześcijan. W Ostró-

  dzie rozpoczniemy nabożeństwa w przyszłym tygodniu, w tym w

  naszej Parafii po raz trzeci 27 stycznia o godz.17.00.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 5 zł. 

3. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

4. 29 stycznia o godz. 13.30 w Hotelu Sajmino odbędzie się zaba-

  wa choinkowa dla dzieci z Sołectwa Kajkowo. Serdecznie zapra-

  szamy na miłą i pelna atrakcji zabawę. Jedną z nich będzie sztuka

  pt; Stoliczku nakryj się. Prosimy o przyniesienie z sobą ciast na

  poczęstunek.

5. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

6. Msza św. w czwartek o 18.00 w inne dni pow. Mszy nie będzie.

7. W sobotę Dzień Babci, zaś w niedzielę Dzień Dziadka. Pamię-

  tajmy szczególnie w modlitwie w intencji naszych babć i dziadków,

  zarówno żyjących jak i zmarłych.

8. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

========================

ODSZEDŁ DO BOGA

========================

ŚP.
 STANISŁAW PISARCZYK

zmarł w wieku 70 lat,  6 stycznia 2017 r.  

   POGRZEB 11 stycznia 2017 /środa/ 

   11.00 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego

   11.15 - modlitwa w intencji Zmarłego w kościele św. Moniki

   12.00 - Msza św. w intencji śp. Stanisława

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

=======================================

III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 8 I 2017

  =======================================

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jedno-

  cześnie wskazuje na naszą wielką godność wybranych przez Ojca

  do zbawienia dzieci Bożych. Dziękujmy Panu za łaskę Chrztu św.,

  którą nas obdarzył. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

3. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

4. W naszym kościele trwa układanie granitowej posadzki. Koszt - 450

  zł za m². Spłata jest rozłożona na 3 lata. Zachęcamy rodziny do włą-

  czenia się w to dzieło i w miarę możliwości ufundowania np. 1 m² lub

  więcej. Trwa też wyburzanie b. kaplicy.

5. W tym tygodniu Msza św. w piątek o 15.30. W inne dni powszednie

    nie będzie.

6. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

7. Odszedł do Boga śp. Stanisław Pisarczyk. "Wieczny odpoczynek

    racz Mu dać Panie".

 =======================================

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

- 6 I 2017

  =======================================

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

   Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Podczas Mszy św. o godz.

   9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą oznaczymy

   drzwi naszych domów. Ofiary w tym dniu składamy na cele misyjne.

   Dziś także pierwszy piątek miesiąca.

 3. W tym roku po raz piąty w Ostródzie odbędzie się orszak 3 Króli.

    Początek o godz. 13.15 w parafii Bł. Hiacynty i Franciszka.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

5. W naszej Parafii rozpoczynamy KOLĘDĘ - odwiedziny duszpasterskie.

  Przeżyjmy je w atmosferze modlitwy i troski o dobro duchowe naszych

  rodzin i naszej Parafii. Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę

  święconą. Dzieci i młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do 

  religii. Proszę także o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców

  naszej Parafii. Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone

  głównie na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne re-

  gulowanie zaległości co do funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę.

6. W naszym kościele trwa układanie granitowej posadzki. Koszt - 450

  zł za m². Spłata jest rozłożona na 3 lata. Zachęcamy rodziny do włą-

  czenia się w to dzieło i w miarę możliwości ufundowania np. 1 m² lub

  więcej. Trwa też wyburzanie b. kaplicy.

7. W niedzielę podczas Mszy św. o g. 11.30 będzie śpiewał zespół

   "Dybzaki" z Gierzwałdu.

8. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła w niedzielę - 673 zł.

    Rachunek to 1401 zł.

  =================================================
       II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
    UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
                   - 1 I 2017
  =================================================

 1. Rozpoczynając Nowy Rok Pański 2017 polecamy opiece i wsta-

    wiennictwu Matki naszego Pana całą ludzkość, szczególnie prosi-

    my u pokój na Ziemi.

2. W piątek obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech

   Króli). Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Podczas Mszy św. o godz.

   9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą oznaczymy

   drzwi naszych domów. Ofiary w tym dniu składamy na cele misyjne.

   Jest to także pierwszy piątek miesiąca. Wizyty u chorych w czwartek

    od godz. 10.00.

 3. W tym roku po raz piąty w Ostródzie odbędzie się orszak 3 Króli.

    Początek o godz. 13.15 w parafii Bł. Hiacynty i Franciszka.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

5. W naszej Parafii rozpoczniemy KOLĘDĘ-odwiedziny duszpasterskie.

  Przeżyjmy je w atmosferze modlitwy i troski o dobro duchowe naszych

  rodzin i naszej Parafii. Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę

  święconą. Dzieci i młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do 

  religii. Proszę także o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców

  naszej Parafii. Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone

  głównie na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne re-

  gulowanie zaległości co do funduszu porządkowego /sprzątanie koś-

  cioła/ lub składek na budowę.

6. W naszym kościele trwa układanie granitowej posadzki. Powierzch-

  nia - 210 m². Koszt - 450 zł za m². Spłata jest rozłożona na 3 lata. 

  Zachęcamy rodziny do włączenia się w to dzieło i w miarę możliwości

  ufundowania np. 1 m² lub więcej. Trwa też wyburzanie b. kaplicy. W

  tym miejscu powstanie parking.

7. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek to 1401 zł.

 

Program Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2017 roku

Modlitwa o Jedność Chrześcijan w Archidiecezji Warmińskiej A.D. 2017

Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas
(por. 2 Kor 5, 14-20)


23 stycznia 2017 - Poniedziałek

 Ostróda - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22

godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

Przewodniczy: Ks. Superint. Waldemar Eggert, proboszcz metodystycznej parafii Łaski Bożej w Ostródzie

Homilia: Ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w Archidiecezji Warmińskiej

 

25 stycznia 2017 - Środa

Ostróda - Cerkiew Greckokatolicka Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, ul. Drwęcka

 godz. 17.00

 Przewodniczy: Ks. Protojerej Jarosław Gościński, proboszcz greckokatolickiej parafii w Iławie i w Ostródzie

Homilia: Pastor Zbigniew Chojnacki, pastor Kościoła Chrystusowego w Ostródzie

27 stycznia 2017 - Piątek

 Kajkowo - Kościół Rzymskokatolicki św. Moniki

 godz. 17.00, Msza Święta

Przewodniczy: Ks. Andrzej Ciućkowski, proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Moniki w Kajkowie

Homilia: Ks. Wojciech Płoszek, proboszcz ewangelickiej parafii w Ostródzie

 

 

 

 ============================================

UROCZYSTOŚĆ

NARODZENIA PAŃSKIEGO - 25 XII 2016

============================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. wg. porządku

    niedzielnego.

3. 30 grudnia, w piątek, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy

   się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Po

   Mszy św. spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

4. W sobotę, 31 stycznia,św. Sylwestra. O godz. 18.00 Msza św. i 

  nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakra-

  mentem na zakończenie roku kalendarzowego.

5. W niedzielę Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi

  i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi. Msza św. o godz.11.30.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł oraz "Salvator"

    - pismo naszej Parafii /ofiara dowolna/.

8. Podziękowania.

   - p. Ruszczakom za choinki do kościoła,

   - p. Marzenie Pasik za piękne dekoracje i stroiki,

   - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  

     przed Świętami,

   - ministrantom i szafarzowi za pomoc w liturgii.

9. 15 grudnia 2016, rozpoczęliśmy układanie granitowej posadzki.

   Powierzchnia - 210 m². Koszt - 450 zł za m².  Spłata jest rozłożo-

   na na 3 lata. Zachęcamy rodziny do włączenia się w to dzieło i w

   miarę możliwości ufundowania np. 1 m² lub więcej. Od czwartku

   rozpoczęło się także wyburzanie b. kaplicy. W tym miejscu pow-

   stanie parking.

10. Odeszła do Boga śp. Halina Mirosława Burzyńska. "Wieczny

    odpoczynek racz Jej dać Panie ...".

========================

ODESZŁA DO BOGA

========================

ŚP.

 HALINA MIROSŁAWA

B U R Z Y Ń S K A

zmarła w wieku 78 lat,  

22 grudnia 2016 r.

     POGRZEB 24 grudnia 2016 /sobota/

10.45 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego

             przy ul. Paderewskiego

ok.11.10 - modlitwa w intencji Zmarłej w kościele św. Moniki

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Haliny

ok.12. 45 - wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

========================================

==============================================

IV NIEDZIELA ADWENTU 18 XII 2016

==============================================

1. Przeżywamy ostatni tydzień Adwentu, który kieruje nasze myśli i

   pragnienia ku tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Przygotujmy Mu

   nie tylko nasze domy, ale i serca.

2. Zapraszamy na ostatnie Msze św.roratnie: we wtorek i czwartek o

    6.30, w środę o 16.45, w Wigilię o 7.30.

3. W wigilię zachęcam, zgodnie z wielowiekową tradycją, do zacho-

   wania postu od pokarmów mięsnych. Ostatnia okazja do spowiedzi

    do godz. 9.00. Pasterka o godz. 22.00.

4. W niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. W I i II dzień

    Świąt Msze św. wg. porządku niedzielnego.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na cały rok.

7. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min.

   małe 5 zł. 

8. Rodziny, które nie mają jeszcze opłatków mogą zgłaszać się po

    nie w zakrystii. Uwaga! na kopercie z opłatkami jest Ewagelia i

    modlitwa do wykorzystania podczas Wigilii.

9. Można zgłosić chorych, którzy chcą się wyspowiadać i przyjąć

      Komunię św. przed Bożym Narodzeniem.

10. Dziękuję za ofiary na cele budowlane i porządkowe.

11. Zapraszam do pomocy przy dekorowaniu kościoła na święta

      w poniedziałek o 14.30 mężczyzn, a w środę po roratach ok.

     17.15 młodzież, dzieci i dorosłych.

12. Rozpoczęliśmy układanie posadzki granitowej w naszym koś-

     ciele. Do świąt zostanie ułożony kolejny fragment. Koszt mate-

     riału, ułożenia i konserwacji to 450 zł za metr kwadratowy.

     Koszt całości zostanie rozłożony na spłatę w ciągu 3 lat.

13. Wspólne śpiewanie ze stowarzyszeniem „....by świat usłyszał”

  -organizatorem letnich koncertów ewangelizacyjnych w ostródzkim

   amfiteatrze podczas Mszy św. o 11.30.

=====================================

ODSZEDŁ DO BOGA

=====================================

ŚP.

 KS. PRAŁAT MAJOR

JAN REĆKO

zmarł w wieku 95 lat, 

63 lat kapłaństwa 

 11 grudnia 2016 r.

***

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

***

Msza św. pogrzebowa w kościele św. Faustyny w Ostródzie

14 grudnia 2016 r. /środa/ o godz. 13.00

której będzie przewodniczył Abp Józef Górzyński

 ============================================

III NIEDZIELA ADWENTU - 11 XII 2016

============================================

1. Przeżywamy dziś III niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.Wykorzystajmy dob-

     rze rozpoczęty czas rekolekcji adwentowych na duchowe otwar-

     cie się na przyjście Pana i oczyszczenie naszych serc. Nauki

     głosi o. Heribertus Florianus Wea SVD - werbista, który pocho-

     dzi z Indonezji /Flores/. 

3. Zapraszamy na Msze św. roratnie: we wtorek o 16.45,środa i

  czwartek o 6.30 i w sobotę o 7.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa

   Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela.

    Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł oraz "Salvator" - pismo naszej Parafii.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2017 r.

7. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-

   ciom w cenie min. małe 5 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przez-

   naczony na pomoc Caritas dla dzieci porzebujących.

8. Rodziny, które nie mają jeszcze opłatków mogą zgłaszać się po

    nie w zakrystii.

9. Pasterka także w tym roku o godz. 22.00.

10. Dzisiaj: po 11.30 konferencja o. Heribertusa dla kl. IIIpodst-I śred.

11. Od środy w naszym kościele będzie układana granitowa posadzka.

12. Za tydzień taca inwestycyjna. Na ogrzewanie zebrano 1095 zł.

13. Zapraszamy wszystkich chętnych (dzieci, młodzież i dorosłych)

    na wspólne śpiewanie ze stowarzyszeniem „....by świat usłyszał”

   -organizatorem letnich koncertów ewangelizacyjnych w ostródzkim

   amfiteatrze. Próba w sobotę 17 XII o godz. 13.00. Wspólne śpiewa-

   nie w IV Niedzielę Adwentu 18 XII podczas Mszy św. o 11.30.

    Wcześniej zbiórka o g. 11.00

14. Także w sobotę o 13.15 zapraszam do pomocy przy przeno-

      szeniu z b. kaplicy do domu paraf. składowanych tam rzeczy

      przed jej wyburzeniem.

15. Dziękuję p. Katarzynie i Januszowi Florczak za ufundowanie

      płaskorzeźby na konfesjonał. O. Rekolekcjonista poświęci płasko-

      rzeźbę, która przypomina tajemnicę miłosierdzia Bożego i głosi,

     że BÓG JEST BOGATY W MIŁOSIERDZIE. Płaskorzeźby wykonał

 

      p. Roman Jaroszewski, a pomalowała p. Joanna Śliwińska.

 

=========================================

II NIEDZIELA ADWENTU - 4 XII 2016

=========================================

1. W czasie Adwentu - okresu zadumy i radosnego przygotowania

    do Świąt Narodzenia Pańskiego - towarzyszy nam św. Jan

    Chrzciciel wzywający każdego z nas do przygotowania drogi dla

    Pana i prostowania zawiłych ścieżek naszego życia.

2. We wtorek wspomnienie św. Mikołaja z Myrry, biskupa. Pamiętaj-

   my, że bycie św. Mikołajem to bezinteresowne obdarowywanie in-

    nych życzliwością, modlitwą i darami serca.  

3. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi

   Panny. To ona została zachowana w czystości od skutków grze-

   chu pierworodnego i jako pierwsza przyjęła do serca naszego Zba-

   wiciela. Msza św. o godz. 16.45.

4. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie.

    Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

5. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek i

   wtorek o godz.6.30, w czwartek o 16.45 i w sobotę o 7.30. Wraz z

    Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca

    na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

6. Za tydzień w naszej Parafii  rozpoczniemy rekolekcje adwentowe

    /od 11 do 13 grudnia/. Nauki wygłosi o. Heribertus Florianus Wea

    SVD - misjonarz werbista pochodzący z Indonezji. 

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2017 r.

9. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla

   dzieci potrzebujących.

  - kalendarze papieskie za 2,5 zł.

10. Dzisiaj: po 11.30 kl. I - II dzieci. Za tydzień kl. III podst.- I śred.

11. Dzisiaj o godz. 14.00 zapraszam rady parafialne na spotkanie do

      kościoła.

12. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła, rachunek 802 zł.

REKOLEKCJE ADWENTOWE

11 - 13 grudnia 2016

Aby moje święta były prawdziwe

I DZIEŃ : Adwent i moje oczekiwanie

NIEDZIELA 11 XII 

  9.00 Msza św. z nauką ogólną 

 11.30 Msza św. z nauką dla dzieci

 II DZIEŃ:          Wyprostować drogę Panu

PONIEDZIAŁEK 12 XII 

 11.00 Msza św. z nauką ogólną

 16.45 Nabożeństwo z nauką dla dzieci i młodzieży

 18.00 Msza św. z nauką ogólną  

III DZIEŃ: Idźcie i głoście : moje święta Bożego Narodzenia

 WTOREK 13 XII 

 11.00 Msza św. z nauką ogólną 

 16.45 Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży /RORATY/ 

 18.00 Msza św. z nauką ogólną  

 

  SPOWIEDŹ ŚW. ok. 20 min. przed Mszą św.

Nauki wygłosi: O. Heribertus Florianus Wea SVD

                         WERBISTA Z INDONEZJI

 O. Heribertus Florianus Wea
„Wybrałem kraj sławnego papieża”
Kiedy chodziłem do drugiej klasy szkoły podstawowej, nauczycielka zawsze zadawała nam pytanie na lekcji religii: Kim chcę być? Byłem jeszcze niepełnoletni i nie rozumiałem sensu życia, ale na jej pytanie odpowiedziałem, że chcę być misjonarzem. Moja odpowiedź była spontaniczna, ale wynikała z tego, że mój proboszcz był werbistą i moja rodzina miała z nim bardzo dobry kontakt. Jego świadectwo życia utwierdzało mnie, aby zostać misjonarzem.
Po szkole podstawowej wstąpiłem do niższego seminarium św. Jana Berkhmansa w Mataloko (Indonezja). Ten okres był bardzo ciężki. Często zastanawiałem się nad tym, czy zdaję sobie sprawę z tego, co przede mną. Miałem 13 lat, musiałem opuścić ukochaną rodzinę. Życie w niższym seminarium nie było łatwe, sporo uczniów musiało z niego zrezygnować. Tęsknota za domem w tym wieku bardzo nam doskwierała, bardziej niż cokolwiek innego. Starałem się wytrwać. W 1998 r. zdałem maturę i ukończyłem naukę w niższym seminarium. Po uzyskaniu zgody na wstąpienie do Zgromadzenia Słowa Bożego rozpocząłem formację w nowicjacie „Sang Sabda" w Kuwu-Ruteng 18 sierpnia 1998 r. Poznawałem coraz lepiej   Zgromadzenie   Słowa Bożego i często zadawałem  sobie pytanie, czy naprawdę chcę zostać werbistą. Po dwóch latach   nowicjatu   złożyłem pierwsze   śluby   15  sierpnia 2000 r. Przeżywałem to z wielką radością, ponieważ wcześniej często miałem wątpliwości i twierdziłem, że nie potrafię wytrwać w powołaniu.
Po pierwszych ślubach rozpocząłem studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym św. Pawła w Ledalero, Maumere. Po dwóch latach studiów dostaliśmy zaproszenie z Polskiej Prowincji na studia teologiczne. Muszę się przyznać, że bałem się studiów w Polsce, ponieważ słyszałem, że język polski jest bardzo trudny. W końcu odważyłem się i wybrałem kraj sławnego papieża Jana Pawła II.
Przyjechałem do Polski 17 października 2002 r. Pięć dni po przyjeździe rozpocząłem kurs polskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przekonałem się, że język polski jest bardzo trudny. Była pokusa, żeby się poddać i wrócić do Indonezji, ale powiedziałem sobie, że muszę wytrzymać, ponieważ wytrwałość w każdej trudności i cierpieniu zawsze przynosi dobre owoce. Po kursie przyjechałem do Pieniężna na studia. Nie jest łatwo studiować w języku obcym, ale wierzę w to, że Pan Bóg zawsze wskazuje nam wyjście z trudności.
Na święcenia kapłańskie wybrałem słowa: Bo myśli Moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi Moimi drogami (Iz 55,8). Moje kapłaństwo nie jest przypadkiem. Spontaniczna odpowiedź: Chcę być misjonarzem, nie była pustym pragnieniem. Wybrana droga życiowa to owoc myśli i planu Boga. Bóg chce, abym szedł drogą, którą On mi wskazuje. Często myślę o czymś innym i chcę pójść inną drogą, ale Bóg oczekuje ode mnie, bym poszedł Jego drogą.

Za: MISJONARZ, nr 6, czerwiec 2007.

WIKARIUSZ

 o. Heribertus Florianus Wea, mgr teologii
ur. 03.09.1979 Mataloko. SUMBA (Indonezja)
śluby wieczyste:
08.09.2006, Nysa, prowincjał o. Ireneusz Piskorek
święcenia kapłańskie:
28.08.2007, Maunori (Indonezja) z rąk ks. abp. Vincentiusa Sensi Potokota
wikariusz w Olsztynie od 13.10.2007 do 13.03.2011.
Od 13.03.2011 rezydent w Domu Misyjnym św. Arnolda w Olsztynie.


 

*****************************

 

Rocznik 2007

 

Święcenia dnia: 19 maja 2007 - Pieniężno

Szafarz: J.E. ks. bp Wojciech Zięba

Prowincjał: O. Piskorek Ireneusz

Rektor WSD w Pieniężnie: O. Szczepan Szpyra

Wręczenie krzyży misyjnych:

 

====================================

I NIEDZIELA ADWENTU - 27 XI 2016

====================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego ocze-

 kiwania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone

  opłatki będą roznosić osoby z naszej Parafii.

2. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem "Idźcie i

     głoście". 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek i

   czwartek o 6.30, w sobotę o 7.30. Wraz z Maryją, słuchając Słowa 

   Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela.

   Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. Zapraszamy na modlitwę za zmarłych. Msza św. w poniedziałek o

   6.30, wypominki we wtorek i środę o 17.35, Msza św. o 18.00.

5. W środę Uroczystość św. Andrzeja Apostoła - patrona naszej

    Archidiecezji. 

6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. o 18.00,

  okazja do spowiedzi od 17.35. Do chorych udam się po godz. 10.00.

7. Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii będziemy przeżywali od

   11 do 13 grudnia. Nauki wygłosi o. Heribertus Florianus Wea SVD 

   misjonarz werbista z Indonezji.

8. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

9. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest już kalendarz z intencjami na 2017 r.

10. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 12 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc

   Caritas dla dzieci potrzebujących.

  - kalendarze papieskie za 2,5 zł.

11. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00

12. Katecheza parafialna po Mszy św. 11.30 kl. I - II dzieci, za tydzień

       kl. III-VI podst.

13. Za tydzień taca na ogrzewanie kościoła, rachunek 802 zł.

***
LIST PASTERSKI NA ADWENT 2016 R.

 Umiłowani Siostry i Bracia.
    Dzisiejszą Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny. Jako wierzący chrześcijanie pragniemy ten czas przeżyć z Bogiem i pod Jego opieką. Słuchamy, zatem, słowa Bożego, aby usłyszeć wskazówki na drogę naszej codzienności. Wyrażamy pragnienie, o którym mówił prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, zapowiadając ludy i narody, które zawołają: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”. Prorok zapowiada czas pokoju, ale tylko dla tych, którzy idą drogą Bożych przykazań, idą Bożymi ścieżkami. Dlatego kończy swoje przesłanie zachętą: „Chodźcie, postępujmy w światłości Pana”.

   Do postępowania w Bożej światłości zachęca nas dzisiaj także św. Paweł.  W swoim liście mówi do chrześcijan, którzy uwierzyli w Chrystusa i przez chrzest zostali odrodzeni do nowego życia, a zatem, zostali oświeceni światłością Chrystusową. Św. Paweł tę nową kondycję chrześcijanina opisuje słowami: „Noc się posunęła, a przybliżył się dzień”. Dlatego zdecydowanie wzywa: „Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła”.
 Taka postawa jest konieczna, aby Bóg mógł wejść w nasze życie i stać się w nas naszą światłością i mocą. Takiego przyjścia Boga mamy oczekiwać. To właśnie znaczy Adwent. Jest czasem oczekiwania na przyjście Boga. Jest wyrabianiem w sobie postawy czujności, aby mieć gotowość na spotkanie z Panem. O tym przypomina nam  w dzisiejszej Ewangelii sam Pan Jezus podkreślając słowa „czuwajcie” i „bądźcie gotowi”. Oto cechy człowieka Adwentu, cechy chrześcijanina, który czuwa i zawsze jest gotów na spotkanie z przychodzącym do niego Chrystusem.

 Umiłowani!

 Za nami miniony rok kościelny. Rok wielkich wydarzeń i wspaniałych duchowych doświadczeń. Wraz z całym Kościołem powszechnym obchodziliśmy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Prowadził nas przez ten czas papież Franciszek, który Rok ten ustanowił i sam przewodniczył jego głównym wydarzeniom. Wśród tych wydarzeń był Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany z młodymi ludźmi z całego świata w Krakowie, mieście miłosierdzia. Wszyscy staraliśmy się czynnie uczestniczyć w tym wydarzeniu, bądź przez zaangażowanie w organizowanie godnego przyjęcia gości ze świata, bądź przez duchową łączność w modlitwie. Mamy nadzieję i modlimy się o to, aby to doświadczenie trwało w nas, a szczególnie w młodych, jak najdłużej i przynosiło wspaniałe duchowe owoce.
 W minionym roku w naszej Ojczyźnie obchodziliśmy także Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Poprzez podniosłe obchody w wymiarze ogólnonarodowy i lokalnym dziękowaliśmy Bogu za to najważniejsze wydarzenie w dziejach naszego narodu. Dziękowaliśmy za pierwszego władcę, który okazał się człowiekiem Adwentu i nie przegapił „czasu nawiedzenia”, czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. Oddając w Jego Boskie władanie siebie i swoich poddanych na zawsze określił naszą chrześcijańską i narodową tożsamość. Jest to tożsamość narodu poddanego Bogu w Jezusie Chrystusie. Dlatego ten jubileusz zakończyliśmy narodowym i indywidualnym Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Pragniemy, bowiem, aby Jego Boskie królowanie w nas i w naszej Ojczyźnie stanowiło nadal, zasadniczy fundament naszego życia osobistego i narodowego.
 Przed nami nowy rok duszpasterski. Zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce przebiegał on będzie pod hasłem „Idźcie i głoście”. Są to słowa samego Pana Jezusa wypowiedziane do Apostołów, których posyłał do całego świata ze światłem swojej Ewangelii i z mocą swoich sakramentów. Dzięki sumiennemu wypełnianiu tej misji i my staliśmy się uczniami Chrystusa. Obdarowani wiarą i jej mocą, co rozważaliśmy w minionych latach duszpasterskich, teraz, jak apostołowie, mamy odnieść do siebie słowa Chrystusa i czuć się posłani do świata, aby dzielić się tym darem, który sami otrzymaliśmy od Boga. Fundament tej myśli stanowi właśnie nasza chrześcijańska tożsamość, którą rozważaliśmy w minionym roku. Musimy wszyscy, jako ochrzczeni uczniowie Chrystusa mieć świadomość, że głoszenie Ewangelii i dawanie o niej świadectwa, to nie szlachetna propozycja, ale powinność, wynikająca z faktu kim jesteśmy, jako chrześcijanie. Będzie to zatem okazja do refleksji nad misyjnym zadaniem każdego z nas, nad naszym poczuciem odpowiedzialności za siostry i braci, którzy żyją wśród nas a nie znają Chrystusa, lub znać Go nie chcą.
 Nadchodzący rok naznaczony będzie wielkimi rocznicami maryjnymi. 13-go maja obchodzić będziemy 100-lecie objawień fatimskich; 26-go sierpnia 300-lecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego, a 10-go września 140-lecie objawień gietrzwałdzkich i 50-lecie koronacji Obrazu Gietrzwałdzkiego. Będziemy się przygotowywać do głębokiego przeżycia wszystkich tych rocznic. Mamy jednak świadomość, że szczególne zobowiązanie spoczywa na nas i na naszej Archidiecezji Warmińskiej za przygotowanie uroczystych i godnych obchodów jubileuszu w Gietrzwałdzie. Pragniemy, aby w tym wydarzeniu uczestniczyła jak największa rzesza pielgrzymów i jeszcze większa liczba wierzących włączyła się w to świętowanie duchowo. Czujmy się wszyscy odpowiedzialni za dobre przygotowanie i godne przeżycie tego wydarzenia. Już dziś planując nadchodzący rok starajmy się wziąć pod uwagę nasze indywidualne i wspólnotowe nawiedzenie sanktuarium w Gietrzwałdzie. Poprzez lekturę okolicznościowych publikacji przypomnijmy sobie, a szczególnie młodzieży i dzieciom historię tego miejsca i dziejących się w nim cudownych objawień. Przez modlitwę różańcową, do której wzywała w Gietrzwałdzie Maryja Niepokalana podejmijmy to najważniejsze, duchowe przygotowanie.

 Umiłowani!

 W nowy rok wchodzimy jak zawsze z nadzieją. Dla chrześcijanina ta nadzieja ma mocne uzasadnienie w tym, że nigdy nie idziemy sami, jeśli nasze życie zawierzamy Bogu. Tak też czynimy i tym razem. Prosimy Pana Boga, aby nas prowadził swoim światłem i umacniał swoją mocą. Niech nam da otwartość na swoje dary i gotowość do pełnienia Jego woli. Niech w wypełnianiu zleconej nam przez Chrystusa Pana misji „idźcie i głoście” pomocą i wsparciem będą nam nasi święci Patronowie, a szczególnie nasza Matka i Królowa, Niepokalana Maryja.

                                    Na cały nadchodzący rok wszystkim z serca błogosławię.

 Arcybiskup Józef Górzyński
Metropolita Warmiński

========================

ODESZŁA DO BOGA

========================

ŚP.

 JADWIGA MARTYNIAK

zmarła w wieku 87 lat,  19 listopada 2016 r.

 POGRZEB 23 listopada 2016 /środa/

10.45 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego

             przy ul. Paderewskiego

ok.11.05 - modlitwa w intencji Zmarłej w kościele św. Moniki

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Jadwigi 

ok.12. 45 - wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

===========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20 XI 2016

===========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

    Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On

    jest jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie

   przeminie, aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca.

   Za chwilę odmówimy jubileuszowy AKT PRZYJĘCIA JEZUSA

   CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Kończymy czas Nad-

   zwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz jubileuszu 1050-lecia

    Chrztu Polski.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego

   przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o

  zakończeniu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwen-

  tu poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą roz-

  nosić osoby z naszej Parafii.

3. Zapraszam na modlitwę za zmarłych. Msza św. gregoriańska - w

  dni powszednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki 

  w dni powszednie /wto.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5

    zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

6. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 12 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc

    Caritas dla dzieci potrzebujących.

  - kalendarze papieskie na 2017 rok za 2,5 zł,

7. Za tydzień: spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00

8. Dziś spotkanie po Mszy św. o 11.30 dzieci kl. I i II oraz spotkanie

     katechezy par. klas I i II gimn.  

9. Dziękuję za ofiary na cele budowlane.

10. Odeszła do Boga śp. Jadwiga Martyniak. "Wieczny odpoczy-

    nek racz Jej dać Panie".

 

=============================================

 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 XI 2016

=============================================

1. Dziś VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod

   hasłem „Pokój dla Iraku”. Po Mszach św. zbierane będą ofiary do

   puszki na pomoc chrześcijanom prześladowanym w Iraku.

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Chrys-

   tusa Króla.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /wto.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

4. Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. grego-

  riańskie i modlitwę za naszych zmarłych.  Po wypisaniu imion na-

  szych zmarłych, zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym

   chcielibyśmy uczestniczyć w modlitwie - niedzielę lub dzień pow-

   szedni /od wtorku do piątku/.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

7. W zakrystii można nabyć kalendarze papieskie na 2017 r. w

    cenie 2,5 zł.

8. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II oraz kl.

      III gimn. - I śred.

==========================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

========================== 

ALICJA MARSZELEWSKA

córka Jarosława i Agnieszki 

6 listopada 2016 r.

została przez Chrzest św.  włączona do Kościoła.

 ======================================

 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 XI 2016

======================================

1. W piątek 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 98

   rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas Mszy św. gregoriańs-

   kiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych zmarłych,a szcze-

   gólnie poległych i pomordowanych obrońców Ojczyzny.

2. Także w piątek 11 listopada, przypada wspomnienie św. Marcina z

  Tours i odpust w parafii św. Marcina. Z tej okazji po raz kolejny odbę-

  dzie się w Ostródzie „Korowód św. Marcina”. O godz. 13.30 – rozpo-

  częcie w parafii św. Franciszka ok. 14.30 – powitanie w kościele św.

   Marcina. Zapraszamy wszystkich. Dzieci i młodzież mogą wziąć

  instrumenty muzyczne. Zapraszamy do przebrania się w strój

  (płaszcz) św. Marcina i stroje z tamtej epoki. Na koniec przewidzia-

   na jest dla wszystkich gorąca grochówka.

3. W sobotę Msza św. greg. o godz. 9.00.

4. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /wto.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

5. Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. grego-

  riańskie i modlitwę za naszych zmarłych.  Po wypisaniu imion na-

  szych zmarłych, zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym

   chcielibyśmy uczestniczyć w modlitwie - niedzielę lub dzień pow-

   szedni /od wtorku do piątku/.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

9. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

10. W zakrystii można nabyć kalendarze papieskie na 2017 r. w

    cenie 2,5 zł.

11. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II oraz kl.

      III-VI podst.

12. Z zasadami chrześcijańskiego pochówku ciał zmarłych możemy

      się zapoznać na naszej stronie internetowej.

13. Konkurs dla dzieci na najpiękniejszy różaniec - wyniki o 11.30.

14. W najbliższą niedzilę przy wyjściu z kościoła zbierane będą

       ofiary do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie. 

15. Dziś 10 rocznica posługi szafarza nadzw. p. Andrzeja

      Adamczewskiego.

   NAJGORLIWSI RÓŻANIEC

1. BUNALSKA MAJA

2. WLAZŁO ADRIANNA

3. GONTARCZYK MAGDA

  KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC

1. GRZYBICKI WIKTOR I ABUCEWICZ AMELIA

2. WEREDA WIKTOR I CHROSTOWSKA WIKTORIA

3. WIŚNIEWSKA NIKOLA I MAKROCKA EMILIA

WYRÓŻNIENIA: DOMŻALSKA ZUZANNA, WLAZŁO ADRIANNA, BUNALSKA

                            MAJA, KONOPKA ALEKSANDER, ZIULEWSKA DOMINIKA,

                            GONTARCZYK MAGDA, GIZA MICHAŁ.

Komunikat Abpa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

 Drodzy Bracia i Siostry,

w związku z tradycyjnymi obchodami Święta Niepodległości, które w

tym roku przypadają w piątek 11 listopada udzielam zgodnie z kan.

87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wiernym i przebywającym na

terenie Archidiecezji Warmińskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od

pokarmów mięsnych.

   Jednocześnie zachęcam wszystkich wiernych, powierzonych mojej

pasterskiej posłudze, aby wzięli tego dnia udział we wspólnych modlit-

wach w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny, okazując wdzięczność

Panu Bogu za odzyskaną w 1918 r. upragnioną wolność.

 Olsztyn, dnia 04 listopada 2016 r.

 Abp Józef Górzyński Metropolita Warmiński

O pochówku ciał zmarłych

Pochówek jest najbardziej odpowiednią formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała. Kremacja jednak nie jest zakazana, „chyba że została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską” – czytamy o tym w najnowszym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary na temat pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji.
Poniżej publikujemy pełny tekst Instrukcji:

Instrukcja Ad resurgendum cum Christo
dotycząca pochówku ciał zmarłych
oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji

1. Aby zmartwychwstać z Chrystusem, należy umrzeć z Chrystusem, należy „opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana” (2 Kor 5,8). W instrukcji Piam et constantem z dnia 5 lipca 1963 roku, ówczesne Święte Oficjum ustanowiło, by „wiernie dochowywać zwyczaju grzebania ciał wiernych zmarłych”, dodając jednak, że kremacja nie jest „sama w sobie sprzeczna z religią chrześcijańską” i aby nie odmawiano już sakramentów i uroczystości pogrzebowych tym, którzy poprosili o kremację po śmierci, pod warunkiem, że wybór ten nie był podyktowany wolą „odrzucenia chrześcijańskich dogmatów, albo w duchu sekciarskim, albo też pod wpływem nienawiści wobec religii katolickiej i Kościoła”. Owa zmiana dyscypliny kościelnej została później wprowadzona do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983) oraz do Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (1990). Tymczasem praktyka kremacji rozpowszechniła się znacząco w dużej liczbie krajów, ale jednocześnie rozpowszechniły się także nowe idee, sprzeczne z wiarą Kościoła. Po dokładnym wysłuchaniu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych oraz licznych Konferencji Episkopatów i Synodów Biskupich Kościołów Wschodnich, Kongregacja Nauki Wiary uznała za właściwe opublikować nową Instrukcję, w celu potwierdzenia przyczyn doktrynalnych i duszpasterskich, dla których preferuje się pochówek ciał, oraz wydać normy dotyczące przechowywania prochów w przypadku kremacji.

2. Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjną prawdą wiary chrześcijańskiej, głoszoną jako zasadnicza część Tajemnicy Paschalnej od samych początków chrześcijaństwa: „Przekazałem wam to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu” (1 Kor 15,3-5).Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, Chrystus uwolnił nas od grzechu i dał nam dostęp do nowego życia: „Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca, także i my możemy wkroczyć w nowe życie” (Rz 6,4). Ponadto, Chrystus zmartwychwstały jest początkiem i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania: „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli…; i jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15,20–22).Jeśli prawdą jest, że Chrystus wskrzesi nas „w dniu ostatecznym”, jest również prawdą, pod pewnym względem, że już zmartwychwstaliśmy z Chrystusem. Przez chrzest bowiem jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i sakramentalnie do Niego upodobnieni: „jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił” (Kol 2,12). Zjednoczeni z Chrystusem przez chrzest, już teraz uczestniczymy w sposób rzeczywisty w życiu Chrystusa zmartwychwstałego (por. Ef 2,6).Dzięki Chrystusowi w chrześcijaństwie śmierć ma znaczenie pozytywne. Kościół w liturgii modli się: „Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie”. Z chwilą śmierci dusza zostaje oddzielona od ciała, ale w zmartwychwstaniu Bóg przywróci niezniszczalne życie naszemu przekształconemu ciału, jednocząc je ponownie z naszą duszą. Również w naszych czasach Kościół wezwany jest do głoszenia wiary w zmartwychwstanie: „Zmartwychwstanie zmarłych jest wiarą chrześcijan: wierząc w nie nimi jesteśmy”.

 3. Idąc za starodawną tradycją chrześcijańską, Kościół usilnie zaleca, by ciała zmarłych chowane były na cmentarzu lub w miejscu świętym. We wspomnieniu śmierci, pogrzebania i zmartwychwstania Pana, tajemnicy w świetle której objawia się chrześcijański sens śmierci, pochówek jest przede wszystkim najbardziej odpowiednią formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała. Kościół, który jak Matka towarzyszył chrześcijaninowi podczas jego ziemskiej pielgrzymki, ofiaruje Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i powierza ziemi jego śmiertelne szczątki w nadziei, że zmartwychwstanie w chwale. Grzebiąc ciała wiernych zmarłych, Kościół potwierdza wiarę w zmartwychwstanie ciała  i zamierza uwydatnić wysoką godność ludzkiego ciała, jako nierozłącznej części osoby, której historię to ciało współdzieli. Nie może zatem pozwolić na postawy i obrzędy, które uwzględniają błędne pojęcie śmierci, postrzeganej zarówno jako ostateczne unicestwienie osoby, jak i chwilę jej fuzji z matką naturą lub ze wszechświatem, jako etap w procesie reinkarnacji, lub też jako ostateczne wyzwolenie z „więzienia” ciała.Ponadto pochówek na cmentarzach lub w innych miejscach świętych właściwie odpowiada współczuciu i szacunkowi, jakie należą się ciałom zmarłych wiernych, które przez chrzest stały się świątynią Ducha Świętego i którymi, „jak narzędziami i naczyniami, w sposób święty posłużył się Duch Święty, aby dokonać wielu dobrych dzieł”. Sprawiedliwy Tobiasz wychwalany jest za zasługi zdobyte wobec Boga przez to, że grzebał zmarłych, a Kościół uważa pochówek zmarłych za dzieło miłosierdzia wobec ciała. Na koniec wreszcie pochówek ciał wiernych zmarłych na cmentarzach lub w innych miejscach świętych sprzyja pamięci i modlitwie za zmarłych ze strony rodziny i całej wspólnoty chrześcijańskiej, jak też czczenia męczenników i świętych. Przez pochówek ciał na cmentarzach, w kościołach czy na terenach do tego przystosowanych, tradycja chrześcijańska strzegła wspólnoty między żywymi i umarłymi, i przeciwstawiała się tendencji ukrywania lub prywatyzowania wydarzenia śmierci oraz znaczenia, jakie ma ona dla chrześcijan.

4. Tam, gdzie przyczyny typu higienicznego, ekonomicznego lub społecznego prowadzą do wyboru kremacji – wyboru, który nie może być sprzeczny z jasno wyrażoną wolą zmarłego, lub z jego wolą niebezpodstawnie domniemaną – Kościół nie dostrzega przyczyn doktrynalnych, by zakazać takiej praktyki, jako że kremacja zwłok nie dotyka duszy i nie uniemożliwia boskiej wszechmocy wskrzeszenia ciała, a więc nie zawiera obiektywnego zaprzeczenia doktryny chrześcijańskiej na temat nieśmiertelności duszy i zmartwychwstania ciała. Kościół nadal preferuje pochówek ciał, jako że w ten sposób okazuje się większy szacunek zmarłym; kremacja jednak nie jest zakazana, „chyba że została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską”. W przypadku braku motywacji sprzecznych z doktryną chrześcijańską, Kościół, po odprawieniu uroczystości pogrzebowych, towarzyszy w kremacji przez właściwe wskazówki liturgiczne i duszpasterskie, dokładając szczególnej troski, by unikać wszelkiego rodzaju skandalu czy obojętności religijnej.

 5. Kiedy z uzasadnionych przyczyn dokonuje się wyboru kremacji zwłok, prochy zmarłego muszą być przechowywane z zasady w miejscu świętym, czyli na cmentarzu, lub jeśli trzeba w kościele albo na terenie przeznaczonym na ten cel przez odpowiednie władze kościelne.Od samego początku chrześcijanie pragnęli, by ich zmarli byli obiektem modlitw i wspomnień wspólnoty chrześcijańskiej. Ich groby stawały się miejscami modlitwy, pamięci i zadumy. Zmarli wierni są częścią Kościoła, który wierzy we wspólnotę „tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba; wszyscy łączą się w jeden Kościół”. Przechowywanie prochów w miejscu świętym może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka odsunięcia zmarłych od modlitwy i pamięci krewnych i wspólnoty chrześcijańskiej. W ten sposób ponadto unika się możliwych sytuacji zapomnienia czy braku szacunku, jakie mogą mieć miejsce przede wszystkim po przeminięciu pierwszego pokolenia, jak również nieodpowiednich czy przesądnych praktyk.

 6. Z wyżej wymienionych powodów przechowywanie prochów w miejscu zamieszkania nie jest dozwolone. Jedynie w przypadku ważnych i wyjątkowych okoliczności, zależnych od uwarunkowań kulturalnych o charakterze lokalnym, Ordynariusz, w porozumieniu z Konferencją Episkopatu lub Synodem Biskupów Kościołów Wschodnich, może udzielić zezwolenia na przechowywanie prochów w miejscu zamieszkania. Prochy jednak nie mogą być rozdzielane między poszczególne ogniska rodzinne i zawsze należy zapewniać im szacunek oraz odpowiednie warunki przechowywania.

 7. Aby uniknąć wszelkiego rodzaju dwuznaczności o charakterze panteistycznym, naturalistycznym czy nihilistycznym, nie należy zezwalać na rozrzucanie prochów w powietrzu, na ziemi lub w wodzie albo w inny sposób, ani też przerabianie kremowanych prochów na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty, pamiętając, że w stosunku do tego typu postępowania nie można brać pod uwagę przyczyn higienicznych, społecznych czy ekonomicznych, które mogą prowadzić do wyboru kremacji.

8. W przypadku gdy zmarły notorycznie żądał kremacji i rozrzucenia własnych prochów w naturze z powodów sprzecznych z wiarą chrześcijańską, należy, zgodnie z prawem, odmówić przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych.

W czasie audiencji udzielonej w dniu 18 marca 2016 roku niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Ojciec Święty Franciszek zatwierdził niniejszą Instrukcję, przyjętą podczas Sesji Zwyczajnej w tej Kongregacji w dniu 2 marca 2016 roku, i polecił ją opublikować.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 15 sierpnia 2016 roku, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Gerhard Kard. Müller

======================================

 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 X 2016

======================================

 1. We wtorek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Msza św. o godz.

  9.00 w naszym kościele, zaś na cmentarzach: starym przy ul.Chro-

   brego o godz.12.00 i nowym przy ul. Spokojnej o godz.14.00.

   Pamiętajmy w tym dniu o obowiązku Mszy św.

2. 2 listopada, w środę, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

  Zmarłych. Podczas Mszy św. o  godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

  mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

  ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

  św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

  kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby odczytano imiona

  naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/.

  Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami. Pamiętajmy o

  słowach św. Moniki wypowiedzianych na krótko przed jej śmiercią, a

  które przytacza św. Augustyn w swoich "Wyznaniach": "to nie ważne,

 gdzie złożycie moje ciało. Nie martwcie się o to.Tylko o jedno was

 proszę, żebyście - gdziekolwiek będziecie - wspomnieli mnie przy

 ołtarzu Pańskim".

4. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 5. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

6. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

7. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. 

8. W tym tygodniu przypada I piątek listopada. Wizyty z Komunią św.

  u chorych od godz. 10.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. Wypomin-

  ki na zakończenie Mszy św.

9. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 4 zł.

10. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

11. W zakrystii można nabyć kalendarze papieskie na 2017 r. w

    cenie 2,5 zł.

12. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o godz.9.00.

13. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II.

======================================

 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 X 2016

======================================

1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem:

   "Ochrzczony to znaczy posłany". Modlitwą i ofiarami wspieramy

   misjonarzy, którzy głoszą na całym świecie Ewangelię, wypełnia-

   jąc tym samym nakaz misyjny Chrystusa.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej: "Odmawiajcie różaniec" w paź-

  dzierniku odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

5. W zakrystii można nabyć kalendarze papieskie na 2017 r. w

    cenie 2,5 zł.

6. W środę Mszy św. nie będzie.

7. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

8. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II.

9. Za tydzień zmiana czasu na zimowy z soboty na niedzielę /będzie-

     my spali o godzinę dłużej/.

 

======================================

 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 X 2016

======================================

1. W dniu wczorajszym J.E. Abp Józef Górzyński objął kanonicznie

   posługę arcybiskupa Metropolity Warmińskiego podczas ingresu

   w konkatedrze olsztyńskiej. Dziś natomiast odbędzie ingres do

   archikatedry we Fromborku. Z radością witamy nowego Pasterza

   i wypraszamy łaski Ducha św. w Jego posłudze. Dziękujemy Bogu

   za 10 lat posługi Abpa Wojciecha Ziemby, który przeszedł na

   emeryturę i życzymy Bożego błogosławieństwa i zdrowia na

    dalsze lata.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej: "Odmawiajcie różaniec" w paź-

  dzierniku odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

3. W sobotę, 22 października, będziemy obchodzić wspomnienie

  liturgiczne św. Jana Pawła II, papieża. Msza  św. o godz.11.00.

   Wcześniej od godz. 10.15 wystawienie Najśw. Sakramentu, ró-

   żaniec i konferencja dla wspólnoty Żywego Różańca.

  W tym dniu zapraszamy na godz. 21.00 na ostatni w tym roku

  Apel Jasnogórski.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2017 rok.

6. W zakrystii można nabyć kalendarze papieskie na 2017 r. w

    cenie 2,5 zł.

7. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

8. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II, oraz

   młodzieży kl. I i II gim.

====================================

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 X 2016

====================================

1. W  dniu dzisiejszym obchodzimy XVI Dzień Papieski pod has-

   łem "Bądźcie świadkami miłosierdzia". Dzieło Nowego Tysiąc-

  lecia czyli fundusz na stypendia dla niezamożnej, a uzdolnionej

  młodzieży będzie można wesprzeć składając do puszek dobro-

  wolną ofiarę po Mszach św.

2. Spełniając prośbę Matki Bożej: "Odmawiajcie różaniec" w paź-

  dzierniku odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

3. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

4. W czwartek Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zaprasza o godz. 

     20.00 na procesję fatimską i Mszę św. Autobus z Kajkowa o 

     godz. 18.50. 

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

6. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II, oraz

   młodzieży kl.III gim. i I śred.

7. Komunikat do wiernych Archidiecezji Warmińskiej. Ojciec Św.

  Franciszek przyjął prośbę Abpa Wojciecha Ziemby, Metropolity War-

  mińskiego o rezygnacji z urzędu. Wola Ojca Św. o przyjęciu rezygna-

  cji zostanie ogłoszona przez przedstawiciela Nuncjatury Apostolskiej

  w Polsce w dniu 15 października 2016 r. w Katedrze Warmińskiej w

  Olsztynie - o godzinie 11.00. Wydarzenie to będzie połączone z uro-

  czystym ingresem nowego Arcybiskupa Warmińskiego, Józefa Gó-

   rzyńskiego, dotychczasowego Koadiutora Warmińskiego.

    Na tę uroczystość zapraszamy duchowieństwo i wiernych Kościoła

    Warmińskiego.

   Ks. Infułat Jan Górny, Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej 

8. W sobotę Mszy św. nie będzie.

9. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

10. Odeszła do Boga śp. Anna Stanisława Haska. "Wieczny odpoczy-

    nek racz Jej dać Panie".

 ==========================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

========================== 

BORYS KAMIL DOMŻALSKI

syn Kamila i Magdaleny

8 października 2016 r.

został przez Chrzest św.  włączony do Kościoła.

...

========================

ODESZŁA DO BOGA

========================

ŚP.

 ANNA STANISŁAWA HASKA

zmarła w wieku 89 lat,  

1 października 2016 r.  

===

POGRZEB 5 października 2016 /środa/ 

     10.40 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego

                  przy ul. Sienkiewicza

ok.11.10 - modlitwa w intencji Zmarłej w kościele św. Moniki

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Anny Stanisławy

ok.12. 45 - wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

**********

========================

ODESZŁA DO BOGA

========================

ŚP.

 WIESŁAWA ŻÓŁTEK

zmarła w wieku 64 lat,  

1 października 2016 r.  

===

POGRZEB 4 października 2016 /wtorek/ 

     10.50 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego

                  przy ul. Paderewskiego

ok.11.15 - modlitwa w intencji Zmarłej w kościele św. Moniki

     12.00 - Msza św. w intencji śp. Wiesławy

ok.12. 45 - wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz Jej  dać Panie! 

**********

====================================

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 X 2016

====================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc  objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Zapraszamy dziś od godz. 14. 40 na Adorację Najśw.  

   Sakramentu i Godzinę Miłosierdzia.

 

3. W środę, św. Faustyny różaniec 16.30,Msza św. o 17.00,

4. W piątek Święto Matki Boskiej Różańcowej - patronalne Żywego

    Różańca. Jest to także I piątek października. Wizyty u chorych

     od  godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.25. 

5. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

7. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II, oraz

   młodzieży kl. III-VI podst. Za tydzień katecheza parafialna kl.III gim.

   i I śred.

8. Odeszła do Boga śp. Wiesława Żółtek. "Wieczny odpoczynek racz

    Jej dać Panie".

========================

ODESZLI DO BOGA

========================

ŚP.

 ALICJA i HENRYK

T U S Z Y Ń S C Y

zmarli w wieku 64 i 65 lat,  

24 września 2016 r.  

===

POGRZEB 29 września 2016 /czwartek/ 

10.40 - wyprowadzenie z zakładu pogrzebowego EFEZ

              przy ul. Sienkiewicza

11.00 - modlitwa w intencji Zmarłych w kościele św. Moniki

12.00 - Msza św. w intencji śp. Alicji i Henryka

ok. 12. 45 - wyprowadzenie na cmentarz przy ul.Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

**********

=========================================

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY

KONSEKRACJI KOŚCIOŁA - 25 IX 2016

=========================================

 1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała

  tam na wieki" (2 Krl 7, 16). Dziś uroczyście obchodzimy 6. rocznicę 

  konsekracji naszego kościoła. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła

  jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia Chrztu. Przez chrzest 

  człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia 

  staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.

  Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas

  świętym miejscem spotkania z Bogiem - przez Słowo Boże, Eucha-

  rystię i modlitwę oraz wspólnotą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i

  budujmy także ten żywy – naszą Parafię.

2. Od soboty rozpoczynamy miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej.

    Zapraszam na różaniec

- w sobotę o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." oraz filmem dvd "Bóg nie umarł" w cenie 5 zł.

4. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 9.00.

5. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II.

    Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie kl. III - VI podst.

6. Od poniedziałku do piątku Mszy św. nie będzie.

7. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc ofiarom trzęsienia

     ziemi  we Włoszech.

8. Franciszkanie zapraszają w środę 28 września o godz. 15.00

  pod krzyż w Szafrankach, by tam wspólnie odmówić Koronkę

  do Bożego Miłosierdzia. Będzie to włączenie się w akcję

 ,,Koronka do Bożego miłosierdzia na ulicach miast świata"

9. Odeszli do Boga śp. Alicja i Henryk Tuszyńscy. "Wieczny

    odpoczynek racz im dać Panie...".

====================================

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 IX 2016

====================================

1. Za tydzień będziemy uroczyście obchodzić 6 rocznicę konsekracji

   naszego kościoła /26 września 2010 r./. Dziękując za dar naszej

   świątyni poprosimy, aby zawsze była dla nas świętym miejscem 

   spotkania z Bogiem i wspólnotą Kościoła.

2. W piątek 23 września wspomnienie św. o.Pio. W parafii św.o.Pio

    czuwanie modlitewne /plakat w przedsionku/. Msza św. w naszym

    kościele o godz.17.30.

3. W środę i czwartek Msza św. o godz. 7.00.

4. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

6. III zapowiedź przedmałżeńska: 

   Wojciech Siwkowski, kawaler ze Starych Jabłonek par. NMP

   Królowej Polski i Emilia Kupisz Komarzewska, panna naszej

   Parafii.

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II, oraz

    młodzieży kl. I i II gimn.

8. Parafia św. Franciszka zaprasza dzisiaj na festyn rodzinny

    o godz.14.00.  /zob. plakat/.

9. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

==========================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

==========================

ADAM GROCHALSKI

syn Joanny i Michała

11 września 2016 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

====================================

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 IX 2016

====================================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 139. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej oraz dożynki diecezjalne. 

2. We wtorek Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zaprasza o godz. 

     20.00 na procesję fatimską i Mszę św. Autobus z Kajkowa o 

     godz. 18.50. 

3. W środę Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż który

    jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na

    zakończenie Mszy św. oddamy cześć Krzyżowi przez ucałowanie.

4. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

6. We wtorek Mszy św. nie będzie.

7. II zapowiedź przedmałżeńska: 

   Wojciech Siwkowski, kawaler ze Starych Jabłonek par. NMP

   Królowej Polski i Emilia Kupisz Komarzewska, panna naszej

   Parafii.

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II, zaś za

     tydzień młodzieży kl. I i II gimn.

9. Parafia św. Franciszka zaprasza za tydzień na festyn /zob.

  plakat/. Można także skorzystać z pielgrzymki narodowej z

  okazji Jubileuszu Miłosierdzia/zob. plakat/.

====================================

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 IX 2016

====================================

1. Dziś parafialne dziękczynienie za plony.

2. Zapraszamy dziś od godz. 14. 40 na Adorację Najśw.  Sakramentu

    i Godzinę Miłosierdzia.

3. W czwartek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Najświęt-

   szej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej. Msza św. o godz. 18.00. Odpust

   w Gietrzwałdzie za tydzień - główna Msza Św. o godz. 11.00.

     Piesza Pielgrzymka wyruszy z Parafii NP NMP. o godz. 4.00

4. W środę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 4 zł.

6. I zapowiedź przedmałżeńska: 

   Wojciech Siwkowski, kawaler ze Starych Jabłonek par. NMP

   Królowej Polski i Emilia Kupisz Komarzewska, panna naszej

   Parafii.

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

7.  Za tydzień po Mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci kl. I-II, zaś

     za dwa tygodnie młodzieży kl. I i II gimn.

KS. PROBOSZCZ MIANOWANY

WICEDZIEKANEM DEKANATU OSTRÓDA I - WSCHÓD

=====================================

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. MONIKI  

- PATRONKI PARAFII - 28 VIII 2016

=====================================

1. W dniu dzisiejszym nasza Parafia, przeżywa uroczyście 17.

  odpust ku czci św. Moniki. 

   PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

   13.00 koncert pieśni religijnych

   13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. Wojciecha Iwa-

            nowskiego, proboszcza parafii św. Jakuba w Uniecku, z

           procesją eucharystyczną i ucałowaniem relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu nas-

    tępujących warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Od czwartku Msze św. w dni powsz. o godz. 18.00.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.