=====================================

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 XI 2019

=====================================

1. Dziś obchodzimy XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

   To okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w

  skrajnej biedzie chrześcijanom w Sudanie Południowym. Poprzez dar

   modlitwy w ich intencji oraz w intencji pokoju w tym ogarniętym woj.-

   nami domowymi kraju możemy wypełnić przykazanie miłości Boga i

   bliźniego. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc Kościołowi w  

   Sudanie Płd. 

2. Jutro - 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.

   Złożymy dziękczynienie Bogu i ludziom za dar wolnej Polski w 101.

   rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas Mszy św. gregoriańs-

   kiej o godz.9.00 będziemy modlić się za naszych zmarłych, a szcze-

   gólnie poległych i pomordowanych obrońców Ojczyzny. Po Mszy

   św. modlitwa za Ojczyznę i jej Obrońców pod obeliskiem 100-lecia

    Niepodległości na pl. Mariackim.

3. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki o godz. 17.35 /wto., śro. i ptk./

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

4. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /wtorek, środa

  lub piątek/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny"  dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2020 za 3 zł.

6. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

7. W sobotę Msza św. o godz. 8.00.

8. Spotkanie po Mszy św. o 11.30  kl. II i III.

9. Za tydzień taca na cele inwestycyjne.

***

 

=====================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 XI 2019

=====================================

1. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki o godz. 17.35 /wto.-ptk./

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

2. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze

   św. gregoriańskie i modlitwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w

   kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby odczytano imio-

   na naszych zmarłych - niedzielę lub dzień powszedni /od wtorku. do

   piątku/. Proszę o wyraźne wypełnianie drukowanymi literami.

3. Za tydzień XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po 

    Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc Kościołowi w  Sudanie Płd. 

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny"  dla dzieci za 5 zł oraz

   kalendarze papieskie na 2020 za 3 zł.

5. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

6. Spotkanie po Mszy św. o 11.30  kl. VIII - podsumowanie miesiąca.

7. Rozpoczęliśmy ogrzewanie kościoła.

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

HELENA LIPKA

córka Marcina i Agnieszki

27 października 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

=====================================

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 X 2019

=====================================

1. W piątek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień,

   w którym czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze 

   nieznanych, a już cieszących się chwałą nieba. Pierwsza Msza św.

   w naszym kościele o godz. 9.00, zaś na cmentarzach: starym przy

   ul. Chrobrego o godz.12.00 i nowym przy ul. Spokojnej o godz.14.00.

   Pamiętajmy w tym dniu o obowiązku Mszy św. Ponieważ jest to

   także I piątek miesiąca, dlatego będzie także odprawiona Msz św.

    o godz. 18.00, od 17.30 możliwość spowiedzi. Wizyty u chorych

    jedynie w czwartek od 9.00.

2. 2 listopada, w sobotę, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych

   Zmarłych. Podczas Mszy św. o  godz.18.00 połączonej z 4 stacja-

   mi i wypominkami za zmarłych będziemy modlić się za zmarłych w

   ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam rodziny zmarłych.

3. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych

     zmarłych.

 4. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych

   wszyscy wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmar-

  łych. Aby taki odpust uzyskać należy wyzbyć się przywiązania do grze-

  chu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, nawie-

  dzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga, Ojcze nasz

  oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

5. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając

   pobożnie cmentarz i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust

   uzyskać należy być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Wierzę w

   Boga,Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św. W dniach

   od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstko-

   wy.

6. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami. Pamiętajmy o słowach św. Moniki

   wypowiedzianych na krótko przed jej śmiercią: "Tylko o jedno was

   proszę, żebyście - gdziekolwiek będziecie - wspomnieli mnie przy

   ołtarzu Pańskim".

8. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca. Wypominki od 2 listopada.

   Codziennie jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni pow-

  szednie o godz.18.00,w niedziele o godz.9.00. Wypominki w dni

   powszednie /wto.-ptk./ o 17.35, w niedziele po Mszy św.

9. Zapraszamy na wspólny różaniec.

- we wtorek i czwartek  z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w poniedziałek i środę o godz. 17.30.

10. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł, "Mały Gość Niedzielny"  dla dzieci za 5 zł.

10. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

11. Spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30. Kl. VIII -zapraszam za

    tydzień na spotkanie i  podsumowanie miesiąca.

=====================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 X 2019

=====================================

1. Zapraszamy na odmawiany wspólnie różaniec.

- we wtorek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w środę i piątek o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem:

  „Ochrzczeni i posłani”. Modlitwą i ofiarami wspieramy misjonarzy,

  którzy głoszą na całym świecie Ewangelię, wypełniając tym samym

  nakaz misyjny Chrystusa.

4. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

5. Od dzisiaj do soboty ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św.

   w tym tygodniu w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można

   kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26.

6. Taca inwestycyjna w niedzielę 27 października.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł. 

8. Spotkanie /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III.

=====================================

28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 X 2019

=====================================

1. Zapraszamy na odmawiany wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. Dzisiaj obchodzimy 19. Dzień Papieski pod hasłem :"Wstańcie,

  chodźmy!". Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz na stypendia 

  dla młodzieży będzie można wesprzeć składając do puszki dobro-

   wolną ofiarę po Mszach św.

3. W dniu dzisiejszym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zapra-

   sza o godz. 20.00 na procesję fatimską i Mszę św. 

4. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/, np. jeśli zaznaczymy wto-

  rek to w każdy wtorek listopada o  17.35 będzie modlitwa wypominko-

   wa, a o 18.00 Msza św. za naszych zmarłych. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

5. W środę - 16 października pamiętny dzień - 41. rocznica wyboru

     św. Jana Pawła II.

6. Za tydzień Niedziela Misyjna. Ponieważ za tydzień taca na misje, dla-

    tego taca inwestycyjna w niedzielę 27 października.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł. 

8. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III;

    - kl. VIII.

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

ANNA KAROLINA WOCIÓR

i ŁUKASZ GRZEGORZ PIECH

12 października 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

============================

ODSZEDŁ DO BOGA

============================

ŚP.

MIECZYSŁAW STANISŁAW

SAWICKI

zmarł 5 października 2019 r. w wieku 71 lat

***

ok. 17.30  /wtorek/ poświęcenie ciała w domu pogrz. ul. Drwęcka

      POGRZEB środa, 9 października 2019 r.

ok. 11.30  modlitwa za śp. Mieczysława  w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

========================================

27. NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 X 2019

========================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych miejsc

  objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku odmawiamy wspól-

  nie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. W sobotę zapraszamy na dzień skupienia Żywego Różańca w sobotę

    12 października. 10.15 Różaniec i konferencja, 11.00 Msza św. W sobotę

    także Msza św. ślubna o godz. 16.00.

3. Za tydzień 13 października Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zapra-

   sza o godz. 20.00 na procesję fatimską i Mszę św. 

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł  i "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

5. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III;

    - za tydzień kl. VIII.

6. Dzisiaj zbiórka do puszki na caritas warmińską.

7. Za tydzień obchodzimy 19. Dzień Papieski pod hasłem :

 "Wstańcie, chodźmy!".  Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli fundusz

   na stypendia dla młodzieży będzie można wesprzeć składając

   do puszek dobrowolną ofiarę po Mszach św.

8. Odszedł do Boga śp. Mieczysław Sawicki.

   "Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!"

***

=======================================

26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 IX 2019

========================================

1. Spełniając prośbę Matki Bożej z Gietrzwałdu, Fatimy i innych

  miejsc objawień: "Odmawiajcie różaniec" w październiku

  odmawiamy wspólnie różaniec.

- we wtorek i czwartek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - inne dni powszednie o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. 1 października rozpoczynamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, aby

  zgodnie z pragnieniem papieża Franciszka, odnowić misyjną żarliwość

   wszystkich wiernych. Ma temu służyć refleksja nad miejscem misji w

   życiu Kościoła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu

   wszystkich inicjatyw Kościoła, w tym wspierania materialnego wspól-

    not  na terenach misyjnych.

3. W tym tygodniu przypada I piątek października. Wizyty u chorych

     w czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 17.30. 

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł i " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci w

    cenie 5 zł.

5. W poniedziałek Mszy św. nie będzie.

6. Spotkania /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl. II-III;

    - za dwa tygodnie kl. VIII.

7. Za tydzień zbiórka do puszki na caritas warmińską.

=======================================

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY

KONSEKRACJI KOŚCIOŁA - 22 IX 2019

=======================================

 1. „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała

  tam na wieki" (2 Krl 7, 16). Dziś uroczyście obchodzimy 8. rocznicę 

  konsekracji naszego kościoła. Przez poświęcenie świątynia staje

  się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.

  Dziękując za dar naszej świątyni prośmy, aby zawsze była dla nas

  świętym miejscem spotkania z Bogiem - przez Słowo Boże, Eucha-

  rystię i modlitwę oraz wspólnotą Kościoła. Dbajmy o nasz kościół i

  budujmy także ten żywy – naszą Parafię.

2. Zapraszamy dzieci na próby scholki muzycznej "Promyki św. Moniki"

     w środę o 17.00.

3. W czwartek Msza św. o godz.8.00.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł.

5. Spotkania: co tydzień kl.II-III i kandydaci do Bierzmowania - kl.VIII

     dzisiaj po Mszy św. o 11.30.

6. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

***

 

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

NADIA HELENA TOMASZEWSKA

córka Grzegorza i Julii

ANTONINA WIERZCHOWSKA

córka Pawła i Marty

***

15 września 2019 r.

zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

*******

 

=======================================

23. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 IX 2019

=======================================

1. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie uroczystości 

   odpustowe w 142. rocznicę objawień Niepokalanej Pani Ziemi

    Warmińskiej oraz dożynki diecezjalne. 

2. Wczoraj  odbyły się Dożynki Gminne w Smykówku. Dzisiaj dziękujemy

    za plony w naszej Parafii  podczas Mszy św. o godz. 11.30.

3. W piątek, 13 września, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubaj-

   nach zaprasza o godz. 20.00 na kolejne nabożeństwo fatimskie i Mszę św.

   Autobus z Kajkowa o godz. 18.50. W naszym kościele Mszy św. nie będzie.

4. W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża św. Uczcimy Krzyż, który jest

   znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na zakończe-

    nie Mszy św. o godz.11.00 oddamy cześć Krzyżowi przez ucałowanie.

    Duchowo będziemy włączali się w ogólnopolską modlitwę "Polska

     pod krzyżem".

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci z

     w cenie 5 zł.

6. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 15 września /kl.II i III/

   i Bierzmowania 22 września /kl. VIII / po Mszy św. o 11.30.

***

=======================================

22. NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 IX 2019

=======================================

1. Za tydzień, w niedzielę odpust Narodzenia NMP - Najświętszej Maryi

    Panny Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie - główna Msza Św. o godz.

    11.00 przy źródełku, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi

    bp łowicki Andrzej Dziuba

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu i

   Godzinę Miłosierdzia.

3. W sobotę Dożynki Gminne w Reszkach. Msza św. o godz. 13.00. Jak

    zwykle podziękujemy za plony w naszej Parafii dzień później czyli w

    niedzielę 8 września  podczas Mszy św. o godz. 11.30.

4. Od jutra rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Zachęcamy

   do spowiedzi na początek  nowego roku nauki.

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od

   godz. 17.30. Do chorych ks. Proboszcz uda się w czwartek i piątek od

    godz. 9.00.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł oraz " Małego Gościa Niedzielnego" dla dzieci z

     w cenie 5 zł.

7. Pierwsze po wakacjach spotkanie scholi muzycznej "Promyki św.

    Moniki" 4 września o godz. 17.00.

8. Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00. W czwartek Mszy św. nie będzie.

9. Pierwsze spotkania kandydatów do: I Komunii św. 15 września /kl.II i III/

   i Bierzmowania 22 września /kl. VIII / po Mszy św. o 11.30.

***

=====================================

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI -

20. ODPUST PARAFI ALNY- 25 VIII 2019

=====================================

1. W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa uroczyście 20. odpust ku

   czci św. Moniki - naszej Patronki.

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. kan. dr Piotr Dernow-

          skiego, duszpasterza akademickiego i biblisty z Olsztyna. Na za-

     kończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Jutro Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. o godz. 19.00.

     Zapraszamy o 21.00 na Apel Jasnogórski.

3. W środę wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

    syna św. Moniki.

4. W zwartek Msza św. o godz. 8.00, w sobotę o 18.00.

5. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

7. Dziękujemy wszystkim, którzy w sposób czynny pomagają i przez

  swoją posługę, modlitwę budują naszą wspólnotę parafialną. 

8. Dziękuję kapłanom, Ks. kan. dr Piotrowi Dernowskiemu za wygłoszone

   Słowo Boże i sprawowanie Eucharystii, uczestnikom procesji i LSO

   /ministrantom/.

***

=======================================

20. NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 VIII 2019

=======================================

1. Za tydzień, 26 sierpnia, nasza Parafia będzie przeżywała 20. odpust

   ku czci św. Moniki. 

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. kan. dr Piotr Dernow-

          skiego, duszpasterza akademickiego i biblisty z Olsztyna. Na za-

     kończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

3. III zapowiedź przedmałżeńska:

     Mateusz Budny, kawaler z Kajkowa 

    i Karolina Paszkiewicz, panna z Kajkowa.

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

   sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

MARCELINA EIDTNER

córka Jacka i Sylwii

***

11 sierpnia 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

=======================================

19. NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 VIII 2019

=======================================

1. We wtorek Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach 

   zaprasza na kolejne nabożeństwo fatimskie. Procesja fatimska i

   Msza św. o godz.20.00. Możliwość dojazdu autobusem z Kajkowa

   o godz. 18.50 z przystanku przy kapliczce. Bliższe informacje na

   plakacie w  przedsionku.

2.  W czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najśw.

   Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tym dniu nie tylko

   wpatrujemy się w niebo - naszą wieczną ojczyznę, ale także polecamy

   naszą doczesną Ojczyznę Bożej opiece i wstawiennictwu Matki Bożej.

   Na zakończenie Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i zbóż.

3. W niedzielę 25 sierpnia nasza Parafia będzie przeżywała 20. odpust

   ku czci św. Moniki. W tym dniu Msze św. o godz. 9.00 i główna o godz. 

  13.30, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. kan. dr Piotr

   Dernowski.

4. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Mateusz Budny, kawaler z Kajkowa 

    i Karolina Paszkiewicz, panna z Kajkowa.

      Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

   sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." i płytą CD "Boże coś Polskę" w cenie 5 zł.

7. We wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie. 

***

=======================================

18. NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 VIII 2019

=======================================

1. We wtorek Święto Przemienienia Pańskiego, w którym Jezus odsłania

   swoją chwałę i wzywa nas do przemiany życia. Msza św. o godz.19.00.

2. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co

   roku Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania

   się od alkoholu. Bądźmy trzeźwi i wolni!

3. Dzisiaj od godz.14.40 adoracja Najśw. Sakramentu i o godz.

    15.00 Godzina Miłosierdzia.

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłań-

    cem Warm." w cenie 5 zł.

6. W poniedziałek tylko Msza św. pogrzebowa, w sobotę Msze św.

   ślubne o godz. 16.00 i 18.00.

7. Odszedł do Boga śp. Sebastian Tuszyński. W Jego intencji odmów-

    my: "Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...".

***

========================

ODSZEDŁ DO BOGA

========================

ŚP.

SEBASTIAN TUSZYŃSKI

zmarł 1 sierpnia 2019 r. w wieku 43 lat

***

      POGRZEB 5 sierpnia 2019 /poniedziałek/

ok. 10.45 wyprowadzenie z domu pogrz. Efez /ul.Sienkiewicza/

ok. 11.20 modlitwa za śp. Sebastiana w kościele św. Moniki

      12.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Chrobrego

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

======================================

17. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 VII 2019

======================================

1. 25 lipca wspominaliśmy św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji

   dziś po Mszach św. poświęcenie pojazdów na parkingu przy kościele. 

2. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca.

3. W tym tygodniu przypada I piątek sierpnia. Msza św. o godz. 19.00.

   Okazja do spowiedzi od godz.18.30. Do chorych ks. Proboszcz uda się

   w czwartek i piątek od godz. 9.00.

4. Sierpień to miesiąc szczególny w historii naszej Ojczyzny. Jak co roku

   Kościół w Polsce wzywa w tym miesiącu do powstrzymania się od alkoholu.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

7. Msza św. w środę i sobotę o godz. 8.00. We wtorek Mszy św. nie będzie.

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 WERONIKA PATRYCJA SZYMAŃSKA

i CEZARIUSZ ZAJKOWSKI

27 lipca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

ANTONI SADOWSKI

syn Marcina i Anny

***

21 lipca 2019 r.

został przez Chrzest św. włączony do Kościoła

***

===================================

16. NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 VII 2019

===================================

1. W czwartek 25 lipca wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. 

   Za tydzień po Mszach św. poświęcenie pojazdów, które należy ustawić

   na parkingu przy kościele. 

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

4. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca.

5. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 16.00

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 KATARZYNA ADAMCZEWSKA

i DAWID DZIAWGO

20 lipca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

 

================================

15. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VII 2019

================================

1. Caritas Archidiecezji Warmińskiej organizuje kolonie we From-

   borku dla dzieci rolników. Kolonie są darmowe. Warunek to jeden

   z rodziców musi być ubezpieczony w KRUS-ie. Szczegóły w gablo-

   tach w przedsionku i na zewnątrz.

2. Siostry Karmelitanki ze Spręcowa zapraszają na uroczystości

 Matki Bożej z Góry Karmel. Szczegóły na plakacie w przedsionku.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

4. We wtorek Msza św. o godz. 8.00, w sobotę Msza św. ślubna o

    godz. 16.30

5. III zapowiedź przedmałżeńska:

    Łukasz Grzegorz Piech, kawaler z Kajkowa

    i Anna Karolina Wociór, panna z Ostródy

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

SZYMON JAKUB CHEŁCHOWSKI

syn Michała i Małgorzaty

FABIAN MOŻEJKO

syn Daniela i Natalii

***

7 lipca 2019 r.

zostali przez Chrzest św. włączeni do Kościoła

***

================================

14. NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 VII 2019

================================

1. W sobotę Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach zaprasza

   na kolejne nabożeństwo fatimskie. Procesja fatimska i Msza św. o godz.

   20.00. Możliwość dojazdu autobusem z Kajkowa o godz. 18.50 z przy-

   stanku przy kapliczce. Bliższe informacje na plakacie w  przedsionku.

2. Zapraszam dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu

    i Godzinę Miłosierdzia.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski we wtorek o 21.00.

4. W środę i czwartek Mszy św. nie będzie.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

6. II zapowiedź przedmałżeńska:

    Łukasz Grzegorz Piech, kawaler z Kajkowa

    i Anna Karolina Wociór, panna z Ostródy

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

JULIA ZALEWSKA

córka Tomasza i Emilii

***

30 czerwca 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

================================

13. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VI 2019

================================

1. W dniu jutrzejszym mija 19 lat od utworzenia przez Abpa Edmunda

   Piszcza Parafii św. Moniki w Kajkowie. Te  Deum, które odśpiewa-

  liśmy po Komunii św. niech przypomni nam o wdzięczności za dar

  naszej wspólnoty.

2. Korzystając z piękna natury i podziwiając zabytki, pamiętajmy w

 czasie wakacji o Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i piękna.

 Nie zaniedbajmy więc modlitwy i Mszy św. w niedzielę.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    5 zł.

5. I zapowiedź przedmałżeńska:

    Łukasz Grzegorz Piech, kawaler z Kajkowa

    i Anna Karolina Wociór, panna z Ostródy

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

6. W tym tygodniu przypada I piątek lipca. Do chorych udam się w

    czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz.18.30.

7. Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę i do Ostrej Bramy. Infor-

    macje na tablicy ogłoszeń.

8. We wtorek i środę Msza św. o godz. 8.00.

9. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

***

 

 

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

NADIA MAKROCKA

córka Jarosława i Wandy

***

23 czerwca 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

===============================

12. NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 VI 2019

===============================

1. 1 lipca minie 19 lat od powołania przez Abpa Edmunda Piszcza naszej

  Parafii. W przyszłą niedzielę będziemy dziękowali Bogu za przyczyną św.

  Moniki za dar naszej Wspólnoty.

2. W piątek 28 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. W sobotę 29 czerwca Uroczystość Św. Piotra i Pawła - wielkich Apostołów

    Jezusa, filarów Kościoła Świętego. Modlimy się w tym dniu za papieża Fran-

    ciszka - biskupa Rzymu i Stolicę Apostolską.

4. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 19.25

    - niedziela ............….......ok. 10.00

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7. Zapraszamy do pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę w grupie

   Sasinia Ostróda, wyruszającej z Ostródy 30 lipca. Bliższe informacje

    i terminy spotkań organizacyjnych  na plakacie w gablocie.

8. W dniu dzisiejszym w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się VII

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią zespoły

   niemaGOtu oraz młodzież Ostródzkiej Łodzi Ratunkowej. Początek

   o godz. 16.30. Wstęp wolny. Bliższe informacje na plakacie.

9. Jutro Mszy św. nie będzie.

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 ŁUCJA JEFIMOW

i KRYSPIN SZCZĘŚNIAK

22 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

========================

ODSZEDŁ DO BOGA

========================

ŚP.

EDWARD LIS

zmarł 18 czerwca 2019 r. w wieku 62 lat

***

      POGRZEB 24 czerwca 2019 /poniedziałek/

ok. 9.50 wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 10.20 modlitwa za śp. Edwarda w kościele św. Moniki

11.00 Msza św. pogrzebowa

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

==============================================

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  - 16 VI 2019

==============================================

1. Uroczystość Trójcy Przenajśw. to okazja, aby uświadomić sobie i oddać

   chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna

   i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a 

    Duch Św. ma w nas obudzić wiarę, dzięki której człowiek otwiera się z 

    zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego dar – życie wieczne. Niedzie-

    la ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i

    Komunii św. wielkanocnej.

2. W najbliższy czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej. Pro-

  cesję rozpoczniemy na zakończenie Mszy św. o godz. 9.00 czyli ok. godz.

 9.35 i wyruszymy do ołtarzy: I przy ul. Jeziornej 7 (ulice Jeziorna i Szkol-

 na), II przy ul. Świetlińskiej 3  (ulice Świetlińska, Widok, Rodzinna i Kwia-

 towa),  III na placu Mariackim (ulice Polna, Ogrodowa i Kajki), IV przy ul.

 Henrykowskiej 15 (ul. Henrykowska, Bukowa, Dębowa, Brzozowa i Słonecz-

  na) i powrócimy do kościoła gdzie przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo.

  Proszę o włączenie się do przygotowania ołtarzy mieszkańców odpowiednich

  ulic. Proszę też o zbieranie płatków kwiatów do sypania w procesji i udekoro-

   wanie okien domów nie tylko na trasie procesji.  Druga Msza św. ok. godz.

   11.00 po zakończeniu procesji.

3. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ……...…ok. 19.25

    - niedziela ............….......ok. 10.00

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

6. Zapraszamy do pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę w grupie

   Sasinia Ostróda, wyruszającej z Ostródy30 lipca. Bliższe informacje

    i terminy spotkań organizacyjnych  na plakacie w gablocie.

7. W niedzielę 23 czerwca w ostródzkim amfiteatrze odbędzie się VII

   Koncert Ewangelizacyjny "...by świat usłyszał". Wystąpią zespoły

   niemaGOtu oraz młodzież Ostródzkiej Łodzi Ratunkowej. Początek

   o godz. 16.30. Wstęp wolny. W sobotę próba śpiewu liturgicznego,

   również dla dzieci. Bliższe informacje na plakacie.

8. W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna w 25 - lecie

     święceń kapłańskich Ks. kan. Andrzeja Ciućkowskiego.

9. Odeszła do Boga śp. Maria Sarbska. " Wieczny odpoczynek...".

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

MARIA SARBSKA

zmarła 9 czerwca 2019 r. w wieku 95 lat 

                 POGRZEB 12 czerwca 2019 /środa/

9.00 Wyprowadzenie z zakładu pogrz. ul. Paderewskiego

ok. 9.25 - modlitwa za Zmarłą w kościele

ok. 10.00 - Msza św. w intencji śp. Marii

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

============================================

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 9 VI 2019

=============================================

1. Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Św.

   Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Św. dla nas wszystkich,

  niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania naszej wiary. Potrzebu-

  jemy mocy i światła Ducha św., aby owocnie głosić Ewangelię.

2.  Dzisiaj podczas Mszy św. o godz.11.30 rocznica I Komunii św. dzieci,

    które przystąpiły rok temu do tego Sakramentu  Eucharystii po raz pierwszy.

3. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ................18.35

    - niedziela ....................ok. 10.00

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim".

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

      Mszy św. w środę nie będzie.

6. We wtorek 11 czerwca 2019 o godz. 16.30 Msza św. w 25 - lecie święceń

    prezbiteratu 20 kapłanów wyświęconych w 1994 r. Przewodniczyć

   będzie bp dr Janusz Ostrowski

7. W czwartek,13 czerwca, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach

     zaprasza na drugie nabożeństwo fatimskie. Główna Msza św. o godz.

    20.00. Autobus z Kajkowa o godz.18.50 z przystanku przy kapliczce.

8. 16 czerwca 2019 godz. 11.30 Msza św. dziękczynna w 25 - lecie

     święceń kapłańskich Ks. kan. Andrzeja Ciućkowskiego.

9. Kolejna próba scholki muzycznej dzieci "Promyki św. Moniki" w

    sobotę o godz. 10.00.

10. Dzień Dziecka w Sołectwie Kajkowo w dniu 14 czerwca o godz.

    15.00 ( wiata grillowa). Atrakcje zjeżdżalnie, słodkie przekąski, gry

    i zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci z Sołectwa Kajkowo.

     Organizatorzy Sołtys i Rada Sołecka.   

 Po Mszach św. należy przenieść paschał i zdjąć czerwoną stułę z krzyży.

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 DARIA MAŁGORZATA MACZUKIN 

i KAMIL ANDRZEJ ROGALSKI

8 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

==============================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 2 VI 2019

=============================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium

1. "Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić, aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św.

  w ramach nowenny.

2. Dziś 12. Święto Dziękczynienia "Dziękujemy za wielkich Pasterzy".

   Dziękujmy Bożej Opatrzności za pontyfikat papieża Jana Pawła II i

  za 33 lata posługi biskupiej Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,

  prosząc o jego rychłą beatyfikację. Prośmy, abyśmy za przykładem

  tych wielkich pasterzy Kościoła potrafili stawać się apostołami Bożej

  Miłości. Zbiórka do puszki na świątynię Opatrzności Bożej.

3. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter.

   Podczas Mszy św. o godz. 11.30, 10 dzieci z naszej Parafii przyjmie po raz

   pierwszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, aby od tej pory trwać w komu-

   nii z Chrystusem i Jego Kościołem. Módlmy się za te dzieci oraz ich rodzi-

   ców. Dzieci rozpoczynają biały tydzień, w sobotę udadzą się na pielgrzymkę 

   do Gietrzwałdu.

4. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ................18.35

    - niedziela ....................ok. 10.00

5. Za tydzień 9 czerwca rocznica I Komunii św. podczas Mszy św. o

     godz.11.30. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 3 czerwca o godz.

     17.40.

6. W dniu dzisiejszym Marsz dla Życia i Rodziny w Ostródzie. Szcze-

    góły na plakacie w przedsionku.

7. W tym tygodniu przypada I piątek czerwca . Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i w piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi

    przed Mszą św. od 18.30. Nabożeństwo do NSPJ po Mszy św.

8. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 5 zł.

9. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

10. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 17.00.

11. Dziękuję za ofiary na spłatę malowania naszego kościoła.
12. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca.
13. Podziękowania w dniu I Komunii św.:
- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,
- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowaniach,
- ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom: Beacie i Jolancie za
  kształtowanie wiary i miłości do Jezusa obecnego w Eucharystii
- za dar ołtarza - gablotę magnetyczną w przedsionku,
- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój kościoła i
   porządki wewnątrz i wokół kościoła.

***

==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 KATARZYNA ŁASZCZ  i PIOTR WIĘCEK

1 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

IRENA CUKROWSKA

zmarła  27 maja 2019 r. w wieku 68 lat 

                 POGRZEB 31 maja 2019 /piątek/

11.00 Wyprowadzenie z zakładu pogrz. ul.Paderewskiego

ok. 11.25 - modlitwa za Zmarłą w kościele

ok. 12.00 - Msza św. w intencji śp. Ireny

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

===========================================

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 26 V 2019

===========================================

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP:

    - dni powszednie .........……....17.30

    - 31 maja /piątek/ …………....17.30

                         pod kapliczką NMP z Lourdes na pl. Mariackim

2. We wtorek Msza św. i majowe o godz. 16.00.

3. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

4. W przyszłą niedzielę 2 czerwca uroczystość Wniebowstąpienia Pań-

    skiego. W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 11.30 dziesięcioro

   dzieci z naszej Parafii przystąpi po raz pierwszy do Komunii św.

5. Za dwa tygodnie 9 czerwca rocznica I Komunii św.

6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza na bezpłatne badanie

    poziomu cukru we krwi 27 maja w poniedziałek w godz. 9.00-12.00

    w kaplicy przy kościele NP NMP w Ostródzie.

7. W przyszłą niedzielę Marsz dla Życia i Rodziny w Ostródzie. Szcze-

    góły na plakacie w przedsionku/

8. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 5 zł.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

8. III zapowiedź przedmałżeńska:

    Adam Gołębiewski, kawaler z Ostródy

    i Patrycja Kozłowska, panna z Kajkowa

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

9. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 17.00.
10. Za tydzień taca na spłatę malowania naszego kościoła.

***

=====================================

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 19 V 2019

==========================================

1. W czwartek 23 maja bierzmowanie młodzieży z naszej Parafii. Sakra-

   mentu udzieli podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. inf. Jan Jerzy Górny

   - protonotariusz apostolski. Katechezy podczas Mszy św. w poniedziałek,

    wtorek  i środę o 18.00. W poniedziałek próba o 17.00, w wtorek i środę

    po Mszy św. We wtorek egzamin z katechizmu, w środę spowiedź.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do NMP

    - dni powszednie ……....17.30

    - niedziela ...……......ok.10.00

   - 19 V ..................……… 17.00 pod kapliczką przy ul. Polnej 20

3. W poniedziałek majowe na zakońzenie Mszy św.

4. II zapowiedź przedmałżeńska:

     Adam Gołębiewski, kawaler z Ostródy

     i Patrycja Kozłowska, panna z Kajkowa

         Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

   sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7. Spotkanie dzieci I-Komunijnych w piątek o 18.30. 

8. Kolejna próba scholki muzycznej dzieci "Promyki św. Moniki"

    w sobotę o 10.00.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

23 V 2019 Szafarz: ks. inf. Jan Jerzy Górny

Wiktoria Borkowska "Marcelina", Maja Bunalska "Blanka"

Mikołaj Grzegorz Borowski "Andrzej", Damian Chrostowski "Łukasz",

Bartosz Dąbrowski "Marek", Kacper Mikołaj Jaworski "Maksymilian",

Emilia Jurewicz "Aniela", Martyna Milewska "Anna",

Maja Orlikowska "Cecylia", Michał Ostrowski "Jakub"

Martyna Stańczak "Apolonia", Zuzanna Szymczak "Matylda", 

Małgorzata Śliwińska "Izabela".

=================================

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA

"DOBREGO PASTERZA" - 12 V 2019

=====================================

1. IV Niedzielę Wielkanocną obchodzi Kościół jako Niedzielę Dobrego 

 Pasterza. Prośmy Jezusa – Najwyższego Pasterza - o dobrych pasterzy
 dla Kościoła. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne 
 i zakonne. Święcenia w naszej Archidiecezji:
 - 18 maja 5 alumnów zostanie diakonami,
 - 25 maja 3 diakonów zostanie kapłanami.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do NMP

    - dni powszednie ……....17.30

    - niedziela ...……......ok.10.00

   - 12 V ..................……… 17.00 pod kapliczką przy ul. Polnej 20

3. Jutro, 13 maja, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach

    zaprasza o godz. 20.00 na odpust i pierwsze w tym roku nabożeństwo

    fatimskie w 102 rocznicę objawień. Autobus z Kajkowa o 18.50.

4. W poniedziałek Msza św. i majowe o godz. 9.00.

5. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Adam Gołębiewski, kawaler z Ostródy

     i Patrycja Kozłowska, panna z Kajkowa

   III zapowiedź przedmałżeńska:

     Cezariusz Zajkowski, kawaler z Ostródy

     i Weronika Patrycja Szymańska, panna z Kajkowa

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

   sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7. Spotkania kandydatów do bierzmowania w poniedziałek o 18.30,

     dzieci I-Komunijnych w środę o 18.45. 

8. Kolejna próba scholki muzycznej dzieci "Promyki św. Moniki"

    w sobotę o 10.00.

==========================

JUBILEUSZ 50 -LECIA

SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

===========================

Zofia i Jan Kuzyk

5 maja podczas Mszy św. o godz. 11.30

złożyli Bogu dziękczynienie

za 50 lat małżeństwa

Szczęść Boże !

====================================

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 5 V 2019

=========================================

1. Niedzielą Biblijną, inaugurujemy XI Tydzień Biblijny pod hasłem

   „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego (1 P 1,12)”. Celem tego

   wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia

   Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

   Biblia to księga życia i droga, która prowadzi nas do zbawienia.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do NMP

    - dni powszednie ……....17.30

    - niedziela ...……......ok.10.00

   - 5 V ..................……… 17.00 pod kapliczką przy ul. Polnej 20

3. II zapowiedź przedmałżeńska:

     Cezariusz Zajkowski, kawaler z Ostródy

     i Weronika Patrycja Szymańska, panna z Kajkowa

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

4. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w

    cenie 5 zł.

5. W środę Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika , głównego

   patrona Polski.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7. Spotkani kandydatów do bierzmowania w poniedziałek o 18.45,

     dzieci I-Komunijnych w środę o 18.45. 

=======================================

UROCZYSTOŚĆ NMP

KRÓLOWEJ POLSKI - 3 V 2019

=======================================

1. Dziś Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej

    Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń

    z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r.,

    ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece

    Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Modlimy

   się za naszą Ojczyznę i Polaków na całym świecie.

2. Rozpoczęliśmy maj – miesiąc radosnej modlitwy za wstawiennict-

    wem Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

   * w dni powszednie .....................……........ 17.30

   * niedziele i 3 V .....................…….........ok.10.00

   * 5 V pod kapliczką przy ul. Polnej 20......17.00

3.  I zapowiedź przedmałżeńska:

     Cezariusz Zajkowski, kawaler z Ostródy

     i Weronika Patrycja Szymańska, panna z Kajkowa

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

4. Dziś Msze św. o 9.00, 11.30 i 16.00. W niedzielę także Msza św. o 16.00.

 

======================================

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 28 IV 2019

===========================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Śmierć

  i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że 

  Bóg  jest Miłością, że nas kocha i przebacza. Dziękujemy za wielki

    dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, na-

    pełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie:

   głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrys-

    tusie. Dziś o godz.15.00 zapraszam na Godzinę Miłosierdzia z

    wystawieniem Najśw. Sakramentu.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spo-

    wiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przy-

    wiązania do grzechu) oraz odmówienie modlitwy ku czci Bożego

    Miłosierdzia. Ofiary z tacy są przeznaczone na cele Caritas naszej

   Archidiecezji.

3. We środę rozpoczniemy maj - miesiąc radosnej modlitwy za wsta-

  wiennictwem Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na pierwsze nabo-

  żeństwo majowe pod kapliczką NMP z Lourdes na pl. Mariackim o 

   godz. 17.30 /o przygotowanie proszę Żywy Różaniec/. Kolejne na-

  bożeństwa:

    - dni powszednie ..............................17.30

    - niedziele i 3 V ............................ok.10.00

4. W czwartek -2 V - dzień flagi narodowej. Poprzez wywieszenie biało-

   czerwonej wyraźmy nasz szacunek dla tych, którzy pod tą flagą ginęli

   dla Ojczyzny i bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

5. W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to także święto naro-

  dowe. Msze św. według porządku niedzielnego- 9.00 i 11.30 oraz o 16.00.

  Nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

6. W tym tygodniu przypada I piątek maja. Do chorych ks. Proboszcz uda

    się w czwartek po godz.9.00, w piątek po godz. 17.00. Okazja do spo-

   wiedzi przed Mszami św.

7. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"

    za 5 zł..

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

9.  III zapowiedź przedmałżeńska:

     Marek Grzegorz Mikołajczyk, stanu wolnego z Ostródy

     Aneta Bąk, panna z Kajkowa

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

10. Jutro o 17.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. Dzieci I-komunij-

      nych jutro i w środę o 18.45.

==========================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 21 IV 2019

==========================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając najważ-

   niejszą prawdę naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż zmartwych-

   wstał. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 11.30.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00 i 11.30.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Bożego, poprzez

   które uwielbiamy miłosierdzie jakie Bóg Ojciec objawił nam w ofierze

   swojego Syna. O obchodzenie tego święta prosił Jezus przez św. s. Fau-

   stynę. W tym dniu ofiary z tacy będą przeznaczone na cele Caritas naszej

   Archidiecezji. Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na nowennę przed 

   Świętem Miłosierdzia. W dni powszednie na zakończenie Mszy św.

4. Do nabycia są: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie

   5 zł "Mały Gość Niedzielny" z płytą Arki Noego także za 5 zł.

5. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przygotować koś-

   ciół na święta Zmartwychwstania, za kwiaty do kościoła. P. Zofii Hóflich 

   za czuwanie nad kościołem i zaangażowanie w porządki, za troskę: o bie-

   liznę liturgiczną p.Teresie Horbajczuk, o obrusy p. Danucie Kucharczuk.

   Za ławkę p. Janowi Sawickiemu. Jest też zamontowana pod sufitem nowa

    zawieszka do dekoracji.

   Szczególnie dziękuję Służbie Liturgicznej i Szafarzom za pomoc w liturgii

   i czuwania. Za prowadzenie modlitw dziękuję wspólnocie Żywego Różańca.

   Dziękuję uczestnikom procesji.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

7. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Marek Grzegorz Mikołajczyk, stanu wolnego z Ostródy

     Aneta Bąk, panna z Kajkowa

     II zapowiedź przedmałżeńska:

     Dawid Dziawgo, kawaler z Działdowa

     Katarzyna Adamczewska, panna z Kajkowa 

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

   sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Spotkanie dzieci I-komunijnych w czwartek o 16.30.

9. Odeszli do Boga śp. Krzysztof Janusz Górski i śp. Grażyna Maria

   Szymańska. "Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!".

10. Apel KEP w sprawie katedry Notre Dame w Paryżu.

          Śniadanie

         w Uroczystość

   Zmartwychwstania

            Pańskiego 

               *******

Na stole nakrytym białym obrusem umieszcza się księgę Pisma św.,

zapaloną świecę i poświęcone pokarmy.

Modlitwom przewodniczy ojciec lub matka rodziny,

albo najstarszy wśród zebranych. 

Dziecko zapala świecę mówiąc: Światło Chrystusa. 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 

Głowa rodziny rozpoczyna modlitwę: W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Następnie odmawia modlitwę:

Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel

nam radości Twego Zmartwychwstania, a stół nasz

niech będzie znakiem pojednania. Alleluja! Alleluja!

Wszyscy odpowiadają: Alleluja! Alleluja! 

Śpiewamy pieśń: Zwycięzca śmierci  

WPROWADZENIE 

Głowa rodziny: Z radością gromadzimy się dzisiaj w

naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować

pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość i

pokój zagościły w naszych sercach. Obyśmy też byli

świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie

i umieli przekazywać innym wielkanocne orędzie:

"Pan rzeczywiście zmartwychwstał!" Ogarnijmy myślą i

sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących

i zmarłych. Z szacunkiem, w postawie stojącej, wysłuchajmy

słów Ewangelii według św. Łukasza opisującej spotkanie

Chrystusa Zmartwychwstałego w poranek wielkanocny

i posiłek z uczniami.

Następnie ojciec lub ktoś z rodziny czyta fragment Ewangelii:

FRAGMENT EWANGELII                                                                                        Łk 24, 36-43 

       "A gdy rozmawiali o tym co się stało, Jezus sam stanął pośród nich i

rzekł do nich: "Pokój wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że

widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i

dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na

moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie:

duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych

słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości

jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie

tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.

Wziął i jadł wobec nich".                

 

WSPÓLNE PROŚBY 

       Do Chrystusa, który pokonał śmierć i zmartwychwstając

otworzył nam bramy wieczności zanieśmy nasze modlitwy:

  • Panie Jezu Zmartwychwstały, udziel naszej rodzinie daru miłości zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.
  • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz szczęściem przyjaciół naszej rodziny i wszystkich, którzy nam pomagają. Ciebie prosimy.
  • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz dobrym zdrowiem wszystkich chorych i cierpiących w naszej rodzinie. Ciebie prosimy ....
  • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz radością wszystkich samotnych i smutnych tego poranka. Ciebie prosimy....
  • Panie Jezu Zmartwychwstały, oddal od naszej rodziny wszystkich naszych wrogów i nieprzyjaciół aby nie wyrządzili nam żadnej krzywdy i szkody. Ciebie prosimy....
  • Panie Jezu Zmartwychwstały, uchroń naszą rodzinę od kłótni, sporów i nienawiści, i daj abyśmy zawsze umieli sobie przebaczyć. Ciebie prosimy ....
  • Panie Jezu Zmartwychwstały, błogosław naszej rodzinie i opiekuj się nami podczas wykonywania naszych codziennych obowiązków. Ciebie prosimy ....
  • Panie Jezu Zmartwychwstały, obdarz chwałą zmartwychwstania, wszystkich naszych zmarłych ....... krewnych, bliskich i znajomych Ciebie prosimy.....
  •                                              Wszyscy:   Ojcze nasz...

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM 

     Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed swoją męką i śmiercią poleciłeś

uczniom przygotować paschalną wieczerzę; w dzień Zmartwychwstania

przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym

wieczorem przyszedłeś do jedenastu Apostołów, by spożyć z nimi posiłek.

Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność w naszej rodzinie

podczas świątecznych posiłków w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy

mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen. 

Składamy sobie życzenia, w czasie których dzielimy się jajkiem - symbolem życia.

Śpiewamy pieśni wielkanocne.

MODLITWA PO ZAKOŃCZENIU POSIŁKU 

     Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas

zespala oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci.

Niech będzie błogosławione Imię Twoje przez zmartwychwstałego

Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

GRAŻYNA MARIA SZYMAŃSKA

zmarła  17 kwietnia 2019 r. w wieku 71 lat 

                 POGRZEB 23 kwietnia 2019 /wtorek/

ok. 13.15 - modlitwa za Zmarłą w kościele

ok. 14.00 - Msza św. w intencji śp. Grażyny

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

==========================

ODSZEDŁ DO BOGA

==========================

ŚP.

KRZYSZTOF JANUSZ GÓRSKI

zmarł 16 kwietnia 2019 r. w wieku 57 lat 

  17 kwietnia /środa/ 17.00 Msza św. w int.

śp. Krzysztofa Janusza Górskiego

***

            POGRZEB 19 kwietnia 2019 /Wlk. Piątek/

ok. 12.00 nabożeństwo słowa i wyprowadzenie

                z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

- modlitwa i złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

============================

NIEDZIELA PALMOWA

czyli MĘKI PAŃSKIEJ - 14 IV 2019

=============================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas przeżywa-

  nia wielkich wydarzeń naszej wiary. Niech te dni będą pełne skupie-

  nia i modlitwy. Od czwartku wieczorem będziemy celebrować miste-

   ria Triduum Paschalnego.

2. Można zgłaszać chorych, którzy pragpojednać się z Bogiem i

    przyjąć Komunię św. przed świętami Wielkiej Nocy.

3. W dniu dzisiejszym po raz pierwszy obchodzimy nowe, państwowe

   Święto Chrztu Polski. Ma ono upamiętnić chrzest Polski dokonany

   14 kwietnia 966 roku, przez który staliśmy się częścią cywilizacji

    chrześcijańskiej i łacińskiej. Ma to być również forma refleksji

    "nad dziedzictwem naszych ojców".

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 5 zł.

5. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Dawid Dziawgo, kawaler z Działdowa

    Katarzyna Adamczewska, panna z Kajkowa

        Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

    sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

6. Franciszkanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej do sali kame-

     ralnej amfiteatru dzisiaj o godz. 13.00 i  15.00.

7. Dziś spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30, kl. VIII wtorek o 18.30.

8. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

 

 

 images/obrazy/niedziela-palmowa.jpg

==========

WIELKI PONIEDZIAŁEK 

=============  

WIELKI WTOREK  

============= 

WIELKA   ŚRODA

=============  

 

 

 

       19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

                  „versus Deum /ad orientem/”

    do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się

od spożycia mięsa i trzy posiłki,w tym jeden do syta.

      od 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

      od 13.00-17.00 adoruje Żywy Różaniec   

        15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

        15.30 Droga Krzyżowa

        19.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża

      do 21.15 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

  

      od 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

        15. 00 Godzina Miłosierdzia 

      od 13.00-17.00 adoruje Żywy Różaniec 

          Poświęcenie pokarmów wielkanocnych:  

               10.00      12.00     14.00     16.00 

       19.45 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania  

  

6.30 Msza św. rezurekcyjna 

  11.30 Msza św. wielkanocna

 .............................................

W poniedziałek wielkanocny

Msze św.: 9.00 i 11.30

=============================

=========================================

5. NIEDZIELA WLK. POSTU - 7 IV 2019

===================================

 1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi sobie przysłonił; wyraża

  także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli .........……............ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." z filmem

     DVD "Ignacy Loyola" w cenie 5 zł.

4. Dzisiaj i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

   Pańskiego.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

6. W piątek, 12 kwietnia, odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulica-

  mi Ostródy, z kościoła NP NMP do kościoła św. Dominika Savio. Nabo-

  żeństwo rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy zabrać ze sobą znicze.

  Nasza Parafia niesie krzyż od stacji 3 do 4.

 7. III zapowiedź przedmałżeńska:

   Kamil Andrzej Rogalski, kawaler z Olsztyna

   Daria Małgorzata Maczukin, panna z Kajkowa /ob. Gdańsk/

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. 535,4 zł.

9. W poniedziałek, wtorek i sobotę Msza św. o 8.00. W środę Mszy św.

    nie będzie.

10. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed 

     Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji

    czyli opisu Męki Pańskiej.

11. Franciszkanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej do sali kame-

     ralnej amfiteatru:

    - 13 kwietnia /sobota/ 17.00 i 19.00

    - 14 kwietnia /niedziela/ 13.00 i  15.00.

12. Dziś spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30, kl. VIII wtorek o 18.30.

 

 

 

 

=================================

4. NIEDZIELA WLK. POSTU 

- LAETARE - 31 III 2019

=================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus otwiera nas na łaskę Bożą i zaprasza

  do powrotu do domu kochającego Ojca. Niedziela "laetare" to niedziela

  radości w czasie  pokuty, radości Ojca w niebie i nas Jego dzieci. Za ty-

  dzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2. Szczególnym spotkaniem z Chrystusem, który naucza i podnosi nas z

   grzechów są rekolekcje wielkopostne, które w czwartek rozpoczniemy

   w naszej Parafii. Módlmy się o światło Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty

  i każdego z nas. Przez dobry rachunek sumienia i szczerą spowiedź przygo-

  tujmy się na pełne radości przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

3. Zapraszamy na pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski we wtorek 

   2 kwietnia o godz 21.00 /dzień narodzin dla nieba św. Jana Pawła II/.

4. W poniedziałek, wtorek i środę Msza św. o godz. 6.30.

5. W tym tygodniu przypada I piątek kwietnia. Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi przed

    Mszami św. w piątek.

6.  Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. w czasie rekolekcji w

    czwartek, piątek i sobotę o godz. 11.00.

8. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 5 zł

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł .

9. Dzisiaj spotkanie kl. II i III oraz VIII.

10. II zapowiedź przedmałżeńska:

   Kamil Andrzej Rogalski, kawaler z Olsztyna

   Daria Małgorzata Maczukin, panna z Kajkowa /ob. Gdańsk/

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

11. Trwa malowanie kościoła. Dziękuję za ofiary na ten cel. Za

     tydzień taca na ogrzewanie kościoła.

12. Dzisiaj poświęcenie obrazu św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,

    patronki muzyki kościelnej. Na krzyżu w ołtarzu głównym młotek

    i  obcęgi /symbole grzechu i łaski związane z objawieniami NMP

    w La Salette/.

13. Za tydzień i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty i

     dekoracje do Grobu Pańskiego.

==========================================

3. NIEDZIELA WLK. POSTU - 24 III 2019

==========================================

1. Wielki Post to wezwanie do nawrócenia, które Jezus kieruje do każdego

    człowieka poruszając nasze serca i sumienia.

2. Jutro 25 marca - w poniedziałek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

   - Dzień Świętości Życia. Będziemy mogli podjąć się Duchowej Adopcji

   Dziecka Poczętego na Mszy św. o godz. 18.00 poprzez objęcie modlitewną

   opieką wiadomego Bogu poczętego dziecka przed narodzeniem, którego

    przyjście na świat jest zagrożone z różnych przyczyn, szczególnie z powo-

    du grzechu aborcji. Polega na codziennym odmawianiu w i intencji jed-

    nego dziecka jednego dziesiątka różańca wraz ze specjalną modlitwą

   przez 9 miesięcy.

3.  Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii obędą się w dniach 4-6

     kwietnia. Można zamawiać intencje Mszy św. w czasie rekolekcji

    w czwartek i sobotę o godz. 11.00 i 18.00, w piątek o 11.00.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 5 zł

    oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł .

6. Dzisiaj spotkanie kl. VIII.

7. I zapowiedź przedmałżeńska:

   Kamil Andrzej Rogalski, kawaler z Olsztyna

   Daria Małgorzata Maczukin, panna z Kajkowa /ob. Gdańsk/

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Trwa malowanie kościoła. Dziękuję za ofiary na ten cel.

9. We wtorek i środę Msza św. o godz. 6.30.

10. Odeszła do Boga śp. Leokadia Gronkiewicz. "Wieczny odpoczynek

     raz Jej dać Panie...".

==========================

ODESZŁA DO BOGA

==========================

ŚP.

LEOKADIA GRONKIEWICZ

zmarła 19 marca 2019 r. w wieku 90 lat 

                 POGRZEB 21 marca 2019 /czwartek/

 ok. 12.50 - wyprowadzenie z domu pogrz. - ul. Paderewskiego

ok. 13.20 - modlitwa za Zmarłą w kościele

ok. 14.00 - Msza św. w intencji śp. Leokadii

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

==========================================

2. NIEDZIELA WLK. POSTU - 17 III 2019

==========================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

  życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

  mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii.

2. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do

   podjęcia jałmużny wielkopostnej. Skarbonki jałmużny wyłożone są 

   na stoliku pod chórem.

3. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

4. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

5. We wtorek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

6. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii obędą się w dniach 4-6

     kwietnia. Można zamawiać intencje Mszy św. w czasie rekolekcji

    w czwartek, piątek i sobotę o godz. 11.00 i 18.00.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 5 zł.

8. Dzisiaj spotkania kl. I-III. Za tydzień kl. VIII.

9. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne. Jutro rozpoczynamy malo-

    wanie kościoła.

 

=========================================

1. NIEDZIELA WLK. POSTU - 10 III 2019

=========================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia

    i czynienia dobra. Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu

   się od zabaw i innych działań sprzecznych z  pokutnym charakterem

   tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary,

  wielkopostnego wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny. W przedsion-

  ku można otrzymać skarbonki  jałmużny wielkopostnej dla dzieci.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

 * dzieci/młodzież ..........16.45

 * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela .............ok.10.00

4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali przed

   5. niedzielą Wlk. Postu /4-6 kwietnia/. Nauki wygłosi Ks.Marek Proszek,

   proboszcz Parafii Najśw. Zbawiciela w Głotowie k/Dobrego Miasta.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

       Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

7. Dzisiaj spotkanie po Mszy św. o 11.30 kl. VIII .

8. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie naszego kościoła.

    Rachunek: 766,25, zebrano: 807,30 zł.

9. W poniedziałek 18 marca rozpoczniemy malowanie kościoła.

=====================================

8. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 III 2019

====================================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli

   czterdziestodniowy okres  przygotowania paschalnego. W Środę

  Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz. 11.00 i 18.00. Poprzez

  obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

  pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzy-

  manie się od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej

    przeżyć okres Wielkiego Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...................ok.10.00

3. Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy może zgłosić

   chęć przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii

   lub telefonicznie - telefon kom. 600 939 159.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

5. Dziś po Mszy św. o 11.30 spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych,

   za tydzień zapraszamy kl. VIII.

6. W poniedziałek i wtorek Msza św. o godz. 8.30.

7. W poniedziałek i wtorek wizyty u chorych po godz. 9.00.

***

=====================================

7. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 II 2019

=====================================

1.  Stowarzyszenie „...By Świat usłyszał” zaprasza dzisiaj na kolejne wy-

   darzenie dla młodzieży z cyklu „Dasz wiarę”. Będzie to koncert i mod-

   litwa uwielbienia „Ostródzka Łódź Ratunkowa”, która odbędzie się w

   naszym kościele po Mszy św. o godz. 11:30.

   10.30 próba muzyczna, zapraszamy chętne dzieci i młodzież. Zaccamy

  do wspólnego śpiewu, tak aby powstała w naszej parafii schola muzyczna

  śpiewająca podczas Mszy św.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

3. W naszej Parafii zakończyliśmy KOLĘDĘ - odwiedziny duszpasterskie.

   Jeśli jakaś rodzina nie była obecna podczas kolędy lub prosiła o przeło-

   żenie może zgłosić chęć przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie 

   w zakrystii lub telefonicznie - telefon kom. 600 939 159.

4. W tym tygodniu też I piątek marca. Do chorych udam się 4 i 5 marca

   /poniedziałek i wtorek/ po godz. 9.00; Msza św. o godz. 18.00, okazja

   do spowiedzi od godz. 17.45.

5. 24 lutego - 2 marca ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. w dni

   powsz. /oprócz piątku/ nie będzie. W sprawach pilnych można kontaktować

  się telefonicznie z Parafią św. Hiacynty i Franciszka.

6. Parafia św. Jana Bosko zaprasza 1-3 marca na uroczystości związane z

    nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z cudownej groty objawień na

     górze Gargano. Bliższe informacje na plakacie na tablicy zewn. 

7. Dziś spotkanie Żywego Różańca.

***

=====================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 II 2019

=====================================

1.  Stowarzyszenie „...By Świat usłyszał” zaprasza na kolejne wydarze-

    nie dla młodzieży z cyklu „Dasz wiarę”. Będzie to koncert i modlitwa

   uwielbienia „Ostródzka Łódź Ratunkowa”, która odbędzie się w naszym

   kościele w niedzielę 24 lutego po Mszy Świętej o godzinie 11:30. Zwra-

  camy się ze szczególną prośbą do rodziców, aby zachęcili swoją nastolet-

  nią młodzież do uczestnictwa.

 10.30 próba muzyczna, zapraszamy chętne dzieci i młodzież. Zaccamy

  do wspólnego śpiewu, tak aby powstała w naszej parafii schola muzyczna

  śpiewająca podczas Mszy św.

2. Msze św. w tym tygodniu: w środę, czwartek i sobotę o 18.00, w  inne

    dni powsz. o 8.30.

3. W środę wspomn. św. Hiacynty i Franciszka. Msza św. odpustowa w

     sąsiedniej parafii o godz. 17.00.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

5. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie. To ostat-

   ni tydzień wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś rodzina nie była

   obecna podczas kolędy lub prosiła o przełożenie może zgłosić chęć

   przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii lub telefo-

   nicznie - telefon kom. 600 939 159.

6. Woda święcona dostępna jest w kaplicy bocznej.

7. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.

***

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

KAROLINA GROSZKOWSKA

córka Przemysława i Sylwii

***

1o lutego 2019 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

=====================================

5. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 II 2019

=====================================

1. Jutro 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o godz.

   11.00 chorzy będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

   Pomóżmy chorym w dotarciu do kościoła. Jego celem jest objęcie

   modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie,

    i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.

2. Msze św. w tym tygodniu: w poniedziałek o 11.00, w  inne dni powsz.

   Msze św. o 8.30. W sobotę Mszy  nie będzie.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

4. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

5. Woda święcona dostępna jest w kaplicy bocznej.

6.  Na ogrzewanie kościoła zebrano:859,5 zł . Rachunek:1087,04 zł.

***

=====================================

4. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 II 2019

=====================================

1. Zbiórka zużytego sprzętu elektroniznego /sprzęt RTV i AGD, np.pralki,

    telewizory, komputery/ do 6 lutego godz.15.00 na placu przy kościele.

2. Msze św. w tym tygodniu: we wtorek i sobotę Mszy św. nie będzie. W 

    inne dni powsz. Msze św. o 8.30.

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." oraz

  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

4. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

5. Woda święcona dostępna jest w kaplicy bocznej.

6.  Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła. Rachunek:1087,04 zł.

***

====================================

 3. NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 I 2019

===================================

1. W sobotę, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej

  Gromnicznej / obchodzone 40 dni po Bożym Narodzeniu upamiętnia

  ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i objawienia

   jako światła dla wszystkich ludzi. Msze św. w tym dniu o godz.11.00 i

  18.00. Zabierzmy ze sobą świece. Po wieczornej Mszy św. zapraszam

  do rozbierania dekoracji świątecznych w kościele oraz do wyniesienia

   choinek i szopki.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

  towy Dzień Życia Konsekrowanego. W  tym dniu modlimy się w inten-

  cji osób konsekrowanych, które podjęły drogę życia według rad

  ewangelicznych. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakon

  kontemplacyjny w Szczytnie.

3. W tym tygodniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w 

    czwartek i piątek po godz. 9.00; Msza św. o godz. 15.00 okazja do 

    spowiedzi od godz. 14.40.

4. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek,wtorek i czwartek o godz. 8.30,

    w środę i piątek o 15.00, 2 II o godz.11.00 i 18.00.

5. Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  oraz

    filmem DVD "Bóg nie umarł 2" w cenie 5 zł.

7. Zbiórka zużytego sprzętu elektroniznego /sprzęt RTV i AGD, np.pralki,

    telewizory, komputery/ do 6 lutego godz.15.00 na placu przy kościele.

8. Plan kolędy na kolejny tydzień na naszej stronie internetowej.

 

====================================

 2. NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 I 2019

===================================

1. Trwa czas modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem:

    Dąż do sprawiedliwości (por. Pwt 16, 18-20)

   21 stycznia 2019 Poniedziałek

   Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22

   godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

   Przewodniczy: Ks. Superintendent Waldemar Eggert,  proboszcz

                           metodystycznej parafii Łaski Bożej w Ostródzie

  Homilia: Ks. Protojerej Jarosław Gościński,

              proboszcz greckokatolickiej parafii w Iławie i Ostródzie

    24 stycznia 2019 Czwartek  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP,

    godz. 16.30, Nabożeństwo Słowa Bożego

    Przewodniczy: Ks. Roman Wiśniowiecki, proboszcz

    Homilia: Pastor Zbigniew Chojnacki z Kościoła Chrystusowego w Ostródzie

2. Dziś o godz. 15.00 w Hotelu Sajmino  ( Duża Sala) odbędzie Zabawa

   Choinkowa dla dzieci z Sołectwa Kajkowo. Atrakcje: zabawy, konkursy,

   wybór króla i królowej balu  w w kategorii do 6 lat oraz w kategorii po-

   wyżej 6 lat, pokaz magika, losowanie nagród. Zapewniamy miła zabawę

   dla najmłodszych mieszkańców Sołectwa Kajkowo.

    Zapraszamy - Sołectwo Kajkowo.

3. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Ostródzie serdecznie

    zaprasza na XV Koncert Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy Dzieciątku",

    który odbędzie się dziś godz. 15;30, w kościele NP NMP w Ostródzie.

    Wystąpią chóry z Ostródy, Klewek, Bartąga i Lubawy. 

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  w cenie 5 zł.

5. 20-27 stycznia ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św. w dni

    powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można kontaktować się telefo-

   nicznie z Parafią św. Hiacynty i Franciszka ks. Wikariusz tel. kom. - 

    663 158 770

6. Jutro Dzień babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Pamiętajmy szczegól-

    nie o modlitwie w intencji naszych  babć i dziadków, zarówno żyjących

      jak i zmarłych.

7. Na ogrzewanie zebrano: 802 zł.

8. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

9. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie.

 =======================================

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

/TRZECH KRÓLI/ - 6 I 2019

  =======================================

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

   Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Mędrcy ze Wschodu, którzy za prze-

  wodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi dary. Złoto dla

   Króla, kadzidło dla Boga, mirrę dla naszego Zbawiciela. Podczas Mszy

   św. o godz.9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą ozna-

   czymy drzwi naszych domów. Dziękujemy za ofiary na cele misyjne.

 2. W tym roku po raz 6. w Ostródzie odbędzie się orszak 3 Króli. Początek o

     godz. 13.15 w parafii św. Hiacynty i Franciszka.

3. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, która zakończy okres Bożego Naro-

    dzenia. Także za tydzień taca na ogrzewanie kościoła /rach.: 578,69 zł/.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  w cenie 5 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2019 rok.

6. Msze św. od poniedziałku do czwartku o godz.16.00. W piątek i sobotę

    o godz. 18.00.

7. W piątek 11 stycznia o godz. 19.00 koncert Betlejem na Warmii i Ma-

   zurach. Kupując bilety wspieracie to wspaniałe dzieło budowy HOSPI-

    CJUM DLA DZIECI w Olsztynie . Wystąpią: Kamil Bednarek, Dawid

   Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o, Antonina Krzysztoń i inni.

   Bilety w cenie 50, 60, 80 zł można zamawiać w zakrystii.

8. Budowę Hospicjum możemy też wesprze nabywając:

   - dwupłytowy album z koncertu za 40zł /zamówienia w zakrystii/,

   - cegiełki-Ambasador Miłosierdzia.

9. W naszej Parafii rozpoczęliśmy KOLĘDĘ zob. w Aktualności.

=============================

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

============================= 

MARIA KUZIOŁA

córka Krzysztofa i Agnieszki

***

30 grudnia 2018 r.

została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

***

========================================

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI

I JÓZEFA - 30 XII 2017

========================================

1. W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa nie

    tylko wpatrujemy się w przykład nazaretańskiej Rodziny, ale fzięku-

    jemy także za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedno-

    ści i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Szczególnie prośmy, aby

    małżeństwa były budowane na wierze oraz wzajemnej miłości i

   szacunku.Po Mszy św. spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.

2. Jutro wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 18.00 Msza św. i 

  nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakra-

  mentem na zakończenie roku kalendarzowego.

3. We wtorek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

    cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi. Msza św.

     o godz.11.30.

4. W tym tygodniu przypada I piątek stycznia. Wizyty u chorych w

  czwartek i sobotę od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 16.05.

  Msza św. o godz. 16.30.

5. W niedzielę Święto Objawienia Pańskiego / Trzech Króli/. Jest to tak-

   że Misyjny Dzień Dzieci. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 11.30 poś-

   więcenie kadzidła, wody i kredy, którą oznaczymy drzwi naszych domów.

   Ofiary w tym dniu składamy na cele misyjne. Już po raz szósty w Ostró-

   dzie odbędzie się orszak 3 Króli. Początek o godz. 13.15 w parafii

   św. Hiacynty i Franciszka.

6. Pragniemy zaprosić na wyjątkowy koncert Betlejem na Warmii i Ma-

  zurach, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie

 o godz. 19.00. Wydarzenie to połączone jest także z akcją charytatywną na

  rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI w Olsztynie. Kupując bilety

  wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: Kamil Bednarek, Dawid Kwiat-

   kowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o, Antonina Krzysztoń i inni. Bilety w

   cenie 50, 60, 80 zł można zamawiać w zakrystii.

7. Budowę Hospicjum możemy też wesprze nabywając:

   - dwupłytowy album z koncertu za 40zł /zamówienia w zakrystii/,

   - cegiełki-Ambasador Miłosierdzia.

8. W naszej Parafii rozpoczynamy KOLĘDĘ - odwiedziny duszpasterskie.

   Przeżyjmy je w atmosferze modlitwy i troski o dobro duchowe naszych

   rodzin i naszej Parafii. Przygotujmy biały obrus, krzyż, świece i wodę

   święconą. Dzieci i młodzież proszę o przygotowanie zeszytów do 

   religii. Proszę także o wcześniejsze zgłaszanie nowych mieszkańców

   naszej Parafii. Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone

   głównie na spłatę posadzki granitowej. Proszę także o ewentualne re-

   gulowanie składek na fundusz porządkowy /sprzątanie kościoła/ lub

   składek na budowę.

 ========================================

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO

- 25 XII 2018

========================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie po-

   witania Chrystusa pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z na-

   szego serca napełnionego wielką radością!  Idźmy i głośmy ją nie

   tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W I i II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. wg. porządku

    niedzielnego.

3. W czwartek święto św. Jana Ewangelisty /Msza św. o godz.7.00/,a

    w piątek Świętych Młodzianków, męczenników.

4. 30 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezu-

   sa, Maryi i Józefa. Dziękujemy za dar naszych rodzin i modlimy

   się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. Po

   Mszy św. o 9.00 spotkanie opłatkowe Żywego Różańca.W czasie

  Mszy św. zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń mał-

   żeńskich.

5. We wtorek 1 stycznia Nowy Rok - Uroczystość Św. Bożej Rodzi-

   cielki Maryi i światowy dzień modlitw o pokój na Ziemi. Msza św.

   o godz.11.30.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie

    8 zł, "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

8. Pragniemy zaprosić na wyjątkowy koncert Betlejem na Warmii i Ma-

     zurach, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostró-

    dzie o godz. 19.00. Wydarzenie to połączone jest także z akcją charyta-

    tywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI w Olsztynie. Kupując

   bilety wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: Kamil Bednarek, Dawid

   Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o, Antonina Krzysztoń i inni.

   Bilety w cenie 50, 60, 80 zł można zamawiać w zakrystii.

9. Budowę Hospicjum możemy też wesprze nabywając:

   - dwupłytowy album z koncertu za 40zł /zamówienia w zakrystii/,

   - cegiełki-Ambasador Miłosierdzia za 20 i 50 zł.

10. Podziękowania.

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  

     przed Świętami, a szczególnie p. Janowi Dąbrowskiemu, Janowi

     Sawickiemu i Ryszardowi Zalewskiemu.,  

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii.

Życzę wszystkim parafianom i gościom,

by święta Narodzenia Pańskiego były dla was

czasem błogosławionym, to znaczy szczęśliwym.

Powodów do szczęścia i radości jest tak wiele.

Trzeba tylko umieć to błogosławieństwo

dostrzec i nim się ucieszyć.

Niech Dziecię Jezus będzie dla nas wszystkich

prawdziwie Emmanuelem, to znaczy Bogiem z

nami wszystkimi i Bogiem w każdym z nas.

                                                     Ks. Kan. Andrzej Ciućkowski 

======================================

4. NIEDZIELA ADWENTU - 23 XII 2018

======================================

1. Przeżywamy ostatnie godziny Adwentu, dziękując za łaskę tego szczegól-

    nego czasu przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsumo-

   wujemy naszą modlitwę, zaangażowanie w rozwój duchowy i otwarcie na

   prawdziwie chrześcijańskie przeżycie świętych tajemnic.  

2. Jutro wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód świąt

   Narodzenia Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielowiekową tradycją,

   post od pokarmów mięsnych, pamiętajmy też o chrześcijańskim charakterze

   tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii 

    św. Łukasza, modlitwa za żywych i zmarłych, Ojcze nasz i modlitwa przed

   posiłkiem/. Msza św. Pasterska o godz.22.00.

3. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00 i 11.30

4. Zapraszamy jutro na ostatnią Mszę św. roratnią o godz. 7.30, po niej

   ostatnia okazja do spowiedzi przed świętami.

5. Do nabycia jest świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."

    w cenie 8 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

7. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł .

 - są także opłatki.

8. Pragniemy zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Będzie to

   widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach, które odbędzie

   się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie o godz. 19.00. Wyda-

   rzenie to, oprócz niewątpliwych walorów atrtystycznych jest połączone

  także z akcją charytatywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI 

  w Olsztynie. Kupując bilety wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: 

  Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o,

  Antonina Krzysztoń i inni. Bilety w cenie 50, 60, 80 zł można zamawiać w

  zakrystii.

 

======================================

3. NIEDZIELA ADWENTU - 16 XII 2018

======================================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

  ten czas  łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

 czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i piątek

   o 16.45, czwartek o g. 6.30, w sobotę o g.7.30. Wraz z Maryją, słu-

   chając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście

   Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2019 r.

7. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł .

   Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc caritas dla dzieci.

8. Pragniemy zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Będzie to

   widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach, które odbędzie

   się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie o godz. 19.00. Wyda-

   rzenie to, oprócz niewątpliwych walorów atrtystycznych jest połączone

  także z akcją charytatywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI 

  w Olsztynie. Kupując bilety wspieracie to wspaniałe dzieło. Wystąpią: 

  Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Grażyna Łobaszewska, Mate.o,

  Antonina Krzysztoń i inni. Bilety w cenie 50, 60, 80 zł zapisy w zakrystii.   

  9. W czasie rekolekcji dzieci i młodzież odbierają u ministrantów w przed-