Schola dziecięca powstała w maju 2019 r.w naszej Parafii.

Prowadzący: Iwona Morawska, Karolina Tomaszewska,

                      Andrzej Horbajczuk, Róża Bunalska.

==========================================

 

PIEŚNI DLA SCHOLI /alfabet./

stan na 8 marca 2020

 

1144 /6/ - ABBA, OJCZE

1172 /2/ - ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ

1157 /6/ - ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL

 

1152 /2/ - BARANKU BOŻY

1145 /6/ - BARKA

1171 /7/ - BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE

1146 /3/ - BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1161 /7/ - BOŻE OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ

1133 /1/ - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

1167 /6/ - BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ

 

1174/8/ - CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ

1125 /5/ – CHRYSTUS PAN KARMI NAS

231/5/ - CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE

401/1/ - CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS KRÓLEM

1181/7/ - CHWALCIE PANA NIEBIOS

1136 /5/ - CHWAŁA NA WYSOKOŚCI, GLORIA

 

1158 /6/ - DO NAZARETU GDZIE JEJ DOM

1186 /2/ - DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU

1108 /7/ - DUCH ŚW. NIECH JEDNOCZY NAS

1179 /1/ - DUCHU ŚW. PRZYJDŹ

1168 /1/ - DUCHU ŚW. PRZYJDŹ PROSIMY

1114 /1/ - DUCHU ŚW. WYLEWAJ SIĘ NA NAS

1185 /2/ - DUCHU ŚW. WOŁAM PRZYJDŹ

1175/3/ - DUSZO CHRYSTUSOWA, UŚWIĘĆ MNIE

1110 /3/ - DZIĘKI, O PANIE SKŁADAMY DZIĘKI

 

1124 /2/ - IDZIE JEZUS

1103 /1/ - IDZIE MÓJ PAN

1112 /2/ - IDZIE MÓJ PAN

 

1116 /1/ - JAM DZIECKIEM TWYM

1130 /12/ - JEDEN CHLEB dłuższe

1102 /5/ - JEDEN CHLEB

1104 /1/ - JEDEN DZIEŃ W PRZEDSIONKACH

1105 /1/ - JESTEŚ KRÓLEM

1189 /6/ - JESTEŚ PANIE WINNYM KRZEWEM

1142 /6/ - JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1149 /6/ - JEZUS SIŁĄ MĄ

 

1138 /1/ - KRÓL KRÓLÓW

1147 /2/ - KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO

 

1111 /9/ - MATKA, KTÓRA POD KRZYŻEM STAŁA

1188 /1/ - MISERICORDIAS DOMINI

1156 /1/ - MÓJ JEZUS KRÓLEM KRÓLÓW JEST

 

1140 /4/ - NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN

1143 /3/ - NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

1109 /7/ - NIE LĘKAJCIE SIĘ dłuższe

1119 /5/ - NIE LĘKAJCIE SIĘ

500 /11/ - NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT

 

1128 /6/ - OCZYŚC SERCE ME

1180/2/ - ODDAJMY CZEŚĆ ŚWIĘTEMU PANU CHWAŁ

1101 /4/ - OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ dłuższe

1106 /2/ - OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ

1187 /1/ - O JAK WIELKI JEST PAN

1150 /1/ i 1166/1/- O PANI, UFNOŚĆ NASZA

1123 /8/ - O PANIE TY NAM DAJESZ

1134 /6/ - O, PANIE TYŚ MOIM PASTERZEM

1113 /1/ - OTO JEST DZIEŃ

1154 /1/ - OTO PAN BÓG PRZYJDZIE

 

1141 /7/ - PANIE DOBRY JAK CHLEB

1126 /1/ - PANIE JEZU CHR. SYNU BOGA, ZMIŁU

1182 /2/ - PANIE JEZU ZABIERZEMY CIĘ DO DOMU

1129 /2/ - PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZIŚ

1178 /7/ - PANIE PRAGNIENIA LUDZKICH SERC

1155 /1/ - PAN BLISKO JEST

  478 /1/ - PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

1122 /1/ - PAN JEST MOIM PASTERZEM

1115 /6/ - PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA

1148 /1/ - PAN MNIE STRZEŻE

1118 /6/ - PIEŚŃ DLA RODZICÓW

1139 /5/ - POKŁADAM W PANU UFNOŚĆ MĄ

1190 /1/ - POKÓJ WAM

1120 /1/ - PRZYCHODZISZ PANIE MIMO DRZWI…

1153 /5/ - PRZYJDŹ JEZU, PRZYJDŹ

 

1162/10/ - SERCE WIELKIE NAM DAJ

1165 /1/ - ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI ŚWIECI

1107 /2/ - ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS

1137 /2/ - ŚWIĘTEMU BOGU ODDAJ CZEŚĆ

1151 /4/ - ŚWIĘTY / ŚWIĘTY…

 

1173/2/ - TA KREW Z GRZECHU OBMYWA MNIE

1131 /2/ - TCHNI MOC, TCHNIJ MIŁOŚĆ

1100 /6/ i 1163/6/- TO PRZYKAZANIE JA DZIŚ DAJĘ WAM

1160 /1/ - TY PRZEZ KRÓLOWĄ

 

1169 /1/ - UBI CARITAS

1117 /6/ - UROCZYSTY DZIEŃ KOMUNII

1135 /2/ - UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE

 

1176 /8/ - WIERZĘ W CIEBIE PANIE

1170 /3/ - W KRUSZYNIE CHLEBA

1159 /1/ - WODY JORDANU

1132 /1/ - WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE…..

1164 /3/ - WY JESTEŚCIE NA ZIEMI ŚWIATŁEM

1127 /10/ - WYKRZYKUJCIE BOGU

1121 /1/ - WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

 

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła