DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

===============================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 4 kwietnia 2021

==============================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając najważ-

   niejszą prawdę naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż zmartwych-

   wstał. Jezus wnosi nadzieję i radość w serca swoich uczniów wszystkich

   wieków, także w ten trudny czas, który obecnie przeżywamy. Dziś jeszcze

    Msze św. o godz. 11.30 i 16.00.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00, 11.30 i 16.00.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Bożego, poprzez

   które uwielbiamy miłosierdzie jakie Bóg Ojciec objawił nam w ofierze

   swojego Syna. O obchodzenie tego święta prosił Jezus przez św. s.

    Faustynę. Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na nowennę przed 

   Świętem Miłosierdzia. 

4. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przygotować koś-

   ciół na święta Zmartwychwstania, za kwiaty do kościoła. P. Zofii Hóflich 

   za czuwanie nad kościołem i zaangażowanie w porządki, za troskę: o bie-

   liznę liturgiczną p. Teresie Horbajczuk, o obrusy p. Danucie Kucharczuk.

   Szczególnie dziękuję Szafarzom  i ministrantom za pomoc w liturgii.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

6. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" za 6 zł.

7. W przedsionku kościoła zostało zamontowane aspersorium bezdotykowe

    do bezpiecznego korzystania z wody święconej.

8. Przypominamy o zasadach w czasie pandemii.

9. Kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych w niedzielę 11 kwietnia o

    godz. 16.00.

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.