DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 

20 ŚRO + JAROSŁAW PAWLUK 1 R.ŚM.

21 CZW + EDMUND 19 R. ŚM. i ZOFIA BURAK

22 PTK + ZOFIA I WŁADYSŁAW SZCZEŚNIAK

             + BOGUSŁAWA I MIROSŁAW CICHEWICZ

23 SOB 18.00 ROCZ. ŚLUBU MARZENY I KRZYSZTOFA 

24 NDZ 9.00 + JADWIGA 

          11.30 + KAZIMIERA, WACŁAW I STANISŁAW PONICHTERA

                     ZMARLI Z RODZINY Z OBU STRON

25 PON ...................................................

26 WTO ..................................................

27 ŚRO ...................................................

28 CZW ...................................................

29 PTK ....................................................

30 SOB ...................................................

31 NDZ 9.00 zaj. NIERZWICKA

          11.30 + JADWIGA MARTYNIAK 5 R.ŚM., IMIENINY

1 PON 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

2 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

3 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

4 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

5 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

6 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

7 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

          11.30 + TEODOR HORBAJCZUK 1 R.ŚM 

8 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

9 WTO 17.00 O BŁOG. DLA KAROLINY I RADOSŁAWA

                        JAWORSKICH M-C PO ŚLUBIE

            18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

10 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

11 CZW 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

12 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

13 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

14 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

          11.30 + JÓZEF STĘPKOWSKI 4 R. ŚM.

15 PON 17.00 ZA WST. ŚW. MONIKI W INTENCJI BEATY FIRLEJ Z OKAZJI 38 URO-

     DZIN W PODZIĘKOWANIU ZA OTRZYMANE ŁASKI, Z PROŚBĄ O BOŻE BŁOGOSŁ.

             18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

16 WTO 17.00 M-C PO ŚLUBIE KAROLINY I MATEUSZA SKORUPSKICH

              18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

17 ŚRO 16.45 M-C PO ŚLUBIE O BŁ. DLA  MAGDALENY I MATEUSZA PARGÓLSKICH

               18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH    

18 CZW 17.00 + ZYGMUNT BĄK

         18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

19 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH 

20 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

21 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

            11.30 + ALFONS DĄBROWSKI 33 R.ŚM.

22 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

23 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

24 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

25 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

26 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

27 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

28 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

          11.30 + ROMAN GROCHALSKI 1 ROCZ. ŚM.

29 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

30 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

1 ŚRO ..................................................

2 CZW .................................................. 

3 PTK + BONIFACY BĄK 1 ROCZ. ŚM.

4 SOB ...................................................

5 NDZ 9.00 + WIESŁAWA ZAWODNA /z okazji imienin/

        11.30 + LUDWIK FARASIEWICZ 9 R. ŚM.

6 PON ...................................................

7 WTO ..................................................

8 ŚRO ...................................................

9 CZW ...................................................

10 PTK ....................................................

11 SOB 18.00 + STEFANIA PANFIŁOWICZ 7 R.ŚM.

12 NDZ 9.00 + KRYSTYNA I ERNEST  BONK

            11.30 + ANNA MILEWSKA 8 R.ŚM.

13 PON ......................................................

14 WTO .....................................................

15 ŚRO .....................................................

16 CZW ....................................................

17 PTK .....................................................

18 SOB .....................................................

19 NDZ 9.00 JANINA JAKUBIAK 1 R. ŚM.

          11.30 + IZABELA ŚLIWIŃSKA 4 R. ŚM.

20 PON ....................................................

21WTO .....................................................

22 ŚRO .....................................................

23 CZW ....................................................

24 7.00. ....................................................

     22.00 PASTERKA ZA PARAFIAN

25 SOB 9.00 + ZOFIA I STANISŁAW FLORCZAK  

          11.30 + HALINA BURZYŃSKA 5 R. ŚM.

26 NDZ 9.00 + MARIAN MOSKAL W 13 R.ŚM.

           11.30 + KAZIMIERZ GOSIK 27 R. ŚM.

27 PON ....................................................

28 WTO ...................................................

29 ŚRO ....................................................

30 CZW ...................................................

31 PTK .....................................................

 

 

 

1 SOB 11.30 ..................................

2 NDZ 9.00 50 R.ŚLUBU DANUTY I JERZEGO /Kubik/

         11.30 ..................................

3 PON ...........................................

4 WTO .........................................

5 ŚRO ..........................................

6 CZW 9.00 .....................................

          11.30 + JAN I MARIA SOWIŃSCY

7 PTK ............................................

8 SOB ............................................

9 STY 9.00 .....................................

         11.30 + HUBERT MILERWSKI 97 ROCZ. UR.

10 PON .............................................

11 WTO ............................................

12 ŚRO .............................................

13 CZW ............................................

14 PTK ..............................................

15 SOB .............................................

16 NDZ 9.00 + CZESŁAW ADAMCZEWSKI 1 R.ŚM.

           11.30 .................................................

17 PON ..............................................

18 WTO .............................................

19 ŚRO ..............................................

20 CZW .............................................

21 PTK ..............................................

22 SOB ...............................................

23 NDZ 9.00 ZAJ.GANCEWSCY

          11.30 ....................................

24 PON ..............................................

25 WTO ............................................

26 ŚRO .............................................

27 CZW ...........................................

28 PTK .............................................

29 SOB ............................................

30 NDZ 9.00 .....................................

           11.30 .....................................

31 PON .............................................

1 WTO ............................................

2 ŚRO 11.00 ....................................

         18.00 .....................................

3 CZW ............................................

4 PTK .............................................

5 SOB .............................................

6 NDZ 9.00 .....................................

        11.30 .....................................

7 PON ...........................................

8 WTO ...........................................

9 ŚRO ..........................................

10 CZW .........................................

11 PTK ..........................................

12 SOB 17.00 DZ.-BŁ W 100 URODZINY

                       JADWIGI TANKIEWICZ

13 NDZ 9.00 + ANIELA MOSKAL 5 R.ŚM.

            11.30 zaj. Piątek

14 PON .............................................

15 WTO ............................................

16 ŚRO .............................................

17 CZW .............................................

18 PTK .............................................

19 SOB .............................................

20 NDZ 9.00 + JAN ZALEWSKI 9 R.ŚM.

          11.30 + EDWARD REZMEROWSKI 1 R.ŚM.

21 PON .............................................

22 WTO ............................................

23 PON .............................................

24 WTO .............................................

25 ŚRO ..............................................

26 CZW .............................................

27 NDZ 9.00 + ROMAN I ALFONS DĄBROWSCY,

                      ORAZ LIDIA KOWALSKA

          11.30 ........................................

28 PON ................................................

1 WTO ....................................

2 ŚRO ......................................

3 CZW ......................................

4 PTK .......................................

5 SOB .......................................

6 NDZ 9.00 + LIDIA KOWALSKA 8 R.ŚM.

       11.30 + KAZIMIERA, WACŁAW I STANISŁAW PONICHTERA

7 PON .......................................

8 WTO .......................................

9 ŚRO ........................................

10 CZW ......................................

11 PTK .......................................

12 SOB .......................................

13 NDZ 9.00.....................

          11.30 ................................

14 PON ........................................

15 WTO .......................................

16 ŚRO .......................................

17 CZW ......................................

18 PTK ........................................

19 SOB + JÓZEF SACHRYŃ I JÓZEF SKRZYPIŃSKI /IMIENINY/

20 NDZ 9.00 + LEOKADIA GRONKIEWICZ 3 R.ŚM.

         11.30 + ANDRZEJ I KAZIMIERZ MILEWSCY 13 R. ŚM.

21 PON ..........................................

22 WTO .........................................

23 ŚRO ..........................................

24 CZW .........................................

25 PTK ..........................................

26 SOB ...........................................

27 NDZ 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

          11.30 + JAN MARTYNIAK 1 R.ŚM.

28 PON ..........................................

29 WTO .........................................

30 ŚRO ..........................................

31 CZW ..........................................

1 PTK ZAJ. HORBAJCZUK

2 SOB .............................................

3 NDZ 9.00 + ELEONORA MIERZEJEWSKA 2 R.ŚM.

                      I MARGA SKRZYPIŃSKA

         11.30 ....................................

4 PON ............................................

5 WTO ..........................................

6 ŚRO .........................................

7 CZW ........................................

8 PTK .........................................

9 SOB ........................................

10 NIEDZIELA PALMOWA

          9.00 + CZESŁAWA KIERSNOWSKA - 16 R.ŚM.

          11.30 40 ROCZ. ŚLUBU JADWIGI I ARKADIUSZA RYBIŃSKICH /dz.wn/

11 PON ..........................................

12 WTO .........................................

13 ŚRO ..........................................

14 WLK. CZWARTEK xxxxxxxxxxxxxxx

15 WLK. PIĄTEK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16 WLK. SOBOTA xxxxxxxxxxxxxxxxxx

17 WIELKANOC

          6.30 REZUREKCJA ZA PARAFIAN

        11.30 + IGNACY POMARNACKI 7 R.ŚM.

18 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

         9.00 ........................................

        11.30 + HALINA BĄK 1 R.ŚM.

19 WTO ...........................................

20 ŚRO ...........................................

21 CZW ..........................................

22 PTK ...........................................

23 SOB ..........................................

24 NDZ 9.00 zaj. Nasiadka

        11.30 zaj. Nasiadka

25 PON ........................................

26 WTO .......................................

27 ŚRO ........................................

28 CZW O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej

               dla Natalii i Kornela Andrzejewskich

29 PTK .........................................

30 SOB .........................................

1 NDZ 9.00 + ŁUCJA R.ŚM. , ANIELA MOSKAL

         11.30 + KRYSTYNA MACZUKIN 1 R.ŚM.

2 PON ..............................................

3 WTO 9.00 + BENEDYKT BOJANOWSKI, MARIANNA I JAN MARON

        11.30 ......................................

4 ŚRO ...........................................

5 CZW ...........................................

6 PTK ............................................

7 SOB ...........................................

8 NDZ 9.00 ..................................

          11.30 ..................................

9 PON ..........................................

10 WTO ........................................

11 ŚRO .........................................

12 CZW .........................................

13 PTK ..........................................

14 SOB .........................................

15 NDZ 9.00 .................................

         11.30 ..................................

16 PON .........................................

17 WTO ........................................

18 ŚRO .........................................

19 CZW .........................................

20 PTK ...........................................

21 SOB ..........................................

22 NDZ 9.00 ....................................

          11.30 ....................................

23 PON .........................................

24 WTO ........................................

25 ŚRO .........................................

26 CZW .........................................

27 PTK ..........................................

28 SOB ..........................................

29 NDZ 9.00 ...................................

          11.30 ROCZNICA I KOMUNII ŚW.

30 PON ...........................................

31 WTO ..........................................

1 ŚRO .........................................

2 CZW ........................................

3 PTK .........................................

4 SOB ........................................

5 NDZ 9.00 + KAROL KIERSNOWSKI 31 R.ŚM.

         11.30 I KOMUNIA ŚW.

6 PON .............................................

7 WTO .............................................

8 ŚRO ..............................................

9 CZW ..............................................

10 PTK .............................................

11 SOB .............................................

12 NDZ 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

         11.30 + KUNEGUNDA ZALEWSKA 15 R.ŚM.

13 PON ............................................

14 WTO ...........................................

15 ŚRO O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej

               dla Natalii i Kornela Andrzejewskich

16 CZW BOŻE CIAŁO

            9.00 ...................................

       ok.11.00 ..................................

17 PTK ...........................................

18 SOB ...........................................

19 NDZ 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

          11.30 .....................................

20 PON ............................................

21 WTO ...........................................

22 ŚRO ............................................

23 CZW ............................................

24 PTK .............................................

25 SOB .............................................

26 NDZ 9.00 2 R. ŚLUBU NATALII I KORNELA ANDRZEJEWSKICH

          11.30 95 URODZINY HELENY DĄBROWSKIEJ

27 PON .............................................

28 WTO .............................................

29 ŚRO ...............................................

30 CZW ...............................................

1 PTK ................................................

2 SOB ................................................

3 NDZ 9.00 .........................................

        11.30 18 URODZINY MAI BUNALSKIEJ

4 PON .................................................

5 WTO ................................................

6 ŚRO .................................................

7 CZW ................................................

8 PTK .................................................

9 SOB ................................................

10 NDZ 9.00 ......................................

          11.30 .....................................

11 PON ............................................

12 WTO ...........................................

13 ŚRO ............................................

14 CZW ...........................................

15 PTK ............................................

16 SOB ............................................

17 NDZ 9.00 .....................................

         11.30 ......................................

18 PON ............................................

19 WTO ...........................................

20 ŚRO .............................................

21 CZW .............................................

22 PTK ..............................................

23 SOB .............................................

24 NDZ 9.00 ......................................

         11.30 .......................................

25 PON ..............................................

26 WTO .............................................

27 ŚRO ..............................................

28 CZW ..............................................

29 PTK ...............................................

30 SOB ...............................................

31 NDZ 9.00 .......................................

          11.30 + MACIEJ MAREK JAHNS 1 R.ŚM.

1 PON ............................................

2 WTO ...........................................

3 ŚRO ............................................

4 CZW ............................................

5 PTK ..............................................

6 SOB ..............................................

7 NDZ 9.00 + LIDIA I ZDZISŁAW KOWALSCY

        11.30 + HUBERT MILEWSKI 1 R. ŚM.

8 PON JOANNA I ARTUR 13 R. ŚLUBU I PIOTRUŚ

9 WTO ..............................................

10 ŚRO .............................................

11 CZW ............................................

12 PTK .............................................

13 SOB ............................................

14 NDZ 9.00 .....................................

          11.30 .....................................

15 PON 9.00 O BOŻE błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej

                       dla Natalii i Kornela Andrzejewskich

          11.30 ......................................

16 WTO .............................................

17 ŚRO ..............................................

18 CZW ..............................................

19 PTK ................................................

20 SOB ...............................................

21 NDZ 9.00 .......................................

         11.30 + STANISŁAW I FRANCISZEK MILEWSCY 4 R.ŚM.

22 PON .............................................

23 WTO ............................................

24 ŚRO .............................................

25 CZW .............................................

26 PTK ..............................................

27 SOB 18.00 ODPUST ŚW. MONIKI

28 NDZ 9.00 ......................................

          11.30 ......................................

29 PON .............................................

30 WTO ............................................

31 ŚRO .............................................

1 CZW .......................................

2 PTK .........................................

3 SOB  ........................................

4 NDZ 9.00 + WIESŁAW KIERSNOWSKI - 34 R.ŚM.

           11.30 DOŻYNKI

5 PON ...............................................

6 WTO ...............................................

7 ŚRO ................................................

8 CZW ..............................................

9 PTK ..............................................

10 SOB ............................................

11 NDZ 9.00 + ZOFIA JACZEWSKA 4 R. ŚM.

                      + ZOFIA KŁOSIŃSKA 3 R.ŚM.

            11.30 DOŻYNKI

12 PON ............................................

13 WTO ...........................................

14 ŚRO ...........................................

15 CZW + ANNA. KARABIN 1 R. ŚM.

 

16 PTK ............................................

17 SOB ............................................

18 NDZ 9.00 + MARGA 5 R.ŚM., JÓZEF 7 R.ŚM. SKRZYPIŃSCY

                     ORAZ HERTA KWADER 2 R.ŚM.

         11.30 .....................................

19 PON ...........................................

20 WTO + EDWARD KRUKOWSKI O DAR NIEBA W 24 R.ŚM.

             RENATA BEDNARZ I DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

21 ŚRO ............................................

22 CZW ............................................

23 PTK .............................................

24 SOB ............................................

25 NDZ 9.00 .....................................

         11.30 ......................................

26 PON ............................................

27 WTO ............................................

28 ŚRO .............................................

29 CZW .............................................

30 PTK ..............................................

1 SOB ..............................................

2 NDZ 9.00 ......................................

        11.30 ......................................

3 PON .............................................

4 WTO ............................................

5 ŚRO ............................................

6 CZW ...........................................

7 PTK ............................................

8 SOB ...........................................

9 NDZ 9.00 ...................................

       11.30 ....................................

10 PON ........................................

11 WTO .......................................

12 ŚRO ........................................

13 CZW .......................................

14 PTK .......................................

15 SOB .......................................

16 NDZ 9.00 ................................

         11.30 ..................................

17 PON ........................................

18 WTO .......................................

19 ŚRO ........................................

20 CZW .......................................

21 PTK ........................................

22 SOB ......................................

23 NDZ 9.00 ..............................

         11.30 ...............................

24 PON .....................................

25 WTO ....................................

26 ŚRO ......................................

27 CZW ......................................

28 PTK .......................................

29 SOB ........................................

30 NDZ 9.00 .................................

          11.30 ..................................

31 PON .........................................

1 WTO 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

2 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

3 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

4 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

5 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

6 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

          11.30 ZAJ. HORBAJCZUK

7 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

8 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

9 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

10 CZW 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

11 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

12 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

13 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

          11.30 ....................................................

14 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

15 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

16 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

17 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

18 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

19 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

20 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

            11.30 + JADWIGA MARTYNIAK 6 R.ŚM.

21 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

22 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

23 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

24 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

25 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

26 SOB MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

27 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

          11.30 ................................................

28 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

29 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

30 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

1 CZW ........................................

2 PTK ..........................................

3 SOB .........................................

4 NDZ 9.00 ...................................

        11.30 ...................................

5 PON ............................................

6 WTO ...........................................

7 ŚRO ............................................

8 CZW ............................................

9 PTK ..............................................

10 SOB ............................................

11 NDZ 9.00 + STEFANIA PANFIŁOWICZ 8 R.ŚM.

           11.30 + ANNA MILEWSKA 8 R.ŚM.

12 PON ..........................................

13 WTO .........................................

14 ŚRO ..........................................

15 CZW O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej

               dla Natalii i Kornela Andrzejewskich

16 PTK ............................................

17 SOB ............................................

18 NDZ 9.00 .....................................

          11.30 ......................................

19 PON ..............................................

20 WTO .............................................

21 ŚRO ..............................................

22 CZW .............................................

23 PTK ..............................................

24 SOB 7.00 .....................................

         22.00 PASTERKA ZA PARAFIAN

25 NDZ 9.00 ...................................

         11.30 ....................................

26 PON 9.00 + MARIAN MOSKAL 14 R.ŚM.

         11.30 .....................................

27 PON ...........................................

28 WTO ..........................................

29 ŚRO ............................................

30 CZW ............................................

31 PTK .............................................

===================================

REZERWACJE INTENCJI 2023

===================================

29 STY 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

26 MAR 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

16 KWI 9.00 + CZESŁAWA KIERSNOWSKA 17 R.ŚM.

4 CZE 9.00 + KAROL KIERSNOWSKI 32 R.ŚM.

11 CZE 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

3 WRZ 9.00 + WIESŁAW KIERSNOWSKI 35 R.ŚM.

20 WRZ O MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA

 + EDWARDA KRUKOWSKIEGO, ALEKSANDRY

    WAC I DUSZ W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH 

Copyright © 2021. Kajkowo.pl  Rights Reserved.