DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

INTENCJE MSZY ŚW. 2023

27 ŚRO + TOMASZ KLASICKI greg. 2

28 CZW + TOMASZ KLASICKI greg. 3

29 PTK + TOMASZ KLASICKI greg. 4

30 SOB 17.00 + TOMASZ KLASICKI greg. 5

             18.00 40 ROCZ. MAŁŻEŃSTWA

                          MARII I WIESŁAWA 

 

1 NDZ 9.00 + WIESŁAWA ŻÓŁTEK 7 R.ŚM  JEJ RODZICE I TEŚCIOWIE 

      ok.10.00 + TOMASZ KLASICKI greg. 6

           11.30  + STANISŁAWA I JAN KRUPKOWSCY

2 PON  + TOMASZ KLASICKI greg. 7

3 WTO  + TOMASZ KLASICKI greg. 8

4 ŚRO  + TOMASZ KLASICKI greg. 9

5 CZW 17.00  + TOMASZ KLASICKI greg. 10

            18.00 DZIĘKCZYNNA W 96 R0CZNICĘ URODZIN MARIANNY Z

        PROŚBĄ O DARY DUCHA ŚW. I DALSZE BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

6 PTK  + TOMASZ KLASICKI greg. 11

7 SOB 17.00  + TOMASZ KLASICKI greg. 12

           18.00 + MIECZYSŁAW SAWICKI 4 R.ŚM.

8 NDZ 9.00 + ANNA I STEFAN HASKA

         ok.10.00  + TOMASZ KLASICKI greg. 13

          11.30 DZIĘKCZYNNA Z PROŚBĄ O BŁOG. BOŻE DLA

                    EULALII I STANISŁAWA W 35 ROCZ. ŚLUBU,

                    KAROLINY I MATEUSZA W 4 ROCZ.ŚLUBU,

                    JOANNY I KAMILA W 3 ROCZ. ŚLUBU

9 PON 17.00 O BŁOG BOŻE DLA SYLWII I CEZAREGO

                       W MIESIĄC PO ŚLUBIE

           18.00 + TOMASZ KLASICKI greg. 14

10 WTO + TOMASZ KLASICKI greg. 15

11 ŚRO + TOMASZ KLASICKI greg. 16

12 CZW + TOMASZ KLASICKI greg. 17

13 PTK  17.00 + TOMASZ KLASICKI greg. 18

             18.00 + ALINA W 2 ROCZNICĘ ŚMIERCI

14  SOB 18.00  + TOMASZ KLASICKI greg. 19

15 NDZ 9.00 O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I OPIEKĘ

      NIEPOKALANEJ DLA RODZINY ANDRZEJEWSKICH

      ok.10.00  + TOMASZ KLASICKI greg. 20

           11.30 + BRONISŁAWA 1 R. ŚM. I KAZIMIERZ GOSIK

16 PON + TOMASZ KLASICKI greg. 21

17 WTO + TOMASZ KLASICKI greg. 22

18 ŚRO + TOMASZ KLASICKI greg. 23

19 CZW + TOMASZ KLASICKI greg. 24

20 PTK + TOMASZ KLASICKI greg. 25

21 SOB 17.00 + TOMASZ KLASICKI greg. 26

       18.00 + SEBASTIAN W 15 ROCZ. ŚMIERCI

22 NDZ 9.00  + TOMASZ KLASICKI greg. 27

             11.30 + HALINA I HENRYK SZYMAŃSCY 

23 PON + TOMASZ KLASICKI greg. 28

24 WTO + TOMASZ KLASICKI greg. 29

25 ŚRO + TOMASZ KLASICKI greg. 30

26 CZW O SZCZĘŚLIWĄ OPERACJĘ DLA JOANNY

27 PTK DZIĘKCZYNNA W ROCZNICĘ URODZIN PIOTRA, Z PROŚBĄ

              O DARY DUCHA ŚW. I DALSZE BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

28 SOB 18,00 ...................................

29 NDZ 9.00 + JADWIGA

           11.30 + ZOFIA I FLORIAN NIERZWICCY

30 PON ...............................................

31 WTO ...............................................

 

1 ŚRO 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

2 CZW 17.00 + JERZY DOWGWIŁŁOWICZ 11 R. ŚM.

            18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

2 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

3 SOB 18.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

5 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

         11.30 ZAJ. HORBAJCZUK

6 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

7 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

8 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

9 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

10 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH 

11 SOB 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

            18.00 + STANISŁAW TOMPOROWSKI 11 R.ŚM.

12 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

             11.30 + JÓZEF STĘPKOWSKI 6 R.ŚM.

13 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

14 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

15 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

16 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

17 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH 

18 SOB 18.00 MSZA ŚW.GREG ZA ZMARŁYCH 

19 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

             11.30 + JADWIGA MARTYNIAK 7 R.ŚM.

20 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

21 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

22 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

23 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

24 PTK MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH 

25 SOB 18.00 + MSZA ŚW.GREG ZA ZMARŁYCH 

26 NDZ 9.00 MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

            11.30 + ROMAN I ALFONS DĄBROWSCY, LIDIA KOWALSKA

27 PON MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

28 WTO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

29 ŚRO MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

30 CZW MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA ZMARŁYCH

 

1 PTK

2 SOB 18.00 .............................................

3 NDZ 9.00 + ZMARLI Z RODZINY ROGALSKICH

                       I DOBRZYŃSKICH

            11.30 ..........................................

4 PON + ELŻBIETA ŚWIDRAK 28 Z 40 

5 WTO + ELŻBIETA ŚWIDRAK 29 Z 40 

6 ŚRO + ELŻBIETA ŚWIDRAK 30 Z 40 

7 CZW .....................................................

8 PTK .......................................................

9 SOB 18.00 .............................................

10 NDZ 9.00 + WIESŁAWA ZAWODNA W DNIU IMIENIN

            11.30 + ANNA MILEWSKA  10 R.ŚM.

11 PON ....................................................

12 WTO ....................................................

13 ŚRO ....................................................

14 CZW ...................................................

15 PTK O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I OPIEKĘ

  NIEPOKALANEJ DLA RODZINY ANDRZEJEWSKICH

16 SOB 18.00 ..........................................

17 NDZ 9.00 + IZABELA ŚLIWIŃSKA  6 R.ŚM.

            11.30 + STEFANIA PANFIŁOWICZ 9 R.ŚM. 

18 PON ....................................................

19 WTO ...................................................

20 ŚRO ...................................................

21 CZW ..................................................

22 PTK ...................................................

23 SOB 18.00 + HELENA W 22 R.ŚM I AUGUST 

24 NDZ 9.00 ............................................

           11.30 .............................................

            22.00 PASTERKA ZA PARAFIAN

25 PON 9.00 ............................................

            11.30 + HALINA BURZYŃSKA 7 R.ŚM 

26 WTO 9.00 + ZOFIA I STANISŁAW FLORCZAK 

            11.30 DZIĘKCZYNNA Z PROŚBĄ O BŁOG. BOŻE

  DLA ANETY I MARIUSZA PARCIAK W 20 ROCZ. ŚLUBU

27 ŚRO ...................................................

28 CZW ..................................................

29 PTK .....................................................

30 SOB 18.00 ..........................................

31 NDZ 9.00 + MARIAN MOSKAL 15 R.ŚM.

             11.30 ............................................

.

.

.

 

INTENCJE MSZY ŚW. 2024

1 PON 11.30 .....................................

2 WTO ............................................

3 ŚRO ............................................

4 CZW ............................................

5 PTK .............................................

 6 SOB 9.00 ...................................

            11.30 + JAN I MARIA SOWIŃSCY

    18.00 ..........................................

7 STY 9.00 .....................................

         11.30 .....................................

8 PON ...........................................

9 WTO ..........................................

10 ŚRO ........................................

11 CZW ........................................

12 PTK ........................................

13 SOB 18.00 DZIĘKCZYNNA Z PROŚBĄ O BŁOG. BOŻE

               I MIŁOŚĆ DLA ELŻBIETY I DANIELA SICIŃSKICH

                W 15 ROCZNICĘ ŚLUBU

14 NDZ 9.00 + LUCYNA I JAN 

             11.30 .............................

15 PON ......................................

16 WTO .....................................

17 ŚRO .....................................

18 CZW ....................................

19 PTK .....................................

20 SOB 18.00 ............................

21 NDZ 9.00 ...............................

            11.30 ...............................

22 PON .......................................

23 WTO ......................................

24 ŚRO ......................................

25 CZW .....................................

26 PTK ......................................

27 SOB 18.00 .............................

28 NDZ 9.00 ZAJ. GANCEWSCY

            11.30 + ALINA I MARIUSZ ADAMKOWSCY

29 PON ......................................

30 WTO ......................................

31 ŚRO.......................................

1 CZW ......................................

2 PTK 11.00 .............................

           18.00 .............................

3 SOB 18.00 ............................

4 NDZ 9.00 ................................

          11.30 + JERZY PIECH  i ADAM PAJĄK R-CĘ ŚM.

5 PON .......................................

6 WTO ......................................

7 ŚRO ......................................

8 CZW .....................................

9 PTK .....................................

10 SOB 18.00 .........................

11 NDZ 9.00 + HALINA I JANINA WSZYSCY

               ZMARLI Z RODZINY MIERZEJEWSKICH

            11.30 ...........................

12 PON ...................................

13 WTO ...................................

14 ŚRO ....................................

15 CZW ....................................

16 PTK ....................................

17 SOB 18.00 .........................

18 NDZ 9.00 + ANIELA MOSKAL 7 ROCZ. ŚMIERCI

            11.30 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 1

19 PON + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg.2

20 WTO + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 3

21 ŚRO + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg.4

22 CZW + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 5

23 PTK + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 6

24 SOB 18.00 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 7

25 NDZ 9.00 + JAN ZALEWSKI 11 ROCZ. ŚMIERCI

            11.30 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 8

26 PON + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 9

27 WTO + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 10

28 ŚRO + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 11

29 CZW + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg.12

 

1 PTK + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 13

2 SOB 18.00 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 14

3 NDZ 9.00 + URSZULA BOGNACKA 1 R.ŚM 

          11.30 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 15

4 PON + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 16

5 WTO + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 17

6 ŚRO + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 18

7 CZW + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 19

8 PTK + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 20

9 SOB 18.00 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 21

10 NDZ 9.00 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 22

            11.30 + LOTAR BROZOWSKI 1 ROCZ.ŚMIERCI

11 PON + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 23

12 WTO + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 24

13 ŚRO + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 25

14 CZW + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 26

15 PTK + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 27

16 SOB 18.00 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 28

17 NDZ 9.00 + LEOKADIA I TADEUSZ GRONKIEWICZ

                         W ROCZNICE ŚMIERCI

            11.30 + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 29

18 PON + GENOWEFA CHODZIŃSKA greg. 30

19 WTO ZA PARAFIAN

20 ŚRO .........................................................

21 CZW .........................................................

22 PTK ...........................................................

23 SOB 18.00 + CZESŁAW OMAN 1 ROCZ. ŚMIERCI

24 MARCA 9.00 + JERZY KUBIK 2 ROCZ.ŚMIERCI

                  11.30 ZAJ. GANCEWSCY

25 PON ....................................................

26 WTO ...................................................

27 ŚRO ...................................................

28 CZW XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

29 PTK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

30 SOB XXXXXXXXXXXXXXXXXX

   W I E L K A N O C

31 NDZ 7.00 REZUREKCJA ZA PARAFIAN

            11.30 ..........................................

1 PON 9.00 ......................................

           11.30 + IGNACY POMARNACKI  9 R.ŚM.

2 WTO ..............................................

3 ŚRO ..............................................

4 CZW .............................................

5 PTK .............................................

6 SOB 18.00 ..................................

7 NDZ 9.00 + ANNA I EDMUND BURNOS, CZESŁAWA,

                   IGNACY,  JÓZEF I KAZIMIERZ NASIADKA 

          11.30 + BARBARA FYDRYCH 1 ROCZ. ŚMIERCI

8 PON ............................................

9 WTO ...........................................

10 ŚRO ..........................................

11 CZW ..........................................

12 PTK ...........................................

13 SOB 18.00 ................................

14 NDZ 9.00 + CZESŁAWA KIERSNOWSKA 18 ROCZ. ŚMIERCI

            11.30 + MIROSŁAW GRODZKI 1 ROCZ. ŚMIERCI

15 PON ..........................................

16 WTO .........................................

17 ŚRO .........................................

18 CZW .........................................

19 PTK ..........................................

20 SOB 18.00 ................................

21 NDZ 9.00 + STANISŁAW ZDZISŁAW GONTARCZYK 1 R. ŚMIERCI 

            11.30 +BOGUSŁAW I GENOWEFA CHODZIŃSCY R.ŚM 

22 PON ..........................................

23 WTO .........................................

24 ŚRO .........................................

25 CZW .........................................

26 PTK ..........................................

27 SOB 18.00 ...............................

28 NDZ 9.00 .................................

             11.30 ................................

29 PON ......................................... 

30 WTO ........................................

1 ŚRO .........................................

2 CZW .........................................

3 PTK  9.00 + ŁUCJA MOSKAL 42 ROCZ. ŚMIERCI,

                      ANIELA, WŁADYSŁAW I MARIAN

         11.30 ..........................

4 SOB 18.00 .......................

5 NDZ 9.00 + BENEDYKT BOJANOWSKI JAN I MARIANNA MARON 

           11.30 .................................

6 PON ...........................................

7 WTO ..........................................

8 ŚRO ..........................................

9 CZW ..........................................

10 PTK .........................................

11 SOB 18.00..............................

12 NDZ 9.00 ................................

            11.30 ...............................

13 PON .......................................

14 WTO ......................................

15 ŚRO ......................................

16 CZW .....................................

17 PTK ........................................

18 SOB16.30 ŚLUB KOT/ ŚLIWIŃSKI 

              18.00 ...............................

19 NDZ 9.00 ..................................

             11.30 ................................

20 PON ........................................

21 WTO .......................................

22 ŚRO .......................................

23 CZW .......................................

24 PTK ........................................

25 SOB 18.00 .............................

26 NDZ 9.00 ................................

            11.30 I KOMUNIA ŚW.

27 PON .......................................

28 WTO ......................................

29 ŚRO ......................................

30 CZW BOŻE CIAŁO

               9.00 ............................

        ok. 11.00 ............................

31 PTK ......................................

MSZE ŚW. W DNI POWSZ 19.00

1 SOB 19.00 ...............................

2 NDZ 9.00 + KAROL KIERSNOWSKI 33 ROCZ. ŚMIERCI

          11.30 ROCZNICA I KOMUNII ŚW.

3 PON ........................................

4 WTO .......................................

5 ŚRO ........................................

6 CZW ........................................

7 PTK ..........................................

8 SOB 19.00 ...............................

9 NDZ 9.00 ZAJ. GANCEWSCY 

             11.30 ..............................

10 PON .......................................

11 WTO .......................................

12 ŚRO .......................................

13 CZW ......................................

14 PTK ........................................

15 SOB 19.00 .............................

16 NDZ 9.00 + KUNEGUNDA ZALEWSKA 17 ROCZ. ŚMIERCI

             11.30 + EDWARD  LIS 5 R.ŚM.

17 PON .......................................

18 WTO ....................................... 

19 ŚRO ........................................

20 CZW ........................................

21 PTK .........................................

22 SOB 19.00 ..............................

23 NDZ 9.00 .................................

           11.30 .................................

24 PON ........................................

25 WTO .......................................

26 ŚRO ........................................

27 CZW ........................................

28 PTK .........................................

29 SOB 19.00 ...............................

30 NDZ 9.00 ................................

            11.30 ................................

MSZE ŚW. W DNI POWSZ 19.00

1 PON .........................................

2 WTO ........................................

3 ŚRO .........................................

4 CZW ........................................

5 PTK .........................................

6 SOB 19.00 ...............................

7 NDZ 9.00 ..................................

         11.30 ................................

8 PON .......................................

9 WTO .......................................

10 ŚRO .....................................

11 CZW ....................................

12 PTK .....................................

13 SOB 19.00 ..........................

14 NDZ 9.00 ............................

            11.30 ............................

15 PON ....................................

16 WTO ....................................

17 ŚRO ....................................

18 CZW ...................................

19 PTK .....................................

20 SOB 19.00 ...........................

21 NDZ 9.00 + GENOWEFA STANEK 1 R.ŚM 

           11.30 ..............................

22 PON ....................................

23 WTO ...................................

24 ŚRO ....................................

25 CZW ....................................

26 PTK .....................................

27 SOB 19.00 ..........................

28 NDZ 9.00 ............................

           11.30 .............................

29 PON ...................................

30 WTO ..................................

31 ŚRO .................................

MSZE ŚW. W DNI POWSZ 19.00

1 CZW ........................................

2 PTK

3 SOB 17.00 ŚLUB PELCZARSKA/SIERGIEJ

          19.00 ...............................

4 NDZ 9.00 ...................................

          11.30 ..................................

5 PON ...........................................

6 WTO ...........................................

7 ŚRO ............................................

8 CZW O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA JOANNY I ARTURA

             W 15 ROCZ. ŚLUBU ORAZ PIOTRUSIA

9 PTK ..........................................

10 SOB 19.00 .............................

11 NDZ 9.00 .................................

           11.30 .................................

12 PON ........................................

13 WTO ........................................

14 ŚRO ........................................

15 CZW 9.00 ...............................

             11.30 ..............................

16 PTK ........................................

17 SOB 19.00 ............................

18 NDZ 9.00 + RYSZARD MEJKA 1 R.ŚM 

            11.30 .............................

19 PON .....................................

20 WTO ....................................

21 ŚRO .....................................

22 CZW ....................................

23 PTK .....................................

24 SOB 19.00 ..........................

25 NDZ 9.00  + KRYSTYNA I ERNEST BONK

                            W ROCZNICE ŚMIERCI 

            11.30 .............................

26 PON .....................................

27 WTO O D P U S T

28 ŚRO .....................................

29 CZW ....................................

30 PTK .....................................

31 SOB 19.00 .........................

 

1 NDZ 9.00 ............................

          11.30 + JAN WASILEWICZ 10 R.ŚM 

2 PON ....................................

3 WTO ...................................

4 ŚRO ....................................

5 CZW ...................................

6 PTK ....................................

7 SOB 18.00 ..........................

8 NDZ 9.00 + KIERSNOWSKI WIESŁAW 36 ROCZ. ŚMIERCI

          11.30 + EDWARD KUBIK 6 ROCZ ŚMIERCI 

9 PON ...................................

10 WTO .................................

11 ŚRO ..................................

12 CZW .................................

13 PTK ..................................

14 SOB 18.00 .......................

15 NDZ 9.00 .........................

           11.30 .........................

16 PON ...............................

17 WTO ..............................

18 ŚRO ..............................

19 CZW ..............................

20 PTK DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGOM O DAR NIEBA

                  DLA ŚP. EDWARDA KRUKOWSKIEGO,

                   ANNY WOJCIECHOWSKIEJ I ZA DUSZE

                   W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

21 SOB 18.00 ....................

22 NDZ 9.00 + ZOFIA JACZEWSKA 6 R.ŚM.

                     + HELENA KŁOSIŃSKA 5 R.ŚM,

            11.30 ........................

23 PON ...............................

24 WTO ..............................

25 ŚRO ...............................

26 CZW ...............................

27 PTK ................................

28 SOB 18.00 ......................

29 NDZ 9.00 ........................

           11.30 .........................

30 PON ...............................

 

1 WTO ................................

2 ŚRO .................................

3 CZW .................................

4 PTK ..................................

5 SOB 18.00 ........................

6 NDZ 9.00 ..........................

          11.30 ..........................

7 PON ..................................

8 WTO .................................

9 ŚRO ..................................

10 CZW ...............................

11 PTK .................................

12 SOB 18.00 .....................

13 NDZ 9.00 .......................

            11.30 ......................

14 PON .............................

15 WTO ............................

16 ŚRO .............................

17 CZW ............................

18 PTK ............................

19 SOB 18.00 .................

20 NDZ 9.00 ....................

           11.30 + TADEUSZ WYPYCH 15 R.ŚM 

21 PON ...........................

22 WTO ..........................

23 ŚRO ..........................

24 CZW .........................

25 PTK ..........................

26 SOB 18.00 ...............

27 NDZ 9.00 .................

           11.30 .................

28 PON ........................

29 WTO .......................

30 ŚRO .......................

31 CZW ......................

1 PTK 9.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

2 SOB 18.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

3 NDZ 9.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

           11.30 ...........................

4 PON MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

5 WTO MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

6 ŚRO MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

7 CZW MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

8 PTK MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

9 SOB 18.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

10 NDZ 9.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

            11.30 ............................................

11 PON 11.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

12 WTO MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

13 ŚRO MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

14 CZW MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

15 PTK MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

16 SOB 18.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

17 NDZ 9.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

            11.30............................................

18 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

19 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

20 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

21 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

22 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

23 SOB 18.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

24 MSZA 9.00 ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

               11.30 ..................................

25 PON MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

26 WTO MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

27 ŚRO MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

28 CZW MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

29 PTK MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

30 SOB 18.00 MSZA ŚW.GREG. ZA ZMARŁYCH

1 NDZ 9.00 .....................................

          11.30 .....................................

2 PON ...........................................

3 WTO ..........................................

4 ŚRO ...........................................

5 CZW ..........................................

6 PTK ...........................................

7 SOB 18.00 ................................

8 NDZ 9.00 ...................................

          11.30 ..................................

9 PON .......................................

10 WTO .......................................

11 ŚRO ......................................... 

12 CZW ........................................

13 PTK .........................................

14 SOB 18.00 ...............................

15 NDZ 9.00 .................................

            11.30 ................................

16 PON .........................................

17 WTO ........................................

18 ŚRO ........................................

19 CZW ........................................

20 PTK ..........................................

21 SOB 18.00 ..............................

22 NDZ 9.00 ................................

            11.30 ................................

23 PON .......................................

24 WTO 7.30 RORATY

             22.00 PASTERKA ZA PARAFIAN

25 ŚRO 9.00 ................................

             11.30 ...............................

26 CZW 9.00.................................

             11.30 ................................

27 PTK ..........................................

28 SOB 18.00 ................................

29 NDZ 9.00 + MARIAN MOSKAL 16 ROCZ. ŚMIERCI

            11.30 ....................................

30 PON ............................................

31 WTO ............................................

 

 

 

    INTENCJE MSZY ŚW. 2025

- 13.04.2025 - godz. 9:00 - Kiersnowska Czesława - 19 rocznica śmierci

- 01.06.2025 - godz. 9:00 - Kiersnowski Karol - 34 rocznica śmierci

- 07.09.2025 - godz. 9:00 - Kiersnowski Wiesław - 37 rocznica śmierci

 - 20.09.2025 + Edwarda Krukowskiego i + Anny Wojciechowskiej

                       o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie”

 

Copyright © 2023. Kajkowo.pl  Rights Reserved.