DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

==========================================================

31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 października 2022

==========================================================

1. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz.17.30. Dziś spotkanie Żywego

   Różańca po Mszy św. o godz. 9.00.

2. We wtorek, 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień, w którym

    czcimy wszystkich zbawionych, tych znanych i te rzesze nieznanych, a już cie-

    szących się chwałą nieba. Msza św. w naszym kościele o godz. 9.00.

3. 2 listopada, w środę, dzień zaduszny czyli Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pod-

    czas Mszy św. o godz.18.00 połączonej z 4 stacjami i wypominkami za zmarłych

    będziemy modlić się za zmarłych w ciągu ostatniego roku Parafian. Zapraszam

    rodziny zmarłych.

4. Warto skorzystać ze spowiedzi, aby uzyskać odpusty  za naszych zmarłych.

5. Przypominam, że 1 listopada - w  uroczystość Wszystkich Świętych wszyscy wier-

   ni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Aby taki odpust uzyskać

   należy wyzbyć się przywiązania do grzechu, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć

   Komunię świętą, nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną odmówić: Wierzę Boga,

   Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach, o które prosi Ojciec Św.

6. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając pobożnie cmentarz

    i modląc się za dusze zmarłych. Aby  ten odpust uzyskać należy być w stanie łaski uświę-

    cającej, odmówić Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św.

   W dniach od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny a w pozostałe dni cząstkowy.

 7Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych zmarłych w miesią-

    cu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące na wybawienie z czyśćca. Codziennie

    jest sprawowana Msza św. gregoriańska - w dni powszednie o godz.18.00,w niedziele

    o godz.9.00. Wypominki w środę i piątek o 17.35, w niedziele po Mszy św.

        Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę 

   za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy aby

   odczytano imiona naszych zmarłych - w środę, piątek lub niedzielę. Proszę o wyraźne

   wypełnianie drukowanymi literami.

8. W tym tygodniu przypada 1.piątek listopada. Wizyty u chorych w czwartek i piątek po

     godz. 10.00. Spowiedź dzieci 16.45, a po niej litania do NSPJ i Komunia św. Okazja do

    spowiedzi dla dorosłych od godz.17.30. Wypominki od ok. 17.50. 

9. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2023 rok.

10. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie

    8 zł.

11. Dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

     I Komunii św. Za tydzień spotkanie klas VIII.

 

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.