DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 ==============================================
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
- 25 grudnia 2022
 ===============================================

1. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas." J1,14 Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie powitania Chrystusa pośród nas - we wspólnocie rodzinnej, ludzkiej, a przede wszystkim we wspólnocie Kościoła powszechnego. Niech ta prawda promieniuje z naszego serca napełnionego wielką radością!  Pan jest pośród nas!

2. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz w drugi dzień świąt Msze św. o godz. 9.00 i 11.30.

3. 30 grudnia, w piątek, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. Podziękujemy za dar naszych rodzin i pomodlimy się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 /sob./, 9.00 i 11.30 zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

4. 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msza św. o godz. 9.00 i 11.30.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2023 rok. 

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." numer świąteczny w cenie 15 zł.

8. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt Narodzenia Pańskiego:

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - mężczyznom za pomoc w ustawieniu choinek i szopki,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed Świętami, a szczególnie dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

 - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd,

  - p. Irenie Stępkowskiej za dbanie o obrusy do kościoła, p. Teresie Horbajczuk za troskę o bieliznę kielichową, p. Zofii Hoflich za porządki i czystość w naszej świątyni.

9. ŻYCZENIA

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam,

aby Dzieciątko Jezus narodziło się nie tylko w betlejemskiej grocie,

ale przede wszystkim w Waszych sercach przynosi

radość, miłość, nadzieję i wiarę.

Niech radość usuwa smutki, a nadzieja zniechęcenia,

miłość nadaje życiu sens, wiara wskazuje drogę do Chrystusa.

                                  ks. kan. Andrzej Ciućkowski

                             proboszcz

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.