======================================

SZAFARZE NADZWYCZAJNI KOMUNII ŚW. 

======================================= 

  ZNACZENIE FUNKCJI SZAFARZA NADZW.

  Aby wierni, znajdując się w stanie łaski i kierując się właściwą i pobożną intencją pragną uczestniczyć w świętej uczcie, nie byli pozbawieni sakramentalnej pomocy i pociechy, wydało się Papieżowi rzeczą słuszną ustanowić nadzwyczajnych szafarzy, którzy by mogli sobie oraz innym wiernym udzielić Komunii, z zachowaniem określonych niżej warunków:  

   a) nie ma kapłana, diakona i akolity;

  b) wymienieni wyżej nie mogą udzielać Komunii św. z powodu wykonywania innej posługi duszpasterskiej, braku zdrowia lub starości;

  c) liczba wiernych przystępujących do Komunii jest tak wielka, że odprawianie Mszy lub rozdzielanie Eucharystii poza Mszą zbytnio by się przeciągnęło.

   Wierny, szafarz nadzwyczajny, odpowiednio przygotowany, winien wyróżniać się dobrym życiem chrześcijańskim, wiarą i obyczajami. Aby zaś zawsze był zdolny do wypełniania tak ważnej funkcji, powinien pogłębiać nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i starać się świecić przykładem nabożeństwa i czci względem Sakramentu Ołtarza wobec innych wiernych. 

 

SZAFARZE NADZW. KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII
 
 W naszej Parafii Szafarzami nadzwyczajnymi Komunii św. są:  
 

ANDRZEJ ADAMCZEWSKI

ur. 1960 w Szczecinie,

żonaty z Mariolą z d. Bąk,

ojciec trojga dzieci:

Macieja, Katarzyny i Mateusza (wszyscy są lub byli ministrantami).

Jest członkiem Rady Duszpasterskiej. 

Posługę pełni od 4 listopada 2006 r.

----------------------------------------------

ROBERT BUNALSKI

 ur. 1969 r. w Mławie

żonaty z Różą z d. Kilman,

ojciec dwóch córek – Martyny i Mai /ministrantka/.

Funkcję sprawuje od 2 grudnia 2017 r.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w roku liturg. 2013/14 posługę szafarza nadzw. pełnił

p. KRZYSZTOF PASIK 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .