DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=================================================

24. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 września 2021

=================================================

 1. Dziękujemy dziś Wszechmogącemu Boga za beatyfikację kard. Stefana

    Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia i M. Elżbiety Róży Czackiej - opiekunki

    niewidomych z Lasek.

2. W poniedziałek, 13 września, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach 

    zaprasza na  nabożeństwo fatimskieProcesja fatimska i Msza św. o godz. 20.00. 

3. We wtorek, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża św. Podczas Mszy św. o

   godz. 18.00 oddamy cześć Krzyżowi naszego Zbawiciela.

4. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

    cenie 6 zł "Mały GN" dla dzieci za 5 zł oraz numer extra w cenie 10 zł.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz.21.00.

6. Spotkanie młodzieży klas VII i VIII dzisiaj po Mszy św. o godz.11.30,dzieci przy-

     gotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców 19 września po Mszy św. godz.

     o 11.30.

7. W niedzielę 19 września: koncert ewangelizacyjny o godz. 19.00 w amfiteatrze w

    Ostródzie /wstęp wolny/ oraz festyn rodzinny u franciszkanów od 13.00 do 18.00.

***

 

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.