DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=============================================

1. NIEDZIELA ADWENTU - 28 listopada 2021

 =============================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście

    Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w

    chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której

   wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

      Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście Pana i oczysz-

    czenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach adwentowych. Rekolekcje adwen-

    towe w naszej Parafii 19-21 grudnia.

2. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą dostępne w zakrystii.

    Ofiary składane są przeznaczone na ogrzewanie kościoła.

3. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: "Posłani w pokoju Chrystusa",

    które ukazuje konsekwencję udziału w Eucharystii, przejście od tajemnicy, w którą wie-

    rzymy i którą celebrujemy, do tego, by stała się zasadą nowego życia. Mottem jest frag-

    ment Ewangelii "Ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" J 6,51. Jest to 3 rok pro-

    gramu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod hasłem „Eucha-

    rystia daje życie”. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: w poniedziałek i środę o godz. 6.30, w

    sobotę o 7.15. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca

     na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty chorych w czwartek i piątek od godz.

      10.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.35.

6. W poniedziałek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w obecnej Turcji,

     który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim. W niedzielę wspomnienie dla dzieci.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł oraz "Mały Gość

    Niedzielny" dla dzieci z lampionem w cenie 5 zł.

8. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej dostępny

    jest kalendarz z intencjami na 2022 r.

9. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł

     i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

10. Dziś w naszej parafii rusza akcja Paczuszka dla maluszka, która polega na wsparciu małych

     dzieci i ich mam z domu samotnej matki. Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabie-

    rają do domu papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują paczkę z arty-

    kułami higienicznymi dla dzieci i ich mam. Gotowe paczki można zostawiać pod choinką w

    kościele. Akcja trwa do 19 grudnia.  Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie, na bomb-

     kach lub na stronie www paczuszkadlamaluszka.pl

11. Na spłatę robót elektr. zebrano 1.615 zł, a na pomoc imigrantom 170 zł. Za tydzień ofiary na

     ogrzewanie kościoła.

12. Zaproszenie na koncert adwentowy w Miłomłynie 4 grudnia o godz. 16.00 zob. strona główna.

 ***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.