DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

==============================================
20. NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 sierpnia 2023
==============================================

1.  W niedzielę, 27 sierpnia, nasza Parafia będzie przeżywała 24. odpust ku czci św. 

    Moniki. Wpatrujemy się w przykład niezachwianej wiary i ufności w moc wytrwałej

    modlitwy oraz uczymy się troski o życie doczesne i wieczne naszych bliskich. Msze

    św. w tym dniu o godz. 19.00 /w sobota/ i 9.00 z homilią i modlitwą za wstawienni-

    ctwem św. Moniki. Mszy św. o godz.13.30 będzie przewodniczył i homilię wygłosi 

     o. mgr Robert Twardokus OFM Conv., gwardian klasztoru Franciszkanów i pro-

    boszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu  w Ostródzie. Na zakończenie wystawienie

     Najśw. Sakramentu, litania do św. Moniki i oddanie czci relikwiom naszej Patronki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następujących warunków:

    - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

    - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

    - przyjęcie Komunii św.,

     - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. W piątek Msza św. wigilijna Uroczystości NMP Częstochowskiej o godz. 19.00.

3. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 10 zł.

4. Spotkanie Żywego Różańca w niedzielę 3 września.

5. Mszy św. w czwartek nie będzie.

6. Serdecznie proszę o pomoc w porządkach na zewnątrz kościoła przed odpustem i

    dożynkami gminnymi w sobotę o godz. 10.30.

7. Odszedł do Boga śp. Ryszard Mejka. "Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie".

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.