DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 

 

 Wizyta rodziny   Posiłek w refektarzu   Mój rocznik z ks. Rektorem  
Z kolegami przed portretem Jana Pawła II  Studium w pokoju  Przerwa w wykładach   
Przedstawienie kabaretowe V roku
Studia filozoficzno- teologiczne połączone z formacją duchową odbyłem w latach 1988 - 94.

 

i Komunia Św. z rąk Ojca Świętego 
W kaplicy św. Alberta w Bartoszycach  Z dziećmi na praktyce katechetycznej  

 


 

  Wielki Czwartek w Szczytnie    Niedziela Palmowa    Święto wiosny w LO   

 Os

4 cze
Modlitwa przed święceniami Święcenie diakonatu Po obronie pracy magisterskiej
S
  Modlitwa konsekracyjna Neoprezbitery rok 1994
rymicyjną Mszę św. sprawowałem 12 czerwca 1994 r. w bazylice Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych w rodzinnym Dobrym Mieście.
  Prymicje Pierwsza ofiara Mszy św. Moi Rodzice 

Od 1 lipca 1994 r. do 30 czerwca 1995 r. byłem wikariuszem Parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupcu k/Reszla.

Tam też byłem katechetą w Szkole Podstawowej nr 3, a w Parafii opiekowałem się ministrantami.

  Z dziećmi z kl. 0-II I Komunia 1995 - Biskupiec Wielki Czwartek 1995

Kolejne 5 lat (1 lipca 1995 r. " 30 czerwca 2000 r.) pełniłem funkcję wikariusza Parafii św. Wojciecha w Mrągowie. Jako katecheta uczyłem w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Mrągowie oraz przez rok w Szkole Podstawowej nr 1. W pracy parafialnej sprawowałem opiekę nad Wspólnotą Bożego Miłosierdzia, wspólnotą Odnowy w Duchu św. "Zwiastowanie", Oazą Dzieci Bożych i byłem duszpasterzem dzieci.

Msza św. w kaplicy św. Faustyny w Polskiej Wsi

Ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego w Mrągowie

Przez ostatnie pół roku podjąłem się w tworzenia (z sali b. szkoły) kaplicy filialnej św. Faustyny w Polskiej Wsi k/ Mrągowa.
Tak w czasie studiów jak i w okresie kapłaństwa starałem się uczestniczyć czynnie w życiu kościoła, dlatego uczestniczyłem

w spotkaniach organizowanych przez wspólnotę z Taize (Monachium, Warszawa i Barcelona) i Światowych Dniach Młodzieży w

Paryżu, pielgrzymowałem także do Rzymu i Medjugorje.

  W Taize (Francja) Na spotkaniu w duchu Taize (Monachium)  W Taize (Francja)  

W Taize (Francja)

.

Pierwsza Msza św. i poświęcenie placu 16 VII 2000 r.

 

 

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.