DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

============================================
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
============================================

ZUZANNA SZCZERBOWSKA

córka Adama i Eweliny

MELANIE RYCHCIK

córka Rafała i Jolanty

***

22 kwietnia 2023 r.

          zostały przez Chrzest św. włączone do Kościoła

         *******

==================================================

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 16 kwietnia 2023

=================================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwych-

   wstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg  jest Miłością, że nas

   kocha i przebacza. Dziękujemy za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty.

   Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić

   i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie. Dziś o godz.14.45

    zapraszam na Godzinę Miłosierdzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Ofiary z

    tacy na Caritas Warmińską.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spowiedź, Komunia

   św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do grzechu) oraz odmó-

   wienie modlitwy ku czci Bożego Miłosierdzia.

3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

5. Dziś spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz. 11.30 oraz klas VIII po Mszy św. O 16.00.

6. Odszedł do Boga śp. Mirosław Grodzki. Odmówmy "Wieczny odpoczynek racz

     Mu dać Panie...".

***

==================================

ODSZEDŁ DO BOGA

==================================

ŚP.

MIROSŁAW GRODZKI

zmarł 12 kwietnia 2023 r. w wieku 80 lat

***

        POGRZEB SOBOTA 15 KWIETNIA 2023

12.00 poświęcenie ciała kaplica zakładu

pogrzebowego "Charon"

             ok. 12.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 13.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Mirosława

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

==================================

ODESZŁA DO BOGA

==================================

ŚP.

BARBARA FYDRYCH

zmarła 7 kwietnia 2023 r. w wieku 71 lat

***

        POGRZEB ŚRODA 12 KWIETNIA 2023

13.00 poświęcenie ciała kaplica zakładu

pogrzebowego "Charon"

               13.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                  14.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Barbary

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

=====================================================

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 9 kwietnia 2023

=============================================

1. Z radością śpiewamy dzisiaj Chrystusowi Alleluja! wyznając najważniejszą prawdę

    naszej wiary - że On żyje wśród nas, gdyż zmartwychwstał. Jezus wnosi nadzieję i

    radość w serca swoich uczniów wszystkich wieków, także w ten trudny czas, który

    obecnie przeżywamy. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 11.30.

2. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 9.00 i 11.30 oraz dodatkowa o

    godz.16.00. Msze św. o godz. 16.00 do 11 czerwca.

3. Za tydzień będziemy przeżywali Święto Miłosierdzia Bożego, poprzez które uwielbiamy

   miłosierdzie jakie Bóg Ojciec objawił nam w ofierze swojego Syna. O obchodzenie tego

   święta prosił Jezus przez św. s. Faustynę. Od Wlk. Piątku do soboty zapraszamy na no-

    wennę przed Świętem Miłosierdzia. 

4. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przygotować kościół na święta

   Zmartwychwstania, za kwiaty do kościoła. P. Zofii Hóflich za czuwanie nad kościołem i

   zaangażowanie w porządki, za troskę: o bieliznę liturgiczną p. Teresie Horbajczuk, o 

   obrusy p. Irenie StępkowskiejSzczególnie dziękuję Szafarzom  i ministrantom za

    pomoc w liturgii.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

6. Do nabycia jest nowy świąteczny "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" za 10 zł.

7. Kolejne spotkanie kl. VIII przed bierzmowaniem za tydzień o godz. 16.00. 

8. We wtorek i czwartek Msze św. o godz. 9.00.

============================================
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
============================================

ELŻBIETA MARTA PANKOWSKA

córka Bartosza i Michaliny

***

1 kwietnia 2023 r.

          została przez Chrzest św. włączona do Kościoła

         *******

========================================

NIEDZIELA PALMOWA czyli

MĘKI PAŃSKIEJ - 2 kwietnia 2023

========================================

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas przeżywania wielkich wydarzeń

   i tajemnic naszej wiary. Niech te dni będą pełne skupienia i modlitwy. Od czwartku wieczo-

   rem będziemy celebrować misteria Triduum Paschalnego.

2. Zapraszamy na Apel Jasnogórski

     - dziś o godz. 21.00

      - w środę o 21.00.

3. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" w cenie 10 zł , "Mały Gość

    Niedz." dla dzieci za 7 zł oraz "Gość Extra" o relikwiach narzędzi męki Pańskiej.

5. Spotkanie klas III po Mszy św. o godz.11.30. Z kandydatami do bierzmowania spotkania

    od 16 kwietnia podczas i po Mszy św. o godz.16.00.

6. Dzieci w Wlk. Sobotę mogą przynosić zdjęcia zasłoniętego krzyża.

7. Dzisiaj o godz. 15.00 ostatnie przedstawienie misterium Męki Pańskiej w sali LO im.

    Bażyńskiego w Ostródzie.

8. W tym tygodniu przypada 1. piątek kwietnia. Wizyty u chorych w środę i piątek od 9.00.

    Spowiedź dzieci i Komunia św. od 17.00. Spowiedź dorosłych 30 min przed nabożeństwa-

    mi Triduum. Można zgłaszać chorych do spowiedzi i Komunii św. przed Świętami.

9. Rodziny, które nie miały jeszcze wizyty duszpasterskiej mogą zgłosić chęć przyjęcia

    kapłana u ks. Proboszcza. 600 939 159


 

images/obrazy/niedziela-palmowa.jpg

WIELKI PONIEDZIAŁEK 

=============  

WIELKI WTOREK  

============= 

WIELKA   ŚRODA

=============   

19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

„versus Deum /ad orientem/”

do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się

od spożycia mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

        10.00 - 12.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

        14.30 - 16.00 Adoracja, Koronka do Bożego Miłosierdzia

                             i Droga Krzyżowa

        17.00 - 18.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy

         19.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża

do 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

  

          10.00 - 13.15  Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych

10.00           11.00           12.00 

13.00         16.00

          14.30 - 16.00 Adoracja i Godzina Miłosierdzia

          18.00 - 19.15 - Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie

          19.30 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania 

Adoracja Najśw. Sakramentu  

           

7.00 Msza św. rezurekcyjna 

  11.30 Msza św. wielkanocna

 .............................................

W poniedziałek wielkanocny

Msze św.: 9.00 i 11.30

***

==================================

ODSZEDŁ DO BOGA

==================================

ŚP.

CZESŁAW OMAN

zmarł 24 marca 2023 r. w wieku 72 lat

***

        POGRZEB WTOREK 28 MARCA 2023

13.00 poświęcenie ciała kaplica zakładu

pogrzebowego "Charon"

             ok. 13.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 14.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Czesława

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

=======================================

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

26 marca 2023

======================================

1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy tajemnicę męki

   i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy te dwa tygodnie, wyciszmy się

   i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia. Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i

   pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy

   na majestat Boski, którego oblicze grzechami swoimi sobie przysłonił; wyraża

    także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2.  Zapraszamy na nabożeństwa Wielkiego Postu:

- DROGA KRZYŻOWA – piątek 

        dzieci/mł........... 16.50

        dorośli ..............17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ...............8.30

3. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed Mszami św. poś-

    więcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji czyli opisu Męki Pańskiej. W tym 

    dniu także pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

4. W piątek 31 marca o godz. 19.00 w kościele NP NMP w Ostródzie Msza św. dziękczyn-

    na w 18 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. O godz. 20.00 z kościoła NP NMP do koś-

    cioła św. Dominika Savio wyruszy droga krzyżowa ulicami Ostródy.

5. Rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do wtorku 28 marca. 

    Nauki głosi ks. Mariusz Grabas, proboszcz Parafii św. Marcina w Ostródzie.

6. Dzisiaj i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu 

   Pańskiego.

7. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm" w cenie 10 zł oraz

   "Mały Gość Niedz." dla dzieci za 7 zł.

8. Spotkanie klas VIII dziś po Mszy św. o 11.30.

9. Na zakończenie Mszy św. o godz. 9.00 poświęcenie płaskorzeźby bł. Pauliny Jaricot

     założycielki Żywego Różańca, którą ufundowała wspólnota przy naszej Parafii. Dziś

     spotkanie Żywego Różańca.

***

=====================================

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"LAETARE" 19 marca 2023

=====================================

1. W czasie Wielkiego Postu Jezus pozwala nam zrozumieć nasze błędy, abyśmy z pokorą

    przejrzeli na oczy i uwierzyli w moc Boga. Niedziela "laetare" to niedziela radości w

    czasie pokuty, radości ze zbawienia, które będziemy przezywali w czasie Wielkiej Nocy. Za tydzień rozpoczniemy czas pasyjny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dzieci/młodzież .....16.50

    * dorośli 17.30  

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.30

3. W sobotę 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. Będziemy mogli podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Mszy św. o godz. 9.00 poprzez objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu poczętego dziecka przed narodzeniem, którego przyjście na świat jest zagrożone różnych przyczyn, szczególnie z powodu grzechu aborcji. Polega na codziennym odmawianiu w i intencji jednego dziecka jednego dziesiątka różańca wraz ze specjalną modlitwą przez 9 miesięcy.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 10 zł.

5. Propozycja pielgrzymki do sanktuarium w Głotowie 25 marca samochodami osobowymi.

6. Za tydzień i w Niedzielę Palmową zbiórka do puszki na kwiaty  i dekoracje do Grobu Pańskiego.

7. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci klas III, za tydzień kandydatów do bierzmowania

    po Mszy św. godz.11.30.

8. Kontynuujemy wizytę duszpasterską rodzin naszej Parafii.

9. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczniemy za tydzień, od 5. Niedzieli

    Wielkiego Postu: 26-28 marca 2023 r. Nauki wygłosi ks. Mariusz Grabas, proboszcz

     Parafii św. Marcina w Ostródzie.

10. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie: od poniedziałku do środy 15.30,

      w czwartek i piątek o 18.00.

***

=====================================

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

12 marca 2023

=====================================

1. W Wielkim Poście Jezus wzywa nas do nawrócenia, abyśmy stanęli w prawdzie o swojej 

     grzeszności i mogli znowu przynosić  dobre owoce naszej wiary. Pamiętajmy: nie odkła-

     dajmy nawrócenia na później.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dzieci/młodzież .....16.50

    * dorośli 17.30  

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.30

3. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 10 zł.

4. Propozycja pielgrzymki do sanktuarium w Głotowie 25 marca samochodami

    osobowymi.

5. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci klas III i kandydatów do bierzmowania po Mszy św.

    o godz.11.30.

6. Kontynuujemy wizytę duszpasterską rodzin naszej Parafii.

7. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczniemy za dwa tygodnie, od 5. Nie-

     dzieli Wielkiego Postu: 26-28 marca 2023 r. Nauki wygłosi ks.Mariusz Grabas, pro-

      boszcz Parafii św. Marcina w Ostródzie.

8. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie: od poniedziałek do czwartku 15.30,

      w piątek o 18.00.

9. Odeszli do Boga śp. Helena Burzyńska, śp. Urszula Maria Bognacka, śp. Lotar

      Brozowski. "Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...". 

***

==================================

ODSZEDŁ DO BOGA

==================================

ŚP.

LOTAR BROZOWSKI

zmarł 10 marca 2023 r. w wieku 78 lat

***

        POGRZEB WTOREK 14 MARCA 2023

11.00 poświęcenie ciała kaplica zakładu

pogrzebowego "Charon"

             ok. 11.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 12.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Lotara

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

==================================

ODESZŁA DO BOGA

==================================

ŚP.

HELENA BURZYŃSKA

zmarła 5 marca 2023 r. w wieku 76 lat

***

        POGRZEB ŚRODA 8 MARCA 2023

9.00 poświęcenie ciała kaplica zakładu

pogrzebowego "Charon"

             ok. 9.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 10.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Heleny

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Chrobrego/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

==================================

ODESZŁA DO BOGA

==================================

ŚP.

URSZULA MARIA

BOGNACKA

zmarła 6 marca 2023 r. w wieku 72 lat

***

        POGRZEB CZWARTEK 9 MARCA 2023

9.00 różaniec kaplica zakładu pogrzebowego "Syriusz

ok. 9.30 poświęcenie ciała i wyprowadzenie do kościoła

10.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Urszuli

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

===================================

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

5 marca 2023

===================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany życia i nawrócenia.

    Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku sumienia i dążeniu do głębszego poznania

     nauki Ewangelii.

2. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy, postu i solidarności z

    misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  - DROGA KRZYŻOWA - piątek

    * dorośli .....16.05

    * dzieci/młodzież .....16.45       

  - GORZKIE ŻALE

     * niedziela ............... 8.30

4Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 10 zł oraz

   "Mały Gość Niedzielny"  za 7 zł.

5. Dzisiaj kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania po Mszy św. o godz.11.30.

6. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła.

7. III zapowiedź przedmałżeńska

     Agnieszka Ewa Połocka, panna z Lubajn

     Wojciech Pomarnacki, kawaler z Kajkowa

     Ktokolwiek wie o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest zobowiązany

     powiadomić ks. Proboszcza.

8. Kontynuujemy wizytę duszpasterską rodzin naszej Parafii.

9. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii od 5. Niedzieli wielkiego Postu: 26-28 

      marca 2023 r.

10. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie: od poniedziałek do czwartku 15.30,

      w piątek o 15.40.

***

==================================

ODESZŁA DO BOGA

==================================

ŚP.

IRENA DZIEDZIC

zmarła 25 lutego 2023 r. w wieku 96 lat

***

        POGRZEB ŚRODA 1 MARCA 2023

9.00 poświęcenie ciała kaplica zakładu

pogrzebowego Syriusz

             ok. 9.30 różaniec w kościele św. Moniki w Kajkowie

                 10.00 Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Ireny

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

===================================

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

26 lutego 2023

===================================

1. Wielki Post to okres pracy nad sobą, modlitwy, pokuty, nawrócenia i czynienia dobra.

    Przypominamy o bezwzględnym powstrzymaniu się od zabaw i innych działań sprzecz-

    nych z  pokutnym charakterem tego okresu.

2. Zachęcamy do podejmowania dobrych postanowień w duchu wiary, wielkopostnego

     wyrzeczenia oraz do podjęcia jałmużny.

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA - piątek

  * dzieci/młodzież ..........16.45

  * dorośli .......................17.30 

- GORZKIE ŻALE

   * niedziela ............... 8.30

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 10 zł oraz

    "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 7 zł.

5. Dzisiaj kolejne spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz.11.30. Za tydzień

     zapraszamy kandydatów do bierzmowania.

6. Dzisiaj taca na archidiecezjalny dom rekolekcyjny Domus Mariae w Gietrzwałdzie, a

    puszka na rzecz ofiar wojny na Ukrainie.

7. II zapowiedź przedmałżeńska

     Agnieszka Ewa Połocka, panna z Lubajn

     Wojciech Pomarnacki, kawaler z Kajkowa

     Ktokolwiek wie o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest zobowiązany

     powiadomić ks. Proboszcza.

8. W tym tygodniu przypada I piątek marca. Wizyty u chorych w czwartek i piątek od godz.

      10.00. Spowiedź dzieci od 16.30, dorosłych od 17.30. 

9. Kontynuujemy wizytę duszpasterską rodzin naszej Parafii.

10. Wieczór uwielbienia w kościele św. Hiacynty i Franciszka w czwartek 2 marca od 16.45.

11. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie: poniedziałek, środa i piątek o godz. 18.00,

       we wtorek i czwartek o 15.00.

12. Odeszła do Boga śp. Irena Dziedzic. "Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie ...".

***

===============================

7. NIEDZIELA ZWYKŁA

19 lutego 2023

===============================

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post czyli czterdziestodniowy

   okres  przygotowania paschalnego. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz.

   11.00 i 18.00. Poprzez obrzęd posypania głów popiołem wyrazimy pragnienie podjęcia

    pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły: powstrzymanie się od spożycia

    mięsa i trzy posiłki, w tym jeden do syta.

2. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej przeżyć okres Wielkiego

     Postu :

 - DROGA KRZYŻOWA - piątek .......... 16.00

 - GORZKIE ŻALE - niedziela .............. 8.30

3. Dziś rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Ku trzeźwości z

     Kościołem”. Jest to duchowe przygotowanie do owocnego przeżycia Wielkiego Postu. W

     modlitwie wspólnotowej i osobistej pamiętajmy o tej szczególnie ważnej intencji.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." cenie 10 zł.

5. Dzisiaj spotkanie dzieci I-Komunijnych na Mszy św. o godz.11.30.

6. Dzisiaj zbiórka do puszki na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Za tydzień taca

     na archidiecezjalny dom rekolekcyjny Domus Mariae w Gietrzwałdzie, a puszka na rzecz

     ofiar wojny na Ukrainie.

7. Msze św. w tym tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek o godz.15.00. W piątek o godz.15.30. 

8. I zapowiedź przedmałżeńska

     Agnieszka Ewa Połocka, panna z Lubajn

     Wojciech Pomarnacki, kawaler z Kajkowa

     Ktokolwiek wie o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu jest zobowiązany

     powiadomić ks. Proboszcza.

9. Kontynuujemy wizytę duszpasterską rodzin naszej Parafii.

***

========================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA 

12 lutego 2023

========================

1. Wczoraj Kościół obchodził Światowy Dzień Chorego we wspomnienie NMP

    z Lourdes. Obejmujemy modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo,

     jak i fizycznie i zwracając uwagę świata na ich potrzeby.  

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

3. Dzieci I-Komunijne i klasy VIII zgłaszają się po Mszy św. do zakrystii.

4. Do piątku 17 lutego włącznie Mszy św. w dni powszednie nie będzie. W sprawach

    pilnych /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ można kontaktować się z Parafia św. 

    Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26, kom - 783 652 498

5. Dalsza część wizyty duszpasterskiej od 20 lutego.

***

========================

5. NIEDZIELA ZWYKŁA 

5 lutego 2023

========================

1. W sobotę 11 lutego Światowy Dzień Chorego we wspomnienie NMP

    z Lourdes. Jego celem jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących,

    zarówno duchowo, jak i fizycznie i zwrócenie uwagi świata na ich potrze-

    by.  Podczas Mszy św. w niedzielę 12 lutego o godz. 9.00 chorzy będą mogli 

    przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Pomóżmy chorym w dotarciu do

     kościoła.

2. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł oraz

    "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 7 zł.

3. Spotkanie dzieci I-Komunijnych i klas VIII na Mszy św. o godz. 11.30.

4. Od czwartku 9 lutego do piątku 17 lutego włącznie Mszy św. w dni powszednie nie

    będzie. W sprawach pilnych /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ można kontaktować

     się z Parafia św. Hiacynty i Franciszka tel. 89/ 642-01-26, kom - 783 652 498

5. Trwa wizyta duszpasterska rodzin katolickich - kolęda. Kreda i woda świecona nie-

    daleko żłóbka. Msze św. od poniedziałku do środy o godz. 15.00.

***

 

 

=============================

ODSZEDŁ DO BOGA

=============================

ŚP.

KRZYSZTOF STEFAN TOŁKACZEWSKI

zmarł 29 stycznia 2023 r. w wieku 52 lat

***

POGRZEB 2 LUTEGO 2023, CZWARTEK

14.00 kaplica zakładu pogrzebowego Syriusz

modlitwa za Zmarłego i poświęcenie ciała

           Złożenie do grobu na cmentarzu w Ostródzie /ul. Spokojna/

               ***

                   Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

================================

 4. NIEDZIELA ZWYKŁA 

29 stycznia 2022

================================

1. W czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej Gromnicznej/. Msze św.

    w tym dniu o godz. 11.00 i 18.00. Zabierzmy ze sobą świece. Po Mszy św. o 18.00 zapra-

    szam do rozbierania dekoracji świątecznych w kościele.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Światowy Dzień Życia

    Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakon kontemplacyjny

    w Szczytnie. 

3. W tym tygodniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w czwartek od 12.15 

     i piątek po godz. 10.00; Msza św. o godz.18.00, okazja do spowiedzi od godz.17.40. 

     Dzieci I Komunijne od 17.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł oraz "Mały Gość

     Niedz." dla dzieci za 7 zł.

5. Spotkanie Żywego Różańca 2 lutego po Mszy św. o godz.11.00.

6. Za tydzień wznawiamy spotkania dzieci I-komunijnych i kl. VIII. Zapraszam 6 lutego na

   spotkanie obu grup po Mszy św. o godz. 11.30.

7. Trwa wizyta duszpasterska rodzin katolickich - kolęda. Kreda i woda świecona niedaleko 

    żłóbka. Msze św. od poniedziałku do środy i w  piątek o godz. 9.30.

 ***

===========================
3. NIEDZIELA ZWYKŁA
- 22 stycznia 2023
===========================

1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo Modlitwy o Jedność Chrześcijan

    w Ostródzie pod hasłem: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości 

     (por. Iz 1, 17)

25 stycznia 2023 Środa

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Sienkiewicza 22

godz. 17.00. Nabożeństwo Słowa Bożego

Przewodniczy: Ks. Superintendent Waldemar Eggert, proboszcz

                          metodystycznej parafii Łaski Bożej w Ostródzie

Homilia: Ks. Paweł Rabczyński ,

                delegat ds. ekumenizmu Archidiecezji Warmińskiej

2. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

3. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

4. Za tydzień, w niedzielę 29 stycznia, po Mszy św. o godz.9.00 wystąpi z koncertem

    kolęd Zamkowy Chór Kameralny pod kierunkiem Joanny Jaskółowskiej.

5. Pomóżmy i przekażmy 1,5 % podatku Antoninie Wierzchowskiej 3,5 rocznej chorej

    dziewczynce z Kajkowa. 

6. Dzisiaj o godz.14.00 w hotelu "Sajmino" bal karnawałowy dla dzieci. Zaprasza

    sołectwo Kajkowo.

5. Rozpoczynamy wizytę duszpasterską rodzin katolickich.

6. Msze św. od poniedziałku do piątku o godz.9.30.

***

===========================
2. NIEDZIELA ZWYKŁA
- 15 stycznia 2023
===========================

1. Rozpoczynamy czas Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Ostródzie pod hasłem:  Czyńcie

     dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1, 17)

18 stycznia 2023 Środa

Kościół Rzymskokatolicki św. Marcina, ul. Paderewskiego 1a

godz. 17.00, Nabożeństwo Słowa Bożego

Przewodniczy: Ks. Mariusz Grabas, proboszcz

                 rzymskokatolickiej parafii św. Marcina w Ostródzie

Homilia: Pastor Jan Jerzy Ostryk, duszpasterz

                   metodystycznej parafii Łaski Bożej w Ostródzie

2. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł.

3. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

4. Do piątku 20 grudnia włącznie Mszy św. w dni powszednie nie będzie. W sprawach pilnych

    /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ można kontaktować się z Parafia św. Hiacynty i Fran-

     ciszka tel. 89/ 642-01-26, kom - 783 652 498

5. Wizytę duszpasterską ks. Proboszcz rozpocznie po 22 stycznia.

***

======================================

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

- 8 stycznia 2023

=====================================

1. Dziś Jezus Chrystus objawia swoją mesjańską godność i jednocześnie wskazuje na

   naszą wielką godność wybranych przez Ojca do zbawienia dzieci Bożych. Dziękujmy

   Panu za łaskę Chrztu św., którą nas obdarzył. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 10 zł oraz "Mały

    Gość Niedz." za 7 zł..

3. Od poniedziałku do środy Msze św. o godz. 11.00.

4. Ze względu na stan zdrowia ks. Proboszcz rozpocznie wizytę duszpasterską nieco

    później, Do 11 stycznia można umawiać się na wizytę duszpasterską wcześniej i na

    konkretną godzinę. Po 22 stycznia kolęda w formie tradycyjnej czyli w kolejności ulic

     i rodzin.

5. Kreda i woda święcona dostępne są przy żłóbku.

6. Od czwartku 12 grudnia do piątku 21 grudnia włącznie Mszy św. w dni powszednie nie będzie.

    W sprawach pilnych /wezwanie do chorego lub pogrzeb/ można kontaktować się z Parafia św.

     Hiacynty i Franciszktel. 89/ 642-01-26, kom - 783 652 498

***

==============================================

NIEDZIELA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ

RODZICIELKI MARYI - 1 stycznia 2023

 ==============================================

1. Rozpoczynając Nowy Rok Pański 2023 powierzamy cały świat Bożej Opatrzności i prosimy

    za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi o pokój na Ziemi. 

2. W piątek obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Jest to także

   Misyjny Dzień Dzieci. Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betle-

    jem, złożyli Jezusowi dary. Złoto dla Króla, kadzidło dla Boga, mirrę dla naszego Zbawicie-

    la. Podczas Mszy św. o godz.9.00 i 11.30 poświęcenie kadzidła, wody i kredy, którą oznaczymy

   drzwi naszych domów. Ofiary na cele misyjne.

 3. W tym roku po raz 11. w Ostródzie odbędzie się Orszak 3 Króli. Początek o godz. 13.15

     w parafii św. Hiacynty i Franciszka.

4. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, które zakończy okres Bożego Narodzenia. 

5. Do nabycia jest  "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 7 zł.

6. W tym tygodniu przypada 1.piątek stycznia. Wizyty u chorych wraz z wizytą duszpasterską 

    w środę /z piątku/  i czwartek po godz.10.00.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2023 rok. 

8. Odszedł do domu Ojca w niebie śp. Jego Świątobliwość papież - emeryt Benedykt XVI.

    "Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie..".

***

 ==============================================
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
- 25 grudnia 2022
 ===============================================

1. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas." J1,14 Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie powitania Chrystusa pośród nas - we wspólnocie rodzinnej, ludzkiej, a przede wszystkim we wspólnocie Kościoła powszechnego. Niech ta prawda promieniuje z naszego serca napełnionego wielką radością!  Pan jest pośród nas!

2. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz w drugi dzień świąt Msze św. o godz. 9.00 i 11.30.

3. 30 grudnia, w piątek, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. Podziękujemy za dar naszych rodzin i pomodlimy się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszystkich rodzin. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 /sob./, 9.00 i 11.30 zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

4. 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msza św. o godz. 9.00 i 11.30.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2023 rok. 

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." numer świąteczny w cenie 15 zł.

8. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt Narodzenia Pańskiego:

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - mężczyznom za pomoc w ustawieniu choinek i szopki,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed Świętami, a szczególnie dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

 - scholi "Promyki św. Moniki" za piękny śpiew kolęd,

  - p. Irenie Stępkowskiej za dbanie o obrusy do kościoła, p. Teresie Horbajczuk za troskę o bieliznę kielichową, p. Zofii Hoflich za porządki i czystość w naszej świątyni.

9. ŻYCZENIA

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam,

aby Dzieciątko Jezus narodziło się nie tylko w betlejemskiej grocie,

ale przede wszystkim w Waszych sercach przynosi

radość, miłość, nadzieję i wiarę.

Niech radość usuwa smutki, a nadzieja zniechęcenia,

miłość nadaje życiu sens, wiara wskazuje drogę do Chrystusa.

                                  ks. kan. Andrzej Ciućkowski

                             proboszcz

***

=================================================

4. NIEDZIELA ADWENTU - 18 grudnia 2022

 =================================================

1. Przeżywając ostatni tydzień Adwentu, dziękujemy za łaskę tego szczególnego czasu

    przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsumowujemy naszą modlitwę,

    zaangażowanie w rozwój duchowy i otwarcie na prawdziwie chrześcijańskie przeżycie

    świętych tajemnic.  

2. Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze ten czas

    łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczyszczenie naszych serc, aby radość

     zapanowała w naszym życiu. Nauki głosi ks. Stanisław Marczak SDB. Prośmy o dary

    Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty i dla nas.

3. W sobotę wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód świąt Narodzenia

     Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielowiekową tradycją, post od pokarmów mięsnych,

     pamiętajmy też o chrześcijańskim charakterze tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlitwa,

     odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza, modlitwa za żywych i zmarłych, Ojcze nasz

      i modlitwa przed posiłkiem/. Msza św. Pasterska o godz.22.00. Zaśpiewamy kolędy z 

     "Promykami św. Moniki". 

4. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00 i 11.30

5. Zapraszamy na Mszę św. roratnie: we wtorek o 16.45, w środę o 16.45 /po Mszy św.

     zapraszam do pomocy przy dekorowaniu choinek, szopki i kościoła na święta Naro-

     dzenia Pańskiego/. W wigilijny poranek roraty o godz. 7.15, a po nich ostatnia okazja

     do spowiedzi przed świętami do godz. 9.00.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej

     dostępny jest kalendarz z intencjami na 2023 r.

8. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrze-

     wanie kościoła. 

9. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min.

     małe 10 zł.

10. Można zgłaszać chorych, którzy pragną skorzystać ze spowiedzi św. i Komunii św. przed

    Świętami.

11. Kończymy tegoroczną akcję Paczuszka dla maluszka czyli wsparcie dzieci z Hospicjum

       dla dzieci w OlsztynieGotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele.

12. Po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie klas III i VIII.

 ***

=======================================================

3. NIEDZIELA ADWENTU "GAUDETE" - 11 grudnia 2022

 =======================================================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę radości. W liturgii

     używamy koloru różowego, który oznacza radość z bliskiego przyjścia Chrystusa i

    daru zbawienia.

2. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek. czwartek i piątek o

     godz. 6.30 w sobotę o 7.15. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze

     przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy lampiony.

3. Od piątku, 16 grudnia, rozpoczniemy drugi okres Adwentu - bezpośrednie przygo-

     towanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Ważnym elementem tego przygotowania

     są Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii, które rozpoczniemy w 4. Niedzielę

     Adwentu 18 grudnia. Potrwają trzy dni i będą okazją do skorzystania z sakramentu

     pokuty. Nauki wygłosi ks. Stanisław Marczak SDB. Prośmy o dary Ducha św. dla

     ks. Rekolekcjonisty i dla nas.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

5. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej

     dostępny jest kalendarz z intencjami na 2023 r.

6. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min.

     małe 10 zł. Zapraszamy do odbioru zamówionych świec dużych. Dochód z ich sprzedaży 

       będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci. 

7. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrze-

     wanie kościoła.

8. W naszej parafii trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która w tym roku ma wesprzeć dzieci

    z Hospicjum Stacjonarnego dla  Dzieci w Olsztynie. Zbierać będziemy środki czystości, kos-

     metyki, pampersy, zabawki... jednak szczególnie potrzebne są podkłady higieniczne i środki

     piorące dla dzieci (proszek, płyn). Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do

    domu papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują paczkęGotowe paczki

     można zostawiać pod choinką w kościele. Akcja trwa do 18 grudnia. Więcej szczegółów można

     znaleźć na plakacie, na bombkach lub na stronie www.paczuszkadlamaluszka.pl.

9. Na ogrzewanie kościoła zebrano 1.067,05 zł, na Kościół na Wschodzie 285 zł. Za tydzień

     ofiary na cele budowlane.

10. Zapraszam w sobotę o godz. 11.00 mężczyzn do ustawienia szopki i choinek.

11. Za tydzień po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie klas III i VIII.

 ***

=============================================

2. NIEDZIELA ADWENTU - 4 grudnia 2022

 =============================================

1. Wsłuchując się w orędzie św. Jana Chrzciciela w okresie Adwentu przygotujmy dro-

   gi naszego serca przychodzącemu do nas Jezusowi. Pamiętajmy o postanowieniach ,

    modlitwie i uczynkach miłosierdzia. Wpatrując się w przykład św. Mikołaja, biskupa

    Myrry, którego wspominamy we wtorek, uświadamiamy sobie, że powołaniem chrześ-

    cijanina jest pomoc bliźniemu i czynienie dobra w imię Jezusa.

2. W czwartek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. 

   Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej

    zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Msza św. o godz. 6.30.

3. Dzisiejsza niedziela to 23. Dzień Modlitwy za Kościół na Wschodzie „Posłani w po-

     koju Chrystusa”. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc dla tego Kościoła. 

4. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: wtorek i czwartek o godz. 6.30, w so-

     botę o 7.15. Wraz z Maryją, słuchając Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca 

     na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

 5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł oraz "Mały Gość

    Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej dostępny

    jest kalendarz z intencjami na 2023 r.

7. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe

    10 zł. Można zgłosić chęć nabycia świeczek dużych. Dochód z ich sprzedaży będzie przezna-

     czony na pomoc Caritas dla dzieci. 

8. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrze-

    wanie kościoła.

9. W naszej parafii trwa akcja Paczuszka dla maluszka, która w tym roku ma wesprzeć dzieci

    z Hospicjum Stacjonarnego dla  Dzieci w Olsztynie. Zbierać będziemy środki czystości, kos-

     metyki, pampersy, zabawki... jednak szczególnie potrzebne są podkłady higieniczne i środki

     piorące dla dzieci (proszek, płyn). Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc zabierają do

    domu papierowe bombki z choinki w kościele, a następnie przygotowują paczkęGotowe paczki

     można zostawiać pod choinką w kościele. Akcja trwa do 18 grudnia. Więcej szczegółów można

     znaleźć na plakacie, na bombkach lub na stronie www.paczuszkadlamaluszka.pl

10. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła.

11. Spotkanie klas VIII  o godz. 14.00.

12. W poniedziałek Msza św. o godz. 16.00.

 ***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.