DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=================================================

4. NIEDZIELA ADWENTU - 18 grudnia 2022

 =================================================

1. Przeżywając ostatni tydzień Adwentu, dziękujemy za łaskę tego szczególnego czasu

    przygotowania do radości Narodzenia Pańskiego. Podsumowujemy naszą modlitwę,

    zaangażowanie w rozwój duchowy i otwarcie na prawdziwie chrześcijańskie przeżycie

    świętych tajemnic.  

2. Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze ten czas

    łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczyszczenie naszych serc, aby radość

     zapanowała w naszym życiu. Nauki głosi ks. Stanisław Marczak SDB. Prośmy o dary

    Ducha św. dla ks. Rekolekcjonisty i dla nas.

3. W sobotę wieczorem wieczerzą wigilijną rozpoczniemy uroczysty obchód świąt Narodzenia

     Pańskiego. Zachowajmy, zgodnie z wielowiekową tradycją, post od pokarmów mięsnych,

     pamiętajmy też o chrześcijańskim charakterze tej wieczerzy /zapalenie świecy, modlitwa,

     odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza, modlitwa za żywych i zmarłych, Ojcze nasz

      i modlitwa przed posiłkiem/. Msza św. Pasterska o godz.22.00. Zaśpiewamy kolędy z 

     "Promykami św. Moniki". 

4. Msze św. w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia o godz.9.00 i 11.30

5. Zapraszamy na Mszę św. roratnie: we wtorek o 16.45, w środę o 16.45 /po Mszy św.

     zapraszam do pomocy przy dekorowaniu choinek, szopki i kościoła na święta Naro-

     dzenia Pańskiego/. W wigilijny poranek roraty o godz. 7.15, a po nich ostatnia okazja

     do spowiedzi przed świętami do godz. 9.00.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 8 zł.

7. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stronie internetowej

     dostępny jest kalendarz z intencjami na 2023 r.

8. Poświęcone opłatki są dostępne w zakrystii. Ofiary składane są przeznaczone na ogrze-

     wanie kościoła. 

9. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min.

     małe 10 zł.

10. Można zgłaszać chorych, którzy pragną skorzystać ze spowiedzi św. i Komunii św. przed

    Świętami.

11. Kończymy tegoroczną akcję Paczuszka dla maluszka czyli wsparcie dzieci z Hospicjum

       dla dzieci w OlsztynieGotowe paczki można zostawiać pod choinką w kościele.

12. Po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie klas III i VIII.

 ***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.