Chciałbym krótko przedstawić historię mojego życia i powołania.

   Urodziłem się 15 maja 1967 roku w Dobrym Mieście w rodzinie Mieczysława

i Moniki z d. Dobrenko. Wcześniej urodziły się siostry: Krystyna /1952/, Elżbieta

-Grażyna /1955/ i Cecylia /1958/. Zostałem ochrzczony w czerwcu 1967 w kościele

Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

    Po Pierwszej Komunii Świętej 
  Z klasą z Technikum Mechanicznego  
 Mieszkaliśmy w trudnych warunkach, dopiero pod koniec 1970 r. przeprowadziliśmy się do nowego domu, który pobudował mój ojciec (z zawodu murarz).
 zkołę Podstawową nr. 2 i Technikum Mechaniczne ukończyłem w Dobrym Mieście. Od jesieni 1980 r., w klasie VII, zostałem ministrantem, a potem lektorem służąc w dobromiejskiej bazylice. W maju 1988 r. zdałem maturę i idąc za głosem powołania zgłosiłem się na I rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie.

 Wizyta rodziny   Posiłek w refektarzu   Mój rocznik z ks. Rektorem  
Z kolegami przed portretem Jana Pawła II  Studium w pokoju  Przerwa w wykładach   
Przedstawienie kabaretowe V roku
Studia filozoficzno- teologiczne połączone z formacją duchową odbyłem w latach 1988 - 94.

 

ielkim wydarzeniem w moim życiu seminaryjnym była pielgrzymka papieża Jana Pawła II w czerwcu 1991 r., poświęcenie nowego gmachu Seminarium i Msza św. sprawowana przy stadionie "Stomilu" w Olsztynie. Komunia Św. z rąk Ojca Świętego 
W kaplicy św. Alberta w Bartoszycach  Z dziećmi na praktyce katechetycznej  

 

W trakcie studiów odbywałem praktyki katechetyczne w Bartoszycach (Par. św. Alberta) i Olsztynie (Par. św. Józefa).
 

  Wielki Czwartek w Szczytnie    Niedziela Palmowa    Święto wiosny w LO   

 Ostatnią praktykę duszpasterską odbyłem w Wielkim Poście 1994 r. w Parafii św. Alberta w Szczytnie.

4 czerwca 1993 r. przyjąłem święcenia diakonatu z rąk J.E. Bpa prof. Juliana Wojtkowskiego w kaplicy Seminarium.
Modlitwa przed święceniami Święcenie diakonatu Po obronie pracy magisterskiej
Studia uwieńczyłem obroną pracy magisterskiej z teologii ekumenicznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Natomiast święceń kapłańskich - prezbiteratu udzielił mi J. E. Abp dr Edmund Piszcz w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie.
  Modlitwa konsekracyjna Neoprezbitery rok 1994
rymicyjną Mszę św. sprawowałem 12 czerwca 1994 r. w bazylice Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych w rodzinnym Dobrym Mieście.
  Prymicje Pierwsza ofiara Mszy św. Moi Rodzice 

Od 1 lipca 1994 r. do 30 czerwca 1995 r. byłem wikariuszem Parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupcu k/Reszla.

Tam też byłem katechetą w Szkole Podstawowej nr 3, a w Parafii opiekowałem się ministrantami.

  Z dziećmi z kl. 0-II I Komunia 1995 - Biskupiec Wielki Czwartek 1995

Kolejne 5 lat (1 lipca 1995 r. " 30 czerwca 2000 r.) pełniłem funkcję wikariusza Parafii św. Wojciecha w Mrągowie. Jako katecheta uczyłem w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Mrągowie oraz przez rok w Szkole Podstawowej nr 1. W pracy parafialnej sprawowałem opiekę nad Wspólnotą Bożego Miłosierdzia, wspólnotą Odnowy w Duchu św. "Zwiastowanie", Oazą Dzieci Bożych i byłem duszpasterzem dzieci.

Msza św. w kaplicy św. Faustyny w Polskiej Wsi

Ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego w Mrągowie

Przez ostatnie pół roku podjąłem się w tworzenia (z sali b. szkoły) kaplicy filialnej św. Faustyny w Polskiej Wsi k/ Mrągowa.
Tak w czasie studiów jak i w okresie kapłaństwa starałem się uczestniczyć czynnie w życiu kościoła, dlatego uczestniczyłem

w spotkaniach organizowanych przez wspólnotę z Taize (Monachium, Warszawa i Barcelona) i Światowych Dniach Młodzieży w

Paryżu, pielgrzymowałem także do Rzymu i Medjugorje.

  W Taize (Francja) Na spotkaniu w duchu Taize (Monachium)  W Taize (Francja)  

W Taize (Francja)

połowie czerwca 2000 r. otrzymałem propozycję tworzenia nowej parafii i budowy kościoła w Kajkowie. Po wahaniach i przemyśleniu tej propozycji z wielkimi obawami, ale pełny ufności w Bożą Opatrzność i będąc posłuszny woli ks. Arcybiskupa, odpowiedziałem pozytywnie. Na moją prośbę nowa Parafia otrzymała jako patronkę św. Monikę z Tagasty, która odtąd stała się szczególną naszą orędowniczką.
1 lipca 2000 r. powstała Parafia św. Moniki w Kajkowie, a ja stałem się jej pierwszym proboszczem. W lutym 2001 r. ukończyłem dwuletnie studia pomagisterskie uzyskując tytuł licencjata rzymskiego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Tworzę razem z wiernymi naszą Parafię i cieszę się z naszej coraz piękniejszej świątyni. Od jesieni 2008 roku podjąłem studia doktoranckie na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.

24 sierpnia 2016 Abp Wojciech Ziemba mianował mnie wicedziekanem Dekanatu Ostróda I - wschód.

W Wielki Czwartek 29 marca 2018 r. podczas Mszy Krzyżma Świętego w bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie Abp Józef Górzyński Metropolita Warmiński mianował mnie kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście.

Pierwsza Msza św. i poświęcenie placu 16 VII 2000 r.

 

 

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2021 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła