DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

=======================================================

33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 listopada 2021

=======================================================

1. Dziś obchodzimy 13. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja, by

    przyjść z pomocą chrześcijanom w Libanie. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz

    w intencji pokoju w tym ogarniętym wojnami domowymi i biedą kraju możemy wypeł-

    nić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc

     Kościołowi w Libanie.

2. Dziś także Światowy Dzień Ubogich. Za tydzień ofiary do puszki na rzecz pomocy

     migrantom.

3 . Za tydzień ostatnia niedziela roku liturg.- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

      Wszechświata. Taca na cele budowlane.

4. We wtorek Święto NMP Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia.

5. Wierząc w Boże miłosierdzie i kierując się miłością wobec naszych

   zmarłych w miesiącu listopadzie modlimy się za dusze oczekujące

   na wybawienie z czyśćca.

    Niedziele    - Msza św. gregoriańska o godz.9.00,

                       - Jutrznia za zmarłych ok. godz. 10.00.

     Dni powsz.   - wypominki środy i piątki o godz. 17.35,

                          - Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

6. Na stoliku, pod chórem, są wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i mod-

   litwę za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w którym chcielibyśmy, aby

   odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę, środę lub piątek. Proszę o wyraźne wypełnia-

    nie drukowanymi literami.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

8. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2022 rok.

9. Spotkanie kandydatów do I Komunii po Mszy św. o godz. 11.30.

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.