DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2022 r
Msza św. godz.11.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 

==================================================
UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO
- 25 grudnia 2021
=================================================

1. Dziś narodził się nam Zbawiciel! Spełniło się nasze pragnienie powitania Chrystusa

   pośród nas. Niech ta prawda promieniuje z naszego serca napełnionego wielką radością! 

  Idźmy i głośmy ją nie tylko najbliższym, ale i tym wszystkim, których Bóg stawia na na-

    szych drogach życia. Pan jest pośród nas!

2. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 9.00 i 11.30.

3. 26 grudnia, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. Dzię-

  kujemy za dar naszych rodzin i modlimy się o dar miłości, jedności i żywej wiary dla wszyst-

   kich rodzin. W czasie Mszy św. zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeń-

   skich. Msze św. o 18.00 w sobotę oraz o 9.00 i 11.30.

4. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2022 rok. 5. 

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." numer świąteczny z płytą CD z

    Ewangeliami audio w cenie 10 zł oraz "Mały GN" dla dzieci za 5 zł.

6. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu kościoła do świąt Narodzenia Pańskiego:

   - p. Bożenie i Ryszardowi Gancewskim za choinki do kościoła,

  - mężczyznom za pomoc w ustawieniu choinek i szopki,

  - wszystkim, którzy pomagali dekorować i sprzątać kościół  przed Świętami, a szczegól-

    nie dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy stroili kościół w środę, 

  - ministrantom i szafarzom za pomoc w liturgii,

  - scholi "Promyki św. Moniki i Przyjaciele" za piękny śpiew kolęd.

7. W imieniu całej wspólnoty parafialnej chciałbym podziękować p. Andrzejowi Adam-

     czewskiemu za 15 lat posługi jako szafarza nadzwyczajnego Komunii św.

***

 

Copyright © 2022. Kajkowo.pl  Rights Reserved.