DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

==============================================
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
- 6 sierpnia 2023

==============================================

1. Obchodząc Święto Przemienienia Pańskiego wpatrujemy się w Jezusa, który odsła-

    nia swoją chwałę i wzywa nas do przemiany życia. 

2. W przyszłą niedzielę, 13 sierpnia,  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach 

    zaprasza na  nabożeństwo fatimskieProcesja fatimska i Msza św. o godz. 20.00. 

3. Zapraszamy dzisiaj o godz. 14.40 na adorację Najśw. Sakramentu i Godzinę Miło-

    sierdzia.

4. Zapraszamy w środę o 21.00 na Apel Jasnogórski.

5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem Warm." w

     cenie 10 zł.

6. W czwartek i piątek Mszy św. nie będzie.

*** 

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.