DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 509 800 997
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr
JAN ZALEWSKI
LUBAJNY 46
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

     =============================================

       UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

              7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 16 maja 2021

      ============================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium

1. "Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy tajemnicę Wniebowstąpienia

     Jezusa Chrystusa i zgodnie z obietnicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień 

    Uroczystość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić, aby zstąpił na nas i obdarzył nas obfitością

     łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św. w ramach nowenny.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP

  - dni powszednie .........…..17.30

  - niedziela .........................8.30

3. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim" w cenie 6 zł.

4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00

5. Przypominam, zgodnie z 3. przykazaniem kościelnym, o obowiązku spowiedzi i Komunii św.

    wielkanocnej do Uroczystości Trójcy Najśw. czyli 30 maja. Możliwość spowiedzi w niedzie-

   lę przed Mszą św., zaś w dni powsz. po Mszy św. ok. 18.25.

6. Za dwa tygodnie, 30 maja, podczas Mszy św. p godz. 11.30 uroczystość I Komunii św. Jest to

    Msza św. tylko dla dzieci i ich rodzin. Bardzo prosimy o wybieranie innych godzin Mszy św.:

     w sobotę o g. 18.00 i w niedzielę o g. 9.00 i 16.00.

7. Maseczki dostępne są pod chórem.

8. Odszedł do Boga śp. Sylwester Cyganowski. "Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie".

***

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.