Modlitwa o łaski za wstawiennictwem

świętego Jana Pawła II

 

 
Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II
 

  Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w

trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o

wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa

 i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie,

ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.

   Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że

przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

    Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę

przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

    Ojcze nasz…

    Zdrowaś Maryjo…

    Chwała Ojcu…