=========================================

5. NIEDZIELA WLK. POSTU - 29 III 2020

===================================

 1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi sobie przysłonił; wyraża

  także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA piątek …….... 17.30

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. Dziśi za tydzień zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

4. Zapraszamy na pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski w kolejną

   rocznicę narodzin dla nieba św. Jana Pawła II w czwartek o 21.00.

5. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed 

     Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji

    czyli opisu Męki Pańskiej.

6. W tym tygodniu przypada I piątek kwietnia. Wizyty u chorych w

    czwartek i piątek od godz. 9.00. Spowiedź od 17.35.

7. We wtorek Mszy św. nie będzie.

8. III zapowiedź przedmałżeńska:

   Daniel Michał Możejko, kawaler

   Natalia Kozłowska, panna oboje z Kajkowa

     Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

    w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

 

***

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła