==========================================

3. NIEDZIELA WLK. POSTU - 15 III 2020

==========================================

1. Wielki Post to wezwanie do nawrócenia, które Jezus kieruje do każdego

    człowieka poruszając nasze serca i sumienia.

2. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego z reko-

   lekcji wielkopostnych będziemy mogli skorzystać tylko poprzez formy me-

   dialne. O  możliwości Spowiedzi zostaniemy poinformowani w najbliż-

   szym czasie.

3. Arcybiskup Warmiński udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej

   Mszy św. do 29 marca osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami

   infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują

   nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osobom, które czują obawę przed

   zarażeniem. Jednorazowo w każdym nabożeństwie nie może uczestni-

   czyć więcej niż 50 osób.

3. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież …. odwołane do 29 marca

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

4. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 6 zł.

5. Młodzież kl. VIII może kontaktować indywidualnie się z ks.

    Proboszczem w sprawach katechizmowych.

6. I zapowiedź przedmałżeńska:

   Daniel Michał Możejko, kawaler 

   Natalia Kozłowska, panna oboje z Kajkowa

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła