DEKRET

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

dyspensy od obowiązku

niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św.

dla wszystkich wiernych

Archidiecezji Warmińskiej 

    W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce,

stosując się do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sani-

tarnych oraz zgodnie ze „Wskazaniami dla biskupów odnośnie do sprawo-

wania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” wydanymi

przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w dniu 21 marca 2020 r.,

udzielam wszystkim wiernym na terenie Archidiecezji Warmińskiej,

z dniem 21 marca 2020 r., dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestni-

ctwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu

Prawa Kanonicznego) do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, tj.

dnia 12 kwietnia br., z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj,

aby dzień święty święcić”.

   Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we

wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby ko-

rzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam

też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe,

telewizyjne lub internetowe.

Olsztyn, dnia 21 marca 2020 r.

                                                                            Abp Józef Górzyński

                                                               METROPOLITA WARMIŃSKI

 

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła