================================================

 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - 2 II 2020

================================================

1. Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej Gromnicznej / obcho-

   dzone 40 dni po Bożym Narodzeniu upamiętnia ofiarowanie Jezusa

   Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i objawienia  jako światła dla 

   wszystkich ludzi. Dziś Msza św. dodatkowa o godz.15.00. Zabierzmy

   ze sobą świece. Po Mszy św. o 11.30 zapraszam do rozbierania deko-

   racji świątecznych w kościele, zaś jutro o godz. 11.00 do wyniesienia

   choinek i szopki.

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki przeżywa Świa-

  towy Dzień Życia Konsekrowanego. W  tym dniu modlimy się w inten-

  cji osób konsekrowanych, które podjęły drogę życia według rad

  ewangelicznych. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakon

  kontemplacyjny w Szczytnie.

3. W tym tygodniu przypada też I piątek lutego. Do chorych udam się w 

    czwartek i piątek po godz. 9.00; Msza św. o godz. 17.00 okazja do 

    spowiedzi od godz. 16.35.

4. Msze św. w tym tygodniu poniedziałek-czwartek o godz. 8.00, w piątek

    o 17.00, w sobotę o 18.00.

5. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm."  za

     6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci za 5 zł.

6. Plan kolędy na kolejny tydzień na naszej stronie internetowej. Woda

     święcona i kreda dostępne są przy żłóbku.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła