======================================

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 8 IV 2018

===========================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Śmierć

  i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że 

  Bóg  jest Miłością, że nas kocha i przebacza. Jakże więc nie dzięko-

   wać za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty? Jako

   Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno

   zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezu-

   sie Chrystusie. Dziś o godz.15.30 zapraszam na uroczystą Godzinę

   Miłosierdzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spo-

    wiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przy-

    wiązania do grzechu) oraz odmówienie modlitwy ku czci Bożego

    Miłosierdzia. 

3. Ofiary z tacy są przeznaczone na cele Caritas naszej Archidie-

   cezji.

4. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień świętości życia. Msza

      św. o godz. 19.00. W tym dniu będzie można podjąć duchową Adopcję

     dziecka poczętego.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"

    i "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł oraz  „Salvator” –  

    pismo naszej Parafii /na stoliku/.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00. W środę Msza św. 

    o godz. 16.15.

7.  III zapowiedź przedmałżeńska:

     Katarzyna Horbacz, panna z Kajkowa i Krzysztof Kwiatkowski,kawaler

    z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku.

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dziś po Mszy św. o 11. 30 spotkanie kl. II i III gimn.  oraz dzieci

    I-komunijnych.