========================================

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA - 24 XI 2019

========================================

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa

   Chrystusa Króla Wszechświata. Uświadamiamy sobie, że On  jest

    jedynym Panem wszystkich stworzeń, a władza Jego nie przeminie,

   aby nastało Królestwo, które nie będzie miało końca. Odmówimy

   AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - okres zadumy i radosnego przy-

   gotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o zakończe-

  niu zabaw przed 24.00 w sobotę. W I Niedzielę Adwentu poświęcę

  opłatki na stół wigilijny. Poświęcone opłatki będą roznosić osoby z

   naszej Parafii.

3. Rekolekcje adwentowe od III Niedzieli Adwentu /15-17 XII/. Nauki

    wygłosi ks. Krzysztof Niespodziański z Rychnowa.

4. Zapraszam na modlitwę za zmarłych we wtorek, środę i piątek wypo-

   minki o godz. 17.35 o godz., Msza św. gregoriańska o godz. 18.00.

5. W sobotę Uroczystość św. Andrzeja Apostoła - patrona Archidiecezji

    Warmińskiej. Msza św. o godz.11.00.

6. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 6 zł.

7. Można zamawiać i rezerwować intencje Mszy św. na 2020 rok.

8. W zakrystii można nabyć:

 - świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie min. małe 5 zł 

   i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na

   pomoc Caritas dla dzieci potrzebujących,

- kalendarze papieskie na 2020 rok za 3 zł.

9. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00

10. Dziś spotkanie po Mszy św. o 11.30 kl. II-III dzieci

11. Za tydzień ofiary z tacy na ogrzewanie kościoła.

***

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła