==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 ŁUCJA JEFIMOW

i KRYSPIN SZCZĘŚNIAK

22 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***