DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726

REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
PATRONKI PARAFII
27 SIERPNIA 2024 r
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE
18.00
19.00 /czerwiec-sierpień/

N I E D Z I E L A
sobota 18.00 /19.00/
9.00 i 11.30

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest okazją do dziękczynienia za wielki dar Eucharystii, który nasz Pan powierzył Kościołowi jako sakrament miłości i jedności Jego uczniów.

Procesję Bożego Ciała rozpoczęliśmy po zakończeniu Mszy św. o 9.00 i wyruszyliśmy do ołtarzy: I przy ul. Jeziornej 7, II przy kapliczce MB z Lourdes, III przy ul. Bukowej 5, IV przy ul. Henrykowskiej 22 i powróciliśmy do kościoła gdzie przyjęliśmy uroczyste błogosławieństwo.

Dziękuję wszystkim, którzy poprzez uczestnictwo w procesji okazali cześć wobec Chrystusa Eucharystycznego. Dziękuję dzieciom, dorosłym i Służbie Liturgicznej. Dziękuję rodzinom i ludziom dobrej woli za przygotowanie ołtarzy oraz przyozdobienie kwiatami.

 

Niech Jezus Chrystus Eucharystyczny błogosławi naszej Parafi.


 

 

 

Copyright © 2024. Kajkowo.pl  Rights Reserved.