27 sierpnia podczas Mszy św. odpustowej w Uroczystość

św. Moniki ks. Infułat dr Jana Jerzy Górny udzielił sakra-

mentu bierzmowania 15 kandydatom z naszej Parafii.

***

19 września ks. Kanonik mgr lic. Andrzej Ciućkowski

podczas Mszy św. o godz. 18.00 udzielił

sakramentu bierzmowania Marcie Horbajczuk "Cecylii".

***

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła