==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 PATRYCJA KOZŁOWSKA

i ADAM GOŁĘBIEWSKI

10 sierpnia 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***