Rozpoczęcie Misji świętych

Dożynki Parafialne

 

 

W dniu 2010.09.19 w Imię Boże rozpoczęliśmy w naszej parafii pierwsze Misje św. Prośmy Ducha św. o światło dla misjonarza ks. Bernada Kalińskiego, salezjanina i wszystkich uczestniczących w Misjach.

Podczas mszy parafianie podziękowali Panu Bogu za plony.Można bylo podziwiać nagrodzony wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców naszej wsi.

Pierwsza Komunia święta 2010.05.30

Niedziela 30.05.2010 miała w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter. Podczas Mszy św. o godz. 11.30, 12 dzieci z naszej Parafii przyjęło po raz pierwszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, aby od tej pory trwać w komunii z Chrystusem i Jego Kościołem. Modliliśmy się za te dzieci oraz ich rodziców. Po południu o godz. 17.00 Ksiądz Proboszcz odprawił  nabożeństwo majowe dla dzieci, ich rodziców i chrzestnych. Dzieci rozpoczęły biały tydzień, na zakończenie którego udały się na pielgrzymkę do Gietrzwałdu.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - 3 CZERWCA 2010


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest okazją do dziękczynienia za wielki dar Eucharystii, który nasz Pan powierzył Kościołowi jako sakrament miłości i jedności Jego uczniów. Po raz kolejny spotkaliśmy się w naszej parafii, aby oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi na ulicach  naszej wsi.

 

W niedzielę 11 kwietnia 2010 o godz. 11.30 oraz 18 kwietnia podczas Mszy o 9.00 dzieci z naszej Parafii przedstawiły sztukę o Miłosierdziu Bożym. 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 2009.08.30 przeżywaliśmy jubileuszowy już dziesiąty odpust ku czci naszej Patronki św. Moniki. Głównej Mszy św.odpustowej o godz. 14.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. dziekan prał. Władysław Szmul, proboszcz parafii św. Faustyny w Ostródzie. Na zakończenie odbyła się procesja eucharystyczna i ucałowanie relikwii św.

 

 

 

  
 
1 1  C Z E R W C A  2 0 0 9
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest okazją do dziękczynienia za wielki dar Eucharystii, który nasz Pan powierzył Kościołowi jako sakrament miłości i jedności Jego uczniów. W naszej parafii procesja odbyła się bezpośrednio po mszy o godzinie 9-tej.

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2009

11 DZIECI Z NASZEJ PARAFII PRZYSTĄPIŁO DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W NIEDZIELĘ 7 CZERWCA 2009 R. PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 11.30.

WIKTOR B A N A S I K
WERONIKA B A R T U Z I
ARTUR B U R Z Y Ń S KI
ANGELIKA F I R A N
GRZEGORZ G O L D E R
PAWEŁ H O R B A J C Z U K
NATALIA J A B Ł O N O W S K A
KACPER S A W I C K I
MAGDALENA Ś L I W I Ń S K A
KLAUDIA W I E R S Z E W S K A
ANNA W Ó J C I K

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W PRZYGOTOWANIU LITURGICZNYM I KATECHETYCZNYM DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚW. ORAZ POMOGLI W DEKORACJI KOŚCIOŁA I MUZYCZNEJ OPRAWIE UROCZYSTOŚCI.

               PRZEDSTAWIENIE JASEŁEK  22.02.2009             

W przedstawieniu wzięły udział dzieci z klas pierwszych i drugich z naszej parafii.

POŚWIĘCENIE POKARMÓW W NASZYM KOŚCIELE

 

        PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. A. D. 2009         

 

W sobotę 25.04.2009 odbyła się pierwsza próba dla dzieci przystępujących w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej.

 

 

               PIELGRZYMKA DO GLOTOWA 5 IV 2009               

 

5 kwietnia 2009 rok. Wielkopostna Pielgrzymka Pokutna do Sanktuarium Męki Pańskiej i Najświętszego Sakramentu w Głotowie k. Dobrego Miasta. Zwiedziliśmy także bazylikę w Dobrym Mieście.

 

                      

 

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO W PARAFII św. MONIKI W KAJKOWIE


 

07-08.03.2009

 

 

 

 

 

 

                     NOWI MINISTRANCI I LEKTORKA                  

 

W V Niedzielę Wielkiego Postu, 29 marca 2009 r., podczas Mszy św. o godz. 11.30 uroczyście do grona ministrantów zostali przyjęci: Mateusz Adamczewski, Łucja Jefimow; Magdalena Monika Śliwińska, zaś lektorką została: Katarzyna Adamczewska.

Życzymy wytrwałości!!

 

Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2006 r.

15 czerwca 2006 r. po raz drugi przeżyliśmy uroczystość Bożego Ciała w naszej Parafii. Procesja stała się okazją do publicznego i osobistego wyznania wiary w obecność naszego Pana w Sakramencie Ołtarza.

I Komunia św. - 7 maja 2006 r.

    niedzielę 7 maja, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 celebrowanej przez ks. proboszcza Andrzeja Ciućkowskiego, po raz pierwszy przyjęło sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 12 dzieci z naszej Parafii:

Szopki z Kajkowa - najlepsze

  wielką radością zawiadamiamy, że w konkursie ogłoszonym przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" na najpiękniejszą szopkę betlejemską w Ostródzie obydwie szopki z naszej Parafii zostały nagrodzone:

SZOPKA W KOŚCIELE ŚW. MONIKI W KAJKOWIE
Boże Narodzenie 2005 r.                                                                                                                              

DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY CZYLI DOŻYNKI PARAFIALNE

niedzielę 11 września 2005 r. ks. Proboszcz sprawował Mszę św. dożynkową o godz. 11.00, aby podziękować Bogu za plony ziemi i pracy rąk ludzkich. W prezbiterium stanął piękny wieniec dożynkowy, wykonany staraniem kajkowskich rolników, a państwo Henryka i Stanisław Milewscy przynieśli do ołtarza piękny bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Na zakończenie uroczystości podzieliliśmy się chlebem prosząc, aby nam go nigdy nie zabrakło.

ODPUST KU CZCI ŚW. MONIKI

Jak co roku 28 sierpnia przeżyliśmy z radością odpust ku czci św. Moniki - naszej Patronki. Główną Mszę św. odpustową o godz. 14.00 celebrował ks. mgr Adrian Bienasz - tegoroczny neoprezbiter.

 

 PIERWSZA PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

26 maja 2005 r. po raz pierwszy przeżyliśmy uroczystość Bożego Ciała w pełni w naszej Parafii. Trwał ROK EUCHARYSTII ogłoszony przez Jana Pawła II, który miał nam przypomnieć czym dla Kościoła jest Najświętszy Sakrament.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła