Modlitwa o jedność chrześcijan

Jak co roku chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólną modlitwę o jedność. Mottem są słowa: Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5, 14-20).

W piątek 27 stycznia 2017 zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie w naszym kościele w Kajkowie pw. św. Moniki.

Nabożeństwu przewodniczył Proboszcz naszej parafii Ks. Andrzej Ciućkowski.

Homilię wygłosił Ks. Wojciech Płoszek - proboszcz parafii ewangelicko-augsb. w Ostródzie.

 

"Nie można być w pełni chrześcijaninem i równocześnie pozostać obojętnym wobec ekumenizmu i świętej sprawy jedności. Chrześcijanin niejako z natury winien być człowiekiem miłości i pojednania. Niech sam Duch Święty w tym dziele Was wspiera i błogosławi."

ks. Dariusz Zielonka SDS
opiekun Koła Ekumenicznego WSD Salwatorianów

 

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tej uroczystości.


DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła