Boże Ciało 2017

 

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest okazją do dziękczynienia za wielki dar Eucharystii, który nasz Pan powierzył Kościołowi jako sakrament miłości i jedności Jego uczniów.

Jak co roku mieszkańcy naszej wsi uczestniczyli w uroczystej procesji.

 

Kajkowo 15.06.2017.