R A D Y   P A R A F I A L N E

 

  RADA DUSZPASTERSKA   

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

- istnieje w Parafii od 24 lutego 2001 roku,

Rada duszpasterska jest organem doradczym proboszcza,a jej zadaniem jest

analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków.

 

ks. CIUĆKOWSKI Andrzej, przewodniczący

ADAMCZEWSKI Andrzej, wiceprzewodniczący

GANCEWSKA Bożena

JABŁONOWSKA Krystyna

MAŻUTIS Jan

MILEWSKA Anna

ŚLIWIŃSKA JOANNA

 

powołana 31 maja 2011 r. na okres 5 lat

dekretem Abpa Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego

 

  RADA EKONOMICZNA   

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA

Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu

dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa.

 

ks. CIUĆKOWSKI Andrzej, przewodniczący

ZALEWSKI Ryszard wiceprzewodniczący

 BURZYŃSKI Roman

GANCEWSKI Ryszard

OLEKSIAK Marianna

SAWICKI Jan

ŚLIWIŃSKI Tomasz

 

powołana 31 maja 2011 r. na okres 5 lat

dekretem Abpa Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego