=====================================

6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 II 2019

=====================================

1.  Stowarzyszenie „...By Świat usłyszał” zaprasza na kolejne wydarze-

    nie dla młodzieży z cyklu „Dasz wiarę”. Będzie to koncert i modlitwa

   uwielbienia „Ostródzka Łódź Ratunkowa”, która odbędzie się w naszym

   kościele w niedzielę 24 lutego po Mszy Świętej o godzinie 11:30. Zwra-

  camy się ze szczególną prośbą do rodziców, aby zachęcili swoją nastolet-

  nią młodzież do uczestnictwa.

 10.30 próba muzyczna, zapraszamy chętne dzieci i młodzież. Zaccamy

  do wspólnego śpiewu, tak aby powstała w naszej parafii schola muzyczna

  śpiewająca podczas Mszy św.

2. Msze św. w tym tygodniu: w środę, czwartek i sobotę o 18.00, w  inne

    dni powsz. o 8.30.

3. W środę wspomn. św. Hiacynty i Franciszka. Msza św. odpustowa w

     sąsiedniej parafii o godz. 17.00.

4. Do nabycia jest nowy "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w

    cenie 5 zł.

5. W naszej Parafii trwa KOLĘDA - odwiedziny duszpasterskie. To ostat-

   ni tydzień wizyty duszpasterskiej - kolędy. Jeśli jakaś rodzina nie była

   obecna podczas kolędy lub prosiła o przełożenie może zgłosić chęć

   przyjęcia kapłana umawiając się indywidualnie w zakrystii lub telefo-

   nicznie - telefon kom. 600 939 159.

6. Woda święcona dostępna jest w kaplicy bocznej.

7. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.

***