==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 AGNIESZKA RÓZIC

i KRZYSZTOF KUZIOŁA

7 kwietnia 2018 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***