TEKSTY NA

I KOMUNIĘ ŚW. 2020

Prośba Rodziców przed I Komunią św.

Przewielebny Księże Proboszczu!

Ojciec:

   Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę wiary. To święte Boże Życie, które otrzymały na chrzcie świętym, staraliśmy się w nich podtrzymywać i rozwijać.

     Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go   swym dziecięcym sercem.

Matka:

   Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła, prosimy Ks. Proboszcza, aby w czasie tej uroczystej Mszy św., udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej.

     Prosimy też o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci trwały w wierze naszych Ojców, w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan:

   Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi, uczynię to zatem z wielką radością.

     Kochani Rodzice! Czy możecie utwierdzić mnie w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

Ojciec:

     Tak.

     Dzieci te są dobrze przygotowane, a my swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrym

Kapłan:

Bogu niech będą dzięki!

     Niech więc przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa w Pierwszej Komunii Świętej.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej   

   Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana”.   

    A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.    

                                                       OTO SŁOWO BOŻE

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:     

    Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.     

    Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.                                    

                                                         OTO SŁOWO BOŻE

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie

dla tych, którzy Mu cześć oddają,

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą,

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie,

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Pan sam obdarza szczęściem,

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,

a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pokładam nadzieję w Panu,

ufam Jego słowu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

DARY – I KOMUNIA ŚW.

   Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą cześć i chwałę. Bądź uwielbiony za bogactwo i wspaniałomyślność Twoich dzieł.

 1. Oto płonąca ŚWIECA, która jest symbolem Chrystusa – światłości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świętego.
 2. Przynosimy Ci Panie Jezu BIAŁĄ SZATĘ – którą otrzymaliśmy podczas Chrztu świętego - symbol czystości naszego serca i radości oraz łaski, którą odnowiłeś w nas w sakramencie pokuty.
 3. Przyjmij Panie ten CHLEB ..– owoc wielu rąk i codzienny nasz pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.
 4. Przyjmij Panie to WINO i WODĘ .. przemień je w Krew Twojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. 
 5. Oto KWIATY,.. symbol naszej wdzięczności i podziękowania. Pomóż nam zachować serca czyste i piękne.
 6. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA... Niech on będzie znakiem naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.
 7. Przynosimy Ci Panie nasze ZESZYTY do nauki religii, owoc całorocznej pracy w szkole na katechezie i domu z naszymi rodzicami, którzy nam pomagali.
 8. Ofiarujemy Ci Panie SERCA w darze. Przedstaw je najlepszemu Ojcu i pomóż nam zawsze pełnić Jego świętą wolę.
 9. Oto CHLEBY, dar Twojej dobroci, dziś podzielimy je dzisiaj prosząc aby nam go nigdy nie zabrakło.

MODLITWA WIERNYCH

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby zgodnie z wolą Chrystusa z radością gromadził się na sprawowanie Najświętsze Ofiary. Ciebie prosimy.
 2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, arcybiskupa Józefa, biskupów i kapłanów, aby poprzez przekazywanie Ewangelii i sprawowanie Eucharystii prowadzili lud Boży do zbawienia. Ciebie prosimy.
 3. Módlmy się za chorych, cierpiących, za dzieci, którym brak jest miłości rodzicielskiej, aby doznali pomocy dobrych ludzi i miłości Bożej. Ciebie prosimy.
 4. Módlmy się za dzieci, które przystąpiły w tym roku po raz pierwszy do Komunii świętej, aby trwały w łasce i umacniały swoją miłość do Boga i ludzi. Ciebie prosimy.
 5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli się radować oglądaniem Chrystusa w niebie. Ciebie prosimy.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z uczestnictwa we Mszy św. czerpali łaskę do życia zgodnego ze Słowem Bożym. Ciebie prosimy.

PODZIĘKOWANIE BOGU - 1

„Otwórz, Jezu, otwórz proszę!

Ja serduszko ci przynoszę!”

- do Jezusa tak wołałem,

na spotkanie z Nim czekałem.

No i chwila przyszła ta!

Wyszedł Jezus – Ukochanie

Na tę ucztę, na spotkanie.

Rozpłakali się Tatusie,

rozpłakały się Mamusie,

powitali Boga z nami

z wielką chwałą, szczęścia łzami.

PODZIĘKOWANIE BOGU - 2

I za chwilę stał się cu

świadkiem jego cały lud –

w serduszka mojego progi

wszedł Pan Jezus Słodki, Drogi.

Czyste, dusza ma

- nie zapomnę tego dnia!

Ile szczęścia przeżywałem,

Gdy Cię, Jezu, przyjmowałem.

 

Więc za te skarby nieocenione

Dzięki Ci, Jezu, dziś nieskończone.

Od dziś zamieszkaj w serduszku moim,

Obdarz mą duszę świętych łask zdrojem.

 

PRZED I KOMUNIĄ 

Serce me ptakiem wzlata,

Najradośniej wita Cię,

Zrywam kwiaty, sypię róże

Na spotkanie Twe.

 

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze –

Jak przyjaciel, jak mój brat:

Łaską Chleba z Wieczernika

Blaskiem rozpromieniasz świat.

 

Serce moje jak skowronek

Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:

Jezus, Bóg mój już się zbliża –

Jego Ciało, Boska Krew.

 

PODZIĘKOWANIE KATECHETOM

Dziękujemy katechetom,

Którzy nas uczyli

Jak się przygotować

Do tej wielkiej chwili.

 

Za to, że nam wskazywali

Drogę do świętości,

za troskę i dobroć,

morze cierpliwości.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1

 Umiłowany – Jezus –Bóg

W Najświętszej Hostii bieli –

Zstąpił w me serce dzisiaj Sam,

By życie ze mną dzielić.

 

Księże Proboszczu, dzięki Ci

Za pracę, trud, staranie,

aby Bóg w Hostii był od dziś

naszego życia Panem.

 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU - 1

Ten co dziś głębię naszych serc

Napełnił swoim blaskiem –

Niech w Twą modlitwę, w pracę Twą –

zejdzie pożarem łaski.

Za każdy gest Twój, każdą myśl,

Wielbiące Jego chwałę –

Niech Cię nagrodzi dobry Bóg

Radością nieprzebrzmiałą.  

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM – 1

Gdy byłem maleńki

Do chrztu mnie przynieśliście,

Gdy mówić zacząłem

Pacierza mnie uczyliście.

 

Dziś gdy Jezusa w swym sercu mam

Do Was, Rodzice, z podziękowaniem zwracam się

I oczy moje do nieba wznoszę:

O błogosławieństwa dla Was proszę.

 

Za wszystkie prace, Trudy starania,

Za wychowanie i dobroć Waszą,

Tatusiu i mamusiu niech Bóg was wynagrodzi.

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM - 2 

Ręce Ci całuję, moja mamusiu droga

Za twoje troski i Twoje starania.

Za to żeś mnie kochać nauczyła Boga,

Przyjmij dzisiaj gorące podziękowanie.

 

I Tobie, drogi tatusiu dziękuję,

Za Twoje serce, za trudy i znoje.

Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,

Tylko całuję drogie ręce Twoje.            

 

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła