TEKSTY NA BIERZMOWANIE

27 sierpnia 2020

POWITANIE KS. INFUŁATA PRZEZ RODZICÓW  

 MATKA :                                                   

   Serdecznie witamy Przewielebnego Ks. Infułata w imieniu wszystkich Parafian, nas rodziców oraz młodzieży Parafii św. Moniki, która pragnie przyjąć dziś sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 

     Przed laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę wiary. To Boże Życie, staraliśmy się w nich podtrzymywać i rozwijać, sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu i posyłaliśmy na lekcje religii, aby bardziej poznały i pokochały Chrystusa.  

OJCIEC :    

     Dziś wobec zgromadzonej tu wspólnoty parafialnej prosimy Ks. Infułata, aby w czasie tej uroczystej Mszy św., udzielił zgromadzonej młodzieży Sakramentu Bierzmowania, aby umocnić ich wiarę. Prosimy także o sprawowanie Najświętszej Ofiary w tej intencji.  

     Niech Ci młodzi chrześcijanie będą prawdziwymi świadkami Ewangelii, a patronka naszej Parafii – św. Monika niech wspiera ich swoim orędownictwem. 

                                                             Szczęść Boże! 

Pierwsze czytanie                                                    

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju.

Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dodana tym, którzy się boją Pana. Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie.

Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Darem Pana jest żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę. Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej.

Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.

Oto słowo Boże.

 Psalm responsoryjny                                   

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.

Panie, moje serce się nie pyszni *

i nie patrzą wyniośle moje oczy.

Nie dbam o rzeczy wielkie *

ani o to, co przerasta me siły.

Refren.

Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †

Jak dziecko na łonie swej matki, *

jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.

Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *

teraz i na wieki.

Refren. 

Śpiew przed Ewangelią                                                 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata,

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Drugie czytanie                                                                                                                   

Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo Boże.

     Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

     Wtedy Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

 MODLITWA POWSZECHNA                                                     

1 Módlmy się za święty Kościół Boży aby razem z Papieżem Franciszkiem, naszym arcybiskupem Józefem oraz obecnym wśród nas ks. Infułatem Janem i wszystkimi kapłanami, zgromadzony przez Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości. Ciebie prosimy…

2 Za wszystkich poszukujących Boga, aby otrzymali łaskę wiary. Ciebie prosimy… 

3 Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy..... 

4 Módlmy się za rodziców i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem, tak jak święta Monika, pociągali ich do naślado-wania Chrystusa. Ciebie prosimy.....

5 Za naszych zmarłych, a szczególnie dobro-dziejów naszej Parafii, aby zostali zbawieni. Ciebie prosimy…

6 Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną św. Moniki, aby na wzór patronki przez modlitwę i głęboką wiarę w miłosierdzie Boże i ciągłe nawracanie się dążyła do pełni spotkania z Chrystusem w życiu doczesnym i w wieczności. Ciebie prosimy.....

 DARY – BIERZMOWANIE

   Przyjmij Panie dary, które pragniemy złożyć na Twą większą cześć i chwałę.

  1. Przyjmij Panie ten CHLEB – owoc wielu rąk i codzienny nasz pokarm. Niech dziś stanie się dla nas Twoim świętym Ciałem.
  2. Przyjmij Panie to WINO i wodę przemień je w Krew Twojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.
  3. Oto płonąca ŚWIECA, która jest symbolem Chrystusa – światłości świata. To światło zapłonęło dla nas w dzień Chrztu świętego.
  4. Przynosimy Ci Panie DAR OŁTARZA – ofiarę naszych rodziców. Niech on będzie znakiem naszej miłości do Ciebie i Twojego Kościoła.

 

PODZIĘKOWANIE BIERZMOWANYCH                   

     Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii, podczas której otrzymaliśmy umocnienie naszej wiary w sakramencie bierzmowania, pragniemy podziękować Księdzu Infułatowi za modlitwę oraz posługę Słowa i sakramentu, a wszystkim kapłanom za modlitwę i obecność na dzisiejszej uroczystości. 

     Rodzicom, katechetom oraz naszemu Księdzu Proboszczowi dziękujemy za trud przygotowania nas do godnego i świadomego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Prosimy także o modlitwę w naszej intencji, abyśmy dobrze wykorzystali otrzymane dziś łaski.

***

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła