ZAGADNIENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

BIERZMOWANIE 2020

1. Co łączy wszystkich chrześcijan ? Główne wyznania chrześcijańskie.

Chrzest, wiara w Boga w Trójcy, Jezus Chrystus jako Syn Boży i Zbawiciel, Pismo św. źródłem wiary, modlitwa. Katolicy (rzym. i grek.), prawosławni, ewangelicy, baptyści, anglikanie, metodyści.

2. Wymień i krótko omów 3 nabożeństwa okresowe.

Roraty, Droga krzyżowa, Różaniec, Gorzkie Żale, nab. majowe i czerwcowe.

3. Jakie znaczenie mają kolory w liturgii? Kiedy są używane?

Wskazują na charakter i znaczenie danej liturgii.

Biały /złoty lub odcienie jasne): światło, radość, czystość, nastrój świąteczny Używany: w Okresie Narodzenia Pańskiego; w Okresie Wielkanocy; w święta i wspomnienia Chrystusa Pana, z wyjątkiem tych, które dotyczą Jego Męki; w święta i wspomnienia Najświętszej Maryi Panny; w święta i wspomnienia Aniołów oraz Świętych, którzy nie byli męczennikami; w Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada); w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca); w Święto św. Jana Ewangelisty (27 grudnia); w Święto Katedry św. Piotra (22 II); w Święto Nawrócenia św. Pawła (25 I).

Czerwony: kolor krwi, ognia, miłości, męczeństwa, królewski. Niedziela Palmowa; w Mszach ku czci Męki Pańskiej; w Niedzielę Męki Pańskiej; w Wielki Piątek; w święta Krzyża Świętego; w Niedzielę Zesłania Ducha Św.; w główne święta Apostołów i Ewangelistów; w dni wspomnienia św. męczenników.

Fioletowy kolor pokuty i nadziei. Używany: okres Adwentu; okres Wielkiego Postu; podczas Mszy św. pogrzebowych.

Zielony: kolor nadziei, sprawiedliwości, odrodzenia duchowego i życia. Używany: w niedziele zwykłe; dni powszednie okresu zwykłego w ciągu roku.

Różowy: kolor radości ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Używany: III Niedziela Adwentu (Gaudete); IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare).

Czarny:smutek, żałoba.

4. Jak chrześcijanin przeżywa Wielki Post i Adwent ?

Modlitwa, słuchanie i lektura Pisma św., nab. okresowe, spowiedź i Komunia, uczestnictwo w rekolekcjach, powstrzymanie się od zabaw. Przygotowanie do duchowego przeżycia świąt.

5. Jakie czyny sprzeciwiają się wyłącznej miłości Boga ? /I przykazanie/

Stawianie nad miłość do Boga ludzi, rzeczy, ideologii .... . Bałwochwalstwo (oddawanie czci rzeczom lub bożkom), zabobony (coś co może „wpływać na nasze życie”), świętokradztwo, horoskopy, wróżby, uwielbienie dla osób, ideologii, pieniądz lub władza jako cel życia.

6. Co to znaczy dobrze świętować dzień święty ? /III przykazanie/

Oddanie czci Bogu, świętowanie zmartwychwstania lub innej ważnej prawdy. Oderwanie się od pracy jako czegoś co może zniewalać, czas na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego na Mszy św., pogłębienie więzi rodzinnych i społecznych. Regeneracja duchowa i fizyczna.

7. Jak okazujemy szacunek wobec rodziców i przełożonych ? /IV przykazanie/

Szacunek i posłuszeństwo wobec słów i poleceń rodziców, pomoc w domu w miarę możliwości, modlitwa za rodziców, nie używanie słów mogących dotknąć rodziców, okazywanie miłości i szacunku w słowach i czynach. W przyszłości troska i pamięć, w razie potrzeby pomoc w starości.

8. Co sprzeciwia się świętości życia ludzkiego ?

Tylko Bóg jest Dawcą życia. Musimy dbać o życie swoje i innych, np. jazda samoch. w trzeźwości i wg   przepisów, badanie zdrowia, nie narażanie zdrowia lub życia. Morderstwo, aborcja czyli morderstwo nienarodzonych, eutanazja, narkomania, alkoholizm, inne nałogi.

9. Kiedy grzeszymy myślą, słowem i czynem przeciw nakazowi czystości? /VI przykazanie/

Seksualność dla okazywania miłości małż. i prokreacji. Kiedy świadomie i dobrowolnie myślimy o rzeczach nieczystych, pragniemy czynić coś co jest nieczyste. Współżycie przedmałżeńskie i zdrada małż. Masturbacja, Pedofilia, dobrowolny homoseksualizm i jego praktykowanie. Pornografia, kawały sex., niezachowanie przez czyny lub ubiór przyzwoitości.

10.    Które czyny są przeciwne życiu w prawdzie ? /VIII przykazanie/

Świadome mówienie nieprawdy jest grzechem ciężkim. Kłamstwo, oszustwo, krzywoprzysięstwo, fałszywe pochlebstwo, plotki, oczernianie, ściąganie lub używanie czyjejś twórczości jako swojej.

11.    Znaczenie i udzielanie chrztu, cechy i obowiązki rodziców i chrzestnych.

Chrzest łaską i zadaniem. Ważna jest wiara i intencja oraz słowa: „ Ja ciebie chrzczę....” oraz 3 x obmycie dziecka wodą. Rodzice i chrzestni świadomie, poprzez słowa czyny, przykład wiary prowadzą dziecko do wiary.

12.    Kiedy i kto przyjmuje namaszczenie chorych ? Przygotowanie domu chorego.

Gdy chory jest długi czas niesprawny lub stan jest dość niepokojący lub zawsze gdy prosi. Można też osobie nieprzytomnej. Krzyż, świece, biały obrus, woda św.

13.    Jakie warunki powinni spełnić przygotowujący się do małżeństwa ?

Decyzja dojrzała, świadomość celów małżeństwa (pomoc i okazywanie miłosci oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa)i jego godności (nierozerwalne i święte). Min. 3 m-ce przed ślubem zgłoszenie, protokół (czy nie ma przeszkód), szczera spowiedź I i II, przez modlitwę i rozmowę przygotowanie się do sakramentu.

14.    Kiedy nie możemy i powinniśmy przystąpić do Komunii św. ?

Stan łaski uświęcającej. Jak najczęściej, szczególnie w okresie wielkanocnym.

15.    Co to znaczy być chrześcijaninem?

Pełnić wolę Bożą i głosić wiarę słowem i czynem, dawać świadectwo, Bóg na 1 miejscu, żyć miłością, być wolnym w Chrystusie....

16.  Uzasadnij wybór patrona(nki) twojego bierzmowania – żywot i w czym chcę go /ją/ naśladować /pisemnie i ustnie/.

 

Terminy rozmowy: kolejność wg ustaleń z ks. Proboszczem >>> ul. Kwiatowa 2

Proszę o uzupełnienie wszystkich dokumentów- metryki chrztu, opinie ...

 

Przed bierzmowaniem spotkania: 24 – 26 sierpnia g. 19.00 na Mszach św. i próbach.

BIERZMOWANIE: 27 sierpnia o godz. 18.00

SZAFARZ: ks. inf. J. J. Górny

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła