===================================================

3. NIEDZIELA ADWENTU „GAUDETE”- 15 XII 2019

===================================================

1. Przeżywamy dziś 3. niedzielę Adwentu "Gaudete" czyli niedzielę

    radości. W liturgii używamy koloru różowego, który oznacza ra-

    dość z bliskiego przyjścia Chrystusa i daru zbawienia.

2. Dziś rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Wykorzystajmy dobrze

  ten czas  łaski na duchowe otwarcie się na przyjście Jezusa i oczysz-

 czenie naszych serc, aby radość zapanowała w naszym życiu.

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i

   czwartek o g. 16.45, w sobotę o g. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

  Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście

   Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł.

6. Można zamawiać intencje Mszy św. na 2020 rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2020 r.

7. W zakrystii można nabyć świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-

   ciom w cenie min. małe 5 zł . Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony

   na pomoc caritas dla dzieci.

8. W czasie rekolekcji dzieci i młodzież odbierają u ministrantów w przed-

   sionku pamiątkowe kartki /szczególnie ci, którzy przygotowują się do

    przyjęcia sakramentów/.

9. Można zgłaszać wizyty u chorych, którzy chcą przed Świętami przystąpić

    do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.

10. Zapraszamy do pomocy przy dekoracjach świątecznych kościoła. W

     środę od godz. 11.00 mężczyzn do stawiania choinek i szopki. Dzieci

   i dorosłych do dekoracji choinek i szopki w czwartek po roratach czyli

    około 17.30.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła