======================================

1. NIEDZIELA ADWENTU - 1 XII 2019

======================================

1. Rozpoczynamy czas Adwentu - okres pobożnego i radosnego oczeki-

   wania na przyjście Pana. Adwent składa się z 2 odrębnych okresów:

 * czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

  przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku

  Adwentu do 16 grudnia włącznie);

* czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-

  skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.  

  Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe otwarcie się na przyjście

  Pana i oczyszczenie naszych serc. Pamiętajmy o postanowieniach

  adwentowych. Dziś poświęcę opłatki na stół wigilijny. Poświęcone

  opłatki będą roznosić osoby z naszej Parafii.

2. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod  hasłem: "Wielka

     Tajemnica Wiary" z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w

    Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Jest to 1 rok programu dusz-

    pasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod hasłem

    „Eucharystia daje życie”. 

3. Zapraszamy w adwencie na Msze św. roratnie: we wtorek i czwar-

   tek o godz. 6.30, w sobotę o godz. 7.30. Wraz z Maryją, słuchając

   Słowa Bożego dobrze przygotujmy nasze serca na przyjście Zbawi-

   ciela. Zabierzmy ze sobą lampiony.

4. W piątek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Myrry w

   obecnej Turcji, który jest wzorem bezinteresownej pomocy bliźnim.

5. W tym dniu przypada też I piątek grudnia. Wizyty z Komunią św. u

    chorych tylko w czwartek i piątek od godz. 9.00. Okazja do spowie-

    dzi od 17.35.

6. W 2. Niedzielę Adwentu przypada także Uroczystość Niepokalanego

    Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

7. Od przyszłej niedzieli do końca miesiąca, także w czasie Świąt, dodat-

     kowa Msza św. o godz.16.00. 

8. Za dwa tygodnie rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe

   /15-17 XII/. Nauki wygłosi ks. Krzysztof Niespodziański z Rychnowa.

9. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." w cenie 

   6 zł oraz "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci w cenie 5 zł.

10. Można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Na naszej stro-

    nie internetowej dostępny jest kalendarz z intencjami na 2020 r.

11. W zakrystii można nabyć: świeczki Wigilijnego Dzieła Pomocy

    Dzieciom w cenie min. małe 5 zł i duże 20 zł. Dochód z ich sprzedaży

    będzie przeznaczony na pomoc Caritas dla dzieci.

12. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła.

13. Wolna intencja Mszy św. w czasie rekolekcji: 17 XII /wtorek/ o godz.

    11.00.

14. Za tydzień spotkanie kl. II i III po Mszy św. o godz. 11.30.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
89 646 01 51
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
Msza św. godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła