=====================================

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 X 2019

=====================================

1. Zapraszamy na odmawiany wspólnie różaniec.

- we wtorek z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 17.00,  

 - w środę i piątek o godz. 17.30;

 - niedziele o godz. 8.30.

2. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem:

  „Ochrzczeni i posłani”. Modlitwą i ofiarami wspieramy misjonarzy,

  którzy głoszą na całym świecie Ewangelię, wypełniając tym samym

  nakaz misyjny Chrystusa.

4. Zbliża się miesiąc listopad - czas pamięci i modlitwy za naszych

  zmarłych. Warto pomyśleć o zbawieniu naszych bliskich, którzy od

  nas odeszli. Na stoliku, pod chórem, w specjalnym pojemniku, są

  wyłożone kartki wypominkowe na Msze św. gregoriańskie i modlitwę

  za naszych zmarłych. Zaznaczamy w kratkach na dole dzień, w któ-

  rym chcielibyśmy aby odczytano imiona naszych zmarłych - niedzielę

  lub dzień powszedni /od wtorku. do piątku/. Proszę o wyraźne wy-

   pełnianie drukowanymi literami.

5. Od dzisiaj do soboty ks. Proboszcz będzie na rekolekcjach. Mszy św.

   w tym tygodniu w dni powsz. nie będzie. W sprawach pilnych można

   kontaktować się telefonicznie lub z Parafią św. Hiacynty i Franciszka

   tel. 89/ 642-01-26.

6. Taca inwestycyjna w niedzielę 27 października.

7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

   Warm." w cenie 5 zł. 

8. Spotkanie /po Mszy św. o  godz.11.30/:

    - dzisiaj kl.II-III.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚW. MONIKI
ul. Henrykowska 4 Kajkowo,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła