==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

ANNA KAROLINA WOCIÓR

i ŁUKASZ GRZEGORZ PIECH

12 października 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***