=====================================

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI -

20. ODPUST PARAFI ALNY- 25 VIII 2019

=====================================

1. W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa uroczyście 20. odpust ku

   czci św. Moniki - naszej Patronki.

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

   9.00 Msza św. z homilią i ucałowaniem relikwii św. Moniki

 13.30 Główna Msza odpustowa pod przew. ks. kan. dr Piotr Dernow-

          skiego, duszpasterza akademickiego i biblisty z Olsztyna. Na za-

     kończenie procesja eucharystyczna i ucałowanie relikwii św. Moniki.

     W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny po spełnieniu następują-

    cych warunków:

  - spowiedź św., stan łaski uświęcającej,

  - brak przywiązania do grzechu nawet lekkiego,

  - przyjęcie Komunii św.,

   - modlitwa w intencjach Ojca św. 

2. Jutro Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. o godz. 19.00.

     Zapraszamy o 21.00 na Apel Jasnogórski.

3. W środę wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

    syna św. Moniki.

4. W zwartek Msza św. o godz. 8.00, w sobotę o 18.00.

5. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o 9.00.

6. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" z  "Posłańcem

    Warm." w cenie 5 zł.

7. Dziękujemy wszystkim, którzy w sposób czynny pomagają i przez

  swoją posługę, modlitwę budują naszą wspólnotę parafialną. 

8. Dziękuję kapłanom, Ks. kan. dr Piotrowi Dernowskiemu za wygłoszone

   Słowo Boże i sprawowanie Eucharystii, uczestnikom procesji i LSO

   /ministrantom/.

***

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚW. MONIKI
ul. Henrykowska 4 Kajkowo,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła