==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 WERONIKA PATRYCJA SZYMAŃSKA

i CEZARIUSZ ZAJKOWSKI

27 lipca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***