==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 DARIA MAŁGORZATA MACZUKIN 

i KAMIL ANDRZEJ ROGALSKI

8 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***