==============================================

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 2 VI 2019

=============================================

Po I Nieszporach należy zabrać figurę Jezusa Zmartwychwstałego z prezbiterium

1. "Ja jestem z wami... aż do skończenia świata". Dziś przeżywamy

  tajemnicę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i zgodnie z obiet-

  nicą Jego obecności we Wspólnocie Kościoła. Za tydzień Uroczy-

  stość Zesłania Ducha Św. Chcemy prosić, aby zstąpił na nas i ob-

  darzył nas obfitością łask. Codziennie modlimy się o dary Ducha św.

  w ramach nowenny.

2. Dziś 12. Święto Dziękczynienia "Dziękujemy za wielkich Pasterzy".

   Dziękujmy Bożej Opatrzności za pontyfikat papieża Jana Pawła II i

  za 33 lata posługi biskupiej Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,

  prosząc o jego rychłą beatyfikację. Prośmy, abyśmy za przykładem

  tych wielkich pasterzy Kościoła potrafili stawać się apostołami Bożej

  Miłości. Zbiórka do puszki na świątynię Opatrzności Bożej.

3. Dzisiejsza niedziela ma w naszej Parafii szczególnie uroczysty charakter.

   Podczas Mszy św. o godz. 11.30, 10 dzieci z naszej Parafii przyjmie po raz

   pierwszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, aby od tej pory trwać w komu-

   nii z Chrystusem i Jego Kościołem. Módlmy się za te dzieci oraz ich rodzi-

   ców. Dzieci rozpoczynają biały tydzień, w sobotę udadzą się na pielgrzymkę 

   do Gietrzwałdu.

4. Zapraszamy na nabożeństwa  czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa:

    - dni powszednie ................18.35

    - niedziela ....................ok. 10.00

5. Za tydzień 9 czerwca rocznica I Komunii św. podczas Mszy św. o

     godz.11.30. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 3 czerwca o godz.

     17.40.

6. W dniu dzisiejszym Marsz dla Życia i Rodziny w Ostródzie. Szcze-

    góły na plakacie w przedsionku.

7. W tym tygodniu przypada I piątek czerwca . Do chorych ks. Proboszcz

    uda się w czwartek i w piątek po godz. 9.00. Okazja do spowiedzi

    przed Mszą św. od 18.30. Nabożeństwo do NSPJ po Mszy św.

8. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł oraz "Mały Gość Niedzielny dla dzieci za 5 zł.

9. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

10. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 17.00.

11. Dziękuję za ofiary na spłatę malowania naszego kościoła.
12. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca.
13. Podziękowania w dniu I Komunii św.:
- Bogu za dar życia i łaskę sakramentów,
- rodzicom za trud wychowania i współpracę w przygotowaniach,
- ks. Leszkowi z Tyrowa i Paniom katechetkom: Beacie i Jolancie za
  kształtowanie wiary i miłości do Jezusa obecnego w Eucharystii
- za dar ołtarza - gablotę magnetyczną w przedsionku,
- drzewko na pamiątkę I Komunii św., za piękny wystrój kościoła i
   porządki wewnątrz i wokół kościoła.

***

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚW. MONIKI
ul. Henrykowska 4 Kajkowo,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła