==============================

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

==============================

 KATARZYNA ŁASZCZ  i PIOTR WIĘCEK

1 czerwca 2019 r.

złożyli wobec Boga i Kościoła

sakramentalną  przysięgę małżeńską

Szczęść Boże!

***