=================================

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA

"DOBREGO PASTERZA" - 12 V 2019

=====================================

1. IV Niedzielę Wielkanocną obchodzi Kościół jako Niedzielę Dobrego 

 Pasterza. Prośmy Jezusa – Najwyższego Pasterza - o dobrych pasterzy
 dla Kościoła. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne 
 i zakonne. Święcenia w naszej Archidiecezji:
 - 18 maja 5 alumnów zostanie diakonami,
 - 25 maja 3 diakonów zostanie kapłanami.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do NMP

    - dni powszednie ……....17.30

    - niedziela ...……......ok.10.00

   - 12 V ..................……… 17.00 pod kapliczką przy ul. Polnej 20

3. Jutro, 13 maja, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach

    zaprasza o godz. 20.00 na odpust i pierwsze w tym roku nabożeństwo

    fatimskie w 102 rocznicę objawień. Autobus z Kajkowa o 18.50.

4. W poniedziałek Msza św. i majowe o godz. 9.00.

5. I zapowiedź przedmałżeńska:

     Adam Gołębiewski, kawaler z Ostródy

     i Patrycja Kozłowska, panna z Kajkowa

   III zapowiedź przedmałżeńska:

     Cezariusz Zajkowski, kawaler z Ostródy

     i Weronika Patrycja Szymańska, panna z Kajkowa

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w

   sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

5. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warmińskim"

    w cenie 5 zł.

6. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz. 21.00.

7. Spotkania kandydatów do bierzmowania w poniedziałek o 18.30,

     dzieci I-Komunijnych w środę o 18.45. 

8. Kolejna próba scholki muzycznej dzieci "Promyki św. Moniki"

    w sobotę o 10.00.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła