=======================================

UROCZYSTOŚĆ NMP

KRÓLOWEJ POLSKI - 3 V 2019

=======================================

1. Dziś Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej

    Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń

    z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r.,

    ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece

    Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Modlimy

   się za naszą Ojczyznę i Polaków na całym świecie.

2. Rozpoczęliśmy maj – miesiąc radosnej modlitwy za wstawiennict-

    wem Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na nabożeństwa majowe:

   * w dni powszednie .....................……........ 17.30

   * niedziele i 3 V .....................…….........ok.10.00

   * 5 V pod kapliczką przy ul. Polnej 20......17.00

3.  I zapowiedź przedmałżeńska:

     Cezariusz Zajkowski, kawaler z Ostródy

     i Weronika Patrycja Szymańska, panna z Kajkowa

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

4. Dziś Msze św. o 9.00, 11.30 i 16.00. W niedzielę także Msza św. o 16.00.