======================================

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 28 IV 2019

===========================================

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Śmierć

  i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że 

  Bóg  jest Miłością, że nas kocha i przebacza. Dziękujemy za wielki

    dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, na-

    pełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie:

   głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrys-

    tusie. Dziś o godz.15.00 zapraszam na Godzinę Miłosierdzia z

    wystawieniem Najśw. Sakramentu.

 2. Można dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spo-

    wiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przy-

    wiązania do grzechu) oraz odmówienie modlitwy ku czci Bożego

    Miłosierdzia. Ofiary z tacy są przeznaczone na cele Caritas naszej

   Archidiecezji.

3. We środę rozpoczniemy maj - miesiąc radosnej modlitwy za wsta-

  wiennictwem Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na pierwsze nabo-

  żeństwo majowe pod kapliczką NMP z Lourdes na pl. Mariackim o 

   godz. 17.30 /o przygotowanie proszę Żywy Różaniec/. Kolejne na-

  bożeństwa:

    - dni powszednie ..............................17.30

    - niedziele i 3 V ............................ok.10.00

4. W czwartek -2 V - dzień flagi narodowej. Poprzez wywieszenie biało-

   czerwonej wyraźmy nasz szacunek dla tych, którzy pod tą flagą ginęli

   dla Ojczyzny i bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

5. W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to także święto naro-

  dowe. Msze św. według porządku niedzielnego- 9.00 i 11.30 oraz o 16.00.

  Nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

6. W tym tygodniu przypada I piątek maja. Do chorych ks. Proboszcz uda

    się w czwartek po godz.9.00, w piątek po godz. 17.00. Okazja do spo-

   wiedzi przed Mszami św.

7. Do nabycia jest: "Gość Niedzielny" wraz z "Posłańcem Warmińskim"

    za 5 zł..

8. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o godz 21.00.

9.  III zapowiedź przedmałżeńska:

     Marek Grzegorz Mikołajczyk, stanu wolnego z Ostródy

     Aneta Bąk, panna z Kajkowa

    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami w sumieniu

    jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

10. Jutro o 17.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. Dzieci I-komunij-

      nych jutro i w środę o 18.45.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚWIĘTEJ MONIKI
W KAJKOWIE
ul. Henrykowska 4,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

NIP 7411882726
REGON 511378007

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła